Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

25 Eylül '08

 
Kategori
Haber
Okunma Sayısı
5948
 

İddialar somuttur, Dengir Mir Mehmet Fırat İstifa Etmelidir

İddialar somuttur, Dengir Mir Mehmet Fırat İstifa Etmelidir
 

- Günlerdir beklenen tartışma yapıldı.
- Ak ile kara ortaya çıktı.
- Ve kimi kendini bilmez gazeteci taifesi, yuvarlak laflar etmekten beri durmadı.
- Gazetecilik bitmiştir dedik ya bu memlekette.
- Sağ olsunlar, kendisine gazeteci diyen muhteremler, tartışmadan çıkan sonucu, sıradan bir vatandaşın değerlendirmesinden bile, daha geri düzeyde değerlendirdiler.

- Tartışmayı teknik açıdan ele almak gerekiyor.
- Haliyle, teknik konuların hakim olduğu bu tartışmadan, teknik birikimi olmayan vatandaş, takım tutar gibi tartışmayı değerlendirecektir.
- Nitekim tartışma sonrası vatandaşın tartışmaya yönelik yorumları internet sitelerine düştükçe gördük ki öyle pek de azımsanmayacak bir kitlenin halen tartışmanın içeriğini bile anlamadığı ortaya çıktı.
- E normaldir.
- Memleketin anlı ve de şanlı gazetecileri bile tartışmayı yorumlarken onca hata yaptılar.
- Neyse ve de lakin dönelim konumuza.
- Ve tartışmayı teknik açıdan ele alalım.

- Kemal Kılıçdaroğlu!
- Dersine çok iyi çalışmış.
- Konusuna hakim.
- Ne konuştuğunu bilen.
- Ve iddialarına nelerin delil olabileceğini keşfetmiş bürokrat kökenli bir parlamenter.
- Kolay lokma değil.
- Bir ticari işlemin hangi bürokratik süreçlerden geçmesi gerektiğini çok iyi biliyor.
- Boşuna SSK Genel Müdürlüğü yapmamış.
- Aynı zamanda bir Hesap Uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu.

- Dengir Mir Mehmet Fırat.
- Hukukçu.
- Ama hukukçu kimliğinden uzak bir tavır içerisindeydi.
- Lakin dersine iyi hazırlanmamış.
- Ve o her zaman ki bildiğimiz delil karartma yöntemleri ile profesyonel bir siyasetçi kimliği ortaya koydu.
- Ve kendisine atfedilen iddiaları çürütmek şöyle dursun, konuştukça daha da işin içinden çıkamaz hale geldi.

- Neydi Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiaları?
- Bakalım.

İDDİA 1

- Dengir Mir Mehmet Fırat’ın da ortağı olduğu MENAS A.Ş. hayali ihracat yapmış mıdır?
- Yoksa Hayali ihracat yapmamış mıdır?

İDDİA 2

- Dengir Mir Mehmet Fırat’ın da ortağı olduğu MENAS A.Ş. isimli şirket uyuşturucu kaçakçılığı yapmış mıdır?
- Yoksa uyuşturucu kaçakçılığı yapmamış mıdır?

- İddialar ortada.
- Ve iddialara muhatap olan isimden, bu iddialara “Evet ben hem hayali ihracat yaptım, hem de uyuşturucu kaçakçılığı yaptım” mealinden bir laf etmesini beklemek gülünç olur.
- Ve iddiaların muhatabı olan Dengir Mir Mehmet Fırat’ta pozisyonu gereği kendisini savunmuştur.
- Kendisini savunmuştur savunmasına da.
- Bu nasıl savunmaktır.
- Anlayana aşk olsun.

- Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu?
- MENAS A.Ş.
- Mersin’de kurulmuş bir Anonim Şirkettir.
- Ortaklarından birisi de Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat’tır.
- Aynı zamanda, Dengir Mir Mehmet Fırat MENAS A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanıdır.
- MENAS A.Ş.’nin ana iştigal konusu narenciye ihracatı.
- Ve yurt dışına, üretmiş olduğu narenciyeleri ihrac ediyor.
- İhraç etmiş olduğu ürünlerden, devlet teşviği ve KDV iadesi alıyor.
- Bir ihracat yapılıyor.
- Ne var ki yapılan ihracattan dolayı gelmesi gereken dövizler Türkiye’ye gelmiyor.
- Hazine Kontrolörü olan Orhan Tur ihracatla ilgili dövizlerin Türkiye’ye gelmemesinden ötürü olayı soruşturmaya başlıyor.
- Soruşturma sonucunda şöyle bir rapor düzenliyor Hazine Kontrolörü Orhan Tur.
(İhracat yapılmış gibi gösteriliyor. Ama döviz yok ortada. Dövizi içeriden topluyorlar. Toplanan döviz cinsi paralar Mersin’de MENAS A.Ş.’nin hesaplarına yatırılıyor. Ve güya, döviz geldi diye Merkez Bankası’na götürülerek teşvik alınıyor.)
- Hazine Kontrolörü Orhan Tur’un raporuna istinaden Mersin İdare Mahkemesine dava açılıyor.
- Dava neticesinde MENAS A.Ş.’nin hayali ihracat yaptığına dair yargı kararını veriyor.
- Ne var ki MENAS A.Ş. temyize gidiyor.
- Ve Danıştay, MENAS A.Ş’nin itirazını inceliyor.
- Fakat Mersin İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararı onaylıyor.
- Böylece MENAS A.Ş.’nin hayali ihracat yapmış olduğu yargı kararı ile sabit hale geliyor.

- Hayali ihracat yargı kararı ile sabit hale geliyor gelmesine.
- Ama Dengir Mir Mehmet Fırat, bu yargı kararını çarpıtarak şirket hakkında düzenlenen daha farklı iki rapor hakkında ki yargı kararlarını ve itirazlarına ilişkin sonuçları okuyor.
- Ve Tarsus Ağır Ceza Mahkemesince düzenlenen bir yargı kararından bahsederek, kovuşturma gereği görülmemiştir mealinden bir yargı kararını öne çıkarmaya çalışıyor.
- Oysa bahsi geçen hayali ihracat ile ilgili rapor 24 Ekim 2000 tarihli rapordur.
- İlgili karar diğer iki raporu kapsamamaktadır.

- Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir nolu iddiası yargı kararı ile sabittir.
- Ve Dengir Mir Mehmet Fırat’a ait olan MENAS A.Ş. hayali ihracat yapmıştır.
- Yuvarlak laf etmeye gerek yoktur.

- Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci iddiası ise daha da zor olan bir iddiadır.
- Kolay kolay ispat edilemeyecek bir iddiadır.

- Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu ikinci iddiasında?
- “MENAS A.Ş. uyuşturucu kaçakçılığı yapmıştır.
- Neye dayanarak söylüyor bunu Kemal Kılıçdaroğlu?
- Elindeki bir takım belgelerden hareketle böyle bir sonuca ulaşıyor.
- MENAS A.Ş.’nin ürünlerini taşıyan bir tır içerisinde 89 kilo eroin yakalanıyor.
- Yakalanma tarihi 27 Şubat 2008.
- Olay Vatan gazetesinde yayımlanır.
- 10 Mayıs 2008 tarihinde.
- Ne var ki Dengir Mir Mehmet Fırat, şirketten ayrıldığını ve hisselerini devrettiğini söyler.
- Bu sebepten dolayı da eroin işi ile uzak yakın bir ilişkisi olmadığını ileri sürer.
- Ancak, konu ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’nun eline bir belge geçer.
- Bu belge Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yazılmış bir belgedir.
- Ve belgenin içeriği şöyledir.
(Bizim ürünlerimiz, sınırdan geçerken aramayın. Biz beraat ettik. Bize engelleyici işlem yapmayın.)
- Bu yazının altında üç kişinin adı bulunmaktadır.
- Adülkadir Gürbüz.
- Dengir Mir Mehmet Fırat.
- Ve MENAS A.Ş. adına da vekil yazıyı imzalıyor.
- Dolayısı ile ortada bir nüfuz kullanımı söz konusudur.
- Ama işin can alıcı noktası burası değildir.
- İşin can alıcı noktası şurası.
- Sayın Fırat, MENAS A.Ş.’de bulunan hisselerini satmıştır.
- Ne zaman satmıştır hisselerini sayın Fırat?
- Hükmü olmayan bir yazı vesilesi ile hisselerini sattığını ileri sürmektedir.
- Bir daktilo yazısıdır.
- Tarih 01 Temmuz 2007 tarihidir.
- Şirket Yönetim Kurulu toplanarak karar alıyor.
- Ve 01 Temmuz 2007 tarihinde Sayın Fırat’a ait olan hisselerin satışını karara bağlıyor.
- Bu karar 09 Mayıs 2008 tarihinde Noter’e tastik ettiriliyor.
- İlginç olan nokta burasıdır.
- Şirketler de hisse devrinin belli başlı prosedürleri vardır.
- Ve Sayın Fırat’ın bir hukukçu olarak bu prosedürleri bilmemesi garip kaçtı.
- Neden?
- Şirketler de Yönetim Kurullarının veyahut Ortaklar Kurulunun almış olduğu “Hisse Devri” kararının hiçbir hükmü yoktur.
- “Ben hisselerimi sattım. Kararı aldım. Hadi bana güle güle” diyerek hisse devri yapılamaz.
- Hisse Devri kararı alınır ve Notere tastik ettirilir.
- Noter “Hisse Devri” kararına istinaden “Devir Temlik” senedi düzenler.
- Noter kararı tastik edip, “Devir Temlik” senedi düzenlese dahi ilgili belgeler 15 gün içerisinde Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilmediği sürece hisse satışı geçersizdir.

- O halde Sayın Fırat’ın “Ben hisselerimi 01 Temmuz 2007 tarihinde sattım” demesi anlamsızdır.
- Hukuksal açıdan hiçbir hükmü yoktur.
- Ve Sayın Fırat, uyuşturucunun yakalanmasından sonra, şirketten apar topar hisselerini satarak ayrılmıştır.
- Ve arkasından da püskül bırakmıştır.
- Bilinen bir gerçektir.
- Bu gibi şirketler de karar defterlerine zaten fazlaca karar alınmaz.
- Buradan şunu anlıyoruz ki.
- Uyuşturucu yakalanmış.
- Sayın Fırat, olayın basına yansımasından sonra geriye dönük olarak karar defterine hisse satışı kararı almış.
- Ama iş işten geçmiş olmasına rağmen, 9 Mayıs 2008 tarihinde ilgili kararı tastik ve tescil ettirmiş.
- Köylü kurnazlığının dik alası.
- Kaldı ki işlem usulsüzdür.
- Alınan bir karar, yasal defterlere intikal etmiştir ve tescil işleminin yapılması gerekmektedir.
- Neden sekiz ay beklenmiştir.
- Sekiz ay beklenmesi usulsüz bir işlemin ta kendisidir.
- Ayrıca hisse devrinin ilgili Vergi Dairesine bildirilmesi esastır.
- Ticaret Siciline tescil edildiği gün Vergi Dairesine de bildirilmesi yasal zorunluluktur.

- Yani anlayacağınız Sayın Fırat’ın kendini savunmak için ileri sürmüş olduğu savunular fiyaskonun alası oldu.
- Hele hele piyasa da kullanılan çift fatura ifadesi ise felaketin adıdır.
- Sistem bence de bitmiştir.
- Şunu biliyoruz.
- Yabancı ülkeler de herhangi bir kâğıdın üzerine INVOYCE (Fatura) diye yazarsanız kabul edilir.
- Biz de ise fatura basımının bir süreci vardır.
- Ve anlaşmalı matbaalar faturayı basar.
- Bizde herhangi bir kâğıda fatura ibaresi koyarak, “bu yasal belgedir” diye kullanamazsınız.
- Ama elin oğlu kullanıyor.
- Sayın Fırat buradan hareketle, çift faturadan bahsediyor.
- Tam bir fiyasko.
- Bu ifadeyi kullanmak bile suç
- Ve bu noktanın üzerine Kemal Kılıçdaroğlu özellikle dikkat çekti.

- Bir başka ilginç noktaya daha Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çekti.
- Gümrükler de kullanılan ibareler.
- Kırmızı hat.
- Yeşil hat.
- Sarı hat.
- Yeşil hat güvenilir firma kategorisi içindir ve bu firmalar her hangi bir şekilde aranmaz.
- Sarı hat ise sadece evrakların tanzimi üzerinde incelenen firmalardır.
- Kırmızı hat ise güvenilir olmayan firmaların girdiği kategoridir.
- Ve hem evrak üzerinde incelenir, hem de ürünler ve araçlar didik incelenir ve aranır.
- MENAS A.Ş. kırmızı hat kategorisinde olan bir şirkettir.
- Düşünseniz e.
- İktidar partisinden güçlü bir ismin ortağı olduğu bir Anonim Şirket güvenilirlik sınavında zaten sınıfta kalmış.
- Bu durum bile hiç eroin yakalanmadığını düşünsek bile başlı başına sorgulanması gerekir.
- “Neden güvensiz bir firmasın?” diye.

- Ne diyor Sayın Fırat?
- “Bu işi yapan şofördür.Ve suçunu itiraf etmiştir. Zaten güvenilir birisi değilmiş.”
- bu işlerin kolay yoludur.
- Gariban şoförün üzerine yıkmak bu işleri.
- Madem güvensiz, neden şirketinde çalıştırıyorsun?
- Bu ne ciddiyetsizlik.

- Sonuç nedir derseniz?
- Dengir Mir Mehmet Fırat görevinden tez elden istifa etmelidir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Beyefendi, lütfen tepemin tasını attırmayın. Ne istifası. Yeni bir icat mı bu? Haddinizi bilin yoksa bildiririz.

Yapukay 
 27.09.2008 15:02
Cevap :
Maalesef öyle. Kimsenin tınladığı yok. Utanmak diye bir kavram ruhlarına işlememiş ki.  27.09.2008 19:36
 

İstifa etmez bunlar onu zaten beklemiyorum, Biz alışkınız soyup soğana çevirip sonrada ne yaptık ki canım diyenlere bunun tek bir yolu var dokunulmazlıkarın kaldırılması ve bazı siyasi erklere entegre olmuş kurum kuruluşların temizlenmesi. Sevgiler

Meyman 
 26.09.2008 17:42
Cevap :
Kuşkusuz bu gibi durumların ana kaynağı dokunulmazlık zırhının varlığı. Tez elden kaldırılmalı dokunulmazlık. Aksi halde bu gibi rezaletlerin sonu gelmez.  27.09.2008 1:32
 

Bana verdiğiniz yanıt ile aslında çok önemli birkanun mu kural mı diyeceğim hatırlattınız... onun için teşekkürler yanıtına. sayfaya girenler mutlaka okumalı. Yasaların sadece kitaplarda olması....saygılar

Ezgi Umut 
 26.09.2008 16:03
Cevap :
Bu konuyu irdelemey devam edeceğiz Ezgi hanım. Kimi önemli ayrıntılar daha var.  27.09.2008 1:31
 

hiç bir yanlış anlaşılmaya meydan bırakmayacak şekilde hazırlanmış titiz bir blog, sevgili Yıldız. Mesleğiniz, eğitiminiz ve uygulamalarınız nedeniyle onaya ihtiyacınız yok ama hukuki boyutunu onaylıyorum ben de ayrıca. Gerçekten belirttiğiniz gibi, hiç bir köşe yazısında bu denli teknik ama kolay anlaşılır aynı zamanda da objektif bir analize raslamadım.Kutluyorum, teşekkür edişorum ve diğer yazılarınızı bekliyorum. Nice mutlu ve aydınlık, barış dolu şeker bayramlarına...

Neşe İleri 
 26.09.2008 14:43
Cevap :
Neşe hanım bu konuyu irdelemeye devam edeceğim. Gözlerdn kaçan ve insanı hayrete düşüren bir çok nokta var. İkinci bir yazım oldu. Üçüncüsünü de hazırlıyorum. İbretlik bir olay aslında.  27.09.2008 1:16
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1512
Toplam yorum
: 3024
Toplam mesaj
: 195
Ort. okunma sayısı
: 1067
Kayıt tarihi
: 07.08.07
 
 

Yazarım... Okurum... Öğrencilik yıllarımda çok yazdım... Kompozisyon derslerinde yazdım... Duvar ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster