Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Mayıs '12

 
Kategori
Deneme
Okunma Sayısı
284
 

İlk Bahis

İlk Bahis
 

İlk bahis ne üzeri ve kimler arasında olmuştur?

Allah ve iblis arasındaki iddiaa ilk bahistir. İnsanlar üzeri oynanmıştır. Şeytan çok azımızın onun etkisinde kalmayacağını belirterek çoğumuzu egemenliğine alacağını iddaa etmiştir. Yüce Allah ta bu iddiayı kabul etmiştir. "İlk İnsan" Adem olduğu ve şeytanla olan konu , Yahudilik, Hiristiyanlık ve Müslümanlıkta anlatılır. Diğer inanışlarda melek ve şeytan yerine zıt terimler kullanılmıştır. YING ve YANG gibi. Felsefe bu konuda daha zengindir.

Kurandan yola çıkarak  analiize ettiğimizde şu bilgilere ulaşırız :

1- Adem yaratılmadan, Şeytan yine aynı adla bir melekti.

2- Melekler çeşit çeşittir ve Şeytan aralarında en üstün yaratılanıydı Adem yaratılana kadar.

3- Melekler, onlara verilen ve öğretilenden başkasını bilmezler. Bu açıdan bakıldığında Adem yaratılana kadar Şeytan en vasıflı ve bilgili YARATIKTI.

4- Herşeyi ve hiçbirşeyi yaratan YARADAN, Adem ve eş değerini yaratırken onlara o ana kadar yaratıklara verilen vasıfların en fazlasını vererek bir anda yaratılmışların en üstünü kıldı.

Bakara suresi 30. ayet :" Rabbin meleklere : 'Muhakkak Ben, Yeryüzünde bir halife yapacağım' dediği vakit "Orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar dökecek birini mi yaratacaksın , Biz hamdinle tesbih ve seni takdis edip dururken! ' dediler. " Muhakkak ki ben sizin bilmeyeceğniz şeyleri bilirim." buyurdu.

Anladığım kadarıyla İnsan cennetten kovulmadan Yeryüzü yaratılmış ve melekler Dünyayı çok beğenmişler. Ancak Allaha karşı ukalalık yaparcasına İnsanı sorgulamışlar. Demek ki Meleklerde düşünme ve sorma yetenekleri var. İnsanın kan dökeceğini iddia etmeleri belli bir bilgiyi bilmelerinden geliyor. O bilgi de vasıflarda saklıdır.  Bu iyi ve kötü vasıflar Allahtan geldiği için yaratılanlara özgürce verildiğini düşünüyorum. Yaratıklarda verilen vasfı deneyerek bilgilenmişlerdir. Ne yazık ki " Melekler Tarihi " diye bir kitap yok. Ayrıca Yaradanı sadece kendilerine layık görerek bir kibirlenme örneği vermişlerdir. Allah ta onlara  herşeyi bilenin kendisi olduğunu hatırlatma gereği duymuş . Burada İnsan için önemli olan Allahın İnsanı kendine Halife seçtiğidir. Demek ki İnsanın Cennetten kovulacağını veya gönderileceğini " Yeryüzüne Halife seçtim" derken belirtmiş.

Bakara Suresi 31.Ayet : "Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra o alemleri meleklere gösteip 'Haydin davanızda doğruysanız bana şunları isimleriyle haber verin.' buyurdu.

32.ayette melekler Allah yanında ve bilgisi karşısında  aciz olduklarını kabul ediyorlar.

33.ayet : "Ey Adem,bunlara onları isimleriyle haber ver" buyurdu. Adem onlara isimleriyle bunları haber verince,ALLAH :Ben size göklerin ve yerlerin gaybını bilirim, sizin açıkladığınızıda gizlediğinizde bilirim, dememiş miydim?" buyurdu.

34. ayet

" O zaman meleklere : Adem için secde edin dedik, derhal secde ettiler. Ancak iblis dayattı. Kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu.

35.Ayet : Dedik ki : " Ey Adem sen ve eşin cennette oturun, İkiniz de ondan dilidiğiniz yerde bol bol yeyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa haddi aşan zalimlerden olusunuz.

Bakara suresinin 35 ayeti ile A'raf suresi 19 ayet  hemen hemen tekrardır. BAkara suresinde ve A'raf suresinde Adem ve şeytan üzeri ayetler  var. Adem in yaratılışı  iki ayette aynı şekilde ama A'raf suresinde  daha fazla detayla anlatılıyor.  Hicr suresi ve Taha surelerinde de "Yaratılış, şeytan ve Adem üzeri ayetler var. Dikkatimi çeken bir husus ise Hicr. suresi 28. ve 29.ayetlerde Meleklerin Bakara -30.ayette konu edilen tepkiden söz etmiyor. İsterseniz önce ayetleri okuyalım.

Hıcr Suresı 28. ve 29. ayetler 

" Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla : ' Ben kuru bir çamurdan şekillendirilmiş bir balçıktan bir insan yapacağım."

" Ben onun yaradılışını tamamladığım ve Ruhumdan üflediğim zaman derhal onun için secdeye kapanın."

30.ayet : Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler."

Bakara suresi ayet 30 da melekler tarafından belirtilen soru işaretlerinden hicr suresinde bahsedilmiyor ve toptan secde ettikleri belirtiliyor. Bu ancak şöyle açıklanır : İnsanın yaratılışı , meleklerin buna olan reaksıyonu  ve Yaradanın tepkisi bir kaç kez vuku bulduğundan dolayı Kuranda olay 4 surede anlatılıyor. Ancak  olay iki kez vuku buluyor. Bir Adem öncesi bir Adem sonrası. Bakara suresi 30.ayet Adem öncesi vuku buluyor.  Bakara 31.Ayet ise Ade in yaratılışından sonra vuku buluyor.

Yaradanın Ruhundan üflemesi bence ilim ve bilim vermesidir. Bakara suresı 33. ayette Adem in bildiği isimler nedir  bilmiyoruz.

YAratılış ile ilgili ayetlerden Hicr. Suresin den devam edelim.

31.Ayet : Ancak iblis secde edenlerden olmaktan kaçındı."

32.Ayet : Allah buyurdu ki : " ey iblis , sana ne oluyorda secde edenlerle beraber olmuyorsun?!"

33.ayet : İblis dedi ki ' Kuru bir çamurdan şekillendirilmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim."

34. ayet:" Allah buyurdu ki : 'O halde çık oradan, sen artık kovulmuş birisin."

Allah şeytanı cennetten kovuyuyor. Bu ayetten onu anlıyorum ben.

35.Ayet : "Ve şüphesiz bu lanet kıyamet gününe kadar senin üzerinedir.

36.Ayet :İblis :"Rabbim öyle ise bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver."dedi

Yukarıda ki son iki ayette dikkatimi çeken "kıyamet günü" ve "tekrar dirilme" ; Adem daha yeni yaratılmış ve Cennetten kovulma gibi bir durum yok.

37-38  Ayet : Allah buyurdu ki " Allah katında bilinen vaktin gününe kadar şüphesiz sen mühlet verilerdensin."

39.Ayet : İblis dedi ki: "Rabbim beni azdırmana karşılık, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım."

40.Ayet : "Ancak içlerinde ihsas verilen kulların hariç."

Hicr suresi 41. ayetten sonrası konuyla ilgili değil ama okuyun derim.

Tekrar Bakara suresine dönelim ve kaldığımız yerden devam edelim.

BAkara 36.Ayet : Bunun üzerine  şeytan onları oradan kaydırdı. İkisini de içinde bulundukları cennetten çıkardı. Biz de ;  Bazınız bazınıza düşman olarak inin, sizin için orada belli bir zamana kadar kalmayeri ve bir nasip vardır" dedik.

37.Ayet : Derken Adem Rabbinden birtakım bilgiler aldı ve hemen O'na yalvardı. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.  

Yaratılışı şimdi de A'raf suresinden okuyalım :

11.ayet "Hakikat şu ki : Sizi önce yarattık sonra şekil verdik, sonra da meleklere  : "Adem'e secde edin" dedik. Hemen secde ettiler ancak iblis secde edenlerden olmadı.                                                    

12.ayet : Allah : Sana emrettiğim halde secde etmene ne engel oldu ?!" buyurdu . iblis ; Ben o'ndan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın O'nu ise çamurdan yarattın " dedi.

!1.ayette önce yaratılıp sonra şekil verildiği konusunda genel fikir: bedenin şekil olduğu ve Ruhun şekil öncesi olduğudur. Belki önce yaratılmakla kast edilen düşünce ve şekil ile kast edilen madde halidir. önce yaratılıp sonra şekillendirme sadece Adem'e söylenmiyor. Meleklere de söyleniyor.

Diğer bir ilginç husus ise İnsanın çamurdan şeytanın ateşten yaratıldığı. Çamur için toprak ve sıvı gerekli. Ateş için hava ve yanıcı sıvı veya toz.  Şeytan demek ki çoğunlukla ateşten ibaret. İnsan ise sudan. Su ise İki gazın birleşiminden. İnsan da ayrıca az miktarda kükürt tozu ,demir tozu ve kristal tozu vardır. Şu an hepsini hatırlamıyorum ama bildiğim insan bedeninde bulununlar bunlardır.  Hicr süresi 27 de "Cinleri de dumansız ateşten yarattık." bildirir.

.  

A'raf suresine devam edelim...

A'raf Suresi 13. Ayet :

"Allah : ' Hemen in oradan , orada büyüklük taslamak senin haddine mi ?! Haydi çık, çünkü sen alçaklardansın' buyurdu."

14.ayet : iblis : " tekrar dirilicekleri güne kadar bana mühlet ver

15.ayet : Allah" haydi sen mühlet verilenlerdensin" buyurdu.

16.Ayet : İblis : Öyle ise beni azdırmana karşılık yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yoluna oturacağım."

17.Ayet : "Sonra onlara önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollaıından sokulacağım. Sen de çoğunu şükredeci bulamayacaksın." dedi

Hicr suresi 34'ten 38'e kadar aynı olayı A'raf ta tekrarlanıyor ama fazlasıyla. A'raf suresine devam edelim.

18.ayet : Allah : "Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık ordan! Andolsun ki her kim sana uyarsa, kesinlikle cenennemi sizinle dolduracağım."

19.Ayet : Ve ey Adem, sen ve zevcen cennete yerleşin, dilediğniz yerden yiyin ve şu ağaca yaklaşıp da zalimlerden olmayın."dedi.

20.Ayet : Derken şeytan bunlara örtülmüş olan avret yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi ve "Rabbiniz sırf ikiniz de birer melek olacağınız veya ebedi kalacaklardan olacağınız için size bu ağacı yasakladı" dedi.

21.Ayet : Ve :" Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim" diye de ikisine yemin etti.

22.Ayet : Böylece onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağacı tadınca ikisinin de avret yerleri açıldı ve cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara şöyle seslendi : "Ben size o ağacı yasaklamadım mı; ve şüphesiz şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu size demedim mi ?!".

A'raf  cennet ile cehennem arasında ki perdedir.  A'raf suresi 46 .ayetten anladığım kadarıyla.

A'raf suresini 22. ayetten sonra 53.ayete kadar okuyun.

Ayrıca Taha suresi 114.ayetten 124.ayete kadar okursanız A'raf ve hicr surelerinden yazdığım  ayetlerle aynı ama farklı olduklarını görürsünüz.

 

Yaratılışımız ve Dünyaya gelişimizin bir nevi anlatıldığı ayetlerde Yüce Yaradan hem İnsanı hem de Şeytana bir hikmet ve hikmetler göstermek için şeytanı azdırıp bahsi kabul ediyor. İnsana da şeytana da tövbe dilemek serbest. Şeytan asiliğinde bile "Rabbim" diyor. Ayetleri okursanız "içlerinde ki kinden arındırılmış" diye bir anlatım görürsünüz.  Demek ki Cennete gidenler kinli olabiliyor. Anladığım kadarıyla İlahi bir yardım olmadığı sürece kin tutmaya ve eylem de bulunmaya ehemliyiz. Her şeye rağmen seven ve sayan kullardan olmak dileğiyle sağlıcakla kalın. 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 82
Toplam yorum
: 177
Toplam mesaj
: 23
Ort. okunma sayısı
: 432
Kayıt tarihi
: 11.08.09
 
 

İlgi alanlarım muzik. İlk kez Milliyet Blog'da yazı yazmayı deniyorum, daha doğrusu düşüncelerimi..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster