Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

07 Haziran '07

 
Kategori
Kitap
Okunma Sayısı
2931
 

Karamanlıca kitaplardan bir demet

Karamanlıca kitaplardan bir demet
 

Bu küçük bibliyografyada Karamanlıca Alfabesiyle yazılmış anadolu kültür hazinelerinden bir ksım kitapların (21 adet) tanıtımı yapılacaktır.

1. SIHHATNUMA Yani İnsan Vücudunun Regulasına dair Risale

Fertekli Anastasios Hacı Papadopulos’tan İbtida Fransızcadan Türki Lisanına mücmelen tercüme olunarak bab-ı temsil olunmuştur.

İstanbul’da Kulalı Evangelinos Misailidis Basmahanesinde, 1860.

İşbu Risale Fertek hanedanından Çivi Zade itibarlu Hacı Anesti Ağa Hazretleri mahdumu alileri Sieur Nikolaki namı, namilerine tenmik olunmuştur.

2. COĞRAFYA Yani Cihannuma

Meşhur muallimlerin telifgerdesi olan muntazam Cografilerden Fertekli Süllü Oğlu Nikolas Theologidis marifeti ile tercüme ve tanzim ve Kulalı Evangelinos Misailidis taht-ı nezaretinde tashih ve tabb-ı temsil olunmuştur.

Cildi Evvel. İstanbul’da- Evangelinos Misailidis Basımhanesinde, 1863.

3.TEVARİHAT-I UMUMİ İCMALİ OLUB

Tevarihat-ı mutenevveden Fertekli Süllüoğlu Nikolas Theologidis marifeti ile icmal ve tercüme ve Anadolu Gazetesi müellifi Kulalı Evangelinos Misailidis ziri nezaretinde tashih ve tabb-ı temsil olunmuştur.

Cildi Evvel. İstanbul’da- Evangelinos Misailidis Basımhanesinde, 1863.

4. FRANSA İMPARATORU BİRİNCİ AZİM NAPOLYON’UN TEZKİRESİ

Fertekli Süllü Oğlu Nikolas Theologidis marifeti ile tercüme ve Anadolu Gazetesi müellifi ve Kulalı Evangelinos Misailidis marifeti ile tashih olunmuştur.

Der Saadetde Evangelinos Misailidis Basımhanesinde tab olunmuştur, 1864.

5. TİCARET KANUNNAME-İ HUMAYUNUNA ZEYL

Sene 1276 Şevval 9

Galata’da Ermeni Kilisesi Sokağı N.17

Ohannes Mihendissian’in tabhanesine, 1860.

6. KOMFOKİOS (KONFÜÇYUS) FİLOZOFUN MEHARETİ

ÜNSİYET KİTABI

Evvela türlü Avrupa lisanlarına ve bu defa Rumi Lisanından Osmanlı Lisanına dahi tercüme olarak İoannis Lazaridis’ten tabb-ı temsil olunmuştur.

Konstantini, 1851.

7. İBADETNAME

Yani Her Ortodoksos (Ortodoks) Hristiyan olan kimselerin üzerine vacip ve farz olan ahşam (akşam) sabah okunacak tesbihat ibadetleri.İoannis Lazaridis’in mesarifi ile kendi basmahanesinde basılmıştır.

fi Konstantinie. İOANNİS Lazaridis Basmahanesinde, 1852.

8. TEVARİHATI MÜTELEVVİN

Mesela tabiatı insaniye ve hayvanat ve nebatate mahsus olan hali keyfiyetlerin ve vakit be vakit ihdas ve gün be gün feyz bulmakta olan fenni marifet ve sanatların kitabıdır ki Kululu Evangelinos Misailidis’den münderiç ve tercüme olarak İoannis Lazaridis Basmahanesinde sureti mahsuseleri ile tab ve temsil olunmuştur.

Cildi Evvel.

Konstantinople, 1851.

9. PSALTRİON

Yani ZEBUR-I DAVUD

İbraniceden tercüme olub İstanbul’da Cercel’in Basmahanesinde tab olunmuştur.1855

10. AZİZ KİTABLAR Yahut AHDİ ATİK İLE AHDİ CEDİDE

Yani Palaia kai Diathiki’de mevcut olan kitaplar.

Açık Türkçe Lisanına tercüme olup Halia Palaia İkinci ve Nea üçüncü defa basma olunarak bu defa bir cildde neşr olunuyor.

İSTANBUL’da Cercel’in Tab hanesinde tab olunmuştur. 1856.

11. TÜRKİYADA ZİRAATİN TERAKKİSİ KİMYEVİ GÜBRELER

Ne kadar ne vakit nasıl. İşbu kitap Şili’nin Azotiyet Sud (Soda) Amillerinin Türkiya, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan acentalığının İstanbul’daki İdarehanesi tarafından meccanen verilir.

Tipois H. Mateosian. 1910.

12. “ASYA” KÜTÜPHANESİ No:1 SIHHAT NERDEDİR,

Meşahir-i Müellifinin asarından hulaseten iktibas idilmişdir. NAŞİRİ DİM. KARA SAVVAS. “Asya” Matbaasında tab olunmuşdır. 1911.

13. FETH-İ KONSTANTİNİYYE

Muharriri: A.D. MORTMANN Mütercimi: Iordanis I. LİMNİDİS. DERİSAADET Matbaa-i Aristovulos ve Anastasiadis.

Galata, Pençenbe (Perşembe) Pazar. 1909.

14. FETH-İ KONSTANTİNİYYE

Muharriri: Arhimandritis Athanasios Simeonidis.

Türkçesi Konya’nın Nevşehir kazasının aşağı (Mushara) mahallesinden berber Yusuf Ağa mahdumu Arhim. Athanasios Simeonidis tarafından yazıldı ve tab edildi. STANBOL. “ASYA” “ Matbaasında. 1909.

15. HEKAYE-İ ŞAH İSMAİL Yani ŞAH İSMAİL’in tarih-i tevellüd ve terbiyesi ile müteaddid ahvalinin beyanı ve söylemiş olduğu biyitleri (beyitleri). ATHİNA’ da NİKOLAİDİ Matbaasında tab olunmuşdur. 1909.

16. İPEK BÖCEKLERİ BESLEMESİ ve böceklere ariz olan hastalıkları hakkında muhtasar Risaledir. 1903.

17. KERKEME MONASTIRI ADELFOTİS NİZAMNAMESİDİR. Tipois “Asyas” 1909.

18. DERSAADETDE ÜRGÜPLÜLER tarafından müesses "ARETİ" MEARİFPERVERAN CEMİYETİNİN NİZAMNAMESİDİR. En Konstantinopolei. Tipois “Asias”. “1909.

19. DERİSAADETDE VAKİ GELVERİNİN MEARİFPERVER “NAZİANZOS” NAM UHUVVETİNİN NİZAMNAMESİ teesisi 1884

Senesinde “İhvan arasındaki aşk-ü ittifak ne kadar surur bahsdır!” En Konstantinopolei. Tipois Aristovulu kai Anastasiadu. 1909.

20. BÖCEKÇİLİK, TUT (Dut) FİDANI YETİŞDİRMEK ve İPEK BÖCEĞİ BESLEMEK HAKKINDA MALUMAT.

Muharrir ve Müellifi Ioannis Kir. Artemiadis. (Maarif-i Nezaret-i Celilesinin matbuat dahiliye behiyyesinden ruhsatnamesiyle tab olunmuştır.) En Konstantinopolei. Tipois Aristovulu kai Sas. En Galata, Pemtopazaro (Perşembe Pazarı), ar. 27-29. 1902.

21. MEŞHUR NASRADİN (Nasreddin) HOCA ve BELAGATI MEZHAKE

Yani Gülmekliğe Şayeste Mesuliyet. Tab edicisi Ioannis Nikolaidis, Tipois Ioannu Nikolaidu.


Fehmi DİNÇER

Ankara 2007

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

... diye bir şey yoktur. Karamanlıca, Yunan Alfabesi ile yazılmış Türkçe metinlere verilen addır. Karaman bölgesinde yaşayan, Türkçe konuşan ve yazan Rumlar'dan dolayı bu adı almıştır.

Reha Ülkü 
 08.06.2007 9:30
Cevap :
İçerik olarak yorumunuza aynen katılıyorum. Nasıl bugün Türkçemiz Latin Alfabesi ile yazılıyorsa, Kril yada Yunan Alfabesi ile de yazılabilir. Ancak Türkçemiz Latin Alfabesine dayanmasına rağmen Türkçe Alfabe demiyormuyuz? Alfabeler her dilin ses özelliklerine göre değişime uğramaktadır. Osmanlı Türkçesi için de aynı şey sözkonusu değilmidir? Osmanlıca hem Arap ve hem de Fars Alfabesine dayanmasına rağmen farklı bir alfabedir. Hatta Arapça yada Farsça kökenli kelimeler bile farklı anlamlarda evrime uğramışlardır.Bu nedenle Karamanlıca Alfabe de farklı bir alfabedir. Teşekkür ederim. İyi günler..  08.06.2007 18:47
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 109
Toplam yorum
: 40
Toplam mesaj
: 6
Ort. okunma sayısı
: 5626
Kayıt tarihi
: 23.03.07
 
 

1959 yılında Fertek - Niğde'de doğdum. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster