Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Aralık '14

 
Kategori
Dünya
Okunma Sayısı
396
 

Horus’un gözü

Horus’un gözü
 

*Horus'un gözü, Antik Mısır tasvirlerinde ilâh Horus’un “Ay gözü” de denilen sol gözüne verilen addır. Horus’un gözü, manevi anlamıyla, vicdanın gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını, insanın iç âlemindeki her niyetini ve yaşamdaki her davranışını gözden kaçırmayan bu merhametsiz yargıcın keskin bakışını sembolize eder. Bu vicdanın 24 saat kapanmadan açık kalan gözüdür. Bu yüzden Güneş ve Ay, Horus’un gözleri olarak ifade edilir.  Horus’un gözü, biçimsel anlamıyla, Tanrı’nın "bir"liğini (tekliğini) matematiksel olarak gösteren bir semboldür. Kötülüğü temsil eden Seth, Osiris'i öldürür. Osiris'in oğlu Horus, intikam almak üzere Seth ile savaşır. Seth, bu savaşta Horus'un gözünü parçalar. Bu parçaları Toth bir araya getirirse de eskisi gibi çalışmayacaktır, o bu eksikliği büyü gücü ile tamamlar ve böylece göz eskisi gibi olur.

Sam (İbraniceYunanca , Sem Arapça:) İncil'de Nuh'un oğullarından birisidir. Bazı inanışlarda ikinci oğlu olarak kabul edilse de genellikle Nuh peygamberin en büyük oğlu olduğu düşünülmektedir. Tekvin 10.21’de Sam ve Yafes’in yaş farklarına atıfta bulunulsa da farklı çevirilerde bu konuda ciddi bir muğlâklık söz konusudur. 

Ahura mazda (Pehlevice : Ohrmazd, Farsça: bilginin Efendisi) eski Pers İmparatorluğu resmi dini Zerdüştçülüğün, kötülük ilkesi ya da Tanrı'sı olan Ehrimen'le sürekli bir mücadele ya da savaş hali içinde olmakla birlikte, Zerdüştçü iyimserliğin bir ifadesi olarak, sonunda mutlak bir zafer kazanacak olan baştanrısı, iyilik ilkesi. Moğol mitolojisinde "Hormosta", Türk mitolojisinde "Kurbustan" veya Hürmüz (Türk tanrısı Kürmez ile özdeşleşmiştir) adıyla yer alır. Moğollara göre 55 Batı Tanrısının başında bulunur. Hürmüz (Farsça:), Fars kültüründen çevre uygarlıklara da geçmiş olan bir tanrıdır. Adı Ormuz, Ormız, Ormus, Hormuz, Hormus, Hurmus olarak da söylenir. Derin bir bilgiye sahiptir. Türk kültüründeki Kürmez (Körmöz, Körmös, Kürmüs), Moğollardaki Hormosta (Kormosta) ile, Zerdüştlükte Ahura-Mazda ile özdeş olarak görülmüştür. Fars mitolojisinde kötülük Tanrısı Ehrimen'le sürekli bir savaş halindedir. Sözcük Farsça Ormus/Ohrmazd/Hormazd kavramı ile yakından alakalıdır. Bu sözcükler ve türev okunuşları Pers Tanrısı Ahura Mazda ve geçmişteki Ormuz (Hormızd) devletine adını veren mitolojik anlayış ile bağlantılıdır.Hürmüz yalnızca Pers mitolojisinin değil tüm Ortadoğunun ve hatta Asyanın mitolojik anlayışlarının ortak figürlerinden birisi haline gelmiştir.

İdris (Arapça:), Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri. İlk kez onun döneminde insanların hayvan derileri giymekten kurtuldukları söylenir. Kumaşı bulduğu ve yazı yazmayı geliştirdiği söylenir. Tanah'taki Enoch (İbranice:) ile aynı zat olduğu iddia edilir. Eski Yunan mitolojisi ndeki Hermes'in ve Eski Mısır mitolojisindeki Thot'un Kur'an'daki İdris ile aynı kişi olduğu ve M.Ö. 14.000 civarında yaşadığı iddia edilir.

Hermes, (Yunanca: ), Yunancada "Hermes Trimegustus" (üç kere kutsanmış hermes) anlamına gelmektedir. Zeus ve Maia'nın oğludur. Zeus'un habercisidir. Tanrıların en kurnazı sayılır, tanrıların en hızlısıdır. Bir de Caduceus adında büyülü bir altın değnek taşır. Hermes Roma mitolojisinde Merkür olarak anılır. Güneş'e en yakın gezegene onun adı verilmiştir. Hermes'in aslen Mısır Mitolojisi'ndekiThot olduğu iddia edilmektedir. Bazı düşünürler Hermes'in islam mitolojisindeki İdris olduğu kanaatindedirler. Hermes veya İdris geleneği Babil, Mısır ve Yunan düşüncelerinin temeli olmakla birlikte İslam düşüncesi'nin de temelini oluşturan yabancı kaynaklardan sayılır.

Kimilerine göre bu öğretinin Mısır’daki biçimi ikili bir karakter göstermiştir: Öğretinin derin ve hakiki bilgilerden oluşan ezoterik kısmı “Horus’un yolu” ya da “İsis misterleri” olarak adlandırılmakta olup, yalnızca inisiyelerce öğrenilmekteydi; halk ise yalnızca, “Osiris'in yolu” denilen 42 kuraldan oluşan şeriat (egzoterik) kısmını bilmekteydi. Avam-ı beşer adı verilen egzoterik kesim insanın öldükten sonra yaşayacağı yargılanmada (psikostazi) bu 42 kuraldan hangilerine uyup uymadığının hesabını vermek zorunda olduğuna inanırdı ki, Churchward’a göre Mısır’ın geç dönemlerde, egzoterik kesimdeki yozlaşan rahip sınıfı yüzünden bu 42 kuralın her biri ilah haline getirilmiş, putları yapılmış ve tektanrılı din çoktanrılı din haline getirilmiştir.

Bu görüşte olanlardan bazıları Hermetizm’in Osiris öğretisinin ezoterik kısmı olduğunu veya bu kısmın günümüze ulaşmış biçimi olduğunu, Mu kıtasındaki özgün öğretinin de kozmik bir öğreti olduğunu ve kaynağının Sirius olduğunu ileri sürerler.* (Vikipedi Özgür Ansiklopedi)

IŞİD – DEAŞ – ISIS – OSİRİS – HONOS – THOT - HERMES – HÜRMÜZ

Tüm bu terimlerin genel açılımı; Vaat edilmiş topraklar - Arzu Mevud – Büyük İsrail Projesi’dir. Güncel tanımlama ile BOP. Sn. Cumhurbaşkanımızın söylemi ile T.C. mevcut hükümeti AK Partisi’nin Eş Başkanlığını yapmakta olduğu BOP. Osmanlı Padişahlarından 2. Abdulhamid’i tahtından alaşağı eden, Osmanlı İmparatorluğu’nu yerlebir eden Türkiye Cumhuriyeti Devletini Mustafa Kemal ATATÜRK’e kurdurtan ve ne yazık ki umdukları uşaklığı bulamayınca “Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz” söyleminde bulunan Ulu Önderi zehirleyip öldürten, yakın zamanda 28 Şubat sürecini başlatarak sözde İslamcılara zulmeden ve ardından cahil toplum nazarında mazlum ve kahraman olarak lanse edilen ve özellikle uzun yıllar uşaklıklarını yapabilecek bir siyasi yönetimi ülke yönetimine tek güç olarak getirme başarısını göstermiş olan bir çalıştay gurubu. Sn. Davutoğlu nezaretinde başlatılarak kendisinin Başbakanlık ile ödüllendirildiği “Arap Baharı” adlı zemheri mevsimi ilgili dünyada sahneye koyan, aynı zamanda bu dünyadaki “Büyük Lider Tayip Erdoğan” algısını eksleyen, Ergenekon Suç Örgütü uydurmacasıyla cebren ve hile ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne intizam veren “Tapınakçı, İllimünati 3. Göz, Armegedon vs. vs. örgütleri güncel tutma uğraşında olan bir güç ve güçler birliği. Kuşkusuz İsrail Lobisi ve lejyonerleri. Tebrikler doğrusu.

İngiltere, U.S.A., İsrail, Almanya – İran başta olmak üzere dünya İstihbarat Örgütleri kurucuları öncülüğünde kurulmuş ve günümüze dek gelmiş geçmiş en kapsamlı terör örgütüdür. Örgüt tam anlamı ile "İstihbarat Kalıntıları Topluluğu" olmakla birlikte son derece tecrübeli ve donanımlı yöneticilerden oluşmaktadır. U.S.A. başta olmak üzere dünya liderlerinin bu örgütten korkmaları son derece olağandır. Ve de korkmamaları aleyhlerine olur kanaatindeyim. Örgüt yöneticileri dünya liderlerini lider yapan lobilerin bir zamanlar resmi görev yapan kadrolarıdır. Güvenlik birimlerinin başkanlıkları, beyin kadroları, yakın korumaları vs. Ne var ki yaşayanlar bilirler; İstihbaratta emeklilik olmaz. Aksine yaş ilerledikçe derinlik artar, derinlik sağlamlığı, güç ve otoriteyi artırır.

Örgüt personeli ne yazıktır ki, her an her şeyi yapabilecek güçtedirler.11eylül senaryosu, yapılabileceklerin yanında yalnızca kumdan bir kaledir. Ülkeleri haritadan silebilme, bilmeyenler için abartılı gelebilir ancak, dünyanın sonu kıyameti koparabilecek olanak, bilgi ve beceri sahibi nitelikli, kapsamlı bir teşkilattır.

Neden İslâmi görüntü sorusunun cevabı; Müslümanlar salaktır, önceliği bu. Allâh dersin peşinden koşar, söversin kâfir ilân eder. Sormaz ki, kim bu adam ya da madam? Amacı ne? Gerçekten göründüğü gb. Allâh cihat derken İslâm mı? Kafası bozuldu sövüp içerken kâfir mi? Anlamadan dinlemeden sazan gb. atlar. Ama İslam’ın doğasında "sâfiyet" var. İnsanlığın babası koca peygamber Âdem a.s. ve Havva annemiz safiyetlerinden ötürü kandırılıp cennetten kovuldular. Dolayısıyla biz inananların kaderi olsa gerek.

Yapılmakta olunan faaliyetlerin birer terör uygulamaları olduğu aşikâr. Ancak herkes iyi bilmektedir ki, bu oluşum terör örgütünden çok daha öte yenidünya geleceğini şekillendirme projesi işlevlerinin güncelleme başlangıcıdır.

Tüm bu efsane ve realitelerle birlikte dünya toplumlarını yönetmekte olan güçlerin bildikleri kaçınılmaz bir olgu bulunmaktadır. Kuşkusuz Türk Ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Her kim olursa olsun “Ben yeryüzüne indirilmiş olan Tanrıyım” da dese, Türkler olmadan asla. Bu da onların kaderi.

Haydi, kolay gelsin. İyi olan kazansın.

Not: Size bir kopya: Age of Mitoloji adlı bilgisayar oyununu oynayın. Faydalı olacaktır. Eh şimdi oyun başlasın artık.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 620
Toplam yorum
: 171
Toplam mesaj
: 2
Ort. okunma sayısı
: 523
Kayıt tarihi
: 07.09.13
 
 

Şiiri, yazmayı seviyorum..hepsi bu kadar.. ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster