Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

20 Kasım '13

 
Kategori
Dil Eğitimi
Okunma Sayısı
186
 

İngilizcemi geliştiriyorum - 9

İngilizcemi geliştiriyorum - 9
 

Bu amaçla, birilerine ilham kaynağı olması, örnek olması amacıyla en az 12 dersten oluşan bir dizi hazırlamaya çalıştım. Birilerine yardımcı olursa veya ilham kaynağı olursa çok mutlu olurum. Elimden gelirse daha da bunu geliştirmeyi düşünüyorum.
 
İşte 9. ders.
 
Çeviri yoluyla daha çok ingilizce öğrenmek...
 
9. Ders
 
Both nuclear power neighbours are going through big problems due to contentious issue of Kashmir = Her iki nükleer komşu, tartışmalı Keşmir konusu nedeniyle içinde büyük sorunlar yaşıyor

 

Both countries had returned from the brink of a nuclear war in 1999 = Her iki ülke 1999 yılında nükleer bir savaşın eşiğinden dönmüştü

 

President Abdullah Gül gave a dinner in the honour of Azerbaijan President İlham Aliyev at Çankaya Presidential Palace = Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in onuruna bir akşam yemeği verdi

 

President Gül underscored the importance of fraternity and cooperation between the two countries = Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke arasındaki kardeşlik ve işbirliğinin önemini vurguladı

 

Strategic partnership must progress with new projects = Stratejik ortaklık yeni projelerle ilerlemeli

 

These pipelines are not only carrying oil and gas from the Caspien to the world but peace, prosperity and stability also = Bu boru hatları sadece Hazar'dan dünyaya petrol ve gaz taşımıyor aynı zamanda barış, refah ve istikrar da taşıyor

The “Modern Silk Road” “Bakü-Tblisi-Kars” railway line will be completed next year = "Modern İpek Yolu" "Bakü-Tiflis-Kars" demiryolu hattı önümüzdeki yıl tamamlanacak

Two countries have unshakable friendship and fraternity =İki ülke sarsılmaz kardeşlik ve dostluğa sahip

Aliyev said Turkey is the center of power in the world and its power is our power = Aliyev, Türkiyenin dünyanın güç merkezi olduğunu ve onun gücünün kendi gücleri olduğunu söyledi.

The US State Department has expressed contentment = ABD Dışişleri Bakanlığı memnuniyetini dile getirdi

Having the consent of both negotiation delegations = Her iki müzakere heyetlerinin rızasını aldıktan sonra

The negotiations will be a good opportunity to bring the massacres in Syria to a halt = Müzakereler Suriye'deki katliamı durdurma noktasında iyi bir fırsat olacaktır

Progress is a must in humanitarian matters especially in besieged areas = İlerleme, özellikle kuşatma bölgelerinde insani konularda bir zorunluluktur

Children and women in custody must be freed = Gözaltındaki kadın ve çocuklar serbest bırakılmalıdır

The US administration will continue working together with its international partners = ABD yönetimi uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir

For headway to be made in this humanitarian issue = Bu insani konuda yapılacak ilerleme için

Brotherly relations between Turkey and Azerbaijan will be crowned today with a number of agreements on cooperation = Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri bugün bir çok işbirliği anlaşmalarıyla taçlandırılacak

Prime Minister welcomed guest President Aliyev at the Prime Ministry = Başbakan, Başbakanlıkta konuk Cumhurbaşkanı Aliyev'i karşıladı

Erdoğan and Aliyev will hold a joint press conference after the session = Erdoğan ve Aliyev oturumundan sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Turkish Cooperation and Coordination Presidency (TIKA) will donate $200,000 to American-Indians in Oregon, USA = Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) ABD'de, Oregon'da, Amerikan yerlileri için 200.000 $ bağışlayacak

It was announced in a ceremony at the Turkish Embassy in Washington D.C. = Bu, Washington DC Türk Büyükelçiliği'nde bir törenle duyuruldu

The donation will be used in bringing water to about 5 thousand American-Indians residing in Warm Springs region = Bağış, Warm Springs bölgesinde ikamet eden yaklaşık 5 bin Amerikan Yerlilerine su getirmede kullanılacak

All kinds of aid activities to these organizations have also been criminalized = Bu kuruluşlara her türlü yardım faaliyetleri cezalandırılmıştır.

All kinds of economic activities by these organizations have been suspended = Bu kuruluşlarca yapılan her türlü ekonomik faaliyetler askıya alınmıştır.

Individuals and corporations having relations or supplying support to these organizations = İlişkileri olan veya bu kuruluşlara destek sağlayan bireyler ve kurumlar

The two organizations being the offshoots of Al Qaeda in north Africa = Kuzey Afrika'da El Kaidenin dallarından olan iki örgüt

It has been cited as the underlying reason of this new decision = Bu yeni kararın başlıca nedeni olarak gösterilmiştir.

Attacks by Boko Haram, which targets mosques and churches and is against western-style education, have so far killed thousands of people = Cami ve kiliseleri hedef alan ve Batı tarzı eğitime karşı olan Boko Haram tarafından yapılan saldırılar bugüne kadar binlerce insan öldürdü

The matter was taken up at the Brussels meeting of the NATO members’ ambassadors = Konu, NATO üyesi büyükelçilerin Brükselde yaptığı toplantıda ele alındı

They reached consensus on the Syria threat against Turkey = Türkiye'ye karşı Suriye tehditi konusunda fikir birliğine ulaştılar

The Patriot missiles’ deployment should be prolonged for one more year = Patriot füzelerinin konuşlandırılması bir yıl daha uzatılmalıdır.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said maintaining the pressure of sanctions on Iran is a third way besides the options of war and agreement = İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran üzerinde yaptırım baskısının devam etmesi, savaş ve anlaşma seçenekleri yanında üçüncü bir yol olduğunu söyledi.

There is no need to be hasty = Acele etmeye gerek yok

Iran is under a set of very severe economic sanctions = Iran, çok ciddi bir seri ekonomik yaptırımlar altındadır.

A good agreement can be struck with Tehran by dismantling its military nuclear capacity = Askeri nükleer kapasitesini sökerek, Iranla çok iyi bir anlaşmaya varılabilir

But this is not pulled off in the proposal discussed in Geneva = Ancak bu Genova'da tartışılan teklifle çıkarılamaz.

Violence targeting Muslims in Myanmar will be investigated by a contact group = Myanmar'da Müslümanları hedef alan şiddet bir temas grubuyla araştırılacak

Contact group will make inspections in Myanmar = Temas grubu Myanmar'da denetimler yapacak

Davutoğlu will deliver to Myanmar Agriculture and Irrigation Minister four tractors and agriculture equipment which TİKA donated = Davutoğlu, Myanmar Tarım ve Sulama Bakanına TİKA'nın bağışladığı dört traktörü ve tarım ekipmanlarını teslim edecek.

During Davutoğlu’s visit to Myanmar, violent acts targeting Muslims in this country will also be scrutinized = Davutoğlu'nun Myanmar ziyareti sırasında, bu ülkede müslümanları hedef alan şiddet eylemleri de irdelenecek

The mission will meet high level Myanmarese officials and parliamentarians as well as leaders of Muslim, Buddhist, Christian and Hindu communities in capital Naypyidaw = Misyon, başkent Naypyidaw'da Müslüman, Budist, Hristiyan ve Hindu toplumunun liderleri yanında Üst düzey Myanmar yetkilileri ve parlemanterleri ile de bir araya gelecek

The situation of people who were forced to leave their homes, humanitarian aid efforts and democratization process in Myanmar will be discussed thoroughly in the talks = Evlerini terketmek zorunda kalan insanların durumu, insani yardım çabaları ve Myanmar'daki demokratikleşme süreci görüşmelerde iyice tartışılacak

The delegation will also pay visits to Arakan province and Muslim and Buddhist refugees who are staying in camps = Heyet, ayrıca kamplarda kalan Müslüman ve Budist mülteceilerle Arakan eyaletine de bir ziyarette bulunacak

Violence in Syria continues unabatedly = Suriye'de şiddet hız kesmeden devam ediyor

In a statement issued = Yayınlanan bir açıklamada

Syrian Observatory for Human Rights said that in aerial and land operations carried out by Assad’s forces, 14 people were killed in the suburbs of Damascus = Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad güçleri tarafından yürütülen hava ve arazi operasyonlarında, 14 kişinin Şam banliyölerinde öldürüldüğünü söyledi

Turkish Grand National Assembly has lifted a ban on the wearing of trousers by women deputies in General Assembly meetings = Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Kurul toplantılarında kadın milletvekili tarafından pantolon giyilme yasağını kaldırdı

The General Assembly has approved a new bylaw for female deputies = Genel Kurul, kadın milletvekilleri için yeni bir tüzük onayladı

To wear jackets and skirts or jackets and trousers = Ceket ve etek veya ceket ve pantolon giymek

The reforms enacted in Turkey = Türkiye'de yürülüğe giren reformlar

The legal problems related to the freedom of expression were overcome to a great extent = Ifade özgürlüğü ile ilgili hukuki sorunlar büyük ölçüde aşıldı

Syria's civil war = Suriye iç savaşı

Regime forces are conducting ground and air assaults against opposition forces = Rejim güçleri, muhalif güçlere karşı kara ve hava saldırıları yapıyorlar.

75 people have been killed so far in the operations = Şu ana kadar operasyonlarda 75 kişi öldürüldü

A statement issued by Syrian Revolution General Commission = Suriye Devrimi Genel Komisyonu tarafından yapılan açıklamada,

Violent clashes are taking place between Syria's government forces and armed opposition forces = Suriye hükümet güçleri ile muhalif güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor/oluyor

Regime forces have executed several families = Rejim güçleri bir kaç aileyi idam etti

The number of people Assad forces killed in the village is unknown = Esad güçlerinin köyde öldürdüğü insanların sayısı bilinmemektedir.

The death toll from the clashes = Çatışmalarda ölenlerin sayısı

Armed militias opened fire on the demonstrators = Silahlı milisler göstericilere ateş açtı

Reportedly 400 people got wounded = 400 kişinin yaralandığı bildirildi.

When protesters approached Tripoli they came under heavy fire from armed men which triggered the clashes = Göstericiler Tripoli'ye yaklaştığı zaman, çatışmaları tetikleyen silahlı adamların ağır ateşi altında kaldılar

Nearly 500 demonstrators = Yaklaşık 500 gösterici

They were responded with heavy fire with fighter jets = Savaş uçakları ile yoğun ateşle karşılık verdiler

Demonstrators who escaped the scene then returned back = Olaydan kaçan göstericiler daha sonra geri döndü

Salem Gnaidi announced his resignation due to the incident = Salem Gnaidi olay nedeniyle istifa ettiğini açıkladı

The transitional government declared national mourning in the country = Geçiş hükümeti ülkede ulusal yas ilan etti

Libyan Prime Minister Ali Zeidan condemned the incident = Libya Başbakanı Ali Zeidan olayı kınadı

He once again reiterated that armed militias should immediately leave the country without exception = Bir kez daha, istisnasız silahlı mislerin hemen ülkeyi terk etmeleri gerektiğini yineledi/tekrarladı

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan is going to Diyarbakır along with his aides = Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yardımcıları ile birlikte Diyarbakır'a gidiyor

Besides Prime Minister Erdoğan, Diyarbakır will host Iraqi Kurdish leader Masoud Barzani = Başbakan Erdoğan'ın yanında/yanı sıra, Diyarbakır, Iraklı Kürt Lider Mesut Barzani'ye de ev sahipliği yapacak/ağırlayacak

Barzani and Perwer have entered to Turkey from Habur Gate early in the morning in a convoy of 20 vehicles = Barzani ve Perwer, 20 araçlık bir konvoyla sabahın erken saatlerinde Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı

Barzani and Perver are on their way to Diyarbakır = Barzani ve Perver Diyarbakır'a yola çıktı/gidiyor

Erdoğan is expected to meet with Barzani and Perwer in the evening hours = Erdoğan'ın akşam saatlerinde Barzani ve Perwer ile bir araya gelmesi bekleniyor

Results of the first round in Kosovo local elections have emerged = Kosova'da yerel seçimlerde ilk tur sonuçları ortaya çıktı/alındı

Voter turnout was 46 percent = Seçmen katılımı yüzde 46 oldu

Mayors of 13 cities were elected = 13 şehrin belediye başkanları seçildi

Accordingly = Buna göre

Independent candidate Refki Suma Hani won in Elezi = Bağımsız aday Refki Suma Hani, Elezi'de kazandı

The second round of the elections will be held on Sunday = Seçimlerin 2. turu pazar günü yapılacak

Meanwhile, voters in the north of Kosovo will cast ballots for the second time = Bu arada, Kosova'nın kuzeyindeki seçmenler ikinci kez oy kullanacak

Voting centres came under attack during the first round of elections = Oy merkezleri ilk tur seçimleri sırasında saldırıya uğradı

A Chicago computer hacker tied to the group known as Anonymous was sentenced on Friday to 10 years in prison for cyber attacks on various government agencies and businesses, including a global intelligence company = Anonymous olarak bilinen gruba bağlı bir Chicago bilgisayar korsanı, küresel istihbarat şirketi dahil olmak üzere, çeşitli devlet kurumları ve işletmelere, siber saldırılar nedeniyle Cuma günü 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Gathering intelligence domestically and abroad = Yurt içi ve yurt dışından istihbarat toplama

Prosecutors say the hack of Strategic Forecasting, or Stratfor, resulted in the theft of 60,000 credit card numbers and records for 860,000 clients = Savcılar, Staratejik Tahmin veya Stratfor'un heklenmesi olayıyla 60 bin kredi kartı numarası ile 860 bin müşteri kayıtlarının çalınmasına neden olduğunu söylediler

Hammond admitted being behind it = Hammond, bu işin arkasında olduğunu kabul etti

He also admitted to hacking several law enforcement agencies and organizations = O, ayrıca bir çok kolluk kuvveti ajansının ve organizasyonun heklenmesini de kabul etti

The other Muslim countries should assume a bigger role to end clashes and conflicts in the Islamic countries = Diğer Müslüman ülkeler de çelişkileri sonlandırmak ve İslam ülkelerinde çatışmaların sona erdirmek için daha büyük bir rol üstlenmelidir

President Abdullah Gül participated in the COMCEC Summit in Istanbul = Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da İSEDAK Zirvesi'ne katıldı

The Syrian civil war has been watched with grief and heartache while the generations growing up in the atmosphere of clashes = Nesiller çatışma atmosferinde büyürken, Suriye iç savaşı keder ve gönül yarası ile izlenmektedir

It has became part of a vicious circle = Bu, bir kısır döngünün parçası haline gelmiştir

OIC member countries have more responsibility in solution of the problems = İKT üyesi ülkeler sorunların çözümünde daha fazla sorumluluğa sahipler

If we could not find a solution to problems concerning the Muslim countries the others will impose their problems = Müslüman ülkelerle ilgili sorunlara bir çözüm bulamazsak, diğerleri onların problemlerini empoze edecektir

Otherwise price of the problems to be lived will be far higher for all of us = Aksi takdirde, yaşanacak problemlerin maliyeti, hepimiz için çok daha fazla olacaktır

Azerbaijan President İlham Aliyev and Armenian President Serj Sarkisyan had a meeting at OSCE Headquarters in Vienna yesterday = Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın dün Viyana'da AGİT Genel Merkezi'nde bir toplantı yaptı.

Aliyev and Sarkisyan discussed Karabakh issue = Aliyev ve Sarkisyan Karabağ sorununu ele aldı

The Minsk Group comprised of United States, Russian Federation and France = ABD, Rusya Federasyonu ve Fransa'dan oluşan Minsk Grubu

In the bilateral meeting between Azerbaijani and Armenian Presidents = Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları arasındaki ikili toplantıda

The both sides decided that the Foreign Ministers of the both countries will meet on December 5-6 in Kiev to find a solution to the problem = Her iki taraf da soruna bir çözüm bulmak için Kiev'de 5-6 Aralık'da her iki ülkenin dış işleri bakanlarının buluşmasına karar verdi

It was decided in the meeting that the Foreign Ministers of the Minsk Group will increase their efforts to find a solution between Azerbaijan and Armenia = Toplantıda, Minsk Grubu Dış İşleri Bakanlarının, Azarbaycan ve Ermenistan arasında bir çözüm bulmak için çabalarını artırması kararlaştırıldı

The Minsk Group will begin its work in the region by the year end = Minsk Grubu, yıl sonuna kadar bölgede çalışmalarına başlayacak

The 4th Bosphorus Summit to stregthen political, cultural and economic cooperation in the Middle East, North Africa, Central Asia and the Balkans is being held in İstanbul = Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Balkanlarda, siyasi, kültürel ve ekonomik işbirliği güçlendirmek için 4. Boğaziçi Zirvesi İstanbul'da yapılıyor

Deputy Prime Minister Bülent Arınç participated in the opening luncheon of the summit = Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, zirvenin açılış öğle yemeğine katıldı

The foremost condition of the sustainable competition is political stability = Sürdürülebilir rekabetin en önemli koşulu siyasi istikrardır

Efforts must be exerted for the region to become a center again = Bölgenin tekrar bir merkez olması için çabalar sarf edilmelidir

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 642
Toplam yorum
: 162
Toplam mesaj
: 9
Ort. okunma sayısı
: 2330
Kayıt tarihi
: 13.09.11
 
 

1995 ODTU Fizik Lisans, 1998 ODTU Fizik Yüksek Lisans (Biyofizik)  mezunuyum. Özel sektörde kalit..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster