Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

30 Aralık '14

 
Kategori
Hukuk
Okunma Sayısı
1363
 

İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davasına bilirkişi raporu örneği 1

İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davasına bilirkişi raporu örneği 1
 

Görsel, bigstock.com, teşekkür ederim.


İşçi ve işveren ilşkisinden kaynaklanan (Alacak) davasına bilirkişi raporu örneği hazırlamaya çalıştım. Örnek, tamamen tesadüflere dayanmaktadır. Karar, yüce yargıya aittir. 

 

... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ RAPORU (Örnek)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ESAS NO                     : 2015 / 1

 

 

DAVACI                     : EMEKLİ İŞÇİ –Eskiköy / İSTANBUL

VEKİLİ                       : Av.

 

 

DAVALI                      : ... OTOMOTİV İLETİŞİM İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

VEKİLİ                        : Av.

 

                             

DAVA :Alacak (İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)  

DAVA TARİHİ :  

KONUSU  : Sayın Mahkemenin … tarihli ara kararı gereğince düzenlenmiş bilirkişi raporudur.

A – İDDİA VE TALEP

Davacı vekili tarafından verilen ... harç tarihli dilekçe ile özetle; müvekkili Emekli İşçi’IN, 22.12.1997 tarihinden iş akdinin emeklilik nedeniyle 30.04.2011 tarihine ve emeklilikten sonra da 30.11.2011 tarihine kadar çalıştığını. Bu tarihte davacı müvekkilin iş akdini, davalı işverenin bildirimsiz olarak sona erdirdiğini. Davacı müvekkilin “Yurt İçi Kamyon Şoförü” olarak ve en son 1.000 TL net ücret alarak çalıştığını. Yemek parası olarak günlük 20,00 TL verildiğini. Kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretleri, bayram genel tatil ücretleri, fazla mesai ücretleri, hafta tatil ücretlerinin ödenmediğini. Davacının çalışmalarında ayda ancak 1 gün hafta tatili kullanmasına müsaade edilmiş olduğunu, davacının çoğu zaman 08:00 – 23:00 saatleri arasında çalıştığını, en son net ücretinin 1.000 TL olduğunu beyan ederek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL kıdem tazminatı, 10,00 TL yıllık izin alacağı, 10,00 TL fazla mesai ücreti, 10,00 TL hafta tatili ücreti, 10,00 TL bayram genel tatil ücreti, olmak üzere fazlaya ilişkin dava, talep ve ıslah hakları saklı kalmak kaydıyla; hesap edilecek işçilik alacaklarının belirlenmesinden sonra eksik harcın tamamlanacağı belirtilerek, hesaplanacak meblağın davalıdan alınarak kendilerine ödenmesini talep ve dava etmiştir.

B – SAVUNMA

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı Emekli İşçi’ın davalı müvekkil şirkette şoför olarak çalışmış olduğunu, en son aldığı ücret 796,50 TL (Asgari Ücret). Davacı işçinin 30.04.2011 tarihinde emekli olmasına müteakip kıdem tazminatı ödemesi sonra yapılmak üzere karşılıklı anlaştıklarını, davacı işçiye ödemeleri ise parçalı olarak elden veya davacının posta hesabına yapıldığını. Davacı işçinin yıllık izin ücretlerinin hepsini kullanmış olduğunu, yıl içinde izinli olduğu sürelerde Giresun’da bulunan memleketinde kaldığını ve davalının işyerinde kesinlikle çalışmadığını. Davacının bayram ve resmi genel tatillerin tamamında davalı işyerinde çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu. Davacının, davalı iş yerinde haftanın beş günü hafta içi olarak saat 10:00 ile 16:00 arası günlük 6 saat gibi bir süre çalıştığını. Cumartesi ve Pazar günleri şoförler için çalışma olmadığını. Cevap dilekçesinde belirtilen nedenlerden dolayı davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C – İNCELEME

1- Dosyaya ibraz edilen SGK kayıtlarının incelenmesinden davacının 22.12.1997 tarihinde ... işyeri sicil numaralı davalı ... OTO İNŞ. TAAH. HAF. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. ne ait işyerinde işe başladığı, 30.04.2011 tarihinde işten çıktığı, en son brüt ücretinin o tarihte yürürlükte olan asgari ücret seviyesinde  (796,50 TL) olduğu görülmüştür. Davacının daha önceki ve sonraki tarihlerde de sigorta kaydının bulunduğu ancak işveren sicil numaralarına göre bunların dava dışı başka işverenler olduğu görülmüştür.

2- Dinlenen davacı tanığı M... A’ın davalı işyerinde çalıştığını, Emekli İşçi’ın da şoför olarak çalıştığını, emekli olması nedeni ile davacının iş akdi sona erdiğini, son maaşı 1.000,00 TL olduğunu, işyerinde servis olmadığını, işveren öğle yemeğini verdiğini, öğle molası belli olmadığını, belli bir çay molası olmadığını, maaşlar elden ödendiğini, haftanın 6 günü çalışma olduğunu, sabah 08:00'de iş başı yaptıklarını, en erken 21:00'de işten ayrıldıklarını, Pazar günü normalde tatil ancak Pazar günü de çalıştıkları ancak işin durumuna göre çalıştıklarını, fazla mesai ücreti ödenmediğini, dini bayramlarda çalışmadıklarını, milli bayramlarda, yıl başında ve 1 Mayıs tatilinde çalıştıklarını ücretleri ayrıca ödenmediğini, davacının yıllık izinlerini kullanıp kullanmadığını bilmediğini, davacı emekli olduktan sonra 5 ya da 6 ay kadar çalıştığını, daha sonra işten çıkarıldığını, kendisinin 2011 yılı Aralık ayında emekli olduğunu beyan ettiği görülmüştür.

3- Davacı tanığı E… İ’nin davalı işyerinde çalıştığını, Emekli İşçi’ın şoför olarak çalıştığını, emekli olması nedeni ile iş akdi sona erdiğini, emekli olduktan sonra da bir müddet davalı işyerinde çalıştığını, davacının son maaşı 1.000,00 TL civarında olduğunu, maaşlar elden ödendiğini, işyerinde servis olmadığını, günlük 20,00 TL para verildiğini onun içerisinde yemek parası da olduğunu, haftanın 6 günü çalışma olduğunu, sabah 08:00'de iş başı yaptıklarını, akşam işin ne zaman biteceği belli olmadığını, 19:00, 20:00, 23:00'de bile bittiğinin olduğu, ayda ortalama 2 Pazar günü de çalışma yaptıklarını, fazla mesai ücreti ödenmediğini, dini bayramlarda çalışmadıklarını, milli bayramlarda ve diğer tatil günlerinde çalıştıklarını, ücreti ayrıca ödenmediğini, bildiği kadarıyla davacı yıllık izinlerini kullanmadığı, kendisinin 2003-2007 yılları arasında davalı işyerinde çalıştığını beyan ettiği görülmüştür.

4- Öte yandan, dinlenen davalı tanığı S… S… : “Ben davalı işyerinde çalışıyorum, Emekli İşçi şoför olarak çalıştı, davacının iş akdi neden sona erdi bilmiyorum ben başladıktan 1-2 ay sonra ayrıldı diye biliyorum, son maaşı asgari ücret idi, 790,00 TL civarında idi, işyerinde servis olup olmadığını bilmiyorum ancak şoförlere araba veriliyordu, işyerinde öğle yemeği veriliyor, öğle molası 45 dakika kadardı, haftanın 5 günü çalışılıyordu, 09:00-18:00 saatleri arasında çalışılıyordu, Cumartesi-Pazar çalışılmıyordu, 18:00'den sonra çalışma olup olmadığını bilmiyorum, dini bayramlarda çalışılmazdı, milli bayramlarda ve diğer tatil günlerinde de çalışılmıyordu, işleri olmadığı zamanda çalışmıyorlardı ancak maaşlarını alıyorlardı, hatta şoförler 16:00'da bile işlerini bırakıyorlardı” dediği görülmüştür.

5- Davalı tanığı N… N... : “Ben davalı işyerinde çalışıyorum, Emekli İşçi şoför olarak çalıştı, emeklilik nedeni ile iş akdi sona erdi, emekli olduktan sonra 1 ay kadar daha çalıştı ve daha sonra ayrıldı, son maaşı asgari ücret kadardı, şoförlerin altlarında arabaları vardı, öğle yemeğini işyeri karşılıyordu, haftanın 5 günü çalışma vardı bazen Cumartesi günleri yarım gün çalışma oluyordu, bu 5 günlük çalışma günde 8 saat ya da 9 saat kadardı ancak 8 saati geçtiğini düşünmüyorum, dini bayramlarda çalışılmazdı, milli bayramlarda ve diğer tatillerde de şoförler çalışmazdı, davacı yıllık izinlerini kullandı, davacı Pazar günleri tatilini yapabiliyordu, davacının kıdem tazminatları kısım kısım posta havalesi yolu ile ödendi, ödemeyi ben de yaptım” dediği görülmüştür.

6- Davacı vekilinden sorulduğu: “Tanık beyanlarına karşı yazılı beyanda bulunacağız” dediği.

Davalı vekilinden sorulduğu: “Tanık beyanlarına karşı yazılı beyanda bulunacağız ayrıca şoför olarak bir tanığımızın da dinlenmesini talep ediyoruz” dediği,

Taraf vekillerine tanık beyanlarına karşı yazılı beyanda bulunmak üzere bir haftalık süre verilmesine, sürenin bitiminde dava dosyasının Sayın Mahkemece re'sen seçilecek bir bilirkişiye tevdii ile tarafların iddia ve savunmaları ve davacı talepleri hakkında rapor alınmasına, bu nedenlerle duruşmanın 30/02/2015 gününe bırakılmasına karar verildiği, 32/01/2015 tarihli ara karar içeriğinde görülmüştür.

7- … Tarihli dilekçesi ile beyanda bulunan davalı vekili özetle; 2003 – 2007 yılları arasında davalı işyerinde çalışmış olan davacı tanığı E… Ö…’nün, davacının 2011 yılında almış olduğu ücretin miktarını bilmesinin mümkün olmadığını, davacı tanıklarının beyanına göre davacı işçinin öne sürülen miktar mesai yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, Yargıtay kararlarında da bu yönde hüküm bulunduğunu ve “Bir işçinin tüm çalışma süresinde tüm Pazar günleri ve dini bayramlarda bir gün hariç tüm genel tatillerde çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır” denildiğini, dolayısıyla davalı tanıkları dava konusu hukuki ihtilafla alakalı olarak yeterince bilgi ve görgü sahibi olduklarını, tanıklıkların bu anlamda önem arz ettiğini beyan ettiği görülmüştür.    

Davacı vekilinin tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmamış olduğu görülmüştür. 

Bir sonraki blogu'mda raporumuzun "değerlendirme", "hesaplama" ve "sonuç" kısmına değineceğim. Umarım meslektaşlarımıza yararlı olur.

 

Ahmet AK

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 276
Toplam yorum
: 141
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 1080
Kayıt tarihi
: 19.11.12
 
 

Evli, 2 evlat babası, 1965'te doğdu, inançlı, müziksever, insansever, yurtsever, iyi yüzer, ünive..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster