Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

27 Ekim '11

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
13807
 

Kur'an sure ve ayetleri ile sure isimlerinin anlamları

Kur'an sure ve ayetleri ile sure isimlerinin anlamları
 

Kur’an ayet ve surelerden oluşmuştur.

Ayet; Kur’an’ın suresi içinde bulunan Allah’ın sözlerinden bir kelime dizisidir.

Ayetlerin uzunlukları çok farklı özellikler gösterir. Bazı ayetler çok kısadır. Yalnızca iki harften oluşur. Taha suresi 1. ayeti Tı ve He harflerinden,  Yasin suresi  1. ayeti Ye ve Sin Harflerinden meydana gelmiştir. Bazı ayetler ise kısadır, bir veya birkaç kelimeden oluşur.  Duha Suresi 1. ayeti yalnızca bir kelimedir. Ayetlerin uzunluğu birkaç satırdan, bir sayfaya kadar uzayıp gider. En uzun ayet Kur’an’ımızın 2. sırasındaki  Bakara isimli suresinin 282. ayetidir. Tam bir sayfa hacmindedir. İnsanlar arasındaki borç alacak ilişkilerini ele aldığı için  Müdayene ( borç alıp verme ) Ayeti  diye  isimlendirilmiştir.

Kur’an’ın toplam ayet sayısına gelelim. Bu konuda yanlış bir bilgi büyük bir çoğunlukça benimsenmiştir. Bu hususta karşılaşılacak bir soruya hemen, ‘’ Kur’an 6666 ayettir  ‘’ denilmektedir. Tüm surelerin ayet sayılarının alt alta yazalım ve toplamını alalım: 6236 sonucu karşımıza çıkacaktır. Evet, Kur’an bu gün bize ulaştığı şekli ile toplam 6236 ayettir.

 Sure;  ayetlerden oluşan, başı ve sonu belirli Kur’an bölümüdür.

Kur’an’ın sure uzunlukları da ayetleri gibi çok farklı yapıdadır. En kısa sure, 3 ayetli ve bir buçuk satır yer tutan Kevser Suresidir. En uzun sure ise Kur’an’ın 2. Suresi olan Bakara Suresidir. Bu sure 286 ayetten oluşur ve 48 sayfa hacmindedir.

Aşağıda sure isimleri ve anlamları listelenmiştir.

Sure No:-- Surenin Adı -- ANLAMI   

 1 -- El-Fâtiha –AÇICI , BAŞLATAN

2  --El-Bakara -- İNEK

3  --Âli ‘İmrân -- İMRAN SOYU

4  -- En-Nisâ -- KADINLAR

5  -- El-Mâide -- SOFRA

6  -- El-En âm -- HAYVANLAR

7  -- El-A’râf -- TEPELER

8  -- El-Enfâl -- DOYUMLUKLAR

9  -- Et-Tevbe -- TEVBE ( USLANMA )

10 – Yûnus -- YUNUS

11 – Hûd --  Hz.HÛD

12 – Yûsuf – Hz.YUSUF

13 -- Er-Ra’d -- GÖK GÜRÜLTÜSÜ

14 – İbrâhîm – Hz. İBRAHİM

15 -- El-Hicr -- KAYALIK

16 -- En-Nahl -- ARI

17 -- El-İsrâ’ -- İLETİLME

18 -- El-Kehf – İN - MAĞARA

19 – Meryem -- MERYEM

20 – Tâhâ -- TI,HE HARFLERİ

21 -- El-Enbiyâ’ -- BİLDİRİCİLER

22 -- El-Hacc -- DOLANIM

23 -- El-Mü’minûn -- MÜMİNLER ( İNANÇLILAR )

24 -- En-Nûr -- IŞIK

25 -- El-Furkân --AYIRDEDEN

26 -- Eş-Şu’arâ’ -- OZANLAR (ŞAİRLER)

27 -- En-Neml -- KARINCALAR

28 -- El-Kasas – HİKAYELER (ANLATILAR )

29 -- El-‘Ankebût -- ÖRÜMCEKş

30 -- Er-Rûm -- ROMA

31 – Lukmân -- LOKMAN

32 -- Es-Secde -- SECDE  

33 -- El-Ahzâb -- BÖLÜNMÜŞLER

34 -- Sebe’ – SABA ( Yemen’in eski başkenti )

35 – Fâtır -- AYIRICI

36 – Yâsîn -- YE,SİN HARFLERİ

37 -- Es-Saffât -- SAFLAR,DİZİLER

38 – Sâd -- SAD HARFİ

39 -- Ez-Zümer -- BÖLÜKLER

40 – Ğafır -- BAĞIŞLAYAN

41 – Fussilet – AYRINTILANMIŞ

42 -- Eş-Şûrâ -- DANIŞMA

43 -- Ez-Zuhruf -- SÜS

44 -- Ed-Duhân -- BUĞU

45 -- El-Câsiye -- DİZ ÇÖKME

46 -- El-Ahkâf -- KUMSAL

47 – Muhammed – MUHAMMED ( ÖVGÜN-ÖVÜLEN )

48 -- El-Feth -- AÇIŞ

49 -- El-Hucurât -- ODALAR

50 – Kaf -- KAF HARFİ

51 -- Ez-Zâriyât -- SAVURANLAR

52 – Tûr -- DAĞ

53 -- En-Necm -- YILDIZ

54 -- El-Kamer -- AY

55 -- Er-Rahmân – KORUYUCU, GÖZETİCİ

56 -- El-Vâkı’a -- HADİSE- OLAY

57 -- El-Hadîd -- DEMİR

58 -- El-Mücâdile -- MÜCADELE-ÇATIŞMA

59 -- El-Haşr -- TOPLANMA

60 -- El-Mümtehine -- SINANMIŞ

61 -- Es-Saff -- SAF-DİZİ

62 -- El-Cumu’a -- TOPLANMA

63 -- El-Münâfıkûn – MÜNAFIKLAR, İKİYÜZLÜLER

64 -- Et-Teğabun -- ALDANMA

65 -- Et-Talâk -- BOŞANMA

66 -- Et-Tahrîm -- YASAKLAMA

67 -- El-Mülk -- MALLAR-NESNELER

68 -- El-Kalem -- KALEM

69 -- El-Hâkka – HAK, GERÇEK

70 -- El-Me’âric -- AŞAMALAR

71 – Nûh -- NUH

72 -- El-Cinn -- CİN

73 -- El-Müzzemil -- BÜRÜNMÜŞ

74 -- El-Müddesir -- ÖRTÜNMÜŞ

75 -- El-Kıyâme -- AYAĞA KALKIŞ

76 -- El-İnsân -- İNSAN

77 -- El-Mürselât -- GÖNDERİLENLER

78 -- En-Nebe’ – BİLDİRİ, HABER

79 -- En-Nâzi’ât – SÖKÜP ÇIKARANLAR

80 – Âbese -- SERT BAKTI, SURAT ASTI

81 -- Et-Tekvîr --DÜRÜLME

82 -- El-İnfitâr -- ÇATLAMA

83 -- El-Mutaffifûn -- DOLANDIRICILAR

84 -- El-İnşikâk -- YARILMA

85 -- El-Bürûc -- BURÇLAR

86 -- Et-Târik -- GECE ÇIKAN

87 -- el-a’lâ -- EN YÜCE

88 -- El-Ğâşiye -- YIKIM

89 -- El-Fecr -- GÜN AĞRISI

90 -- El-Beled – BELDE - YÖRE

91 -- Eş-Şems – GÜNEŞ

92 -- El-Leyl -- GECE

93 -- Ed-Duhâ -- GÜNDÜZ

94 -- El-İnşirâh -- AÇILMA

95 -- Et-Tîn -- İNCİR

96 -- El-’Alâk -- YAPIŞKAN NESNE

97 -- El-Kadr -- KUDRET-DEĞER

98 -- El-Beyyine -- DELİL-KANIT

99 -- Ez-Zelzele -- ZELZELE

100 -- El-Âdiyât -- KOŞANLAR

101 -- El-Kâri’a -- YIKIM

102 -- Et-Tekâsür -- ÇOĞALMA

103 -- El-Asr – ÇAĞ, ASIR

104 -- El-Hümeze -- ÇEKİŞTİRİCİ

105 -- El-Fîl -- FİL

106 – Kureyş -- KÖPEK BALIĞI

107 -- El-Mâ’ûn – YARDIM ETMEK

108 -- El-Kevser -- BEREKET

109 -- El-Kâfirûn -- KAFİRLER-İNANÇSIZLAR

110 -- En-Nasr -- YARDIM

111 -- El-Mesed – HURMA LİFİ

113 -- El-Felâk – FELEK, TAN ZAMANI

114 -- En-Nâs -- İNSANLAR

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1592
Toplam yorum
: 2083
Toplam mesaj
: 170
Ort. okunma sayısı
: 1842
Kayıt tarihi
: 18.08.07
 
 

Bir Kur'an sevdalısı, İslamda Kur'an'dan başka referans tanımayan,  amatör bir araştırmacı. ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster