Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

27 Aralık '08

 
Kategori
Ben Bildiriyorum
Okunma Sayısı
802
 

Hadi Ordan! Özür Dilemiyorum!!!

Hadi Ordan! Özür Dilemiyorum!!!
 

RESİM: WWW.KOKSAV.ORG.TR'DEN


Özür kampanyasını başlatanları ve kampanyaya destek verenleri ART NİYETLİ veya CAHİL buluyorum.

1915-1922 arasında tarih sahnesinden silinircesine katledilen, toprakları işgal edilen vatanın ve sadece savaşlarla yaşadığı şehrin nüfusu 130 binden 8 bine düşen bir milletin evladı olarak;

Fransızlara, İngilizlere, Ruslara, İtalyanlara kendi ülkesini işgal ettikleri halde bu ülkelere laf söylemezken; bu ülkelerin ülkemizde ve dünya coğrafyasındaki türlü tecavüz, katliam ve yıkımlarını dile getirmediği halde kendi atalarına sakız çiğneme gevşekliğindeki ağzıyla sövüp fikir fahişeliği yapan,

72 millet gibi Ermenilerin de Osmanlı vatandaşı olduğunu unutup Osmanlının devrin kaos ortamında kendi vatandaşlarının can güvenliği için aldığı iyi niyetli kararları, hem o devrin şartlarına göre değerlendirmeyip hem de yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’ni zor durumda bırakmak için Türkiye Cumhuriyeti’ne mal eden,

(Mesela; o yıllarda Erzurum halkı, benim ailem, daha güvenli olan Kayseri ve Tokat'a, Ermeniler Suriye ve Lübnan'a hicret ettirilmiş ve yollarda devrin her türlü olumsuzluklarından canlarıyla mallarıyla etkilenmişlerdir. Cumhuriyetin ilanından sonra ailemizin bir kısmı Erzurum'a dönmüş, bir kısmı Kayseri'de kalmış! Aslında, gerçekler herkes tarafından berrak şekilde biliniyor. İnsanlık tarihinde 80 yıl, 100 yıl unutulacak kadar fazla bir sene değil. Mesele, birileri acılarını kendi yurdunda içine çekmiş, birileri de Osmanlı'dan kopup yeni bir ülke kurdukları için bunu dillendirmiş, ulusal çıkarları için kullanmış.)

Osmanlıyı kendi tarihi ve atası olarak kabul etmediği halde, Osmanlının aldığı kararlardan dolayı özür dileme erdemini gösterme yalakalığına bulaşıp acziyetiyle kendisiyle çelişen,

Atatürk ve silah arkadaşlarının neden ve kimlere karşı kurtuluş mücadelesi verdiğini unutup, vatansızlığını ve kendi ideolojisini resmi ideoloji sanan,

Bugün ezik ruhların, kendi atalarına ve vatanlarına yapılan kırımdan ve tecavüzden bahsetmeden Batı’ya şirin görünmek uğruna vatansızlığı, bayraksızlığı ve köksüzlüğü tercih ettiği halde hariçten gazel okuyan,

Kendi midesi ve aklı dışında hiçbir sosyal değer taşımayıp başta kendi geçmişinden bir bütün olarak utanıp, tarihiyle barışık insanlara ve o insanların en yüce değerlerine ağzından salya akarcasına küfreden,

Sırf dinsizliği yüzünden ecnebiden daha çok kendi halkının ekserisinden tiksinen ve nefret eden, milletine ve atalarına düşman olup kendince taraf olduğu kitlenin acılarını dile getirerek insancıl görünen,

Ülkedeki mezhep çatışma ve terör mağdurlarının sadece bir tarafını dile getiren,

Sırtını hiçbir millet ve medeniyete yaslamamanın kolaycılığıyla sifonu çekilmemiş kenef gibi koku yayan veya bağlı olduğu kültür ve medeniyeti saklayarak kendi soykırımlarını ve terörlerini gizleme uyanıklığı yapan,

İçi boş olduğu halde hâkim veya güçlü tarafın söylemlerini düşüncesizce papağan gibi tekrarlayıp, güce mavi boncuklar dağıtıp madrabazlık yapan,

Neye niçin sövdüğünü veya ezber sövgülerin nedenini bilmeyen,

Ülkeyi karıştırmak isteyen, ülkeyi kamplara bölmek isteyen dış güçlerin ve mihrakların varlığını bildiği halde bunu dillendirmeden, dış mihrakların aleti olan birkaç kişiye bakıp da dış mihrakların istediği kamplaşmaya, kutuplaşmaya yardımcı olan,

Bugün bile benim teröristim seninkinden iyidir mantığıyla başımıza sözde insanlık havarisi kesilen, İnsanlara sevgi ve saygıyla değil de korkuyla ve kinle, farklı saplantılarla bakan, şahsiyetsiz ve insanlıkça çulsuz insanların çıbanına bastım ve kalbini kırdıysam, ÖZÜR DİLEMİYORUM.

Evrenin dönmesi için gerekli sinerjiyi veren fikir çatışmasına, onurla ve saygıyla emek veren tüm insanlara saygılarımı bildirirken bilmeden kalplerini kırdıysam hepsinden özür diliyorum.

Not: Osmanlıyı oluşturan veya halen ülkemizde beraber yaşadığımız masum halka (Türk, Ermeni, Kürt, Laz, Arnavut, Arap, Çerkez, Boşnak, Bulgar, Zaza, Gürcü, Azeri vs.) kast etmiş tüm canileri ve zihniyetleri şiddetle kınıyorum.

26 Şubat 1992 HOCALI KATLİAMI LÜTFEN İZLEYİNİZ.

Yeryüzünden bir kasabanın nasıl silindiğini öğrenmek ve izlemek için lutfen siteye giriniz:

http://video.google.com/videoplay?docid=-8012256244273641788

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye’de bazı aydınların başlattıkları özür imza kampanyasına Türk Tarih Kurumu Ermeni Masası içerik, zamanlama ve yöntem açısından olumsuz bakmaktadır. Özür metninde geçen “Büyük Felaket” sözü Ermeniler tarafından “Soykırım” ile eş anlamda kullanılan bir ifade olup, aydınlarımızın 1915 olaylarına kamuoyunda haklı olarak Ermenistan penceresinden baktıkları şeklinde bir algılamaya yol açmaktadır. Yine bildiride geçen “İnkar” sözcüğü teknik olarak Yahudilerin başına gelenleri kabul etmeyenlere uygulanan hukukî bir cezai müeyyide doğuran bir ifade olması nedeniyle, açıkça Türk milletini suçlu ilan etmektedir.

Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Masası, metinde geçen ve 1915 olaylarına “Duyarsız” kalındığı şeklinde suçlamayı ya da kabullenmeyi yanlış ve haksız bulmaktadır. Türk Tarih Kurumu yıllardır Ermeni sorunu ile ilgili yayınlar yapmakta ve uzmanları basında sıklıkla yer almaktadır. 1915 Olaylarının akademik ortamlarda bilimsel ölçüler içerisinde tartışılması öteden beri TTK tarafından savunulmakta ve bu bağlamda Ermeni ve Türk tarihçilerin katılacakları ortak bir tarih komisyonu kurulması konusundaki girişimlere öncülük etmekte, ancak bu girişimleri soykırım iddia sahiplerinden yanıt bulmamaktadır. Ayrıca TTK, I. Dünya Savaşı sırasında bütün Osmanlı vatandaşlarının çektiği sıkıntıların ve yaşadıkları acıları tespit etmekte ve yaşanan bu ortak tarihin önyargısız ve ideolojik görüşlerden olabildiğince uzak bilim adamları tarafından tartışılmasını desteklemektedir. Bu sıkıntıların ihalesinin bu savaşı başlatan Batının üzerinde kaldığı muhakkaktır. Bu gerçek görmezlikten gelinmekte ve gereği derecede ifade edilmemektedir.

Buradan hareketle, TTK, Ermeni araştırmacılar ile birlikte çalışılabilecek her türlü bilimsel girişimlere açık olmuş, 2005 yılında VAT Platformu çerçevesinde Ermeni tarihçilerle belge değişimi yapmış, 2007 yılı Mayıs ayında Oslo’da tarafların tam olarak temsil edildiği ortak bir çalıştaya katılmıştır. Türkiye’de düzenlenen Ermeni sorunu ile ilgili kongre ve sempozyumlara da iştirak etmeyi görev bilmekte, ancak Bilgi Üniversitesi örneğinde olduğu gibi, genellikle bu toplantılara katılım talebi geri çevrilmektedir. Ayrıca Kurum olarak Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan her türlü adımı desteklemekte, son zamanlarda sıklaşan ilişkilerin olumlu yönde atılmış adımlar olduğunu değerlendirmektedir.

Bu nedenle TTK, özür kampanyasını zamansız, taraflar arasında güven ortamını zayıflatacak ve halkların birbirlerinden uzaklaşmalarına sebep teşkil edecek bir metin ve yeni bir engel olarak görmektedir. Söz konusu metin 1915 Olaylarından sadece bir tarafı sorumlu tutmakta ve bu yüzden özrü gerekli görmektedir. Halbuki tarihte yaşanmış olaylara tarih biliminin metodolojisi doğrultusunda yaklaşılmalı ve tek tarafın görüşlerini kabul ettirmeye yönelik kamuoyunu yanlış bilgilendiren girişimlerden uzak durulmalıdır. Aydınların sorumluluğu da bu yönde olmalıdır. Tarih bir kan davası alanı olmaktan çıkarılmalı ve tarihçilere bırakılmalıdır.

TÜRK TARİH KURUMU

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

''Benim teröristim seninkinden iyidir mantığıyla başımıza sözde insanlık havarisi kesilen, insanlara sevgi saygıyla değil de korkuyla ve kinle, farklı saplantılarla bakan, şahsiyetsiz ve İNSANLIKÇA ÇULSUZ insansanların çıbanına bastım ve kalbini kırdıysam, ÖZÜR DİLEMİYORUM. Evrenin dönmesi için gerekli sinerjiyi veren, fikir çatışmasına onurla ve saygıyla emek veren tüm insanlara saygılarımı bildirirken, bilmeden kalplerini kırdıysam hepsinden özür diliyorum'' ifadelerinizin altına ben de imzamı koymak istiyorum. Pek çoklarına göre, özür kampanyasına imza koymayanların sıfatları belli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi farklı yapım ekleri ile ''ülkücü, milliyetçi, devletçi, cartçı, curtçu'' olup çıkıvermek işten bile değil. Ama ben bunların hiçbiri değilim! Türk vatandaşıyım ve demokratım sadece. Bir milletin değerlerini kaybetmesinin, kişi olarak karakterini kaybetmesi ile eş olduğunu düşünüyor; uluslararası arenada, şirinlik için MİLLETİMİ ve GEÇMİŞİMİ PEŞKEŞ ÇEKMEYİ DEMOKRASİ SAYMIYORUM

Leyla ÖNDER 
 06.01.2009 11:23
Cevap :
Leyla Hanım, katkınız ve değerlendirmeniz için teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımla  06.01.2009 11:54
 

Çok garip bir yazı kaleme almışsınız. Garip olduğu kadar pes dedirtecek cinsten bir yazı. TTK'dan nasıl bir açıklama bekliyordunuz. Özür kampanyasının paraleleine düşen bir açıklamamı yapacaktı, yoksa devletin belirlemiş olduğu çizgi ile örtüşen bir açıklamamı yapması gerekiyordu? Şayet TTK'yı salt baz alarak 1915 olaylarını irdelerseniz maalesef küfüre denk düşen ifade var tanımlarınız kimileri için sempatik gelebilir. Lakin hadiseyi başka kaynaklardan da irdelemek gerekmiyor mu? Emperyalizmin ne olduğunu biliyoruz. Peki Osmanlı neden 1. Dünya savaşına girmişti. Birileri zorla mı soktular, yoksa İttihatçilerin ağa babalarından Enver'in ihtirasımı öne çıkan bir nedendi. Birilerini suçlarken koca bir ülkeyi ve kendi insanını gözünü kırpmadan öldüren bir kesmi de nasıl savunduğunuzun bilmiyorum farkındamısınız? Savunma gayreti içerisinde olduğunuz dönemin paşalarını, bırakalım Ermeni hususunda, kendi koca ülkesini bile yok ettiğinidemi anlamamışsınız onca tarih bilginizle.

Yıldız Nihat 
 29.12.2008 13:29
Cevap :
Nihat Bey, Osmanlı tarih sayfasından silindi. Hiçbir medeniyet mükemmel olamamıştır. Ortada savunma veya saldırı adına bir şey yok. Osmanlı'da yaptığı hataların cezasını yok olarak çekti. Bu hataları padişahlar, sadrazamlar, paşalar, meclis vs. yapmış olabilir. Nu da doğal. Devlet kendi içinde cezalandırmış veya cezayı bizzat kendi çekmiştir. Sıkıntı, Osmanlıyı toptan reddetmek;hatta elikanlı deyip sahip çıkmaya da "köpekliktir."demekte... Yanlış olan bu. Yoksa hiçkimse o kadar saf ve cahil olamaz ki Osmanlıyı veya paşalarını cansiperane savunsun? Problemin diğer bir ayağı da neden bizler, kendi tarihimizi yargılarken dünya siyesetinde ülkemizi zor durumda bırakıyoruz. Ermeniler eminim kıs kıs gülüyordur arkamızdan! Osmanlı kendi içinde bu konuyla ilgili hesaplaşmış. Neden halen sıcak tutuluyor ve Türk tarafının çektiği acılar ve kayıplardan bahsedilmiyor. Bu ne yaman çelişki. Saygılarımla  30.12.2008 11:40
 

Ülke gündemini meşgul etmek, yapay ve suni gündem yaratmak amaçlı bir de ülkeyi karıştırmak amaçlı temelsiz ve eğreti özür dileme kampanyası maalesef hedefine ulaştı ve neye hizmet edildiğini bilmeksizin de ilerliyor.Haliyle sessiz kalarak ama neye sessiz kaldığmızı bilerek tarihte yaşanılan olayları en iyi şekilde yorumlyacak olan "TARİHÇİlere"bırakalım ki, kendini entel-dantel zanneden takımın tarihçi kesilmesine seyirci kalalım!!! saygılarımla.

yekruseha 
 29.12.2008 9:38
Cevap :
Beni, parayonak veya felaket tellalı olarak kabul edebilirler. Tarih, bana kime, neye güvenip güvenemeyeceğimi öğretti. Hangi masum düşüncenin altındai neler yattığını en iyi Türk milleti bilir. ABD'nin masumane ve insanlığın abisi şefkatiyle Irak'a demokrasi götüreceğini destekleyen aydınlarımız ne kadar üzgünler şimdi, değil mi? Tarihçiye bırakalım, evet. Ama Devlet geleneğine ve sırlarına vakıf, belgelerle konuşan ve siyaset stratejisine hakim tarihçilere. Katkın için teşekkür ederim, Yuldız Hanım.  29.12.2008 10:40
 

"Kapıdan kovulup bacadan giren" ve sizin bu "küfürnamenize" destek çıkar.Ama önemli değil, onun bu zavallığına anlayışla yaklaşıyorum ben! Bence Ali Bey'in yorumunu bir daha okuyun. O da sizin gibi "ümmetçi" ama sizden daha bilinçli ve cesaretli. Ben şimdi bu yazınıza karşı "İt ürür kervan yürür" diyecektim ama demem tabii. Sizin düştüğünüz yanlışa düşmek doğru olmaz! Silmediğiniz müddetçe arşivinizi renklendirecek(!) bu küfürname! Şerefi de yalnızca size ait olacak! Saygılarımla. Not: Tarih okuyun biraz, araştırın atalarınızı. Ezberle olmaz bu işler.

Ümit Culduz  
 28.12.2008 0:06
Cevap :
Allaha şükür kervanımız yürüyor, haramiler farklı çıkışlarla ülkemizin önünü kesmek isteseler de...Anladığım kadarıyla benim atalarımı ve tarihimi kendinizce okuyor ve etüt ediyorsunuz. Ee tabii ki yine kendinizce değerlendiriyorsunuz. "Bilmem neyin aşkına" sizin atanız ve tarihiniz kimler, ben onları okumak isterim. Hiçbir insan tarihsiz olamaz! Haa bir de sizin, anlaşılan -cı, -ci, -çı, -çi eklerinden koleksiyonunuz var. Kendinize acaba ne-ci düşüyor? Yorum yazmak başka, küfürleşmek başka. "Zekanız, simyacılığınız ve tanrısal duruşunuz"la iyi ki sizi tanımışım. Didaktik yorumlarınızla var olunuz:)  28.12.2008 9:13
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 143
Toplam yorum
: 2363
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 2323
Kayıt tarihi
: 22.08.07
 
 

Bu âlem içinde aileme zaman ayırmak, gezmek, okumak, fotoğraf çekmek, resim çizmek ve iş hayatı h..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster