Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Mayıs '17

 
Kategori
İnsan Kaynakları
Okunma Sayısı
5567
 

İdari hizmet sözleşmeli personel

Ülkemizin Milli Şirketleri Arasında Olan Posta Ve Telgraf Teşkilatı, Sürekli artan Hizmet Çeşitliliğin yanı Sıra  “Bir Dünya Markası olma”  hedefini gerçekleştirme çerçevesinde, Personel Alımlarına Devam etmektedir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Personeli,(PTT personeli) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi olarak istihdam edilmektedir.

Peki, “ İdari Hizmet Sözleşmeli Personel niteliği Nedir?” Bu yazıda İdari Hizmet Sözleşmeli Personeli Kısaca açıklamaya çalışacağız.

Posta ve Telgraf teşkilatı Anonim Şirketi,6475 sayılı Posta Hizmetleri hakkındaki Kanun ile yeniden Yapılandırılmış, Posta ve Telgraf Teşkilatı, Kamu İktisadi Teşebbüsü olmaktan çıkarılarak sermayesin tamamı hazineye ait olmak üzere, Anonim Şirket olarak yapılandırılmıştır. İlgili kanunun üçüncü bölümünde personel statüsü belirlenmiş ve PTT personeli 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın İdari Hizmet Sözleşmeli Personeli olarak tarif edilmiştir.

İdari Hizmet statüsünde Çalıştırılacak Personel, Kamu Personel Seçme Sınavında katılanlar Arasından seçilip, işe alım süreci, unvanı, sayısı, atama ve görevlendirilmesi, eğitimi, terfisi, görevde yükselmesi, disiplin işlemleri, izni, görevden alınması, sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesi ilişkin konular Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenmiştir.

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel,6475 sayılı kanunda 27’nci maddesinin 5. fıkrasında belirtildiği üzere 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 4. Maddesinin  “a” bendi ne tabidir. (Hizmet AkdiyleÇalışan)(Mülga olan ssk)

6475 Sayılı kanunun 4. Bölümü 29’ncu maddesinde belirtildiği üzere;  İdari Hizmet Sözleşmeli Personel, PTT’nin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ve ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı,  Kamu Görevlisi olarak cezalandırılacağı  ifade edilmektedir.

İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Çalıştırılması ve İşe alınması Hakkındaki Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan yönetmeliğin 30. Maddesinde: PTT personeli, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup, anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

Demektedir.

Yani İdari Hizmet Sözleşmeli PTT personeli yaptığı iş ve işlemden ötürü Doğacak Suçlardan dolayı yapılacak yargılamada Kamu Görevlisi olduğu tarif edilmiş, Bağlı bulunduğu Özlük Hakları Bakımından ise Kamu Personel Rejiminde Tarif edilmeyen Sözleşme esaslarına göre Hizmet AkdiyleÇalışan olarak (5510 sk. 4.md.a fıkrası,(mülga olan ssk))Tarif edilmiştir. Ayrıca PTT personeli Kamu görevlilerin üye olduğu  ,sendikalara üye olabildiği gibi sendikada kurabilmekte ve toplu sözleşme kanunu hükümlerine tabidir.

 Peki, o zaman idari Hizmet Sözleşmeli PTT personelini Kamu Çalışanı olarak Nitelendirebilir miyiz?

Bu soruyu cevap bulmak için Anayasa Mahkemesinin, 4603 sayılı Kanun'un iptali istemiyle açılan davada verdiği 25/06/2002 tarihli ve 2002/31 esas, 2002/58 karar numaralı kararının gerekçesine ayrıntılı olarak bakmak gerek.

 

Özetler isek

4603 sayılı kanunla Ziraat ve Halk bankaları KİT statüsünden çıkartılıp özel hukuk kurallarına bağlı anonim şirket konumuna geçirilmişlerdir.Özelhukuk kurallarına göre faaliyet gösteren söz konusu bankaların personelininde aynı kanunla özelhukukhükümlerine göre çalıştırılması düşünülmüştür. Öte yandan, 4603 sayılı Kanun'da Bankanın HazineMüsteşarlığının Pay Sahipliği Ziraat Bankasının sermayesinin tamamının (%100), Halk Bankasının sermayesinin ise yüzde elli birinin (%51) halen kamuya ait olduğu anlaşılmaktadır.

Kanun ile kurulan kamu sermayeli bankaların 4603 sayılı Kanun çerçevesinde anonim şirket olarak yeniden örgütlendiği ve sermayesinin tamamının kamuya ait olduğu göz önünde tutulduğunda 217 sayılı KHK'nin kapsamında olduğu açıktır.

Bu bakımdan 217 sayılı KHK'nin kapsamında bir işyerinde çalışmak işverenin kamu olması bakımından geniş anlamda kamu çalışanı olma sonucunu doğuracaktır. Ancak, kamuda çalışmakta olan her personel grubunun, kendi statüsü ve bu statünün çerçevesini çizen kurallar dahilinde ele alınması gerekmektedir.

- Ziraat ve Halk Bankası Anonim Şirketlerinin sermaye yapıları dikkate alındığında 217 sayılı KHK kapsamında bulunduğu,

Kanun'unda gösterilen istisnalar dışında tamamen özel hukuk hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren ve Anayasa Mahkemesi kararıyla yürüttüğü faaliyet kamu hizmeti olarak kabul edilmeyen Bankaların genel idare esaslarına göre kamu hizmeti yürüten kamu kurumu veya kuruluşu olarak nitelenmesinin mümkün olmadığı,

- Bankaların kamu sermayeli bir anonim şirket olarak nitelendirilmesinin yerinde olacağı,

- Hukuken geçerli bir "kamu işçisi" statüsü bulunmadığı ve anılan Bankalarda görevli personelin, işverenin 217 sayılı KHK'nin 2'nci maddesinde öngörülen kıstaslar çerçevesinde kamu olması bakımından geniş anlamda KAMU ÇALIŞANIolarak nitelenebileceği, ancak özel hukuk hükümlerine tabi oldukları ve anayasal anlamda KAMU GÖREVLİSİsayılamayacakları,mütalaa edilmektedir.

Anayasa mahkemesinin, 4603 sayılı Kanun'un iptali istemiyle açılan davada verdiği 25/06/2002 tarihli ve 2002/31 esas, 2002/58 karar’ında gerekçeli kararına göre

6475 sayılı Kanun ile KİT statüsünden Çıkartılıp, Sermayesinin tamamı Hazine’ye Ait Anonim Şirket Olarak yeniden yapılanan ve kanunla yeni bir personel Statüsü getirilen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Sermayesi Tamamı kamu sermayesi olması ve 217 Sayılı KHK(Devlet Personel Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında) 2’nci maddesinde sayılan kıstaslar çerçevesinde olması sebepleri ile

PTT’de çalıştırılan İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin, KAMU ÇALIŞANI  olarak nitelenebileceği  görülecektir.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 2
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 2822
Kayıt tarihi
: 28.05.17
 
 

Kamu / Memur ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster