Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

05 Şubat '13

 
Kategori
Dil Eğitimi
Okunma Sayısı
9645
 

İngilizceye başlarken öncelikle öğrenilmesi gereken önemli cümlecikler...

İngilizceye başlarken öncelikle öğrenilmesi gereken önemli cümlecikler...
 

Okullarda çocuklara ingilizce öğretiyorlar ama çocuklar neyin ne olduğunu bilmeden bazı şeyleri öğrenmeye başlıyorlar. İngilizce ders kitaplarında da bazı şeyler ne gariptir ki çocuklara açıklanmıyor. İşte bu en temel şeyleri çocuklar peki nasıl öğrenecekler? Tabii ki düşe kalka kendi çabalarıyla öğrenecekler.

Şimdi çocuklar ilkokul 4. sınıftan itibaren İngilizceye başlıyorlar. Onlara ve ailelerine yardımcı olması amacıyla ders kitabında geçen bazı cümleleri açıklamaya çalıştım.
 
Bence İngilizce ders kitapları hazırlanırken, çocuklara mümkün olduğunca çok yardımcı olunmalıdır. Hatta en büyük eksikliklerden biri de telafuz etme (pronunciation) sorunudur. Bu konuda da  ders kitapları bence yetersiz. Doğru telafuzu çocuklara kelimelerin yanında bunları belirterek vermek gerekir. O zaman inanıyorum ki çocuklar dile daha yatkın olabilecekler ve dili seveceklerdir.
 
*
 
Table of Contents : İçindekiler
Introduction : Giriş
Unit 1 : 1. Ünite
Hi : Merhaba, Selam
New Friends : Yeni Arkadaşlar
My Classroom : (Benim) Sınıfım
Language : Dil, lisan
Family : Aile
Consolidation : Birleştirme, Sağlamlaştırma,
My Clothes : (Benim) Giysilerim
My Body : (Benim) Vücudum/Bedenim
Body Parts : Beden Bölümleri
Home Sweet Home : Benim Tatlı, Sevimli, Güzel Evim
Rooms : Odalar
Pets : Evcil Hayvanlar
Ordinary Pets : Sıradan Evcil Hayvanlar
Listening : Dinleme
Reading : Okuma
Writing : Yazma
Speaking : Konuşma
Conversation : Konuşma, Muhabbet
Useful Phrases : Kullanışlı, Yararlı İfadeler
Focus : Odaklanma
Workbook : Çalışma Kitabı
Listen : Dinle
Look : Bak
Sing : Şarkı Söyle
Read : Oku
Talk : Konuş
Write : Yaz
Draw : Çiz
Listen and Repeat : Dinle ve tekrar et
Complete and read aloud : Tamamla ve yüksek sesle oku
Look at the example : Örneğe bak
Work in pairs : Çiftler halinde çalış
Make a similar dialogue : Benzer bir diyalog yap
Complete the dialogue : Diyaloğu tamamla
Study the speech bubbles : Konuşma balonlarına çalış
Fill in the blanks : Boşlukları doldur
Rewrite the sentences : Cümleleri tekrar yaz
Use short forms : Kısa formları kullan
Use the phrases in the language box : Dil kutusundaki ifadeleri, cümlecikleri kullan
Listen and put the sentences into order : Dinle ve cümleleri düzene, sıraya koy
Read the text : Metni (yazıyı) oku
Talk to a partner : Arkadaşınla konuş
Ask and answer questions : Soruları sor ve cevapla
Look at useful language boxes : Yararlı(kullanışlı) dil kutularına bak
Study the sentences : Cümlelere çalış
Work in groups :Gruplar halinde çalış
Make similar conversations : Benzer konuşmalar yap
e.g. : Örneğin
i.e. : Yani
Let the puppets talk to each other : Kuklalar hadi birbirleri ile konuşsunlar
Give it a name : Ona bir isim ver
Then : Sonra
Match the words with the pictures : Kelimeleri resimlerle eşle
Listen to the text and tick the words you hear : Metni dinle ve duyduğun kelimeleri doğru işaretle
Answer the questions : Soruları cevapla
Look at the pictures : Resimlere bak
Act out the dialogues : Diyalogları oyna, göster
Write about the objects in your classroom : Sınfındaki nesneler hakkında yaz.
Match the pictures with the commands:Komutlarla resimleri eşle
Raise your hand : Elini kaldır
Be quiet : Sessiz ol
Listen and repeat the classroom instructions. : Sınıf talimatlarını dinle ve tekrar et
Don't be late : Geç kalma
Don't make noise : Gürültü yapma
Close : Kapat
Open : Aç
Stand Up : Ayağa kalk
Sit down : Otur
Use the words in the box : Kutudaki kelimeleri kullan
Write classroom commands to the pictures : Sınıf komutlarını resimlere yaz.
Do the picture puzzle : Resim bulmacasını yap
Colour it : Onu boya
Look at the family tree : Aile ağacına bak
Read and complete : Oku ve tamamla
Study the words and answer the questions. : Kelimelere çalış ve soruları cevapla
Circle the correct option : Doğru seçeneği daire içine al
Count the numbers from o to 10 : Sayıları 0'dan 10'a kadar say
Fill in the form : Formu doldur
Take turns : Nöbetleş
Listen and sing : Dinle ve şarkı söyle
Listen and circle : Dinle ve daire içine al
Write the names of the objects : Nesnelerin isimlerini yaz
Odd one out : Birini dışarıda bırak
Study the chart. Make sentences : Çizime çalış. Cümleler yap
Circle the correct answer : Doğru cevabı daire içine al.
Look at the pictures : Resimlere bak. 
Complete the dialogues with phrases and words below :  Diyaloğu aşağıdaki ifade ve kelimelerle tamamla
Dramatize the dialogues with your partner : Diyaloğu arkadaşınla dramatize et/oyunlaştır
Match the words with the pictures : Resimlerle kelimeleri eşle
Play “Choose Something Game” in the classroom : Sınıfta Bir şeyi seçme oyununu oyna
Listen and tick : Dinle ve doğru işareti koy
Listen, match and colour : Dinle, eşle ve renklendir
Who is who : Kim kimdir?
Write True (T) or False (F) : Doğru veya Yanlış yaz
Label the clothing items : Giysi parçalarını etiketle
Let him or her guess : Hadi o (kız veya erkek) tahmin etsin
Have fun : İyi eğlenceler
Good Luck : İyi şanslar
Look at the alien on the board : Tahtadaki yabancıya bak
Talk about your toy : Oyuncağın hakkında konuş
Listen and sing the song : Dinle ve şarkıyı söyle
Listen and repeat the parts of the house : Dinle ve evin bölümlerini tekrar et
Find the objects in the picture : Resimdeki nesneleri bul 
write their numbers in the boxes : Kutudaki sayılarını yaz
Guess : Tahmin et
Look at the pictures. Then, talk about them : Resimlere bak. Sonra, onlar hakkında konuş.
Choose a room : Bir oda seç
Tell the names of the furniture : Mobilyaların isimlerini söyle
Imagine a room : Bir oda hayal et.
Listen and number the sentences : Dinle ve cümlelere sayı ver.
VOCABULARY : Kelime bilgisi, dağarcığı
GRAMMAR : Gramer, dil yapısı
Read the sentences and draw : Cümleleri oku ve çiz
Rate your progress : Gelişimini derecelendir
Read, match and complete : Oku, eşle ve tamamla
Categorize : Sınıflandır
Listen to the sounds : Sesleri dinle
Complete the numbers : Sayıları tamamla
Find a photo of it : Onun bir resmini bul
Describe it : Onu tanımla
Write down its body parts : Onun vücud bölümlerini yaz
Observe and imitate it : Onu gözlemle ve taklit et
Index : Fihrist
Connect the dots : Noktaları birbirine bağla
Write the letters : Harfleri yaz
Complete the missing words : Eksik kelimeleri tamamla
Do the puzzle : Bulmacayı yap
Put the words into the correct order : Kelimeleri doğru sıraya koy
Match the questions with the answers : Soruları cevaplarla eşle
Match the phrases : İfadeleri eşle
Complete the dialogue : Diyaloğu tamamla
Write the names of the objects : Nesnelerin isimlerini yaz
Put “a” or “an” : "a" veya "an" koy
Find the words : Kelimeleri bul
Use the words below : Aşağıdaki kelimeleri kullan
Write about your family and your friend’s family : Kendi ailen ve arkadaşının ailesi hakkında yaz.
Write the numbers in words : Sayıları kelime olarak yaz
Rewrite the sentences : Cümleleri tekrar yaz
Match the shoes with the colours : Ayakkabıları renklerle eşle
Read the examples. Complete the dialogues : Örnekleri oku, diyalogları tamamla
Write the missing letters : Eksik harfleri yaz
Look at Tom and Meg's wardrobe : Tom ve Meg'sin gardrobuna bak
What clothes have you got? : Hangi giysilerin var.
Write the singular and plural forms : tekil ve çoğul formlarını yaz
Choose the correct boxes. Write sentences : Doğru kutuları seç. Cümleleri yaz.
Draw the monster : Canavarı çiz
Follow the paths and write the parts of the house : Yolları izle (takip et) ve evin bölümlerini yaz
Read the paragraph and draw the objects in the right place : Paragrafı oku ve doğru yerindeki nesneleri çiz.
Use : Kullan
Where is the rabbit? : Tavşan nerededir?
Use “next to”, “on”, “under”, “in”, “between” : "Yanında", "üstünde", "altında", "içinde" ve "arasında" olarak kullan.
Find the mistakes and correct them : Hataları bul ve onları düzelt
Put the words into the correct order : Kelimeleri düzgün sıraya koy
Draw the animals in the picture : Resimdeki hayvanları çiz
Raise your hand! : Elini kaldır

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 644
Toplam yorum
: 162
Toplam mesaj
: 9
Ort. okunma sayısı
: 2336
Kayıt tarihi
: 13.09.11
 
 

1995 ODTU Fizik Lisans, 1998 ODTU Fizik Yüksek Lisans (Biyofizik)  mezunuyum. Özel sektörde kalit..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster