Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

18 Ocak '16

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
7074
 

İlk insan nasıl yaratıldı

Yazan:Uçar Demirkan
 
Son günlerde bir babanın kızına şehvetle bakması ile ilgili tartışmalar yapılmıştır. Bu nedenle ilk insanın nasıl yaratıldığını incelemekte yarar bulunmaktadır. Çünkü, hepimiz Adem ile Havva’dan geldiğimize göre biri birimizin kardeşi sayılırız. O zaman ilk yaratılış ve ilk üreyip çoğalma olaylarına bir göz atmakta yarar bulunmaktadır.
 
Önce; kutsal kitaplar denilen dört kitaptaki bilgilere göz atmakta yarar bulunmaktadır.
Zebur’daki bu konuyla ilgili mezmur(kaside)da şöyle denilmektedir.
İnsan ne ki onu göz önüne alasın
İnsan soyu ne ki ona ilgi duyasın
Neredeyse bir tane yaptın onu
Her şeyi ayaklarının altına serdin.
 
Davudun kitabından sonra gelen Musa’nın kitabında ise ilk insan şöyle anlatılmaktadır.
Raballah Adem’i topraktan yarattı. ..Ona, yaşam soluğu üfledi.
Allah, insanları erkek ve dişi olarak yarattı.
Yaratıldıkları gün onlara “İnsan”adını verdi.
Size kasları vererek üzerinizde et oluşturacağım, sizi deriyle kaplayacağım, içinize ruh koyacağım, canlanacaksınız.
…Seni yaratan, rahimde sana biçim veren, sana yardım edecek olan Rab…
 
Musa’dan sonra gelen İsa peygamberin kitabı İncil’e göre yaratılış şöyledir.
Böylece insan, tanrı suretinde yaratılmış oldu.(o zaman enelhak diyenler doğru mu söylüyor)  
Tanrı insanı, kendi suretinde yarattı. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsadı ve “Verimli olun, çoğalın” dedi.
Son kutsal kitap olan Kur'an’da yaratılışla ilgili şunlar bulunmaktadır.
Allah, bütün canlıları sudan yaratmıştır.(bilim de ilk yaşamın sularda ortaya çıktığını belirtmektedir).Bazıları  karnı üzerinde sürünür, bazıları iki ayakla yürür, bazıları dört ayakla yürür.(Evrim kuramı da sürüngenler-dört ayaklılar-iki ayaklılar-insan gelişmesini belirtmektedir.).
Kur'an'da dört tür yaratılıştan söz edilmektedir.
1-Erkeğin(Hazreti Adem’in) yaratılışı
2-Erkekten kadının(Havva’nın) yaratılışı
3-Kadından erkeksiz yaratılış(İsa Peygamber)
4-Erkek ve dişiden günümüz insanlarının yaratılışı
 
Allah, sizi topraktan, sonra nutfeden(kan damlası, zigot) yaratmıştır. And olsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş bir hülasadan(özden)yarattık.(Bilimsel açıklamalara göre insan değil ama ilk canlı varlıkların çamur gibi bir bulamaçtan ortaya çıktığı belirtilmektedir).
Kitaplı dinlerin belirttiği ortak yaratılış öyküsüne göre tanrı önce Adem’i yarattı. Sonra onun kaburgasından Havva’yı yarattı. Cennetten kovulduktan 223 gün sonra Adem ile Havva çiftleşti ve Habil ve Kabil diye iki oğulları oldu.
 
Tevrata göre Adem’in başka çocuğu yoktur. O zaman bu dört insandan bizler nasıl çoğaldık konusu  günümüz ahlak anlayışı açısından açıklanamaz kalmaktadır.
Bu olaydan onbinerce yıl sonra gelen psikiyatrist Freud;  Oidipus kompleksi(Oğulların anneyi sevmesi ve ona bağlanması)  ve Elektra compleksi(Kızların babayı sevmesi ve ona bağlanması)olaylarını anlatırken bu başlangıçtaki ilişkilerin bilinç altında iz bırakmış olabileceğine işaret etmektedir. 
 
İncil’e göre Havva’nın iki kez ikiz doğumu olmuştur. İlk ikizler Kabil-Aklima ve sonraki ikizler Habil-Labuda olmaktadır.
Kimi teologlara göre Kabil Labuda ile değil kendi ikizi ile evlenmek istemiştir. Adem Habil’in Aklima ile evlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Kabil buna karşı çıkınca dövüşmüşler ve Kabil Habil’i öldürmüş ve iki kız kardeşi de ona kalmıştır. İnsanlık bunlardan çoğalmıştır.(Kabil’den geldiğimiz için olmalı durmadan savaşıyor ve biri birimizi öldürüyoruz) Bazılarına göreyse Habil’in tarlası Kabil’inkinden verimli olduğu için tartışma çıkmıştır.(Günümüzde de tarlalar ve mallarla ilgili kavgalar ve öldürmeler olmakta ve sürmektedir) 
 
Kur'an'da da Adem’in iki oğlu olduğundan söz edilmekte kızlarından söz edilmemektedir. Bu boşluk, Tevrat ve İncil’den yararlanarak bazı İslam düşünürlerince doldurulmak istenmiştir.
Buna göre; Havva anamız kırk kez her kezinde ikiz olmak üzere doğum yapmıştır. Her batında bir kız bir erkekten oluşan ikizler doğurmuştur.
Bu ikizler aralarında çapraz evlilikler yaparak bizlerin ortaya çıkmamızı sağlamışlardır.
Bası İslam düşünürleri ise Havva anamızın her kezinde bir erkek bir kızdan oluşan 120 kez ikiz doğurduğunu ileri sürmektedir. Bizler de bunların çapraz evliliklerinden doğmuşuzdur.
Yaryüzünde günümüzde 8 milyar insan yaşamaktadır. Bu nüfusun 2 milyarı Hıristiyan
1,5 milyarı Müslüman, 14.2 milyonu Yahudi ve 7 milyonu Davudidir.
Yaşayanların yarıdan fazlasının dört kitaptaki açıklamalardan değişik ilk yaratılış öyküleri bulunmaktadır. Bunların bazıları şunlardır.
 
Sümerlerde ilk yaratılmış insan aynı zamanda ilk kral olan Adapa’dır. Adem’in çamurdan, eşinin ise onun kaburga kemiğinden yaratılmış olması öyküsünün ve Adem adının Sümerler’den alındığını ileri sürenler bulunmaktadır.
 
Babil’de ilk tanrılar Apsu ve Tianiat’tır. Marduk, Tianiat’ı öldürür. Tianiat’ın bedenini ikiye bölüp yerküreyi ve gökleri yaratır. Tarım gibi tanrıların yapmayacağı işleri yapmaları için insanları yaratır.
 
Eski Mısır uygarlığına göre her şeyi gören gözü olan ve evreni yaratan Atun’dur. Atun’un oğlu Shu ve kızı Tefnut uzayda yiterler. Atun her şeyi ve her yeri gören gözüyle onları bulur. Sevinçten ağlar. Gözyaşlarının dünyaya değdiği yerlerde insanlar ortaya çıkarlar.
Maya uygarlığına göre yaratılış öyküsü Popoh Vuh adlı kutsal kitapta anlatılmaktadır. Suyun içinde yeşil ve mavi tüylerin altında yaratıcılar gizlenmektedir. (Bilime göre de ilk yaşam okyanuslardaki çeşitli yosunlarla başlamıştır) Bu tanrılar önce çamurdan, sonra tahtadan, daha sonra mısır unundan insanları yaratmışlardır. Bunlar başarısız olunca insanı(dört ata) yarattılar sonra da bunların dişilerini yarattılar. 
 
İnka uygarlığına göre Titicaca gölünden güneş tanrısı İnti tarafından yeryüzüne getirilen ilk insan Manco Capac’tır.
Azteklere göre insanlar Coatlicue adlı anadan gelmektedir. Coatlicue ana parlak bir bıçağın karnına girmesinden hamile kalır. Ay tanrıçasını ve gökteki 400 yıldızı yaratır. Gökten bir top düşer. . Onu beline bağlayıp yeniden hamile kalmıştır. Savaş ve güneş tanrılarını doğurmuştur. Sonra, Aztekler çoğalmıştır.
 
Perslere göre ilk insan öyküsü şöyledir. İlk yaratık bir boğadır. Sonra, güneş gibi parlayan adam olan Gayomard gelmiştir. Angra Mainyu onu öldürmüştür. Spermlerini güneşe atmıştır.
Yerkürede onlardan revent bitkisi oluşur. Bu bitki ilk ölümlüler olan Masya ve Masyanag’a dönüşür. Bunlardan tüm insanlar olmuştur.
 
Hind uygarlığına göre Bin kafalı, gözlü, ayaklı dev Pruşa yerküreyi parmaklarıyla sarmıştır.
Tanrılar Pruşa’yı kurban edince bedenindeki yağlardan hayvanlar türemiştir. Hinduların dört kastı  içinde yaşayan insanlar Pruşa’nın bedeninden var olmuşlardır. Bunlar rahipler, savaşçılar, halk, hizmetkarlar olmaktadır.
 
Eski çin uygarlığında yaradılışla ilgili iki öykü bulunmaktadır.
1-Yin-Yang(İyilik-kötülük) yumurtası zamansız boşlukta yüzmektedir. Kuluçka döneminden sonra ilk varlık olan Pan-gu ortaya çıkmıştır. Pan-gu gökyüzünün yukarıda durmasını sağlar. 18 bin yıl sonra ölür. Bitlerinden insanlar oluşur.
2-Tanrıça Nuwa yalnızdır. Sarı nehrin çamurundan erkeği yaratır. İnsan yapmak uzun sürer. Bu nedenle,yerkürenin her yanına toprak parçaları atar. Bunlardan insanlar oluşur. Çamurdan yapılmışlar asillerdir. Topraktan olanlar ise halktır.
Eski Japon uygarlığına göre tanrıların yarattığı erkek kardeş İzingi ile kız kardeş İzinami okyanusun üstündeki bir köprüde yaşamaktadır. Okyanusa atlayıp yüzerek bir adaya çıkarlar. Orada evlenirler ve insanlar oluşur.(kutsal kitaplardaki kardeş evliliği burada da anlatılmaktadır)
 
Öyküler bir arada incelendiğinde şu ortak noktalar ortaya çıkmaktadır.
 
İnsanları tanrı yaratmıştır.
İnsanlar sudan(Okyanus, nehir, göl, gözyaşı) yaratılmıştır. 
İnsanlar topraktan ya da suyla karışmış topraktan (çamur) yaratılmıştır .
İlk insanlarda kardeşler arasında ilişki ve evlilikler olmuştur.
Belki de baba- çocuğu ya da ana- çocuğu ilişkileri de yaşanmıştır.
Sonuçta tüm öykülerden ortaya çıkan sonuca göre tüm insanlar biri biriyle kardeştirler.
O zaman bu savaşlar, bu kırımlar niye!...
 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 141
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 531
Kayıt tarihi
: 04.09.13
 
 

1940 yılında İzmir'de doğdum İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdim 1961 yılında Mülkiye(Siyasa..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster