Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

02 Ocak '16

 
Kategori
Sosyoloji
Okunma Sayısı
166
 

HDP-PKK olayına karşı yeni yasa önerisi: Vatanseverlik yasası

HDP-PKK olayına karşı yeni yasa önerisi: Vatanseverlik yasası
 

Artık Doğan Medyasından, içi tamamen PKK'lılarla doldurulmuş Cumhuriyet Gazetesine, oradan HDP'li belediyelerin iş makinelerini kullanarak hendek kazmalarına kadar geniş yelpazede bir bölücülük eylemine karşı son derece sert ve etkin bir yasa çıkarılarak sorun geniş kapsamlı şekilde çözülebilir.

PKK ve HDP'lilerin uğrunda canlarını vermeye hazır oldukları İsrail, İngiltere, Amerika ve Almanya'da bu suçları işleyenlerin başına neler geldiğine bir bakalım.

İSRAİL: Terör suçuna uzağından veya yakınından bir şekilde bulaştığınız tespit edilirse yasalar uygulanmaksızın soyunuz kurutulur.

İNGİLTERE: Düşünceleri açıklama hürriyeti dahil olmak üzere herhangi bir şekilde bu eylemlerle ilgili görüş belirtmek bile suç kapsamında değerlendirilir. İngiltere'de bu suçu işlediğinizde başınıza gelecekler tamamen ulusal istihbarat biriminin hakkınızda tutmuş bulunduğu rapora kalmıştır. İngiltere sorgusuz sualsiz adam öldürmek dail olmak üzere hiçbir ülkeye bu konuda hesap vermemektedir.

ALMANYA: BND ajanları evinize basıp alayınızı götürmekte, büyük olasılıkla ağır işkenceden geçirmektedir. Eğer bu faaliyetlere katıldığınız belirlenirse öldürülürsünüz, destek verdiğinizden şüphelenilecek olursa vatandaşlıktan çıkarılıp sınırdışı edilirsiniz.

AMERİKA: Kendi vatandaşı olan zencilere bile sadece zenci oldukları için sorgusuz şekilde kurşun yağdıran Amerikalıların bu suça karışmanız durumunda kafanızda siyah bir çuvalla Ebu Gurayb benzeri bir yerde işkence görmenizi garanti ettiği bilinmektedir. Amerika bu suça bulaşanları sınırdışı etmek ve vatandaşlıktan atmak yerine ağır işkence altında öldürmeyi tercih ettiği bilinmektedir.

Bizim ülkemizdeki yasanın metni ise hiç öyle lafı dolandırmadan konuya giren tipte bir şey olmalıdır. Örneklendirecek olursak...

 

1)

a) Bir partiye bağlı veya bağımsız şekilde bir yönetici, kamu görevlisi, bürokrat veya milletvekili ülkenin bölünmez birliği ve bütünlüğüne yönelik yıkıcı, bölücü veya terörü destekleyici bir açıklamada bulunacak olursa kendisini yasal olarak reddettiğini suçun işlendiği tarihten önce devlete bildirmeyen tüm birinci derece yakınlarıyla birlikte vatandaşlıktan çıkarılır, sınırdışı edilir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde kalan tüm mal varlıklarına el konulur.

b) Bu suçtan hüküm giyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kapsamında kazandıkları tüm yasal haklar ve kazanımlar geri alınır. Kendisi ve birinci derece yakını olan tüm yakınlarına ömür boyu vatana giriş yasağı konulur.

 

2)

a) Bir partiye bağlı veya bağımsız bir belediyenin yönetici kadrosunun ülkenin bölünmez bütünlüğü, birliğine yönelik yıkıcı, bölücü veya terörü destekleyen bir faaliyete sözlü veya fiili herhangi bir destek verdiğinin tespit edilmesi durumunda belediye ilgili partiden alınır ve yerine valilikçe atanacak yöneticiler getirilir.

b) Bu suçu işlediği tespit edilen belediyede ilgili suça karışmış oldukları belirlenen yöneticiler ve tüm belediye görevlileri suçu işledikleri tarihten önce yasal olarak kendilerini reddettiklerini devlete bildirmeyen birinci derece yakınlarıyla birlikte vatandaşlıktan çıkarılır ve sınırdışı edilirler.

c) Bu suçtan hüküm giyen kişilere ömür boyu vatana giriş yasağı konulur, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kapsamında kazandıkları tüm yasal hak ve kazanımlar geri alınır.

d) Ayrıca bu suçu işledikleri tespit edilen belediyenin çalışanları içerisinden, belediyede gerçekleşen suç faaliyetlerini devlete önceden bildirenler hariç suça iştirak ettiklerinden emin olunmayan tüm belediye çalışanları da işlerinden çıkarılır.

 

3) Milletvekili dokunulmazlığı dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisindeki hiçbir yasal düzenleme, devletin birliği ve bütünlüğüne yönelik terör suçuna maddi veya manevi destek verilmesinden ötürü vatanseverlik yasasının işletilmesini engelleyici güce sahip değildir.

 

4)

a) Herhangi bir basın-yayın kuruluşunda devletin birliğine bütünlüğüne yönelik yıkıcı, bölücü veya teröre destek verici eylemlerin övücü, destekleyici, moral motivasyon sağlayıcı program yürütülmesi vatanseverlik yasası gereği suçtur.

b) Bu suç ilgili medya organının üst yöneticilerinin bilgileri dahilinde işlenmişse ilgili medya kuruluşunun yönetimine ve tüm mal varlığına devlet tarafından el konulur, ilgili yöneticiler kendilerini suçun işlendiği tarihten önce reddettiğini devlete bildirmeyen tüm birinci derece yakınlarıyla birlikte vatandaşlıktan çıkarılır ve sınırdışı edilir.

c) Bu suçtan hüküm giyen kişilere ömür boyu vatana giriş yasağı konulur, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kapsamında kazandıkları tüm yasal hak ve kazanımlar geri alınır.

d) İlgili kuruluşunda gerçekleşen yayın üst yöneticilerden habersiz gerçekleşmişse yalnızca ilgili kişiler suçun işlendiği tarihten önce reddettiğini devlete bildirmeyen tüm birinci derece yakınlarıyla birlikte vatandaşlıktan çıkarılır ve sınırdışı edilir. Bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde kalan tüm maddi varlıklarına devlet tarafından el konulur.

e) İlgili yayın organının kanalında terör propogandası niteliğinde yapılan ve yayın organının yöneticilerinin bilgisi dahilinde olmayan yayınlar sadece bir kereye mahsus yetkisiz yayın olarak değerlendirilir ve vatanseverlik yasasının dördüncü maddesinin d maddesi kapsamında işlem yapılır. Benzer suç ikinci kez gerçekleştirilecek olursa yayın organı yöneticilerinin yayından haberdar olmamaları bir bahane olarak gösterilemez. İlgili yayıncı birinci ihlalin ardından ikincisinin gerçekleşmemesi için gerekli önlemleri almakla mükelleftir. İkinci yayında da habersiz olduğunu bildirecek olursa ilgili yöneticinin yayın organına devlet adına el konulur. İlgili kişi veya kişiler bir daha basın yayın sektöründe herhangi bir pozisyonda hizmet vermesi ömür boyu yasaklanır. Cezaya uygun olmayan eylemlerde bulunduğunun tespiti halinde dördüncü maddenin b ve fıkraları kapsamında işlem yapılır.

 

5)

a) Terör faaliyetlerine doğrudan katıldıkları belirlenen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, terörist oldukları belirlenmiş en az 10 teröristin yakalanmasına yardımcı olmadıkları takdirde ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılırlar. Bu kişilerin birinci derece yakınları suçun işlendiği tarihten önce devlete kendilerini reddettiklerini bildirmemişlerse vatandaşlıktan çıkarılır, tüm maddi varlıklarına devlet tarafından el konulur ve ömür boyu vatana giriş yasağıyla sınırdışı edilir.

b) Terör faaliyetlerine maddi destek sağladıkları veya terör suçuna ilişkin bilgileri devlete bildirmedikleri tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları suçun işlendiği tarihten önce devlete kendilerini reddettiklerini bildirmemişlerse vatandaşlıktan çıkarılır, tüm maddi varlıklarına devlet tarafından el konulur ve ömür boyu vatana giriş yasağıyla sınırdışı edilir.

c) Terör faaliyetlerine sözlü ve yazılı olarak destek verdiğini belirten, yayma çabası içerisine giren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm devlet kurumlarında çalışmaları yasaklanır, seçme ve seçilme hakları kaldırılır. Yasadışı faaliyetlere verdikleri desteği terk etmeleri koşuluyla 10 yıl boyunca vatandaşlık haklarının gözetim altında olacağı kendilerine tebliğ edilir. İlgili suçu ikinci bir kez işlemeleri durumunda bu bireyler suçun işlendiği tarihten önce devlete kendilerini reddettiklerini bildirmemişlerse vatandaşlıktan çıkarılır, tüm maddi varlıklarına devlet tarafından el konulur ve ömür boyu vatana giriş yasağıyla sınırdışı edilir.

 

Mevzu budur. Gözden kaçan ve eklenmesi gereken varsa eklenmelidir. Aslında yukarıda adı geçen devletlerin yanında bu cezalar Pollyanna devletinin cezaları gibi kalmaktadır ancak bu da bize yeterlidir.

Her zaman söylediğim gibi İsrail, İngiltere, Almanya ve Amerika'yı canları gibi sevip ekmeğini yediği bu topraklarda kan akıtan veya bunları destekleyene tek duam şudur:

"Allah sizi İsrail'in insafına bıraksın"

Bu herkese yeter de artar...

ali açıköz bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Merhaba Jack Amca...O adla ya da başka bir adla bir yasaya ihtiyaç var...Kurtuluş Savaşı sırasında da "Hıyanet-i Vataniye Kanunu" çıkarılmıştı...Daha sonra da bu kanunu uygulamak için de memleketin bazı illerinde "İstiklal Mahkemeleri" kurulmuştu...Gelecekte bu konuda, günümüze de gönderme yapan bir blog yazabilirim...Şu anda, ülkemizin böyle bir yasaya ihtiyacı var...Adı,"Vatana İhanet Kanunu" da olabilir...Selamlar.

cdenizkent 
 04.01.2016 8:20
Cevap :
Bu yasanın benzerini yazımda da aktardığım ülkelerde zaten uygulamaktalar. Özellikle vatandaşlıktan çıkarma konusuna Almanya çok sert eğilmekte. Hıyanet-i Vataniye ve İstiklal Mahkemeleri ise ancak doğrudan savaş koşulları olduğunda benzerleri değerlendirilebilecek çok sert uygulamalar. Benim bu önerim ile Hıyaneti Vataniye kanunu arasında bağ kurmak olanaksız. Zira benim yasa önerim sonderece basit ve yumuşa bir düzenlemeden ibaret kalıyor. Umut ediyorum ki bu hainler bu ülkeye bir kez daha hıyanet-i vataniye benzeri bir yasa çıkartmak zorunda kalmadan bu veya benzeri bir yasa ile temizlenirler. Saygılarımla...  04.01.2016 16:46
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 352
Toplam yorum
: 210
Toplam mesaj
: 13
Ort. okunma sayısı
: 2856
Kayıt tarihi
: 05.06.10
 
 

Jack Amca, düşünsel dünyasındaki gelişmeleri dışa vurmak niyetiyle başladığı yazı yazma sevdasına..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster