Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Ağustos '15

 
Kategori
Emlak
Okunma Sayısı
1206
 

İnşaat sektörü

İnşaat sektörü, öncelikli olarak konut basta olmak üzere, okul, fabrika, hastane, işyeri, depo gibi her türlü bina inşaatını, yol, köprü, baraj yapımı gibi her türlü altyapı faaliyetlerini, elektrik, su, sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma gibi tüm donanım işlerini kapsama alanına almaktadır. İnşaat sektörünü anlayabilmemiz için insanlık tarihini en başından itibaren kısa bir göz atmamız gerekir. Tarihinin başında avcılıkla uğraşan âdemoğlu tarıma geçmesiyle kendisi için bir barınak yapma ihtiyacının ortaya çıktığı söylenegelir. İnşa etme insanlığın barınma güvenlik ihtiyacına binaen doğmuş temel bir iş ve meslektir.  İnşa etme temel insan ihtiyacı olması sebebiylede aynı zamanda bir peygamber mesleğidir. Bu sebeplerle inşaat sektörü insanlık ve medeniyet için olmazsa olmaz bir faaliyet alanıdır. İnsanoğlu barınma ve güvenlik gereksinimlerinin yanında, sürdürülebilir bir yaşam için başka yapılar ve bayındırlık işleri yapmaya gereksinimi duymuştur. Göçebe bir yaşamdan yerleşik bir yaşama geçilmesi, inşa etme faaliyetlerini ve çeşitliliğini ihtiyaçlar ve arzulara göre çeşitlendirerek artırmıştır. İnsanlığın ihtiyaçları ve beklentileri arttıkça, inşaat sektör haline Gelemiş ve çok çeşitli profesyonel uygulamalar bina edilmiştir. 
 
NEDEN İNŞAT SEKTÖRÜ BİZİM İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
İnsanın hayallerinin sınırı olmadığı gibi bina etmenin, çeşitlendirmenin ve farklılaştırmanın da sınırı da yoktur. Tarihin her döneminde olan ve bizler oldukçada en azından temel bir ihtiyaç olarak bizimle birlikte var olacak olan inşaat sektörü, bizim için vazgeçilemez bir uygulamalarıdır. İnşaat sektörü, her dönem artan gereksinimlerimizin ve hayallerimizin gereği olarak çeşitleneceğini hem de medeniyetlerle birlete gelişeceğini öngörmekte zorlanmayacağız bir faaliyet alanıdır. Uzaya inşa edilen uzay istasyonları ile yakın gelecekte, öncelikle aya ve daha sonra da Marsa inşa edilecektir. Uzay istasyonlarını insanoğlu işitecek, görecek ve yaşayacaktır. Şimdiden uzay madenciliği adı altında bir sektör oluşmaya ve uzaydan getirilecek madenlerle dünya üzerinde inşaat başta olmak üzere birçok alanda daha sağlan, kaliteli, dayanıklı, hafif ve etkin üretimler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kısacası insan olduğu sürece ve bulunduğu her yerde inşaat sektörü de temel ihtiyaç olarak vazgeçilmez yerin alacaktır.
 
Türkiye’de yaşayan bizler için, toprak veya mekân sahibi olmak kadar önemli bir yatırım ve güven aracı yoktur. Daha karlı yatırım yapma olasılıkları bulsak da bizler her zaman kendimizi emin hissetmek adına gayrimenkule yatırım yapmayı tercih eden bir toplumuzdur. Bu bağlamda toprağa ve mülke güvenen bir yapımız vardır. Sahip olduğumuz mülklerde bizi bu zamana kadar hiç mahcup etmemiştir. 
 
Barınma ve güvenlik gibi gündelik zaruri ihtiyaçlarımızın yanında huzur, refah, rahatlık ve belki de lüks yaşama seviyemizi artıracak birçok konut, tesis ve bayındırlığın inşasına sürekli ihtiyacımız olacaktır. İnsanoğlunun, evrende yaşam sürdüğü sürece toprak ve de inşa etme faaliyeti ile ilgisinin bitmesi söz konusu olamaz.
 
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN KATKISI
 
Mülkün bu dereceye varan hayatımızdaki önemi inşaat sektörüne de en az bu derece önem vermemizi sağlamıştır. Türk milletinin mülke verdiği anlam ve değer, dünya bazında Türk İnşaat Sektörünün gelişmişlik düzeyinden ve elde etmiş oldukları ulusal ve uluslararası başarılardan da anlaşılmaktadır. Türk firmaları dünyanın her bir köşesinde rekabet gücü ve üstün başarılarıyla anılmaktadırlar. Bu sebeplerle Türk İnşaat Sektörü dünyada üst sıralarda Türkiye’yi temsil etmektedirler. Yurt dışlında faaliyet gösteren Türk İnşaat Firmaları yurtdışı ithalat faaliyetleri kazançlarıyla da ülkeye hatırı sayılır bir girdi sağlamaktadır. Faaliyetlerinde çok faktörlü sektörlere ihtiyaç duyan inşaat sektörü, böylelikle diğer sektörleri de destekleyerek ülke ekonomisini sürüklemektedir. Günlük yaşamımızda da kolaylıkla görüleceği gibi, inşaat sektörünün diğer sektörleri tetikleyerek sürükleme etkisi, talep meydana getirmelerine neden olmaktadır. Ayrıca inşat malzemelerindeki yüksek kalite düzeyimiz nedeniyle, cari açığa sebep olmadan yurt içinden yapı malzemelerimizi tedarik edebilmekteyiz. Yurtdışında çalışan firmalar, gereksinimlerini Türkiye’den sağladıkları için ülkeye sermaye girişini ve cari açığın düşmesini de sağlamış olmaktadır.
 
Sektörün tüm bu vasıflarıyla yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da uzun soluklu bir süreç dâhilinde büyüme emareleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Mülke, imara ve bayındırlaşmaya verilen bu değer ve bakış açısı inşaat piyasasının değerlenmesine, ülke içinde ve dışında öneminin uzun soluklu olarak her geçen gün katlanarak artmasına neden olmaktadır. Ekonomik büyüme rakamları ile inşaat sektörü arasında benzer bir gelişim görülmektedir. İnşaat sektörü büyüme hızı ile sektörün gelişimi arasında aynı yönde bir ivme söz konusudur. İnşaat sektörünün finansmanı ile ilgili krediler ve buna ek olarak bireysel konut kredileri sektörü dinamik bir hale gelmesine neden olmaktadır. Sektör böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlarken bir değer olarak da ivme kazanmaktadır. Devletin vermiş olduğu teşvik uygulamaları ve toplu konut üretim politikaları ile sektör etkinlik kazanmaktadır. Konut üretiminin artması ile toplam özel kesim sabit sermaye yatırımları payında artmaya başladığı görülmektedir. Tüm bunlardan çıkarabileceğimiz önemli sonuç ise; ülke gelişiminin inşaat sektörüne etkisi olduğu gibi inşaat sektöründeki gelişmelerinde ülke gelişimine itici bir etki yaptığı söylenebilinir. 
 
İNSAAT SEKTÖRÜNÜN TOPLAM İSTİHDAM İÇİNDEKİ YERİ
 
İnşaat sektörü ülke toplam istihdamı içerisinde hizmetler sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. İnşaat sektörünün toplam istihdam içindeki payı yüzde 6 düzeylerinde bulunmaktadır. Lakin bu orana inşaat sektörü ile ilintili olan diğer sektörleri de eklenirse ekonomi için önemli bir istihdam potansiyeli sağladığını çok rahat vurgulayabiliriz.
 
İnşaat sektörü yıllık ortalama 850 milyon USD döviz girdisi sağlamaktadır. Yurtdışından elde edilen bu döviz girdisi Türkiye’nin ödemeler dengesinde en önemli bir düzenleyici olarak değerlendirilmektedir.  Ülkeye girdiği görülen bu döviz meblağları, yurtdışında müteahhitlik hizmetleri gerçekleştiren Türk müteahhitlerinin ülkeye önemli bir katkısıdır. 2000 öncesi döneme dikkate alındığında, inşaat sektörünün cari işlemler açığının kapatılmasına çok daha belirgin bir katkıda bulunarak bu yönden de bir büyük değer yarattığı inkâr edilmez bir gerçektir. İnşaat sektörün yurtiçinde faaliyetleri bir ithalat baskısı yaratmamakla birlikte, yurtdışında gerçekleştirdiği faaliyetler ise ülkeye sürekliliği olan ve kalıcı bir döviz girdisi sağlayacaktır.
 
SONUÇ OLARAK
 
İnşaat sektörünün ülke ekonomisindeki yeri ve konumunun denge sağlayabilecek derecede bir öneme sahip olduğunu. Devlet bütçesi içerisinde çok önemli bir gelir kalemini oluşturduğunu. Bütçeye, ithalata ve cari açığın azalmasına olan katkısının ülke gelişimi ile direk ilgili olduğunu söyleyebiliriz.
 
Tarihi insanlık tarihi kadar eski ve insanlık ile birlikte gelişimi olan inşaat sektörünün bizim için yaşam unsuru ve aynı zamanda vazgeçilmez, kaybedilmez, güvenli bir yatırım aracı olduğu.
 
İnşaat sektörü üretim artısının diğer sektör üretimleri vasıtasıyla yurtiçi üretim ve bilhassa istihdama önemli bir katkı sağlayacağı görülmektedir. İnşaat sektörü üretimi dışa bağımlı bir yapı arz etmeyip, üretimin tamamına yakını yerli girdilerle sağlanabilmektedir. İnşaat sektörü üretim artışının ithalatta belirgin bir artışa neden olmadan etkisi altına bulunan sektörlerin üretimleri ile yurtiçi üretim ve istihdama çok önemli bir katkı sağladığı gözlemlenmektedir.
 
Özel kesim sabit sermaye yatırımları içerisinde inşaat sektörü önemli bir yerde bulunmaktadır. Gayrimenkul sektörü özel kesim sabit sermaye yatırımları sürükleyici sektörlerin basında gelmektedir. İnsanlar yaşamlarını idame etmek, barınmak, yatırım yapmak gibi sebeplerle üretilen gayrimenkullere yatırım yapmaktadır. Ticari bir niyet ile inşaat be gayrimenkul sektörüne giren girişimciler için, gayrimenkul sektörü piyasaları aşağı yönlüyken de yukarı yönlüyken de kazandırabilir bir yapıdadır. Alınan bir gayrimenkulün yıllara sair (dönük olarak) mutlak bir kar veya gelir getireceğini istatistikler bize kanıtlamaktadır. 
 
Güvenlik, gıda, gibi var olmanın temel unsurlarından olan barınma ve bayındırlık gereksinimi de dünya durdukça bizimle birlikte olmaya devam edecektir. Gayrimenkul, insanoğlu var olduğu sürece gündemimizden hiç düşmeyecektir. Bu nedenle sektör girişimcileri, emekçileri, yan destek sektörleri ve gayrimenkul firmaları; üretici veya alım-satımcı olarak bu işlerin tümünde birer faaliyette bulunacaktır. Ülke bütçesine, cari işlemlerine, ithalat getirisine ve istihdama büyük katkılar sağlayan bir büyük sektörü sizlere tanıtmaya çalıştık. 
 
Bu sebeplerle ülkeye artı değer katan inşat sektörü devlet tarafından da desteklenmektedir. Dünya ve Türkiye’de beklenen olumlu ekonomik gelişmelere paralel olarak, inşaat sektörünün gerek yurt içi gerekse yurtdışı büyümesi beklenmektedir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 72
Toplam yorum
: 5
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 864
Kayıt tarihi
: 29.06.08
 
 

1971 İzmir doğumluyum. Strateji, Taktik Felsefe, İşletme, Liderlik, Kalite Güvence Sistemleri, El..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster