Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

21 Mart '16

 
Kategori
Astroloji
Okunma Sayısı
535
 

İnanç Astrolojisinin Kodları ( İslam ve Hristiyan Astrolojisi kıyaslaması )

İnanç Astrolojisinin Kodları ( İslam ve Hristiyan Astrolojisi kıyaslaması )
 

Kitaplarımdan alıntıdır


Günümüzde terör ve yıkımla anılan İslam, bir zamanlar dünya bilimsel ve felsefi gelişiminin önemli bir unsuruydu. İslam anlayışı Mutezile (Principal Reformist) iken düşünce kapıları bilim ve akıl kapıları sonuna kadar açıktı. Mürcie (Reactionary) görüşü sultanlar tarafından desteklenip kitleler kolayca yönetilir hale getirilmeden önce Tıbbın ve Astrolojinin üstadı İbni Sina vardı, Sıfırı, cebiri ve Algoritmayı bularak dünya teknoloji tarihini değiştiren El Harezmi vardı ve daha niceleri de vardı. Astrolojiye de bir çok katkılar yapan İslam âlimleri (Scholars) vardı. Mesela Arap Noktası ve bunun gibi unsurları astrolojiye Mutezile Müslümanları kazandırmıştı. Kuran ve İnciller üzerinde Tarafsız ve bağımsız yaptığım araştırmalar, düşünceler ve bağdaştırmalar farklı ve şaşırtıcı unsurlar bulmamı sağladı. Coğrafya, felsefe, tarih, dinler tarihi, sembolizm ve astroloji bilgilerim ilginç ezoterik manalar bulmamı sağladı.

İNANÇ ( İSLAM ve İSEVİLİK) ASTROLOJİSİ ve TEMELLERİ. KABE ve HAÇ

Astroloji'ye karşı çok büyük bir ön yargı var dünyada. Onun bilimsel yada inançlarla alakası olmadığını düşünen bir çok kişi bilmeden astroloji karşıtlığı yapmaktadır.

Türkiye'de Ulusal TV kanallarında açıkladığım İnanç Astrolojisi Astrolojiye bakışı değiştirerek ön yargıları yıktı. Astrolojik bilgilere olan saygı bu sayede daha çok arttı. Gerek "İslam'da Astroloji" gerekse "Kabe'nin Hayat Şifreleri" adlı kitaplarım büyük ilgi gördü. Ancak bu önemli konular Almanca tercümesi olmadığı için sadece Türk okurlarım bilgilenmişti.

İnanç Astrolojisi Nedir? İnanç Astrolojisinin Kodları nelerdir?

Şimdiye kadar Vedik Astrolojisi, Çin Astrolojisi, Hint Astrolojisi, Kelt Astrolojisi, Yunan ve Kabala Astrolojileriyle tanışan Astroloji severler asla İslam ve İsevi Astrolojisi ile tanışmamıştı.

İslam'da Astrolojinin Temelini Neler oluşturmaktadır? İsevi Astrolojide ki Karşılığı Nedir?

Kuran'da hayatın temelinin Kuru Çamur olduğu ve insanın Pişmiş Çamurdan yaratıldığı anlatılmıştır. Aslında burada anlatılan şey tamamen sembolik ezoterik anlatımdır. Zira Pişmiş dediği için HAVA ve ATEŞ, çamur dediği için TOPRAK ve SU elementi devreye girmektedir. Bir pusulanın dört köşesini simgeleyen bu durum aslında Kabe'nin etrafında da kendini göstermiştir. Dünya İslam tarihinde ve İsevi Tarihinde ilk defa gündeme getirip açıkladığım bir konudur bu. 

HAVA:

İslami Astroloji’de Hava:Kabe’nin Doğu köşesi. Hava elementi aklı simgeler.  Işık varsa göz görür ve akıl düşünür. Akıl, şüphecidir ve hemen inanmaz. Bilimsel ve deneysel hareket eder. İnsan aklından geçen tüm bulgularını havada uçan bir kuşun tüyü ile yazmıştır tarih boyunca. Arapça Akıl ise UKL kökünden gelir ve bunun anlamı bağ kurmak demektir. Hava elementi ışığın geldiği yer olan KABE’nin doğusunu ve kapısını simgeler. Açılış ışığadır ve Fatiha Suresi Arapçada “Açılış” demektir. Kabe’nin etrafında bulunan yedi adet dönüş, sesin ritmin müziğin 7 notasını, tasvirin yaratılışın 7 rengini ve yaşamanın 7 ilkesini belirlemiş ve buradan başlanmıştır. Bu noktaya kesinlikle düşünerek gelinmiştir. İnsanın sol beyni inanmaz ve reddeder. Sağ beyin ise duygusal ve kabul eder. Beyin böylece neye hayır neye evet diyeceğini bilir. La Arapçada Hayır demek ve reddediştir, İlla ise kabul ediştir. La ilahe illa Allah kelime olarak para, seks vb gibi tüm idollere LA demeyi ve Allaha (Der Gott) a İlla demeyi yani evet demeyi simgeler.

İsevi Astroloji’de Hava:Luka incilini ve İsa’nın Bilgeliğini simgeler. İsa’nın ( Yüzü Kuzeye döndüğü düşünüldüğünde çünkü Kuzeyde Avrasya var ve zenginliğe şımarıklığa seslenişti İncil) Sağ eli ve Haç’ın Sağ tarafı.  İsevi anlamda Hava Hz isa’nın sağ eline çakılan çividir. İnsanın havalanması ve kibirlenmesi ile diğer insanları ve yaratılmışları küçük görmesi, dinlememesi sonucunda oluşan ve şeytanın en çok sevdiği günah olan KİBİR Çivisidir ve İseviler buradan şunu anlamalıdır “İsa Mesih (Jesus Christ) insan oğlunun kibir ve nankörlük günahları sebebiyle sağ elinden kalbi acıyı hissetmiştir ve her İsevi ne zaman kibirlenirse bilmeli ki İsa Mesih Sağ elinden çivilenmiş gibi acı yaşamıştır. İnsanoğlunun kibir günahları onu böyle üzmüştür. İstavroz çıkarırken elini sağ göğsüne koyduğunda düşünmesi ve söz vermesi gereken şey asla KİBİRLİ olmayacağım ilkesidir.

TOPRAK: 

İslami Astroloji’de Toprak:Zira Kabe'nin Kuzey köşesi TORRAK elementidir çünkü en zengin ve en geniş topraklar çoğunlukla Kabe’nin kuzey tarafında toparlanmış ve sembolik olarak Zengin AVRASYA kıtasını işaret etmektedir. Bu kısım Toprak elementi olan BOĞA burcunda kendini gösterirken meleği Toprağın memuru Michael’dır. Kuzey köşesi Boğa burcu olan İstanbul'u ve bir boğa'ya benzeyen Marmara denizini de işaret etmektedir. Boğa burcunun önemli rengi olan Erguvan İstanbul'un rengidir. Kuran'da Bakara Suresi ikinci sıradadır ve Bakara İnek demektir. İkinci burçta Boğa'dır. Boğa'nın yönetici gezegeni Venüs ve Dünya'dır.

İsevi Astroloji’de Toprak:  Matta İncilini ve cömertliği temsil eder. Bu kısım İsevi Astroloji'de Hz İsa'nın Baş kısmında bulunan dikenli taçtır. Zira Hz İsa'nın başında ki dikenli taç insanoğlunun Taç ve Taht için her kavga edişi Hz İsa için bir acı ve kederi Toprak ve mal kavgası onun en büyük acısıydı. Onun Kafasına konan dikenli taç onun insanlığın hırsını sembolize ederken paylaşma bilmez hırslarımızın en önemli sembolüydü. "Zengin adamın cennete gitmesi devenin iğne deliğinden geçmesi kadar zordur" sözü ile Hz İsa insanlığın paylaşma bilmemesine olan eleştirisidir.

ATEŞ:

İslami Astroloji’de Ateş elementi: Kabe'nin Batısını sembolize eder. Zira Kabe'nin Batısı en sıcak ve en fakir çölleri göstermektedir. Bu çöllerde dünyanın en fakir insanları yaşamaktadır. Sahra çölündeki Afrikalılar su ve yemek bulmakta büyük sorun yaşamaktadır. İnsanda Ateşi simgeleyen unsur Şehvet ve Öfkedir. Bu İslam’da Ramazan Orucu ile terbiye edilir. Ramazan kelime anlamı ile "Fırın" demektir. Zira insan oruç tuttuğunda sabrı ve yumuşak kalpliği ateş olan şehvetine ve öfkesine öğretir. Aç kalan insan Afrika Sahrası’ndaki çöllerdeki susuz ve aç kişileri düşünür ve Parasal zekat ve bunun gibi yardım etmek aklına gelir. Aslan burcu ateştir ve Kabe'nin Batısının işaretidir. Kıyamet akşam saatlerinde Akşam namazında kopacağı İslam’da düşünülmektedir. Akşam saat 19:00-21:00 arası aslan burcunun doğal evi 5. Evi simgeler, bu ev Aşk ateşinin de evidir. Ramazan orucu bize bütün bunları dengelemeyi öğretir.

İsevi Astroloji’de Ateş Elementi: Yuhanna İncilini Simgeler. İsevi astrolojide Hz İsa'nın sembolik olarak Sol eline çakılan çivi'nin acısı aslında İnsan oğlunun yapmış olduğu Zinalar ve acımasız yıkımların sembolüdür, acımasızca katledilen bebeklerin, tecavüz edilen kadınların acısı onun sol eline çakılan çivide sembolize edilir, İstavroz çıkaran kişi elini sol tarafına koyduğunda düşünmesi ve pişman olması gereken şey  tüm yaptığı zina ve öfkeyle ortaya koyduğu günahlara pişmanlıklar olmalıdır. 

SU:

İslami Astroloji’de Su elementi:  İnsanın geçmişinin işaretidir. Zira insan babası ve annesinden gelen bir damla sudan oluşmaya başladı. Suyun hafızası olduğu ortaya çıktı. Kabe’nin güneyinde en çok okyanus bulunmakta. Öyleyse insana bunun mesajı nedir? Dünyada en büyük kelime kapasitesine sahip dillerden biri de Arapçadır ve İngilizce dahil bir çok dile kelime vermiştir. Anne Arap dilinde UMMU demektir. UMMET(Community) kelimesi anneden türemiştir. Ümmet birbirine anne gibi davranan topluluğa denir. Müslümanlar bir ümmet olduğunu HAC ibadeti yaptıklarında anlamalılar. AKREP burcu geçmişi çok düşünen ve geçmişe çok takılan bir burçtur. Doğum Haritasında 8. Evdir. Sekizinci ev aslında öğleden sonraki vakti ve yaklaşık bu saatlerde kılınan namazı simgeler. 8. Ev ölüm meleği Azrail’in de simgesidir ve insan hayatında öğleden sonra insana bir hatırlatma yapar “Birazdan güneş batacak ve sen öleceksin az bir vaktin kaldı ve sen kendine dikkat et, geçmişi ve yaşadığın zorlukları bir kenara bırak ve asıl gideceğin yere ahrete ölüme ve ölümden sonrasına bak ve ona göre dikkat et, tevbe et” demektedir. Geçmişin ve kirlerinin arınması Abdest suyu ile de simgelenir.

İsevi Astroloji’de Su: Markos İncilini simgeler. İsevi Astrolojide bu Ayakları simgelemektedir, Balık burcu da su gurubudur ve Ayakları Balık burcu simgeler. Hz İsa’nın ayaklarına çakılan çivi insanın duygusallıkla yaptığı aldığı kararların getirdiği günahları ırkçı cinayetleri ve inancın yüzünden işlediği günahları sevgisel duygusal ayrımcılıkları simgelemektedir. İstavroz çıkaran bir İsevi elini aşağıya doğru koyduğunda geçmiş günahlarına tövbe ettiğini ilan ettiğini işaret eder. Bu sayede yapmış olduğu günahlara dönmeyeceğinin ve bu hatalarının farkında olduğunun ve tekrarlamayacağının bir işaretidir. İnsanın kirlerden ve günahlardan arınması için Vaftiz vardır.

İNANÇ ASTROLOJİSİ, DUA VE ELLER

İnsanın elleri, dört yaşam elementi olan parmaklarını ve ruhu simgeleyen baş parmağı taşır. İşaret parmağı hava ve akıl, orta parmak toprak ve emek, yüzük parmağı ateş ve tutkular, serçe ve en küçük parmak ise su ve duyguları simgeler. İnsanın elinde üç ana çizgi vardır. Hayat, Akıl ve Kalp.

İslami Dua:Eller havaya açılarak yapılır. İnsan işaret parmağı ile aklını, orta parmağı ile emeğini, yüzük parmağı ile tutkularını, serçe parmağı ile duygularını katarak ve başparmağı ile ruhunu ekleyerek elinden gelen her şeyi kendisi için iyi olduğuna inandığı şey için çabalamış ve geriye kalanında Yaratıcıdan yardım istemiştir. Hayat, Akıl, kalp çizgileri sol elde Matematiğin kurucusu Arapların rakamlarıyla 81 sağ elde 18 ve toplam 99 isminden yardım ister.

İsevi Dua:Gerek duasının başında gerekse sonunda çıkarttığı İstavrozda işaret parmağı ve orta parmağı baş parmak ile kavuşmuştur. Başparmak Yaratıcı İlahı(RUH), İşaret Parmağı Bilge Melek Cebrail (Gabriel) Kutsal Ruhu (HAVA AKIL), orta parmak ise İsa Mesihi (TOPRAK EMEK) Simgeler. Üçünün birlikte olması Yaratıcının mesajının simgeler. İnsanın emeğini aklını ve ruhunu birleştirmesi gerektiğinin işaretidir. Yüzük parmağı ve serçe parmağı birleşik şekilde avuç içinde Hayat çizgisinin üzerinde bulunması ise tutkuların ve duyguların birleştirilerek inancın hayata aktarılması demek. Bir İsevi dua ettiğinde bilmeli ki ilk önce Ruhu Aklına ve Emeğine kilitlenmeli ve ne isteyeceğine dikkat etmeli ve kendisine zararlı hiçbir şeyi Yaratıcıdan istememelidir.

SONUÇ

 

İslam’ın En önemli sembolü Hilal değil Kabe’dir. İseviliğin en önemli sembolü de haçtır. Aslında bu iki sembolün birbiri ile çok büyük bir bağlantısı vardır. Her iki dinde aslında aynı sembollere inanmaktadır ve aslında o semboller aynı hayat ilkelerini işaret etmektedir. Astroloji evrensel bir vizyondur ve bu ilkeleri ortaya çıkarıp kitaplarıma yazmam da büyük katkı sağlamıştır.

İki inanç sistemi de birbirine çok benzemesinin altında yatan sebepte Kabe ve Haç’tır. Bu iki sembol aslında hemen hemen aynıdır ve insanlığa verdikleri mesaj da ortaktır.

1- Hava : Kibirlenmeyin Alçak gönüllü olun ki bilgiyi bulursun. (Kova İkizler ve Teraziye uyarı)

2- Toprak: Ver paylaş ki bereketi bulursun. (Oğlak Başak ve Boğa’ya uyarı)

3- Ateş: Hemen öfkelenme sakin ol sabırlı ol ki merhameti bulasın. (Koç Yay ve Aslan’a uyarı)

4- Su: Geçmişe takılıp kalma ve evrensel ol yerel olma su gibi ak. ( Yengeç Balık ve Akrep’e uyarı)

Aslında  Hz İsa’nın haçta acısını yaşadığı çiviler insanın yaptığı dört önemli günah çeşidiydi. Bu günahlara karşı ne yapılması gerektiğini Küp anlatırken Haç ise insan günahlarıyla yıkılmış bir Kübün açılmış şeklidir. Aslında ikisi de insan oğluna aynı şeyi söylmek istiyordu sembol olarak “Şeytan size dört elementle dört taraftan yanaşacak, dikkatli olun”.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 722
Toplam yorum
: 418
Toplam mesaj
: 14
Ort. okunma sayısı
: 3610
Kayıt tarihi
: 23.01.09
 
 

A.Ü İktisat Fakültesi mezunuyum, daha önce Kazakistan ve Hollanda'da eğitmenlik ve tercümanlık iş..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster