Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

15 Kasım '09

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
2191
 

Hangi islam: Kadın!

Hangi islam: Kadın!
 

Kur’an’sız İslam öğretisinde en büyük cefayı çekmiş olan, hiç şüphesiz, kadınlar olmuştur. Bir yandan ”Cennet anaların ayağı altındadır” hadisi ile kadınları yüceltirken, diğer yandan kadını, köpek ve domuz ile aynı kefeye sokabilecek kadar edep dışı girişimde bulunulmuştur. 

Hiç haya etmeden kadınların yatak odasına kadar karışmışlardır. Bunu yaparken de, yüce Peygamberimizi buna alet etmişlerdir.

1) Kur’an'daki Kadın

Kur’anı kerim, kadın erkek eşitliğini savunur! Asla erkek yahut kadın yücedir; yahut daha aşağıdır/değerlidir diye terimler kullanmaz. Buna rağmen dini yozlaştıranlar (ulemalar, şeyhler, hocalar, ruhbanlar, hahamlar vs) kadını adeta erkeğin kölesi haline getirmek istemişler ve bunu başarmışlardır. Örnekler çoktur. Lakin biz önce Kur’an'ın kadın ve erkek eşitliği adına neler söylediğine bakalım.

 

Nisa Suresi 124 Erkek veya kadın, inanmış olarak hayra ve barışa yönelik işler yapanlar cennete gireceklerdir. Ve zerre kadar zulme uğratılmayacaklardır.

Tevbe Suresi 71 Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyilik ve güzelliği belirlenene özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındırırlar. Salat eylerler, zekâtı verirler. Allah’a ve resulüne itaat ederler. Allah bunlara rahmet edecektir. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.

72 Allah, mümin erkeklerle mümin kadınlara, altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. Sürekli kalacaklardır orada. Adn cennetlerinde de tertemiz barınaklar vaat etmiştir. Allah’ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte budur o büyük başarı/o büyük kurtuluş.


Nahl Suresi 97 Erkek yahut kadın, her kim inanmış olarak hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa, onu tertemiz bir hayatla yaşatırız. Ve böylelerinin ücretlerini, işleyip ürettiklerinin en güzelleriyle karşılarız.

Ahzab Suresi 35 Allah şu kişiler için bir affediş ve büyük bir ödül hazırlamıştır: Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özü-sözü doğru erkekler, özü-sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, Allah korkusuyla ürperen erkekler, Allah korkusuyla ürperen kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırz ve iffetlerini koruyan erkekler, ırz ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler, Allah’ı çok anan kadınlar.

Fetih Suresi 5 İnanmış erkekleri ve inanmış kadınları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokması içindir bu. Sürekli kalıcıdırlar orada. Ve onların çirkin davranışlarını örtüp gizlemesi içindir. İşte bu, Allah katında çok büyük bir kurtuluş ve eriştir. Gördüğümüz gibi Kur’an'ı kerim, kadın erkek arasında hiç bir fark gözetmemekte.
Kadını yüceltmeyen bir toplum daima kaybetmeye mecbur kalan toplumdur, ki şu an İslam ülkeleri ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Yüce ALLAH’ın o güzel peygamberi kadınlara çok değer vermesine rağmen, sonradan gelen emevi zihniyeti, dini bu hale getirip, arap geleneğini dine sokmaya çalışmış ve başarmıştır

2) Uydurma Hadisler de Kadın

Bilindiği gibi en büyük baskıyı, uydurma bir takım hadisler ile yapmaktalardır.
'Peygamber şöyle demiş, Peygamber böyle demiş'. Acaba demiş mi…?

Ya bu hadisler uydurma ise?
Diyanet bile artık bunun farkına varmış olacak ki, hadis elemesine başlamışlardır. Malesef çok geç başladıklarını ve samimi olmadıklarını düşünmekteyim, çünkü aynı diyanet halen, kitap baskılarında (güya) eledikleri, hadisleri basıyorlar.
Şu soruyu kendinize sormanızı rica ediyorum:
“Peygamber kuran dışı birşey yapmışmıdır? “.
Bitabi birçoğunuz kesinlikle "hayır" diyecektir, bu durumda Peygamber yaşayan kur’an'dır desek kimsenin itirazı olmaz!

Peki nasıl oluyor da peygamber, Kur’an da eşit olan kadın ve erkeği kendi hadislerinde değiştiriyor?
Ya Peygamber böyle birşey yapmamıştır diye bunu kabul edeceğiz, yahut ( haşa) peygamberi Kur'an-ı değistirmekle suçlayacağız!

Bakın şu hadislere şimdi:

 

a) Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerinde olan haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmelerini emrederdim.

Tirmizi, Rada, 10/1159; Ebu Davud, Nikah 40/2140
Ahmed b. Hanbel, Müsned VI, 76; İbn Mace, Nikah 4/1852Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz.

Hafız Zehebi-Büyük Günahlar- Sayfa 187 Yukarıda ayetleri verdik. Bunları peygamber sözü diye iddia eden vicdansızlara soruyorum: ” Kur'an-ı Kerim ile bu hadisleri nasıl bagdaştıracaksınız?”.
Bu apaçık Resülü Ekreme karşı bir iftiradir!
 

b) Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.

İbni Hacer El Heytemi 2/121
Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 239 


Buyrun kabul edin bakalım nasıl edecekseniz. Bu analar için da geçerli, onlar da kadın değil midir? "Cennet anaların ayağı altındadır" diyen bir Peygamber, hiç bu sözü söyleyebilir mi?

Bize göre hadis uydurmadır. Bu tür hadisleri takvim yapraklarına basarak, kadınları halen bu tür saçmalıklara maruz bırakmalarından dolayı açıkca kınıyorum buna alet olanları! Bildikleri halde ALLAH hakkında yalan söylüyorlar!
 

c) Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim.

Müslim, İman, 34/132
İbn Mace, Fiten 19/4003 


Daha sonra Peygamberin eşi Ayşe bu tür safsatalara, nasıl karşı çıktığını, ama bir türlü sözünü dinletemediğini göstereceğim. Bu hadis hem peygamberimize hem Kur’an’a, hem de akıl ve mantığa iftiradır!

ç) Yine bu zihniyet, Muhammed Mustafa'yı (salatü selam olsun ona) kullanarak kadınların çoğunu cehennemlik ilan etmişlerdir. Böyle korkunç hadisleri uyduran bir zihniyet, peygambere ne kadar iman ettiklerini varın siz düşünün.
 

Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben Cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm.

Müslim, İman, 34/132
İbn Mace, Fiten 19/4003 


Peki şu ayet ile bu hadisi nasıl bağdaştıracaksınız acaba?
 

Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özü-sözü doğru erkekler, özü-sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, korunup sakınan erkekler, korunup sakınan kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça hatırlayan erkekler ve Allah’ı çokça hatırlayan kadınlar; bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır.
Ahzab Suresi 35 d) Yukarıda dediğim gibi yatak odasına girmekten bile çekinmemişler, adeta kadını (affınıza sığınarak diyorum) bir seks kölesi yapmışlardır!
 

Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi sinirli bir şekilde gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet eder.
Sahihi Buhari 9/36 


Bu tür rivayetler kadını küçük düşürme, hor görme, ve kadını köle yerine koyma için uydurulan sözlerdir. Maalesef halen bunlar öğretilmektedir.

 

e) Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olunur.

Kadınlara Dîni Bilgiler sayfa 61 


ALLAHIN laneti yalancıların üzerinedir der Kur’an. Bu sözü yazan yarın cehennem ateşinden kendini nasıl kurtaracak?
Bakın boşanma ile alakalı kuran ne diyor!

 

Bakara Suresi 227 Eğer boşanmaya kesin karar vermişlerse, şüphesiz Allah çok iyi işiten çok iyi bilendir. Burada kadın boşanamaz diye birşey görüyor musunuz siz? Kur’an da bu konu Bakara suresinde ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Dileyen orada mealden okuyabilir.
Boşanmak her insanın, yani erkek ve kadının hakkıdır. Kimse bunu engelleyemez. Tabii ki barışmak ve yuvayı ayakta tutmak daha güzel ve daha hayırlıdır, ama kocada hayır yoksa, kadını o kocaya bağlamakta zulümdür! !


 

f) Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin.

Sahihi BuhariTakma saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını incelttiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.

Ebu Davud, Tereccul, 5  

Eğer bir kadın peruk takarsa, eğer kol ve yüzüne dövme ya da ben yaparsa, yüzünden ve kaşlarından cımbızla kıl aldırırsa, yüzüne güzellik vermek için şekil değiştirirse lanetlenmiştir.

İmam Şarani – Uhudul Kubra – Sayfa 313, 867, 889 


Bu yukarıdaki alıntıya göre, Türkiye’deki kadınlarımızın yüzde doksanı lanetlidir! Analarımız, teyzelerimiz, halalarımız, bacılarımız, eşlerimiz hepsi cehennemliktir. Kaşını aldırmayan birini siz tanıyormusunuz? Peki bu hadis sahih midir? Yobazlara göre Sahih, bize göre değil!


 

g) Bir hadise göre Ashabı Kiram karılarının pencere ve kapı aralıklarından dışarıyı seyretmelerini ve erkek görmelerini önlemek üzere evlerinin pencerelerini sıkı sıkıya kapatırlar, dışarıya bakanlara dayak atarlardı.

İmamı Gazali-İhyayı Ulumuddin 2/122 


Imam Gazali’yi ALLAH affetsin, nitekim böyle birşey ne tarihte nede rivayetlerde mevcutdur. Tam tersine tarihi okuyanlar bilir ki, kadınlar mescide giriyor çıkıyor, serbestce gezebiliyorlardı.


 

ğ) Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur.

İbnül Cevzi, Mevzuat, II/282-283; Suyuti, Leali, II/154
İbn Arrak, Tenzihü’ş-Şeria, II/212-213Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırmayın, çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı çıkmak arzusu gelir.

İmamı Gazali-Kimyayı Saadet sayfa:178
İbn Ebi Şeybe, Musannaf, IV/II, 420 


Şimdi bu safsatayı kadınlarımıza uygulayacak olursak şöyle bir tablo çıkar karşımıza.

1) Kadınları biraz aç bırakmak gerek
2) Kadınları kıyafetsiz bırakmak gerek
3) Kadınların en sevdiği şey erkeklerle her yerde cilveleşmek.
4) Ikinci en sevdikleri şey ha bire gezmek!
Soruyorum şimdi: "Hanginiz anasını yarı çıplak yarı aç yatmasına gönlü el verecek?" Onlar da Kadın olduğunu unutmamak gerek.


h) Yorumsuz kadınlarımızın bilgisine sunacağım şu dizeleride, lütfen okuyun. Okuyun ki, din adına neler uydurulmuş görün ve anlayın.
Gazali Gazali diye övüp bitiremedikleri alimden bir demet sunuyorum. Buyurun….


 

“Dışarı çıkması kesin gereken kadın ise kocasından izin aldıktan sonra dışarı çıkacak ve şu kurallara kesin uyacaktır:

1-Sıkı sıkıya örtünüp kötü giysilere bürüne,

2-Hiç çıkmamış gibi davrana,

3-Başını öne eğip kimsenin yüzüne bakmaya,

4-Kalabalığa karışmaya,

5-Erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmaya,

6-Herkesin dolaştığı sokaklardan uzak dura,

7-İşini bir an önce bitirip evine döne,


İmamı Gazali – İhyayı Ulumuddin – 2/290 ”

‘Kadın sekiz sıfatlıdır:

1-Giyim kuşam hevesinden maymun.

2-Fakir düşmeye razı olmadığından köpek.

3-Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan.

4-Gece gündüz koğuculuk yaptığından akrep.

5-Evden eşya sattığından fare.

6-Erkeklere hile kurduğundan tilki.

7-Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur.


İmamı Gazali- İhyayı Ulumuddin ‘ 


Şimdi bu kadınları övmek midir, yoksa yermek midir. Şeriat diye bağıranların getireceği rejimin bu olacağından hiç şüpheniz olmasın! Hatta Gazali'nin sözlerini kabul etmeyenleri dinsizlik ile suçladıklarını da hatırlatayım.
Siz bunları eleştirince size "Zındık" diyorlar.

Bunları savunan yobaz kesime soruyorum "Kur’an böyle birşey diyor mu?"
Kuran demiyor ise, siz kim oluyorsunuz da ALLAH adına böyle şeyler uyduruyorsunuz? !


 

Nisa Suresi 32 Allah’ın, bir kısmınıza bir kısmınızdan farklı olarak lütfettiği şeyleri isteyip durmayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay var; kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay var. Allah’tan, O’nun lütfunu isteyin! Allah, herşeyi iyice bilmektedir. Bu ayet ile yukarıdaki verdiklerimizi nasıl bağdaştırıyorsunuz?

Bakın, o zamanın uleması ne demiş İmam Gazali ile ilgili.

Iyaz b. Musa ebu’l Fazl el Yahsubi es Sebti el Maliki, meşhur ismiyle Kadı Iyaz, 1083’te Septe’de doğmuş ve özellikle fıkıh, hadis sahasında tanınmış bir İslam alimidir. Maliki mezhebine müntesiptir. 

Kadı Iyaz Gazali icin şöyle demiştir: 

Şeyh ebu Hamid el-Gazali kendisi hakkında çok kötü haberler olan ve korkunç kötü kitapları olan biridir. Sufilikde çok ileri gitmiş, sufiliğin savunucusu ve davetçisi olmuş ve bu hususta meşhur kitaplar kaleme almıştır.
Kitaplarındaki bazı bölümler, kendi aleyhinde değerlendirilmiş ve ümmet onun kötü biri olduğuna hükmetmiştir. Allah onun gerçek durumunu bilendir.
Sultanın emri ve batıdaki ulemanın fetvası onun kitaplarının yakılması ve bu kitaplardan uzak durulmasıdır. Bu emir ve fetvaların gereği yapılmıştır.

Siyer en-nubela 19/327Nevevi

Nevevi, Receb ayının ilk cuma günü kılınan Regaib namazı hakkında sünnetten midir, yapılması hoş olan bir amel midir yoksa bidat midir diye sorulduğunda şu şekilde cevap vermiştir:

- Bu şeytani bir ameldir ve çok şiddetli biçimde eleştirilmiş bir bidattir.

Sonra şöyle devam etmiştir:

- Birçok ülkede çok sayıda kişi tarafından bu namazın kılınıyor olması yahut Kutul Kulub veya İhyaı Ulumuddin gibi kitaplarda bahsi geçiyor olması seni aldatmasın. Bu hiçbir temeli olmayan bir bidattir.

el-Miyarul Magrib 1/300Ibnü’l-Cevzi
el-Muntazam isimli eserinde şunları söylemektedir:


”Gazali İhyayı yazmaya Kudüsde başlamış ve Şam’da tamamlamıştır ancak, eserini sufilerin metodu ile yazarak fıkıh kurallarına riayet etmemiştir.”


Sultan Ali ibni Yusuf ibni Taşfin
Dönemin sultanıdır ve İhya’nın yakılmasını emretmiş ve yaktırmıştır. Zehebi onun hakkında şöyle der:
”Cesur, mücadeleci, adil, dinine düşkün, takvalı, erdemli, alimlere saygılı ve alimlerle iştişare eden biriydi.”
Siyer Alemun Nubela, (20/124) .

”Ali İbni Yusuf İhya’yı yaktırdı ve bu kararı döneminin alimlerinin icmasına dayanmaktaydı”

El-Miyar El-Mureb (12/185) 


 

i) Hanefilerden bazıları kadının sesinin de avret olduğu görüşündedirler;

Fıkhus Siyre sayfa:400 


Kur'an da kadın sesi ile hiç birşey geçmez. Kadın sesi avret felan değildir. Bunu iddia eden herkes din adına yalan söylemiş olur. Ebu hanefi böyle birşey ne söylemiştir ne de istemiştir. Bu tür saçmalıklar sonradan onların adına uydurulmuştur.
Peki soruyorum, eve telefon gelince nasıl olacak bu iş? Yahut Süpermarket'de, bakkal'da, iş yerinde nasıl uygulayacağız biz bunu? Yani size göre kadın zaten ne yapsa cehennemlik oluyor. Zavallı kadın başka çaresi yoktur, hangi adımı atsa size göre haram/günah. Kadın konuşsa günah, susu verse günah, yürüse günah, ayakta dursa günah.

Oysa Şaafi mezhebine göre kadının sesi avret değildir. Yani şöyle bir tablo çıkıyor şimdi karşımıza. Hanefi mezhebinden olan kadın konuşursa günah işliyor, Şaafi mezhebinde olan kadın konuşursa, aynı işi yapmasına rağmen, günah işlemiyor. Yani Hanefiye göre büyük günah ve hatta bazılarına göre zina! Şaafiye göre gayet doğal.
Buyurun Şaafilerin görüşü.
 

Şâfiî mezhebi âlimleri ve diğer müçtehidler şöyle derler: “Kadının sesi avret değildir. Çünkü kadın alış veriş yapar, mahkemede şahitlikte bulunur. Bunun için sesini yükselterek konuşmak zorunda kalır.

(Tefsîrü Âyâti’l-Ahkâm, 2: 167.) Ve Hanefi fıkıhının bu görüşüne göre Resülü ekrem efendimiz günah işlemiş oluyor! Niye mi? Şu hadise bakar mısınız lütfen:

 

Amr bin Şuayb rivayet ediyor:
Bir kadın yanında kızı ile birlikte Resulullaha (a.s.m.) geldi. Kızın kolunda iki altın bilezik vardı. Resulullah (a.s.m.) kadına sordu: “Bu bileziklerin zekâtını veriyor musun? ”
Kadın, “Hayır, vermiyorum” diye cevap verdi.
Bunun üzerine Resulullah (a.s.m.) tekrar sordu:
“Peki, kıyamette bu iki bilezik yerine Allah’ın sana ateşten iki bilezik taktırması hoşuna gider mi? ”
Kadın iki bileziği hemen çıkarıp Resulullaha (a.s.m.) uzattı ve “Bunlar artık Allah ve Resulüne aittir” dedi

.(Tirmizî, Zekât: 12.) 


Şimdi bu kadın hanefi ise yandı, ama Şaafi ise işi kurtardı.
Gerçi o zamanlar da mezhepler yokturdu.
Peki bu kadın ile konuşan Resülü ekrem hangi kitaba uyduda konuşmakta bir beis görmedi?
Tabii ki Kur'an-ı kerime uydu. Peki bize ne oluyor da, Kur'an'a uyacağımız yerde bir takım uyduruk sözlere uyuyoruz?
Cevabı sizin vicdanınıza versin!

ı) Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Dikişi ve Nur Suresini öğretin.

İbnü’l Cevzi, Mevzuat II, 269


j) Bir kadın kocasından boşanırsa 

o kadına cennet kokusu haram olunur. 


Kadınlara Dîni Bilgiler sayfa 61

Peki şimdi şu soruyu soracağım, Hz. Zeyd hanımını boşamıştır, bu durumda Hz. Zeynep anamız cehennemlik midir? Ayrıca boşanmak isteyen ve hır gür cıkaran Zeynep anamızın ta kendisi idi!
 

k) Kadının yeri soğumadıkça erkek, kadının oturduğu yere oturmamalıdır.

Kadınlara Dîni Bilgiler sayfa 24Nisa Suresi 120 Şeytan, onlara söz verir, ümit verip hayal kurdurur, hurafeye/anlamını bilmeden okumaya iter. Ama o, onlara bir aldanıştan başka hiçbir şey vaat etmez. Evet gördüğünüz gibi kadınlar üzerine uydurulan hadisler, ulema görüşleri, sözler, fıkıh vesaire hepsi Kur'an ile apaçık çelişki içindedir. 1300 yıldır din adına kadınlara zulüm yapılmıştır. Şeriat adına en çok çile çeken hep kadın olmuştur!

Kadınlar bizim ile eşitdir, onlar çocuklarımızın anneleri, düştüğümüz yerde bizi ayağa kaldıran melekler, aç olduğumuzda bizi doyuran analar, yolumuzda arkadaşlık yapan dostlar, bizim huysuzluğumuza katlanan derviş sabırlılar, hastalandığımızda bizi iyileştiren hemşireler, yatağımızda bizim üşüdüğümüzü fark ettiklerinde, bağırlarına basan güzeller…

Kadını nasıl olurda siz domuz ve köpek ile eş tutarsınız?

 

“üç şey namazı bozar: köpek, eşek ve kadın…” mealinde rivayet edilen sözü duyan Aişe, bunu rivayet eden Ebu Hüreyre’ye:
“yazıklar olsun, bizi köpeklerle ve eşeklerle mi bir tutuyorsunuz” diyor.

Ama Aişe’nin bu reddiyesine rağmen bu söz asırlardır Peygamberin sözü diye rivayet edilebiliyor. 


devamı gelecek

Mustafa Çelebi 

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

emeğe teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Çok doğru çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Emeğinize sağlık. Saygılarımla.

ElçiNSevgİ 
 16.11.2009 20:58
Cevap :
bu kadar övgü icin tskler efendim, nezaket edip okudugunuz icinde ayrica tskler.. Saygilarimla :)  16.11.2009 22:02
 

Tebrikler kardeşim. bu yazınızı da arşivime aldım. Her zaman faydalanacığım. Saygı ve selamlar...

izmirli doksanyedi 
 16.11.2009 14:37
Cevap :
Estafurullah abi, okumak nezaketinizi gösterdiginizden dolayi ben tsk ederim. Birde cevap yazmissiniz ki..Daha ne diyebilirim ki. Sevgi ve Saygilarimla..  16.11.2009 18:31
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 103
Toplam yorum
: 130
Toplam mesaj
: 21
Ort. okunma sayısı
: 2231
Kayıt tarihi
: 31.10.09
 
 

1974 Almanya- Krefeld doğumluyum. Aslen Malatyalıyım. Lise mezunuyum ve Web tasarımı ile uğraşıyo..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster