Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

26 Şubat '12

 
Kategori
Dil Eğitimi
Okunma Sayısı
56618
 

İngilizce Eğitim / Grammar - 3 / Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman)

İngilizce Eğitim / Grammar - 3 / Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman)
 

Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman)


 * Past Form Of Be (Was/Were) : [Subject + was/were ]

 1) “I, he, she, it” (3. tekil şahıs) öznelerinden sonra "was/wasn't" yardımcı fiili kullanır.

2) “you, we, they” öznelerinden sonra "were/weren't" yardımcı fiili kullanır.

3)  Fiil, eylemden ziyade hal, durum anlamı ifade eder.  (I was born in 1980.)

 - She wasn’t at home last night. (O dün gece evde değildi.)
- Kate is here today, but she wasn’t here yesterday. (Kate bugün burda ama dün burda değildi.)
- I was in Canada last year. (Geçen yıl Canada' daydım.)
- Were you in Istanbul five years ago? (Beş yıl önce İstanbul' da mıydın?)
- It is cold this week, but it was sunny last week. (Bu hafta soğuk ama geçen hafta güneşliydi.)
- Where were you last Sunday? (Geçen pazar nerdeydin.)
- How was your exam? (Sınavın nasıldı?)

 A) Positive Sentences (Olumlu Cümleler) : [Subject + Verb(-ed)]

 1) Olumlu cümlelerde özneden sonra yardımcı fiil (did) kullanılmaz.

2) Özneden sonra fiillerin “Verb-ed” (ikinci) halleri kullanılır.

 - I watched horror film last night alone. (Dün gece tek başıma korku filmi izledim.)

- I hope, you studied English this morning. (Umarım, bu sabah İngilizce çalıştın.)

- Last year he traveled to Japan. (Geçen yıl Japonya’ ya seyahate gitti.)

- She came home very late. (Eve çok geç geldi.)

- The snow stopped a few minutes ago. Now the weather is nice. (Kar, birkaç dakika önce durdu. Şimdi hava güzel.)

- We went to the party last week. (Geçen hafta partiye gittik.)

- They studied hard all year. They passed all their exams last week.

B) Negative Sentences (Olumsuz Cümleler) : [Subject + did not/didn’t + Verb]

 1) Olumsuz cümlelerde özneden sonra yardımcı fiil “didn’t” kullanılır.

2) Olumsuzluk yardımcı fiilinden (didn’t) sonra fiillerin yalın halleri kullanılır.

- I didn’t go to theatre last night. I stayed at home. (Dün gece tiyatroya gitmedim. Evde kaldım.)

- Nick didn’t come to school yesterday. (Nick dün okula gelmedi.)

- We didn’t have breakfast this morning. (Bu sabah kahvaltı yapmadık.)

- I went to a movie yesterday but I didn’t enjoy it. (Dün bir filme gittim ama zevk vermedi.)

- It didn’t rain yesterday. (Dün yağmur yağmadı.)

 C) Question Sentences (Soru Cümleleri) : [Did/didn’t + subject + Verb]

1) Soru cümlelerinde özneden önce “did/didn’t” yardımcı fiili kullanılır.

2) Soru cümlelerinde fiillerin yalın halleri kullanılır.

 - Did you sleep well last night? (Dün gece iyi uyudun mu?)
- Didn’t you see the postman this morning? (Bu sabah postacıyı görmedin mi?)
- Did Mary have a good time at the party yesterday? (Mary, dün partide iyi vakit geçirdi mi?)
- Did you make your own dinner last evening? (Dün akşam yemeğini kendin mi hazırladın? )
- Did they understand the question? (Soruyu anladılar mı?)
- Did the children feed the birds in the park yesterday morning? (Çocuklar dün sabah parkta kuşları mı besledi?)

* Kurallı Fiillerde "-ed” Takısı Kuralları

 1.Fiilin son harfleri sessiz harf + “-e” ile bitiyorsa, fiilin sonuna “-d” eklenir.

    - dance =) danced                   - erase =) erased                 - place =) placed  

2.Fiilin son harfleri sesli harf + sessiz harf ile bitiyorsa, sessiz harf çift yazılır ve “-ed” eklenir.

    - plan =) planned                    - stop =) stopped                

Not:“x ve w” harfleri çift yazılmaz.

    - snow =) snowed                   - fix =) fixed

3.Fiilin son harfleri iki sesli + bir sessiz harf ile bitiyorsa, fiilin sonuna “-ed” eklenir.

  - rain =) rained                         - need =) needed                                  
4. Fiilin son harfleri iki sessiz harf ile bitiyorsa, fiilin sonuna “-ed” eklenir.

  - help =) helped                        - add =) added

5.Fiilin son harfleri sessiz harf + “-y” ile bitiyorsa, “-y” düşer, fiilin sonuna “-ied” eklenir.

 - worry =) worried                     - reply =) replied

6.Fiilin son harfleri sesli harf + “-y” ile bitiyorsa, “-y” düşmez, fiilin sonuna “-ed” eklenir.

 - play =) played                          - stay =) stayed


* Simple Past Tense hangi durumlarda kulanılır?

 a) Geçmişte tamamlanmış eylemlerden bahsederken;

 - I saw a movie yesterday. (Dün bir film seyrettim.)
- I didn’t go to work last Friday. (Geçen Cuma işe gitmedim.)
- Last year, I traveled to China. (Geçen yıl Çin’e seyahate gittim.)
- The World War II ended in 1945. (2. Dünya Savaşı 1945 yılında sona erdi.)
- She washed the dishes this morning. (O bu sabah bulaşıkları yıkadı.)

 
b) Geçmişte yapılmış bir dizi ardışık eylemlerden bahsederken;

  - I finished work, went home, had a shower and went to bed early. (İşimi bitirdim, eve gittim, duş aldım ve erkenden yattım.)

 
c) Geçmişte başlayıp biten bir eylemin ne kadar süre yapıldığını anlatırken;

  - I lived in Istanbul for 5 years, from 1990 to 1995. ( Ben 1990-1995 yılları arası 5 yıl boyunca İstanbul’da yaşadım.)
- Jane studied Chinese for 3 years. (Jane 3 yıl Çin’ de okudu.)
- We talked on the phone for 30 minutes. (Biz 30 dakika telefonda konuştuk. )
- How long did they wait for the bus? (Otobüsü ne kadar beklediler?)

 
d) Geçmişte düzenli yapılmış ancak şuan yapılmayan eylemlerden bahsederken;

 - My father took me to the Luna park every Sunday. (Babam beni her Pazar lunaparka götürürdü.)
- He played the piano whenever he was at home. (Evde olduğu zaman piyano çalardı.)
- He usually worked at a restaurant after school. (O genellikle okuldan sonra bir restoranda çalışırdı.)
 

* “After”, “Before” ve “When” ile kurulan cümleler;

  Bazı cümleler (clause) after, before ve when gibi zaman zarfları (adverbs) ile başlarlar. Bu cümleler temel cümle değildirler ve tek başlarına bir anlam taşımazlar. Cümle yapısı içinde zaman referansı vermek amacı ile kullanılırlar. Bu cümlelere time clauses (zaman bildiren yan cümle) adı verilir. Yan cümleden sonra ise main clauses (temel cümle) kullanılır ve iki cümle arası virgül ile ayrılır.

- I ate a sandwich before, I went to school. (Önce bir sandviç yedim, okula gittim.)
- She played tennis after she finished her homework. (Ödevini bitirdikten sonra tenis oynadı.)
- Before we entered the cinema, we bought the tickets. (Sinemaya girmeden önce biletlerimizi aldık.)
- I cleaned my room before my mother came home. (Annem eve gelmeden önce odamı temizledim.)
- After Sally ate dinner, she went to the library. (Sally yemeğini yedikten sonra kütüphaneye gitti.)
- When I was a child, I lived with my grandparents. (Ben çocukken büyükbabamlarla yaşadım.)
- When I heard a strange sound, I turned on the lights. (Garip bir ses duyunca ışıkları açtım.)

 

* Irregular Verbs (Kuralsız Fiiller) [En sık kullanılanlar]

 Infinitive        Simple Past    Past Participle

arise             arose               arisen                        ortaya çıkmak
be                  was, were       been                          olmak
begin            began               begun                       başlamak
bite                bit                      bitten                        ısırmak
bleed            bled                  bled                          kanamak
break            broke               broken                      kırmak
bring             brought            brought                    getirmek
build             built                   built                          inşa etmek
buy                bought              bought                     satın almak
catch             caught              caught                     yakalamak
come            came                come                       gelmek
cut                 cut                     cut                            kesmek
do                  did                    done                         yapmak
draw             drew                 drawn                       çekmek
drink             drank               drunk                         içmek
drive             drove                driven                        sürmek
eat                ate                    eaten                         yemek
fall                 fell                    fallen                        düşmek
feed              fed                    fed                            beslemek
feel                felt                    felt                            hissetmek
fight               fought              fought                      kavga etmek
find                found               found                       bulmak
flee                fled                  fled                           kaçmak
fling               flung                flung                         fırlatmak
fly                   flew                  flown                        uçmak
forbid            forbade            forbidden                yasaklamak
forget            forgot               forgotten                  unutmak
forgive           forgave           forgiven                    affetmek
get                 got                   gotten                        almak
give               gave                given                          vermek
go                  went                gone                          gitmek
grow             grew                grown                         büyümek
hang             hung                hung                          asmak
have              had                  had                            sahip olmak
hear              heard              heard                         duymak
hide              hid                   hidden                       gizlemek
hit                  hit                    hit                                vurmak
keep             kept                 kept                            tutmak
know            knew               known                         bilmek
leave            left                   left                               ayrılmak
let                 let                    let                                izin vermek
lie                 lay                   lain                              yalan söylemek
lose              lost                 lost                             kaybolmak
make            made             made                         yapmak
meet             met                 met                            tanışmak, buluşmak
mistake        mistook         mistaken                  hata yapmak
pay                paid                paid                           ödemek
put                 put                  put                             koymak
rid                  rid                  rid                               kurtulmak
ride                rode              ridden                        binmek
run                 ran                 run                             koşmak
say                 said              said                           söylemek
see                saw               seen                         görmek
sell                sold               sold                          satmak
send              sent              sent                           göndermek
set                 set                  set                            ayarlamak (saat vs.)
shake            shook            shaken                    sallamak
shed              shed              shed                        dökmek
shrink            shrank           shrunk                    küçülmek
shut                shut               shut                         kapatmak (ışık vs.)
sing                sang              sung                       şarkı söylemek
sit                   sat                  sat                           oturmak
sleep             slept               slept                        uyumak
speak            spoke             spoken                   konuşmak
spend            spent             spent                       harcamak
spin                spun              spun                        döndürmek
spit                 spit / spat      spit / spat                tükürmek
split                split                split                         bölünmek
stand             stood              stood                      ayakta durmak
swim             swam             swum                      yüzmek
take                took                taken                       almak, çekmek
teach             taught              taught                    öğretmek
tell                  told                  told                         anlatmak
think               thought           thought                  düşünmek
throw             threw               thrown                    atmak
thrust             thrust              thrust                       itmek
understand   understood   understood            anlamak
wake              woke               woken                     uyanmak
wear              wore                worn                        giymek
weep              wept                wept                        ağlamak
win                 won                 won                          kazanmak
write               wrote               written                      yazmak

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 296
Toplam yorum
: 228
Toplam mesaj
: 39
Ort. okunma sayısı
: 6248
Kayıt tarihi
: 24.09.08
 
 

Bankacılığın stres ve yoğunluğundan fırsat buldukça, okumaya ve düşüncelerimi burada paylaşmaya ç..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster