Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

11 Aralık '10

 
Kategori
Danışmanlık
Okunma Sayısı
23876
 

Hibe Kredi Nasıl Alınır?

Hibe Kredi Nasıl Alınır?
 

Hibe Krediler


Hibe Krediler Programı Nedir?

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında hibe programı uygulaması olan projeler öncelikli olarak desteklenmektedir. Bu hibe projeleri genelde bölgesel kalkınma programlarında belirlenir. Bu projeler şartlara uygunluk derecesine göre yarışma ortamında sonuçlanır. Seçilen bu projeler hibeden yararlandırılır.

Hibe programları hazırlık ve uygulama aşamasında DPT koordinasyonu ve yönetimindedir. İhale aşamasına gelindiğinde ise Merkezi Finans ve İhale Birimi devreye girmektedir.

Hibe Kredisi Almak için Kimler Başvurabilir?

Gereken hibenin sağlanması durumunda projelerin bölgesel programdaki illerin sınırları çerçevesi içinde olmak şartıyla vakıflar, sosyal hizmetler gibi kar amacı gütmeyen kurumlar ve yerel yönetimler Hibe kredi programına başvuruda bulunabilirler. Kobi’lerin ise gelir getirici veya arttırıcı nitelikte bulunmayan projelerine hibe verilebilmektedir.

Bu özelliklere sahip kurum ve kuruluşlara örnek verirsek;

Vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler, sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları,

Eğitim kurumları, üniversiteler, araştırma enstitüleri,
Yerel yönetimler (muhtarlık, il özel idaresi, belediye, köy tüzel kişiliği),
KOBİ’ler,
Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel üstünlükler
Kamu kurum ve kuruluşları Hibe kredi başvuru rehberinde aksi belirtilmedikçe hibeden yararlanamazlar. Sadece hazırlanma ve uygulanmasına destek olabilirler. Bu sebeple ‘‘ iştirakçi ’’ olabilirler.

Ne Tür Projeler Hibe Kredi Desteği Alabilir?

AB Mali İşbirliği çerçevesin de yürütülen bölgesel programların amaçlarına, öncelik alanlarına uyan ve her programa özel olarak hazırlanan Hibe kredisi başvuru rehberlerinde belirlenen şartlara uygun olan projeler hibe ile desteklenebilmektedir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız. Hibe Kredi Alma Statejileri

KOBİ’lerin Desteklenmesi

Hizmet, tarım ve imalat sanayi sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına karşılık verecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomik gücünün artmasına, rekabet gücünün gelişmesine yenilikçi ve bu uygulamaya yönelik istihdam çoğaltıcı projeler desteklenebilmektedir.

Bu tip proje faaliyetlerine örnek olarak:

Turizmde marka yaratıcı, gelir getirecek, yenilikçi girişimler,
İnsan kaynaklarını geliştirme amaçlı faaliyetler,
KOBİ’lerin gelişmesi açısından danışmanlık ve eğitim faaliyetleri,
Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri,
Tarımsal ürünlerin satış pazarlamasına yönelik faaliyetler,
Pazarlama girişimleri, tanıtım, organizasyon ve fuar faaliyetleri.

Çevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:

Çevrenin doğal hali ile kalması için korunması, gelişmesi ve yönetimi açısından uygun olan projeler hibe krediler ile desteklenebilmektedir.

Bu tip proje faaliyetlerine örnek olarak:

Nehir havzalarını ve ormanların korunup ıslah edilmesi,
Bölgenin turizm ve kültür açısından gelişmesi için yenileme projeleri,
Kolektif tesislerin atık yönetimi ve alt yapısını inşası,
Çevre sorunlarının giderilmesi için eğitim çalışmaları.

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Yerel üstünlük birçok kişi ile grup halinde hareket etme kültürünün gelişmesini amaçlayan hibe projeleri desteklenebilmektedir.

Bu tip hibe kredi projesi faaliyetlerine örnek olarak:

Araştırma faaliyetleri,
Kırsal kalkınma faaliyetleri,
Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine dayalı faaliyetler,
Danışmanlık veya iş destek amaçlı faaliyetler,
Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı öncelikli faaliyetler,
Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi sağlamaya yönelik faaliyetler.

Hibe Krediler için Ne Zaman Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının da farklı tarihlerde öncelik alanı için ‘‘ Proje Teklif Çağrıları ’’ yapılmaktadır. Proje Teklif çağrısı, bölgesel kalkınma programı çerçevesinde hibe kredisi almak isteyen kişi veya kurumlara tekliflerini hazırlayıp teslim etmeleri için yapılan bir çağrıdır. Bu çağrı hibe kredi başvuru rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; değerlendirme kriterleri ve zamanı, uygun maliyetler, faydalanıcıların projeye uygunluğu ile ilgili kurallar, teklif çağrısını amaç ve öncelikleri, değerlendirme prosedürleri ve projeye başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içermektedir.

Başvuruların tamamlanıp hazır hale getirilmesi ve projelerin geliştirilmesi için verilen süre Proje Teklif çağrısının ilanından sonra 60-90 gün arasındadır. Başvuruda bulunan faydalanıcılar için bilgilendirme kampanyaları, proje hazırlama eğitimleri de Teklif çağrısı öncesinde ve sonrasına verilmektedir.
Bilgilendirme kampanyaları ve Teklif çağrıları il ilgili duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu internet sayfaları ile yerel basında yerini alır.

Ne Kadar Hibe Talep Edilebilir?

Bu programda başarılı olan projelere verilebilecek hibe kredi miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak olan proje sahiplerinin en az yüzde 50 oranında eş finansman da bulunmaları gerekmektedir.

Bu eş finansman sadece bu program için değildir. Diğer programlardaki proje başvurularında da teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen rakam kadar eş finansman katkısında bulunması garanti etmesi mecburidir.

Hibe Projeleri Nasıl Değerlendirilir?

Başvuruda bulunan projeler İhale Birim koordinasyonu ve Merkezi Finans da ‘‘ Bağımsız Değerlendirme Komiteleri ’’ tarafından ‘‘Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi ’’ nde belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.

Değerlendirme kriterleri; projenin niteliğini, teklif için yapılan çağrının hedef ile tutarlılığını, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini, faaliyetlerin uygunluğunu ve maliyet etkinliğini ele alır.

Teklif edilen projeyi başarılı bir şekilde tamamlamak için faaliyet dönemi boyunca yeterli kaynaklara sahip olarak profesyonel deneyim ve niteliklerle çalışmak değerlendirmede dikkat edilecek en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Hibe Kredileri için Nasıl Başvurulabilir?

Program ile ilgili bölge ofislerden temin edilebilecek başvuru formları doldurularak hibe projeleri programına başvurulabilinir. Burada önemli olan başvuru rehberinin önemle incelenmesidir.

Bayrıca başvuru formuna; projenin hedefi, amacı faydaları bütçe dökümünün de yer aldığı detaylı usulüne uygun ayrıntılı bir şekilde proje teklifi de eklenmelidir.

Bu başvuru formları, teklif çağrısı için belirlenen son başvuru gününe kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne mutlaka verilmiş, resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmiş olmalıdır.

İlgili siteler : www.dpt.gov.tr www.kosgeb.gov.tr www.cfcu.gov.tr

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 13
Toplam yorum
: 12
Toplam mesaj
: 8
Ort. okunma sayısı
: 37001
Kayıt tarihi
: 13.06.10
 
 

1981 Mayıs Doğumluyum. Tipik bir Boğa Burcuyum. Ticaret ile uğraşmaktyım. Son 5 yıldır E-Ticaret dan..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster