Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

30 Aralık '15

 
Kategori
Tarih
Okunma Sayısı
893
 

Kayıp ülke Turcomania..!

Kayıp ülke Turcomania..!
 

Bilindiği gibi Türklerin Anayurdu Orta Asya’dır. Tarihi kaynaklardan da anlaşılacağı üzere Türkler bu bölgeden her yöne sürekli olarak göç vermiştir. Ne yazık ki Türkler yeryüzünde asimile olmaya en müsait millettir. Bu nedenle pek çok yerde asimile olup kaybolmuşlardır. Tarih boyunca varlık gösteren medeniyetlere baktığımızda, yazılı belgelerini incelediğimizde bir çoğunun Türk kökenli olduğunu görebiliriz. Asimile olmadan benliğini sürdürebilenler İslamiyet’i kabul etmiş olan Türklerle Hristiyan Dinine mensup tek topluluk olan Gagavuz (Gök Oğuz) Türkleridir.

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk göçü Milat'tan binlerce yıl öncesinden başlayıp devam edegelmiştir. Bu göçler İslamiyet’in kabulünden sonraki yıllarda da devam etmiştir. Birinci bin yılın sonlarında Anadolu’nun büyük kısmı artık tamamıyla Türk’tür.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde büyük hükümdar Sultan Alparslan komutasında yapılan Malazgirt Savaşı’yla Orta Asya ve Anadolu bütünlüğü kesintisiz sağlanarak bölgenin tapusu tescil edilmiştir.

Bazı tarihi kaynaklar göstermektedir ki Türklerin Anadolu, Kafkasya, Kırım ve Balkanlardaki varlığı milattan önceki bin yıllara kadar uzanmaktadır. Bölgede en etkin diller Türkçe’nin dışında İranik Diller ve Arapçadır. Bölgede Arapçanın, İslamiyet’in kabulünden sonra etkinliğini arttırdığı kuşkusuzdur. Bin yıl boyunca Türkçe Orta Asya’dan Anadolu’nun en batısına kadar kesintisiz bir dil olmuştur.

Peki, günümüzdeki Kuzey ve Güney Azerbaycan ile Anadolu’daki Türk yerleşim bölgelerinin arasındaki etnik kesinti nasıl açıklanabilir?

Bu soruyu yanıtlayabilmemiz için biraz gerilere gitmemiz gerekmektedir.

Tarihçi Alexander Adam Türklerin bölgeye gelişinden sonra ilk olarak MS. 844 yılında Doğu Anadolu Bölgesindeki toprakların “Turcomania-Turcomanie” olarak adlandırıldığını belirtmektedir. Bu bölgenin sınırları tarihsel süreçte değişkenlikler göstermiştir. Merkezi olarak Erzurum, Van, Diyarbakır çevreleri ile batı kısımlarıdır.

Ünlü seyyah Marco Polo bu ülke batı sınırlarının Konya ve Sivas’a kadar uzandığını kaydetmiştir. Batı kaynaklarında sınırlar Irak-ı Arap, Suriye, Sivas, Karadeniz, Gürcistan (Ermenistan değil. Ermeniler bu bölgeye 1830 yıllarından sonra Ruslar tarafından başka yerlerden getirilerek yerleştirilmiş ve SUNİ BİR ERMENİSTAN oluşturulmuştur)’la çevrilidir. Bu alan Karakoyunlu Devleti’nin sınırlarıyla örtüşmektedir. Karakoyunlu Devleti ise bir Türkmen devletidir.

Kesin olan şudur ki; MS. 844 yılından itibaren tüm batılı kaynaklarda ve haritalarda bölge Turcomania olarak adlandırılmaktadır. Burada nasıl ki Yunanlılardan, Ermenilerden bahsedilmiyorsa İranik dil karışımlı başka bir halktan da bahsedilmemektedir.

Bu bölgeye İbranicede ‘Tugarmah’, Ermenicede ‘Turgum’ ve Gürcücede ‘Targamos’ denilmektedir. Bu isim milattan önceki antik çağlarda, dini metinlerde vs pek çok kaynakta bile geçmektedir. Tugarmah Nuh AS’ın oğlu olan Yafes’in büyük oğlu, Rifat ile Aşkinaz’ın kardeşleri, Türklerin de atasıdır.

Bu Türk ülkesi Turcomania’nın gizemli kaybı nasıl olmuştur?

Bunun için gene tarihe gidelim. Safevi- Osmanlı devletleri dönemi..! Bölgede Alevi Türkmenler yaşamaktadır. Osmanlı Devleti Yavuz döneminde Irak’taki Sünni mezhepli Kürtleri Alevi Türkmenlerin yerine bölgeye getirerek yerleştirmiştir. Maalesef Yavuz Türklere en büyük kötülüğü yapmış, böylece demografik yapıyı Kürtlerin lehine çevirmiştir. Bununla da kalınmamış Kürtlere çok fazla imtiyazlar sağlanmıştır. Buna karşılık Türkmenler de o derece horlanmıştır. Resmen zulüm uygulanmıştır. Türkmenler bu devlet zulmünden kurtulabilmek, Kürtlere sağlanan imtiyazlardan faydalanabilmek için bir kısmı Kürtleşmiştir. Örneğin Diyarbakır’ın en büyük aşireti olan Karakeçili aşireti özbeöz Türk olmasına rağmen tamamıyla Kürtleşmiştir. Kürtleşmeyenler ise Azerbaycan taraflarına, İran’ın Kum kentine göç etmişlerdir.

Osmanlı zamanında devlet politikası olarak uygulanan bu asimile ve zorunlu göç nedeniyle Türkmen yerleşimleri arasında toprak bütünlüğü kalmamış dağınık yerleşimler oluşmuştur. Türkiye’nin içlerinde de Alevi Türkmenler dağınık olarak yaşamaktadırlar.

Sonuç; Turcomania maalesef Anadolu Türklüğü ile Azerbaycan ve Orta Asya arasındaki ‘Kayıp Zincir Halkası’dır.

Suat Zobu

Edebiyat Defteri

Kaynakça :

(1)  http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=2814&lang=2 Mahboub AMRAHY

(2) Selçuklular, Cambridge Üniversitesi, Amir Kabir Yayıncılık, 1363, Tahran sayfa 529 İran çalışmaların sayısına İslam) Tarih(3) http://global.britannica.com/EBchecked/topic/35305/Armenian-language

(3) http://global.britannica.com/EBchecked/topic/533602/Seljuq

(4) Efes, İzmir yakınlarındaki Roma İmparatorluğu döneminde, Helenistik Asya'nın en büyük şehir ve Asya devletlerinin başkenti ve 200 bin kişilik bir nüfusu ulaştı.(7) http://books.google.co.uk/books?id

(5) The Travels of Marco Polo/Book 1/Chapter 2

Concerning the Province of Turcomania

In Turcomania there are three classes of people. First, there are the Turcomans; these are worshippers of Mahommet, a rude people with an uncouth language of their own.[1] They dwell among mountains and downs where they find good pasture, for their occupation is cattle-keeping. Excellent horses, known as Turquans, are reared in their country, and also very valuable mules. The other two classes are the Armenians and the Greeks, who live mixt with the former in the towns and villages, occupying themselves with trade and handicrafts. They weave the finest and handsomest carpets in the world, and also a great quantity of fine and rich silks of cramoisy and other colours, and plenty of other stuffs. Their chief cities are CONIA, SAVAST [where the glorious Messer Saint Blaise suffered martyrdom], and CASARIA, besides many other towns and bishops' sees, of which we shall not speak at present, for it would be too long a matter. These people are subject to the Tartar of the Levant as their Suzerain.[2] We will now leave this province, and speak of the Greater Armenia.

In Turcomania Marco perhaps embraces a great part of Asia Minor, but he especially means the territory of the decaying Seljukian monarchy, usually then called by Asiatics Rum, as the Ottoman Empire is now, and the capital of which was Iconium, KUNIYAH, the Conia of the text, and Coyne of Joinville. Ibn Batuta calls the whole country Turkey (Al-Turkiyah), and the people Turkman; exactly likewise does Ricold (Thurchia and Thurchimanni)

(6) http://global.britannica.com/EBchecked/topic/311863/Kara-Koyunlu

Gülağ Öz. İslamiyet’ Türkler ve Alevilik. s. 188, 1999 Ankara

(7) http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=2803&lang

 

Ersin Kabaoglu, NAHİDE ÇELEBİ bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Tarih dürbünle bakarak yorumlanamıyor Suat bey...Diyelim ki ceddimiz Yavuz. Safevi yayılmacılığına karşı önlem olsun diye Sünni Kürtleri destekledi..Bunun neresi hata...Osmanlı bir cihan devletiydi, sadece Kürtler değil onlarca etnisite vardı, önemli olan bunların devlete sadakatıydı...Bugün de özünde "Türkçü" olması gereken CHP, bölücülük peşinde koşan Kürtçü HDP'ye destek veriyor...Buna ne diyeceksiniz mesela?..Esas olan devletin düzenini birliğini ve beraberliğini korumaktır...Dün de öyleydi bugün de öyle...Selamlar

ali açıköz 
 23.01.2016 13:08
Cevap :
Ali Bey yazıyı tam anlamamışsınız sanırım. Acı olan, benim de çok sevdiğim bir padişah olan Yavuz'un böyle bir şey yapmış olması. İnşallah doğru değildir. İsmail Hakkı Cengiz kardeşim güzel yorumlamış O benim yüreğime biraz su serpti doğrusu. Sizin olayı CHP'ye bağlamanızı hiç anlayamadım. Şunu belirteyim ki ben CHP'li değilim. Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimleri dışında da CHP'ye asla oy vermedim, vermem de. Sayfama onur verdiniz teşekkür ederim. Selamlar.  02.02.2016 19:15
 

İlginç bir konu ve ilginç bir anlatım. Tarih bilgim ve ilgim çok sınırlı olduğu için en ufak bir yorum bile yapamayacağım. Ancak ne var bu TURCOMANİA kelimesine biraz takılmadım desem yalan olur. TURCO kelimesinin kökeni belli ki Türk sözcüğünden geliyor. Peki bu MANİA kelimesi de acaba MANYAK kelimesi ile ilişkili olabilir mi? Selamlar

Matilla 
 22.01.2016 22:55
 

Değerli çalışmanızı dikkatle okudum. Metinde rakam belirtmediğiniz için, kaynakların hangi paragrafa ait olduğu anlaşılamıyor. Yavuz'la ilgili bilginin kaynağını çok merak ettim. Osmanlı'da az sayılabilecek, topu topu 8 sene "devlet başkanlığı" yapan Yavuz, bu sürenin kısm-ı azamisini de at üzerinde seferlerde geçirdi. Kendine atfedilen kötülükleri hangi arada yapabildi? Hakkındaki iddialar bana tevatür gibi geliyor. Kürt "aydınlar" da Yavuz'un kendilerini katlettiğini savunuyor. Hem Hammer'i, hem Yılmaz Öztuna'nın BÜYÜK TÜRKİYE TARİHİ'ni okudum, Yavuz'la ilgili bu iddialara rastlamadım. Kaynak bildirirseniz sevinirim. Selâmlar...

İsmail Hakkı CENGİZ 
 31.12.2015 10:47
 

Sevgili Kardeşim! Bu tarihi yazınız hakkında bilgilendim teşekkürler selam ve sevgilerimle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar gözlerinizden öperim.NAHİDE ÇELEBİ

NAHİDE ÇELEBİ 
 30.12.2015 15:44
Cevap :
Hocam çok teşekkür ederim. Nice mutlu ve huzurlu yıllar dilerim. Sağlıkla. Selam ve saygımla ellerinizden öperim.  31.12.2015 11:17
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 40
Toplam yorum
: 111
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 199
Kayıt tarihi
: 05.03.12
 
 

Mimarım. Evliyim, 2 oğlum var. Ankara'da ikamet ediyorum. Güzel olan her şey ilgimi çekiyor.  Fır..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster