Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

02 Ocak '12

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
7720
 

İl Genel Meclisi üyeleri özlük haklarının iyileştirilmesine dair öneriler

İl Genel Meclisi üyeleri özlük haklarının iyileştirilmesine dair öneriler
 

Halka Hizmet; Hakk'a Hizmettir...


İL ÖZEL İDARESİ- İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN GÖREVLERİ İLE SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA ÖNERİLER. 

Bilindiği gibi;  İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin en önemli karar organıdır.

İl Genel Meclis Üyeleri, İl halkının mahalli ve müşterek sorunları ve ihtiyaçlarının karşılanması için Kanunlarla verilen birçok görev ve hizmeti büyük bir fedakarlık ve çalışma gayreti ile yerine getirmektedirler.

5302 sayılı Kanunla il genel meclisinin her ay toplan masına olanak tanınmış tır. Bu olanak nedeniyle olağanüstü toplantı yapmanın gerekli olmayacağı düşünülmüş ve sözkonusu olağanüstü toplantılara ilişkin  ilgili yasaya herhangi  bir hüküm eklenmemiştir.

Ancak zaman içinde, il halkının ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından, kimi acil ve süreye bağlı durumlar nedeniyle meclislerin toplanması bir zorunluluk halini almıştır. Mezkur Kanunda bu durumun doğmasına hiçbir olanak tanınmadığından, il özel idaresi uygulamalarında bir çok sorunlar doğmuştur. 

Meclis kararını bekleyen işler, mecburen ertelenmiştir.

Bu nedenle;  Vali ve/veya İl Genel Meclisi Başkanının,  il genel mecli si üyelerinin 1/3 nin yazılı teklifi ile il genel meclisini olağanüstü toplantıya davet imkanı verilmelidir. Bu toplantılar yılda en fazla 4 olarak sınırlandırılmalı ve yalnız bir birleşim olmalıdır. 

Ayrıca olağanüstü toplantılarda gündem haricindeki acil konuların görüşülmesine imkan sağlanmalıdır.

2- İl genel meclisi üyelerine, katsayıya bağlı gösterge ile ödenek verilmesi yerine;  Meclis ve ihtisas komisyonu toplantıları dönemince toplantıya katıldıkları her gün için,  özel idare encümeninin seçilmiş üyelerine ise aylık olarak; İçişleri Bakanlığınca illerin nüfus ve statülerine göre tespit edilecek alt ve üst sınırlara uygun olarak, il genel meclisince belirlenecek miktarda ödenek verilmelidir.

3- İl genel meclisi üyeleri, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi değilseler, devlet memurları statüsü kapsamına alınarak, emekli sandığına prim ödemeleri halinde kendileri, eşi ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının, tedavi ve cenaze giderleri yardımından faydalanmalıdırlar.

Emekli sandığı primleri il özel idaresinden verilecek olan meclis üyeleri ödeneklerinden, kesilmek suretiyle il veya ilçe özel idareleri tarafından kuruma gönderilebilir.

4- İl Genel Meclisi Başkanlarına, İçişleri Bakanlığınca illerin nüfusları ve büyükşehir olma durumları göz önünde bulundurularak tespit edilecek brüt en az ve en çok sınırlar arasında olmak üzere il genel meclisince belirlenecek miktarda aylık ödenek verilmelidir.

Görevli ayrılışlarda, yıllık ve sağlık izinlerinde ödeneklerin ödenmesine devam edilmeli ve Ödenekler takip eden ayda memur aylıkları ile birlikte  ödenmelidir.

Bu ödemelerin gerektiğinde ilçe özel idarelerince de yapılması için ilçe özel idareleri kurulmalı ve yetki verilmelidir.

5- İl Genel Meclisi Başkanının, belediye başkanlarında olduğu gibi devlet memuru statüsüne bağlı olarak, emekli sandığına prim ödemeleri için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Sağlık izni ve sağlık raporları ile kendisinin, eşinin, çocuklarının ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının tedavilerinde Devlet memurlarına uygulanan hükümler tatbik edilmelidir.

6- İl Genel Meclisi başkan vekillerine, başkan ile birlikte  görev yaptıkları günler için İl Genel Meclisi Başkanının aylık ödeneği üzerinden % 50 oranında ödeme yapılmalıdır.

7- İl özel idaresi bütçe gelirlerinin en az % 30’u köy nüfusları toplamına göre o ildeki ilçe köy birliklerine il genel meclisi kararıyla aktarılmalıdır.

Aktarılan bu paylar; Birlik encümeni kararı ile köylerimizin ihtiyaçları ve projelerine göre doğrudan  muhtarlık hesaplarına aktarılabilir ve birlik tarafından istihdam edilecek sözleşmeli veya kadrolu teknik personeller aracılığı ile denetimleri yapılarak, kamu kaynaklarının yerinde ve amacına uygun olarak sarf edilmesi gerçekleştirilecektir.

Ayrıca İller Bankası Kanunun 1+9 uncu maddesi gereğince İller Bankası safi gelirlerinden ayrılan %55’lik köy kalkınma payları, köy nüfusları toplamına göre ilçe köy birliklerine İller Bankası tarafından dağıtılmalı ve birlikler mali yönden desteklenerek, kırsal alandaki vatandaşlarımızın refah içinde yaşamaları ve gelişmeleri sağlanmalıdır.

8- İl özel idarelerinin kurduğu veya ortağı oldukları şirketlerde vali ve/veya görevlendireceği memurlar hem yönetim hem de denetim kurullarında görev almaktadırlar. Bu tür görevler için memurlara hakkı huzur ücreti ödenmektedir. Mevcut yasalara göre il genel meclis üyeleri, bu şirketlerde görev alamamaktadır.

İlgili kanunlarda yasal düzenlemeler yapılarak, İl genel meclisi üyelerinin de il özel idaresine ait şirketlerde, memurlar gibi yönetim ve denetim kurullarında görev almaları sağlanmalıdır.

9- 237 sayılı Taşıt kanununda yapılan son değişiklik ile il genel meclisi kararı ile il özel idaresine yeni taşıt edinme imkanı getirilmiş olmasına rağmen, uygulamada taşıt kanununa bağlı cetvelde sayılan makamlar içerisinde il genel meclisi başkanı ve komisyon üyelerine yer verilmediğinden, il özel idaresi kaynaklarından alternatif arayışlar içerisine girilmektedir.

Ayrıca,  İlçe özel idarelerinin de bir adet hizmet aracına ihtiyaçları bulunmaktadır.

237 Sayılı Taşıt kanununda yapılacak bir düzenleme ile; İl genel meclisi başkanı ve başkan vekillerine, il genel meclisi komisyon başkanları ve komisyonları ile İlçe Özel idarelerine çağdaş bir şekilde, verimli ve süratli hizmet vermelerinin sağlanması için il genel meclisi kararı ile taşıt  edinmelerine imkan verilmelidir.

10- İl özel idaresi kanununun 35. maddesinin özüne uygun olarak, ilçelerde İl genel meclisi kararı ile ilçe özel idaresi  kurulması halinde ihtiyaç olan idari, teknik, sağlık, yardımcı hizmetler ve işçi kadroları ile sözleşmeli personelin ilçenin nüfus ve potansiyeline cevap verecek şekilde, İl özel İdareleri norm kadro yönetmeliğinin 17. maddesine göre,

Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulması uygun görülen ilçe özel idareleri içinde (Bozcaada ve Gökçeada ilçe özel idarelerinde olduğu gibi) norm kadro verilmeli ve il genel meclisi kararı ile dağıtımı yapılmalıdır.  

11- İl özel idaresi başkanlarının; Belediyelerde olduğu şekilde, aynı zamanda encümen başkanı olarak görev yapmasına imkan tanınmalı ve il özel idareleri halen yaşanmakta olan iki başlı görüntüden kurtarılmalıdır.

Bu durum il genel meclisi kararlarını onaylama veya veto etme yetkisi  bulunan, Valisi olduğu İl’in ve  İl özel idaresinin en üst yetkilisi olan Valilik Makamının, il genel meclis kararlarını yürütme organı olan İl encümeninin başkanı olarak görev yapmasını da ortadan kaldıracaktır.

Böylece Valilerimizin il bazında tüm mahalli idarelere eşit ve tarafsız bir şekilde yaklaşmaları ve adil hizmet vermeleri sağlanacaktır.  

12- İl özel idaresi ve İl genel meclisine 5302 sayılı yasa ile kırsal alanlarda imar mevzuatı konusunda yetki verilmiştir. Bu yetki belediyelere daha önce verilmiştir.

Ancak, bu yetki il sınırları içinde bulunan, Özel çevre koruma bölgeleri ve Sit alanları ile Turizm alanları ve Milli park sınırları içerisinde geçerli değildir. Bir ilde bazen aynı bölge veya alanda, birden fazla bakanlık veya kurul yetkilidir.

Bu durum uygulamada vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmakta, sorunların ve ihtiyaçların çözümü uzun bir zaman gerektirmektedir. Aynı durum Belediyeler içinde geçerlidir.

Halen güncel olan bu sorunu çözmek amacıyla; Yerel düzeydeki hizmetlerin yürütülmesi için bazı bakanlıkların görev ve hizmetleri, kadro ve ödenekleri ile demirbaşları belediye ve il özel idareleri arasında paylaştırılmalı ve devredilmelidir.

13- Hükümetimizin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak, il genel meclisleri il sınırları içindeki değişik bakanlık ve kurullara ait imar yetkisine ve uygulamasına sahip olmalıdırlar.

İl genel meclisleri  her türlü koruma alanlarında ve bölgelerinde bu görev ve yetkiyi, mevcut bakanlık veya kurulların temsilcileri ile müşterek bir çalışma ile gerçekleştirmelidirler.

İl genel meclislerince kurulacak bu çalışma ekipleri içerisine üniversitelerimizin ilgili bilim dalları temsilcileri ile ilgili meslek odaları ve sivil toplum    örgütlerinin ve ilgili yerel yönetimin (belediye, muhtarlık) katılımı sağlanmalıdır.

Sevgi ve saygılarımla ilgililerin, yetkililerin ve kamuoyunun bilgisine arz olunur. Her şey Türkiye ve Türk Milleti için!.. 

Hasan SARIHAN

Marmaris  Özel İdare Müdürü

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 7
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 1868
Kayıt tarihi
: 24.06.11
 
 

21 yüzyılda Avrasyanın parlayan yıldızı güzel ülkemizde; üstünlerin hukukuna ve her türlü hak ihl..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster