Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

30 Aralık '14

 
Kategori
Hukuk
Okunma Sayısı
40699
 

İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davasına bilirkişi raporu örneği 2

İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davasına bilirkişi raporu örneği 2
 

Görsel; işgundemi.com, teşekkür ederim.


İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan (Alacak) davasına ilişkin örnek bilirkişi raporu hazırlamaya çalıştığım bu ve önceki blogumda, örnekler tamamen tesadüftür. Görüş ve önerilerimize karşılık karar, yüce yargınındır. Meslektaşlarımıza yararlı olmasını dilerim.

D – DEĞERLENDİRME

Dosya içerisinde bulunan SGK kayıtları ve taraf beyanlarından anlaşıldığı gibi davacı 22.12.1997 tarihinde davalının işyerinde çalışmaya başladığı görülmektedir. Davacı vekili iddiası yönünde SGK kayıtları da dikkate alınarak davacının işe giriş tarihi 22.12.1997 olarak taraflar arasında çekişmesizdir. Davalı vekili tarafından, tanık beyanlarına karşı beyanda bulunulurken aynı zamanda davanın esasına yönelik itirazlarda bulunulmuşsa da bu iddialar ispata muhtaç olduğundan davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, bayram genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin ücretlerine hak kazandığı yönünde kanaate varılmıştır.

E - HESAPLAMA

Tanık beyanları, tarafların iddia ve savunmaları ile dosya içerinde bulunan SGK kayıtlarına göre davacı, en son 796,50 TL (Asgari Ücret) üzerinden 26,55 TL günlük ücretle, davacının, davalı işveren yanında çalıştığı gün ve ücretlerle sigortalı bir işte çalışmış olduğu anlaşılmış olmakla, hesaplama bu rakamlar üzerinden yapılmıştır. Sayın mahkemenin takdirinde olarak davacının 22.12.1997 – 30.04.2011 tarihleri arasında davalının iş yerinde çalıştığı hususunun kabul görmesi halinde, her ne kadar davacı vekili, davacının 22.12.1997 tarihinde işe başladığını ve 30.11.2011 tarihine kadar çalıştığını beyan ettiği görülmüşse de davacı vekili iddiası, kurum kayıtları ile eş değer kuvvette delillerle ispata muhtaç olduğundan davacının işe giriş tarihi 22.12.1997 olarak ve işten ayrılış tarihi 30.04.2011 olarak kabulünde zorunluluk bulunmaktadır. 

E.1.  Hizmet Süresi      :Davacının 22.12.1997 – 30.04.2011 tarihleri arasındaki kıdem süresi; 13 yıl, 4 ay, 8 gündür.

E.2.  Ücret                             :Açıklanan nedenlerle; Yüce Mahkeme’nin takdirinde olarak hesaplanacağına göre davacının son dönem aylık brüt maaşı 796,50 TL, bu miktarın o tarihte yürürlükte olan brüt asgari ücret olduğu, şu halde davacının aylık net ücretinin 629,95 TL olduğu, dinlenen tanık anlatımlarına göre işyerinde yemek verildiği, servis mevcut olmadığı, takdiren aylık 100 TL yemek ücreti eklendiğinde davacının aylık giydirilmiş brüt maaşı da 896,50 TL olarak tespit edilmiştir.

E.3.   Kıdem Tazminatı Hesabı :Sayın Mahkeme’nin davacının kıdem tazminatına hak kazandığı yönünde karar verecek olması halinde, davacının hak kazanacağı kıdem tazminatı.

İşverenin sorumlu olduğu miktar:

896,50 TL    x        13 Yıl                    = 11.654,50 TL

896,50 TL    / 12 ay x 4 ay        =      298,83 TL

Toplam = 11.953,33 TL (brüt)

Damga vergisi kesintisi                     =        78,89 TL

Net Kıdem Tazminatı alacağı           = 11.874,44 TL

Davalı tanıkları S... S... ve N... ...’nın, davacının kıdem tazminatı alacağını davacının posta hesabına, işveren namına yatırdıkları; adı geçen davalı tanıklarının dava konusu ihtilafla ilgili olarak yeterli bilgi ve görgüyü haiz oldukları kanaatine varılmıştır. Dava dosyasına celp edilen Posta İdaresi (Pttbank Daire Başkanlığı) kayıtlarında, davacı Emekli İşçi adına kayıtlı 8983059 no’lu posta çeki hesabının açılış tarihi olan 02.12.2011’den 22.06.2014 tarihine kadar hesap bildirim cetveli dökümü incelenmiştir:

Hesaba yatan:  İşlem tarihi:   İşlem numarası:   Hesaba yatıran:

500,00          16.11.2012      321/0085/0632     N... ...

500,00          17.12.2012       321/0114/120       N... ...

500,00          12.02.2013       321/0029/0285     S... S...

500,00          11.03.2013       321/0085/0830     S... S...

600,00          30.04.2013       321/0431/3701     S... S...

500,00          22.05.2013       321/0151/1074     S... S...

500,00          19.08.2013       321/0184/1924     N... ... 

3.600,00 TL  Toplam yatan meblağ.

E.4.   İhbar Tazminatı Hesabı          :Sayın Mahkeme’nin davacının kıdem tazminatına hak kazandığı yönünde karar verecek olması halinde, davacı üç yıldan fazla süredir davalı işyerinde çalıştığı için sekiz haftalık (56 günlük) brüt maaşı tutarında ihbar tazminatı hesaplanmıştır;

896,50 TL / 30 x 56 gün =    1.673,47 TL

GV + DV tenzili  =       262,06 TL

Net İhbar Tazminatı  =    1.411,41 TL

E.5.   Fazla Mesai Ücreti Hesabı               :Davacı vekili iddiaları davacı tanığı beyanı, davalı vekili cevapları, davalı tanığı beyanı ve hayatın olağan akışı birlikte değerlendirildiğinde, işyerinde haftanın birkaç günü saat 20.00’ye kadar fazla çalışma yapıldığı kanaatiyle, Cumartesi günleri yapılan çalışmalar ile birlikte öğle yemeği saatinde bir saatlik ara düşünüldüğünde davacının haftada 54 saat çalıştığı, şu halde haftada 9 saat fazla mesai yaptığı, haftanın üç günü saat 20.00’ye kadar çalışıldığı nazara alındığında da toplam çalışma süresinin 60 saat, fazla çalışma süresinin 15 saat olduğu değerlendirilmektedir. Ücretlerin belirtilen saatlere bölünmesi sonucunda normal ücretin 1,5 katına tekabül ettiği değerlendirilir. Buna göre Sayın Mahkeme tarafından fazla mesai ücretlerinin ödenmediği yönünde karar verilecek olursa davacının fazla mesai alacağı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

Hesaplama, davacının yıllara göre aldığı brüt asgari ücret üzerinden yapılmış olup, hakkaniyet indirimi Sayın Mahkeme’nin takdirindedir.

22.12.1997 – 31.07.1998 35,44 / 225 x 1.5 x 15 saat x 31 hafta =  109,86 TL

01.08.1998 – 31.12.1998 47,84 / 225 x 1.5 x 15 saat x 22 hafta =  105,25 TL

01.01.1999 – 30.06.1999 78,07 / 225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta =  202,98 TL

01.07.1999 – 31.12.1999 93,60 / 225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta =  243,36 TL

01.01.2000 – 30.06.2000 109,80/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta =  285,48 TL

01.07.2000 – 31.12.2000 118,80/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta =  308,88 TL

01.01.2001 – 30.06.2001 139,95/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta =  363,87 TL

01.07.2001 – 31.07.2001 146,95/225 x 1.5 x 15 saat x   4 hafta =    58,78 TL

01.08.2001 – 31.12.2001 167,94/225 x 1.5 x 15 saat x 22 hafta =  369,47 TL

01.01.2002 – 30.06.2002 222,00/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta =  577,20 TL

01.07.2002 – 31.12.2002 250,87/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta =  652,26 TL

01.01.2003 – 31.12.2003 306.00/225 x 1.5 x 15 saat x 52 hafta = 1.591,20 TL

01.01.2004 – 30.06.2004 423,00/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta = 1.099,80 TL

01.07.2004 – 31.12.2004 444,15/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta = 1.154,79 TL

01.01.2005 – 31.12.2005 488,70/225 x 1.5 x 15 saat x 52 hafta = 2.541,24 TL

01.01.2006 – 31.12.2006 531,00/225 x 1.5 x 15 saat x 52 hafta = 2.761,20 TL

01.01.2007 – 30.06.2007 562,50/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta = 1.462,50 TL

01.07.2007 – 31.12.2007 585,00/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta = 1.521,00 TL

01.01.2008 – 30.06.2008 608,40/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta = 1.581,84 TL

01.07.2008 – 31.12.2008 638,70/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta = 1.660,62 TL

01.01.2009 – 30.06.2009 666,00/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta = 1.731,60 TL

01.07.2009 – 31.12.2009 693,00/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta = 1.801,80 TL

01.01.2010 – 30.06.2010 729,00/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta = 1.895,40 TL

01.07.2010 – 31.12.2010 760,50/225 x 1.5 x 15 saat x 26 hafta = 1.977,30 TL

01.01.2011 – 30.04.2011 796,50/225 x 1.5 x 15 saat x 18 hafta = 1.433,70 TL

TOPLAM (695 hafta) = 27.491,38 TL (brüt)

TOPLAM brüt) =  27.491,38 TL

GV ve DV kesintisi  4.305,14 TL

(Net)  =   23.186 TL olmaktadır.

 

Fazla mesai ücreti hesabında NETİCE :  Davacının aylık 225 saatlik mesai ücreti son dönemde 796,50 TL karşılığı olması gerektiğinden, Yüce Mahkemece kabul görmesi ve davacının yıllara göre değil son aldığı “brüt asgari ücreti üzerinden” yapılması halinde, fazla mesai ücretleri şu şekilde hesaplanmaktadır:

Davalı işverenin sorumlu olduğu miktar, 22.12.1997 ila 30.04.2011 tarihleri arasında, 695 hafta olmak üzere;

22.12.1997 – 30.04.2011 796,50 / 225 x 1,5 x 15 saat x 695 hafta =    55.356,75 TL (brüt)

GV ve DV kesintisi   =       8.668,86 TL

=     46.687,89 TL (Net)                                                                                                      

Buna göre hesaplama davacının son dönemde aldığı brüt asgari ücret üzerinden yapıldığında “ne kadar hakkaniyet indirimi yapılacağı” mahkemenin takdir ve yetkisinde olan bir konudur.

E.6.     Hafta, Bayram ve Genel Tatil Alacağı Hesabı                       : Davacı vekili tarafından dava dilekçesinde bayram tatili ücreti alacağı da talep edilmiş ancak bu yönde açıklayıcı beyanlarda bulunulmamıştır. Dinlenen tanıkların anlatımları birlikte değerlendirilecek olursa davalı işyerinde dini bayramların üçüncü günü ve resmi tatil ile milli bayramlarda çalışıldığı kanaatine varılmıştır. Davalı tarafından dosyaya ibraz edilen ve celp edilen belgelerde de bu günlere ait ücretlerin ödendiğine dair bilgiye rastlanmamıştır. Şu halde davacının dini bayramların üçüncü günü ve diğer genel tatil günlerinde yaptığı çalışmalara ilişkin alacağı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

Davalı işverenin sorumlu olduğu miktar 22.12.1997 ila 30.04.2011 tarihleri arasında; “fazla mesai ücret alacağı hesabında yapılan açıklamalar çerçevesinde” hesaplanmıştır:

22.12.1997 – 31.07.1998                 35.44 / 30 x 4 gün    =   4,72TL

01.08.1998 – 31.12.1998                 47,84 / 30 x 2 gün    =   3,18 TL

01.01.1999 – 30.06.1999                 78,08 / 30 x 4 gün    = 10,41 TL

01.07.1999 – 31.12.1999                 93,60 / 30 x 2,5 gün =   7,80 TL

01.01.2000 – 30.06.2000               109,80 / 30 x  4 gün   = 14,60 TL

31.07.2000 – 31.12.2000               118,80 / 30 x 2,5 gün =   9,90 TL

01.01.2001 – 30.06.2001               139,95 / 30 x  2 gün   =   9,93 TL

01.07.2001 – 31.07.2001               146,95 / 30 x  0 gün   =   0,00 TL

01.08.2001 – 31.12.2001             167,94 / 30 x  1 gün   =   5,60 TL

01.01.2002 – 30.06.2002               222,00 / 30 x  2 gün   = 14,80 TL

01.07.2002 – 31.12.2002             250,87 / 30 x  4 gün   = 33.45 TL

01.01.2003 – 31.12.2003               306.00 / 30 x 7,5 gün = 76,50 TL

01.01.2004 – 30.06.2004               423,00 / 30 x  3 gün   = 42,30 TL

01.07.2004 – 31.12.2004               444,15 / 30 x  2,5 gün = 37,01 TL

01.01.2005 – 31.12.2005               488,70 / 30 x 5 gün     = 81,45 TL

01.01.2006 – 31.12.2006               531,00 / 30 x 4 gün     = 70,80 TL

01.01.2007 – 30.06.2007               562,50 / 30 x 3 gün      = 56,25 TL

01.07.2007 – 31.12.2007               585,00 / 30 x 2,5 gün  = 48,75 TL

01.01.2008 – 30.06.2008               608,40 / 30 x 3 gün     = 60,84 TL

01.07.2008 – 31.12.2008               638,70 / 30 x 2,5 gün  = 53,22 TL

01.01.2009 – 30.06.2009               666,00 / 30 x 3 gün     = 66,60 TL

01.07.2009 – 31.12.2009               693,00 / 30 x 2,5 gün  = 57,75 TL

01.01.2010 – 30.06.2010               729,00 / 30 x 3 gün     = 72,90 TL

01.07.2010 – 31.12.2010               760,50 / 30 x 2,5 gün  = 63,37 TL

01.01.2011 – 30.04.2011               796,50 / 30 x 2 gün       = 53,10 TL

Toplam (brüt)=   955,23 T

GV ve DV kesintisi        149,58 TL

Net) =   805,65 TL

E.7.     Yıllık Ücretli İzin Alacağı Hesabı                       :  Davacı vekili dava dilekçesinde müvekkilinin yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini beyan etmiştir. Davalı tarafından işyeri kayıtlarında yıllık izin formu ya da benzeri mahiyette sunulan herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Dinlenen davalı tanığı ise davacının yıllık izinlerini kullandığını beyan etmiştir. Davacının yıllık izin ücretlerinin ödenip ödenmediği hususu Sayın Mahkeme’nin takdirinde olup, yıllar itibariyle izin ücretleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

22.12.1997 – 22.12.1998 1 yıl = 14 gün

22.12.1998 – 22.12.1999 1 yıl = 14 gün

22.12.1999 – 22.12.2000 1 yıl = 14 gün

22.12.2000 – 22.12.2001 1 yıl = 14 gün

22.12.2001 – 22.12.2002 1 yıl = 14 gün

22.12.2002 – 22.12.2003 1 yıl = 20 gün

22.12.2003 – 22.12.2004 1 yıl = 20 gün

22.12.2004 – 22.12.2005 1 yıl = 20 gün

22.12.2005 – 22.12.2006 1 yıl = 20 gün

22.12.2006 – 22.12.2007 1 yıl = 20 gün

22.12.2007 – 22.12.2008 1 yıl = 20 gün

22.12.2008 – 22.12.2009 1 yıl = 20 gün

22.12.2009 – 22.12.2010 1 yıl = 20 gün

22.12.2010 – 30.04.2011 1 yıl =            

işten çıkış tarihi.

Toplam izin süresi  230 gün

Bu durumda davacının talep edebileceği 1997 – 2010 yılları arası yıllık izin ücreti alacağı

796,50  TL / 30 x 230 gün =  6.106,50 TL

GV  ve DV Kesintisi            =      956,27 TL

(Net)                                       =  5.150,23 TL

F – SONUÇ:        

Raporun tüm takdir ve değerlendirilmesi Sayın Mahkeme’ye ait olmak üzere

a – Kıdem tazminatı alacağının 11.874,44 TL olduğu, talebin ise 1.000,00 TL olduğu, bu alacağa akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizinin uygulanmasının gerektiği, davacı hesabına 3.600,00 TL yatırıldığı,

b – İhbar tazminatı alacağının 1.411,41 TL olduğu, talebin ise 10,00 TL olduğu, bu alacağa dava ve ıslah tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerekeceği,

c – Yıllık ücretli izin alacağının 5.150,23 TL olduğu, talebin ise 10,00 TL olduğu, bu alacağa dava ve ıslah tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerekeceği,

d – Hafta, bayram ve genel tatil alacağının 805,65 TL olduğu, talebin ise hafta tatili alacağı için 10,00 TL, bayram ve genel tatil alacağı için 10,00 TL olduğu,bu alacağa dava ve ıslah tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerekeceği,  

e – Fazla mesai alacağının 46.687,89 TL olduğu, talebin ise 10,00 TL olduğu, bu alacağa dava ve ıslah tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerekeceği,

Tarafımdan hesaplanmıştır. Fazla mesai ücreti alacağına uygulanacak hakkaniyet indiriminin Sayın Mahkeme’nin takdirinde olmak üzere, kanaatimi içerir iş bu raporu saygılarımla arz ederim.      ../.../2015

 

 

 

Bilirkişi

Ahmet AK

SMMM

 

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Sayın Ahmet Bey,Yazınızda Fazla Mesaide ve izinde SGK hesaplanmamış.Bu durumda hesaplamada bir yanlışlık yok mu?

Hüseyin Karakaş 
 25.08.2016 14:51
Cevap :
İlginize teşekkür ederim. Sözünü ettiğiniz hususa ilişkin, "öne sürülmesi halinde" ilgili mahkeme karar verecektir. Saygılarımla.   26.08.2016 14:35
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 276
Toplam yorum
: 141
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 1064
Kayıt tarihi
: 19.11.12
 
 

Evli, 2 evlat babası, 1965'te doğdu, inançlı, müziksever, insansever, yurtsever, iyi yüzer, ünive..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster