Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

11 Mayıs '12

 
Kategori
Türkiye Ekonomisi
Okunma Sayısı
1748
 

İş kazalarının ülkeye maliyeti ne kadar?

İş kazalarının ülkeye maliyeti ne kadar?
 

Ülkemiz iş kazalarında Dünyada ve Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor.

ILO'ya göre her yıl 270 milyon iş kazası oluyor, iş kazaları ve meslek hastalıklarından yılda 1,2 milyon kişi ise yaşamını yitiriyor.

ILO’ya göre gelişmekte olan ülkelerin iş kazaları ve meslek hastalıkları maliyetleri, GSYİH’nin yüzde 4’ü tutarındadır. Türkiye’nin 2011 yılı GSYİH’si içinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetinin 34 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'nin 2011 yılı bütçesi 850 Milyar Dolardı. Bu bütçeden örneğin Milli Eğitim Bakanlığının aldığı pay 34 milyar TL, Sağlık Bakanlığı 17.2 Milyar TL, Enerji Bakanlığı ise 452 Milyon TL idi. Yani iş kazalarının ülkeye maliyeti yaklaşık olarak bir eğitim bütçesi kadar.

Bu korkunç bir rakamdır. İş kazaları %85-90 oranında önlenebilmektedir. Bunun için kazaya yol açmayacak önleyici tedbirlerin zamanında alınması gerekir. Eğer işyeri ortamı güvenli olur ve önleyici tedbirler zamanında alınırsa iş kazalarının da azaltıldığı gelişmiş ülkelerde kanıtlanmıştır. Önlemek her zaman ödemekten daha az maliyetlidir. Ülke belki çok çok az önleme maliyeti ile muazzam ödeme tazminatlarından kurtulabilir. Yani diyelim alacağınız önlemler ülke olarak 20 milyon TL ise, 34 milyar TL gibi devasa bir para ödemezsiniz. Gelişmiş ülkeler zamanında sistemlerini bu prensip temelinde kurmuşlardır. Bu nedenle iş kazaları ve meslek hastalıkları daha çok gelişmekte olan ülkelerde yaşanmaktadır. Her zaman insanın/canın emniyeti her şeyden önce gelir. Bugün Amerika'ya, Avrupa'ya gidin sistemlerin bu prensibe göre kurulduğunu ve işletildiğini görürsünüz. Bir felaket anında önce insan/can güvenliği, sonra çevre, sonra mülk, sonra şirket ünü, sonra sigorta tazminleri gelir.

Türkiye hızlı gelişmekte olan bir ülke. Sistemlerini ve kayaklarını çok verimli kullanmak, israfla savaşmak zorunda. Enerjide dışa bağımlı durumdayız ve 50 Milyar Dolardan daha fazla para dışarıya enerji maliyeti olarak gidiyor. İş kazaları sonucu kayıp ise dolar cinsinden 18 Milyar Dolar. Bu nedenle hem enerjide hem de iş kazalarında gerekli önlemleri bir an önce almalıyız. Eğer gereken önlemleri çok az para ödeyerek alırsak, bu verimlilik artışı sayesinde muazzam bir kaynağı iç tüketimde kullanmak üzere yaratabiliriz. Ülke olarak borçlarımız da büyük bir risk. Borçları azaltmanın bir yöntemi de ülkede tasarrufları artırmaktır. Mesele bugün işsizlik sigortasında 55.9 Milyar TL para birikmiş durumda. Dolar olarak 32 Milyar Dolar yapıyor. Bu para müthiş bir güvence ve sağlıklı bir şekilde yönetilmeye devam edilmelidir. Bu fon gibi ülkede daha çok fon yaratmaya bakmalıyız. Ancak bu fonları da çarçur etmemeliyiz.

Aşağıda İş Kazası Nedir? Meslek hastalığı Nedir? İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları halinde ne gibi yardımlar sağlanıyor? türü sorulara cevaplar var. Umarım birilerinin işine yarar, birilerine katkı sağlar.


İş Kazası Nedir?

Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
c) Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi
yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere
toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,

Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça
arızaya uğratan olaya iş kazası denilmektedir.

Olayın iş kazası sayılabilmesi için, bu beş hal ve durumdan birinde
meydana gelmesi yeterlidir.

Meslek Hastalığı Nedir ?

Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir
sebeple veya işin yürütüme şartları yüzünden uğradığı, geçici veya
sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir.

İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Halinde Sağlanan Yardımlar

A) Sağlık yardımı yapılması;
Bu yardımlar sigortalının,
• Hekime muayene ettirilmesi,
• Teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması,
• Gerekirse bir sağlık tesisine de yatırılarak, tedavisinin sağlanması,
• Tedavi süresince gerekli ilaç ve her türlü iyileştirme vasıtalarının
temin edilmesidir.

Sağlık yardımı, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan
sigortalının belirli bir süreye bağlı olmaksızın, sağlık durumunun
gerektirdiği sürece devam eder ve iyileşen sigortalıların arıza veya
hastalıklarının nüksetmesi halinde, tedavileri yeniden sağlanır.

B) Geçici işgöremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,
Sigortalıya, çalışma günü ve prim ödeme süresi ne kadar olursa olsun,
istirahatlı bırakıldığı her gün için geçici işgöremezlik ödeneği
verilir.

C) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir bağlanması,

D) Protez, araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve
yenilenmesi,
Sigortalıya, arızasına göre gerekli görülecek her türlü protez araç ve
gereçleri Kurumca sağlanır, onarılır ve yenilenir.

E) Sağlık yardımlarının yapılması veya protez araç ve gereçlerinin
sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi için, gerektiğinde
sigortalının yurt içinde başka yere gönderilmesi;
Sigortalı, gerekirse muayene ve tedavisinin yapılması veya protez araç
ve gereçlerinin sağlanması için yurt içinde başka bir yere gönderilir.
Gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ile
sigortalının sağlık durumu nedeniyle bir başkasının refakat etmesi
gerektiği hekim raporu ile belgelenirse, refakatçinin de gidiş-dönüş
yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ödenir.

F) İşkazasına uğrayan ve meslek hastalığına tutulan sigortalının
tedavi için yabancı ülkeye gönderilmesi;
Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan, ancak yabancı bir ülkede kısmen
veya tamamen tedavisi mümkün olan ve mesleğinde uğradığı işgöremezlik
derecesinin azalabileceği, Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen
yurtdışında tedavi amacıyla sağlık kurulu raporu vermeye yetki sağlık
kurumları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalının ve bu
raporda belirtilmişse, refakatçisinin gidiş-dönüş yol paraları ve
zaruri masrafları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının
ödenmesi,

G) İşkazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde cenaze masrafı
karşılığı verilmesi;

H) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak
sahiplerine gelir bağlanması.

İş Kazasında Sigortalının Yükümü

Sigortalı, uğradığı işkazasını en geç kazadan sonraki gün içinde
işveren veya Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Sigortalıya, uğradığı işkazasını işveren veya Kuruma bildirme
yükümlülüğü getirilmesine karşın, bildirme mecburiyetinin yerine
getirilmemesine herhangi bir müeyyide öngörülmemiştir. Dolayısıyla, bu
görevini yerine getirmeyen sigortalılar hakkında herhangi bir işlem
yapılması mümkün değildir.

Geçirdiği işkazası dolayısıyla Kuruma başvuran sigortalı, hekimin
bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymak zorundadır. Aksi takdirde
sigortalının tedavisi uzar veya malül kalır yahut malüliyet derecesi
artarsa, istirahatli kaldığı günler için verilen geçici işgöremezlik
ödeneğinden veya malüliyeti halinde bağlanan sürekli işgöremezlik
gelirinden eksiltme yapılabilmektedir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 637
Toplam yorum
: 160
Toplam mesaj
: 9
Ort. okunma sayısı
: 1970
Kayıt tarihi
: 13.09.11
 
 

1995 ODTU Fizik Lisans, 1998 ODTU Fizik Yüksek Lisans (Biyofizik)  mezunuyum. Özel sektörde kalit..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster