Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

07 Ekim '19

 
Kategori
Astroloji
Okunma Sayısı
179
 

Koç Burcunda Dolunay

Genel anlamıyla dolunay

14 Ekim günü saat 00:07 de Koç burcunun 20°13´derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahipliği yapan Koç, cesaret, olayları öncü olarak başlatması, risk alabilmesi, girişimciliği ile bilinir. Gölgesinde huzursuzluk, öfke, bencillik, kavgacılık, zorbalık vardır. Koç aynı zamanda ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile de ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Devinim fazla ve risk alarak, zorlamaya müsait. Ama ne kadar harekete geçip, iletişim geliştirsek, şartları değiştirmeye çalışsak da tutarlı, somut sonuç elde etmekte zorlanacağız.

Yükselende Yengeç burcunu görmekteyiz. Yengeç vatana ve aileye ait konularda hassas, korumacı, tutucudur ve modu çabuk değişir. Koç dolunayında anlamaya, anlamlandırmaya çalışıp, dengeyi bulayım derken, belki bir söz ya da kontrol etmekte zorlanabileceğiniz bir hamle, karşılıklı ilişkinin dengesini kolaylıkla bozabilir. Bu dereceye Procyon sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu yıldız, çabuk değerlendirilmesi gereken fırsatları, şiddetli eylemleri ve başarısızlığı işaret eder. Bu özelliklerle birlikte telaş, heyecanı da dolunayda dışavurumumuza yansıtabiliriz.

Koç dolunayında Ay, Baten Kaitos ile birlikte. Bu yıldız olayın ya da kişinin doğasına izole olma, depresif durumlar, kazaya yatkınlık etkileri katar. Güneş ise Mufrid etkileşiminde. Mufrid, aşırılığa eğilim, refah, huzur, güçlü arzularla ilişkilidir. Dolayısıyla olayların doğasında, duygularımızda, irade gösterdiğimiz konularda ve ilişkilerimizde bu etkileri de hissedebiliriz.

Koç dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

14 Ekim günü Koç burcunda meydana gelecek dolunayda işimiz, kariyerimiz, statümüz, hedeflerimiz, ailemiz, anne ve baba ile ilgili konular, ev, emlak, arsa gibi taşınmazlarla ilgili gelişmeler, köklerimiz, çocukların işi, sağlıkları, kontrol etmekte zorlanabilecekleri konular, sıkıntıları ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçları 17-23, değişken burçların 3-7 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç burcunda meydana gelecek dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.  ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak  ; Değişken: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Dolunay sürecinde kendimizi görmek, göstermek istediğimiz konum, durum ve buna yönelik girişimlerimiz oldukça önemli görünmekte. Bunun için karşılıklı ilişkilerimizdeki fedakarlığı, uyumu, güven arayışını sorgulayıp, hareketimizle bu noktada yeni bir denge arayışına girişeceğiz. Bu denge bazıları için düşünüldüğü kadar sakin, huzurlu gelmeyebilir. Kazanımlarımız, sosyal statümüz, evliliğimiz gibi değer kattıklarına inandıklarımızla ilgili gerçeklere yönelik araştırmalar, yapılan konuşmalar, görülenler krizin ortasında gibi düşündürebilir.  Böylesi duygular kişiyi değişim adına daha güçlü çıkışlar yapmaya itebilir. Fakat bağımlı olunan noktalar söz konusu olduğunda, hin fikirlerle mücadele, dipten çalışmalar, suçu karşıya atma eğilimi ortaya çıkabilir ki bu durum kişinin kendini sabote etmesine sebep verebilir.  Birden bire patırtılı durumlar oluşabilir. Ani duygusal çıkışlarla gelişen durumlar, koruma, korunma gereksinimini hissettirebilir. Risk almaktan geri durarak, işleri daha ağırdan, derinden yürütme kararı alınabilir. (Güneş, Ay, Nemesis, Pluto, Zeus, Bacchuss, Nemesis, Mars/Uranüs, Artemis, Icarus)

Hayatlarımızda oldukça önemli değişimin, dönüşüm gelmekte. Her ne kadar fiziki olarak, resmen bazı şeyler askıya alınmış, zamana ihtiyaç duyuyor gibi görünse de duygusal, prosedür olarak öyle dememekte. İkili ilişkiler, aile, işimiz, toplumsal statümüz yani kişinin kendisi geri dönüşsüz ve ciddi değişiyor. Bazıları için yıkım gibi, kurban olunmuş gibi yoğun duygularla ortaya çıkabilir. Bir şeyler bitiyor. Bir dönem kapanıp, yeniye tohum atılıyor ki bunu zaten uzun zamandır söylemekteyim. Bu süreçte geriye atılmış, durumu havada kalmış olan  ailevi, bürokrasiye ilgili konulara yönelik derin araştırmalara girebilirsiniz. Aile içinde bu konular gündeme gelebilir, yeni girişimlere, mücadelelere yönelebilirsiniz ki kardeşleri, yakın akrabaları, sizlerin eğitimle ilgili durumlarınızı ya da ticari işlerinizi ilgilendirebilir. Ev, emlak, arsa gibi konularınızla ilgilenebilirsiniz. Bazıları taşınabilir. Evlilik, ortaklık, parasal , hukuksal gibi hayatınızı majör ilgilendiren konularda 17 Temmuz Oğlak tutulmasında etki alan konular ve/veya Şubat sonuna doğru giriştiğiniz işlerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Kasım sonunda da şartlar daha ivmelenebilir, alevlenebilir. Yıl sonunda da meydana gelecek tutulma ile bu dolunayın hayatlarımıza getirdiği ilişkiler dengesindeki durum, değişime direnemez hale gelecektir. Dolunay her ne kadar zor da olsa büyümeye, gelişmeye destek vermekte. Bunu da unutmamak gerekir. Bu dönemde sakatlanmalara, yaralanmalara dikkat etmekte fayda var. Eğitim işleri için, teknik ve sanatsal konular için güzel değerlendirilebilecek bir zaman dilimi.

Koç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç burcundaki dolunayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Ülkemiz ve Koç dolunayı

14 Ekim’de meydana gelecek olan Koç burcundaki dolunayda iktidar ve muhalefet partileri, üst düzey yöneticiler, otorite, lider, ceo konumundakiler, mahkemeler, savcılar, yargıçlar, ünlü kişiler, skandallar, meclis, belediyeler, yabancı şirketlerle yapılan ortak anlaşmalar, organizasyonlar, NATO, BM gibi kuruluşlarla ilişkilerimiz, maliye, borsa, ülke olarak servetimiz, topraklarımız, güvenliğimiz, madenler, doğal kaynaklarımız, inşaat ve emlak sektörü, tarım, eğitim sistemimiz, diplomatlarımız, çocukları , sanatı, sporu, eğlenceyi ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda kökenlerinden, en üst yönetimlerine, yönetim kurullarına, hedeflerinden, tanınırlıklarına, ürün geliştirmelerine, stratejik yönetimlerine kadar kapsamlı etkilendiklerini görmekteyiz.

Oldukça sert etkili Koç dolunayı, ülkemizin Chiron’u üzerinde meydana gelmekte. Kırılganlıkları arttırırken, radikal denilebilecek değişimleri, dönüşümleri de beraberinde getirmekte. Kapalı kapılar ardındaki kulis faaliyetleri, gizli görüşmeler, anlaşmalarla ilgili gelişmeleri görebiliriz. Partiler arası istifalar, geçişler, değişim belirginleşebilir ve yeni gelecek bir partinin kuruluş çalışmalarını duyabiliriz. Uluslararası ilişkilerde, diplomaside beklenmedik gelişmeler üst yönetimlerin, konumunda otorite olan kişilerin hareket alanlarını daraltabilir. Nato ile ilişkiler gerilebilir. Ekonomi, bankalar, finans piyasalarındaki zorlanma ve halkın cebine yansımaları daha da hissedilebilir. Örtülü ödemeler artabilir. Borsada ani hareketlenmeler yaşanabilir. Uzun vadeli kalkınma planlarında değişiklikler gerekebilir. IMF ile yapılan görüşmeler yine gündemimizi etkileyebilir. Yeni bir borç anlaşması konu olabilir. Ordumuz, planlanan harekat ile ilgili durumlar ve güvenliğimiz Koç dolunayında vurgulanmakta. İçerideki operasyonlar dikkat çekebilir. Deprem yaşanabilir. Çalışan kesimi, sendikaları, sosyal güvenlik hizmetlerini, emeklileri ilgilendiren yeni düzenlemeler gelebilir. 17 Temmuz’da yaşanılan Ay tutulmasının etkilerini belirginleşmeye başlayacaktır ki Kasım ile daha sert etkiler alabiliriz. Uluslararası alanda diğer ülkelerle ilişkilerimizde, müttefik kavramında, imzalanan anlaşmalarda önemli değişim, dönüşüm zamanlarına geliyoruz. Bu durumun otorite konumunda olanları, üst yönetimleri, ülke prestijimizi etkilemekte. Bilgilerini tazelemek isteyenler Oğlak burcundaki tutulmanın linkini sonda bulabilirler.

14 Ekim günü Koç burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait astrokartografik dahil tüm haritaları blogumdaki paylaşımda bulabilirsiniz.

Azade Öksoy

 

https://azadeoksoy.com/2019/10/07/14-ekim-koc-burcunda-dolunay/

https://azadeoksoy.com/2019/07/07/17-temmuz-oglak-burcunda-ay-tutulmasi/

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 116
Toplam yorum
: 14
Toplam mesaj
: 14
Ort. okunma sayısı
: 2098
Kayıt tarihi
: 07.06.07
 
 

İstanbul'da doğdum. İTÜ'den mezun olduktan sonra bilgi işlem, eğitim ve finans sektörlerinde çalı..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster