Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Ekim '21

 
Kategori
Felsefe
Okunma Sayısı
28
 

Kurucu İnşadaki Kolektiflik 15

Baskılanıp sükûnete uğrayan kimi üsse durumlar yanında aktif (etkin) kalan kimi üs sel durumlar yalıtım içinde verilen düzenli enerji kullanımı o etkinliği; çevrimli, tekrarlı kopya işlemler biçimine getirir.
 
Her titreşimin bir biçimi, bir oluş eylem somutluğu ve o somutluğu sürdüren veya köstekleyen üs sel imajıyla soyut enerji diyagramları vardır.  
 
Yalıtılmış, "sınırlanmış" ve iç enerji tüketimiyle etkinliği desteklenmiş bir üs sel işlev yalıtımlı alan içinde özelleşmiştir. Özel bağıntılı bir baş ve bir son durum tekrarları (özyineleme) ortaya koymuştur. 
 
Bu tür kırpa ve baskılanmış üs sel eylemlerden belli biri ya da birkaçı aktif üs sel durumla işlev yapmaktadır. Bu hal hem enerji tüketim tasarrufuna yönelmeydi. Hem de bir işlevi özel bağıntılı duruma göre ilişkilenmeydi. Yani o üs sel durumdan seçili işlevi yerinde ve sırasında aktif yapacak olmakla, yalıtmanın bir özelliğiydi.
 
İçte tüketilen enerji, çevrede girdi edilen kontrollü, düzenli enerjiydi. Yalıtımlı alan içinde birleşmiş özelleşmiş her bir işlev grubunu oluşan organların ihtiyacı ve yeteneği kadarla yalıtımlı ortam içinde sağlanması yapılan enerjidir. 
 
Yalıtımlı alanın etkisi ve enerji kontrolü vardı. Kontrollü enerji, yalıtım içinde organlar arası bağlanım ve bilgi aktarımı yapacak diyagramı ile etkiyen bir enerji biçimlenişiydi. Organlar biçim olarak adeta donmuş potansiyelle somut enerjiyken; akan, bilgi (enformasyon) taşıyan; bilgisel şema (çizim) olan diyagramla enerji; soyut ve organ ile dokular içine geçişen, yansıyan, imajdan enerjiydiler. 
 
Çevreden özgöndergeli olma özelliklerinden kırpmalarla oluşan bu yalıtıma düzenleşim işi organizma içindeki çevrimleri destekleyip sürdürdükçe, yalıtıma bütünlükle yaşam kendisine sürdürülebilir bir hayat buluyordu. 
 
Sınırlı olan yalıtıma tutumlar, çevreden gelen etki ve baskılara karşı direnç tepkilerdi. Sınırlı yalıtımlı seçilmiş bu haliyle bu tepkiler; yalıtım korundukça öğrenilmiş biliniyor olan tepkiler gibi yansıyordu. 
 
Yalıtıma alanın yalıtımı sürdükçe seçilmiş, korunan, ancak kendi tekrarlarını veren böylesi belli tepkilere sınırlanmış karşılıklarıyla öğrenilmiş tepki demekte mahsur yoktu. Ancak çevrenin ani değişmesi demek özgöndergeli yalıtıma oluşumu desteklememesi demek olmakla, yaşamın bireyde oluşan kendisi tepkinin değişime cevap olamaması nedenle hayatından olur. 
 
Hayat bireyin dışında kendisine yol bulan üs sel potansiyel ile kişilerde somutlaşır. Kişi veya kişiler hatta bir tür cinsinin tümü ölse bile hayat kendisine başka niceli durumların başka çevre etkileşmeleri üzerinde başka somutlaşmalar üzerinde yol bulur. Hayatın timsahta, insanda vs. somutlaşması, gelecekte sürdürülebilir hayat anlamına gelmemelidir.
 
Çevrenin yavaş yavaş değişmesi demek özgöndergeli yalıtıma yaşama rastlaştığı karşılaşmalar demek türlü tepki denemeleri ortaya koyup ortaya konan tepkilerden seçme ayıklama yaptırması demektir. Hayat değişen çevre içinde yeni tepkileri yeni oluşumu biriktirir. 
 
Hatta enerji tasarrufu nedenle üs sel baskılanmış olanlar uyandırılabilir kök hücre durumla dumura uğratılmamışsa, üs sel durumla baskılanmışlar içinde veya mevcut işlev olandan yeni işlev değiştirilmesiyle aktifleşme, pasifleşme yapabilir.
 
Her birikim nicel olup biriken niceliler bir karşı nicelik duruma olumlu veya olumsuz rast gelmeler, rastgele ligidirler. 1537 dereceye kadar demiri eritmeyen eylemle olan niceli sıcaklıklar ve çevre demiri eritmek isteyen bizim için olumsuz sıcaklıklardır. 
 
Yani 1538 derecede ergiyen demir, 0 derecede donan su ve -268,9 derecede kaynayan helyum gibi nitelik sıçraması yapan olgularıyla hal değişmeleri varlığın 1537 dereceye kadar tepkisi ile 1538 derecede değişme dönüşmeye ilişkin bir işleve dönüşürler. Çevrede yalıtılan özellikler 36,5 derecelik yalıtma içinde böylesi kimi özelliklerdir.
 
Enerji eylemledir. Akan enerji, enerjinin bir durumdan bir başka bir duruma geçmesi bu eylemlerden sadece bir ikisidir. Enerjinin kendisi bir frekansla bir salınımla bir yönle, bir potansiyelle vs. bilgidir. 
 
Enerjinin üzerinde bu akışa bu geçişen etkilere, etkileşmelere dayalı frekans, dalga salınımı, dalga boyu, sıcaklık, renk, işlev durum, üs sel durum gibi mantığımıza anlama konusu olan bilgi ve bindirişler dediğimiz pek çok modülasyonlarıyla vardırlar. 
 
Enerjinin geçtiği ortam da yekpare olmayan enerjinin parçalı ve belli frekans durum yoğunlaşmalarıdır. Enerji geçişe bağlı ve geçişin ortam etkilenmelerinden kırınım gibi izler taşır. Çevresinde ısı gibi etkise izler de bırakır. 
 
Enerjiye dek bu tür durum ve bu tür bilgi ve bindirişler bize göre enerjinin bir tür davranış şemasıdır. Enerji bir üs sel durumlu eylemden diğer bir üs sel durumlu eylem frekans salınımlı yoğunlaşmalar içine geçmektedir. 
 
Her bir enerji düzey durumu içinde oluşan iniş çıkış salınımlı enerji tekrarı ya da belli bir süre o durumunu koruma yalıtımı içinde enerji her bir yeni süredurma akışla, sürece olanaktır. 
 
16
 
İnsan zihni de bütün olan bilgi enerjiyi an sal parçalarına bölerek anlam eşletmeleriyle anlar. Anlam olanda, anlam eşleşmesi yapanda enerjinin birbirine fark durumla salınımlı potansiyel enerji düzeyi olmalarıdır. 
 
Bu potansiyel enerji düzeyi o olgu ve oluşun kapasitesini kübik değerlerini oluşur. Bu kapasite bizde şema, çizim modülasyon gibi anlam eşleşmeleri olmakla enerji kişinin öznesine im, imge ve imaj tipi enerji parçacıkları olarak yansır, geçişir. Ve bir başka enerji türü olan zihnin protein kalıplarına dönüşür.
 
Yansıyan, imajdan resmedilen (protein kalıplarına çevrilen) bilgi; o öznenin biliş ve davranışça yol haritası olmakla bilgi kişiye; pusula eylemli davranışça diyagramlardır. Kolektif alan ve girişmeleri bir enerji ve enerji düzenidir. 
 
Bu enerji düzeni kişinin temel durumlu sağlama gereksinimlerinden olan parçalı bilgi olup; bileşimin gücüyle bir akış ve akışa karşı parçalı firen etkileri nedenle bileşim çevresinde (EMK) enerji biriktirir. Kolektif ortama etki edip yaptıran kuvvet bununla doğal ortamdan yalıtılan doğal etkilerdir.  
 
Sürecin akan enerjisiyle akışı durduran frenleyen sürtünme kuvvetinden kaynaklı elektro motor kuvveti (EMK) imge, imaj şeklinde kişi bilincine yansıyan bilgi modülasyonlarıdırlar.
 
Böylesi kılıktan kılığa enerji koşulları olan devim ve davranışlar içinde ve çevredeki başlangıç koşulları içinde kimi hayat aç kalmakla göçer. Bu göçüşle hayat dış çevreyi, dış mekânı değil ama yalıtımla olan iç dünyasını yeni çevreye göçtürür. Göçerler iç dünyasıyla bile sürü etkileşmeli enformasyonları da beraberlerinde göçtürürler. 
 
Veya hemcinslerimizde olduğu gibi hemcinslerimiz totem yapılı kolektif alan bilgisini ve modülasyon imajlı yöneylemeler olan totemdik soyut çizim veya şemaya dek diyagramdı öznel imajlı enerjileriyle birlikte göçerler. Soyut olan enerji somut inşanın üniforman bir yaptıran ve taşıyıcı bilgi kaynağıdır.
 
Somut olan enerji biçimleri soyut olan boşluk enerjisi üzerinde soyut üs sel durumla; şekil, çizim ve şema diyagramdı enerji parçacıklarıyla enerji; paket bilgi ya da bilgiye örnek biçim kalıplarıdırlar. 
 
Varlık yoklukla, somut soyutla, boşluk dolulukla vs. vardı. Somut eylemli enerjinin soyut biçimi, boşluğun enerjisidir. Somut doluluksa, soyut boşluktu. Somut enerji; imaj ve çizim bindirişti üs sel diyagramlarla veya yalın olarak soyut enerjiye dönüşür.  
 
Soyut enerji yani boşluğun soyut parçacıklı enerjisi; taşınan somut ortamlı bilgi enerjisine aktarımla, girişir. Soyut enerji bilgi taşıyan bindirişin imaj biçimi ruh-eter türü anlamla enerji biçimi somut enerjiyle girişir. Böylece bu tür frekans salınım durumlar etkisiyle somut enerji de biçim alır.
 
Üs sel durumları içindeki bir salınımın genliği, dalga boyu sıklık ve genişliği diğer bir frekansa bağlı dalga boyu genlik geçişmesine boşluk doluluk, girişme veya girişememe alanını oluşturmaktadır. Müesses inşa da dediğimiz kurucu inşa kolektiftir. 
 
Kolektif alan kişi davranışlı salınım genlikleriyle iç içe geçişen girişmelerdir. Aç insanın salınan frekansları savunma durumunda olan kişinin salınım frekansları arasındaki boşluklu tanecikli kısımlarla girişen eylemiyle kolektif ortamın işlerge kuvveti dediğimiz tahrik enerjisini ortaya koymaktadır. 
 
İşlerge tahrik kuvveti kişilerdeki yalıtımlı öze gönderle olma üzerine kolektif bir öz göndergeye sahiptir. İlk kolektif inşanın kolektif öz göndergesi içinde DİLENCİLER yoktur. Yoksulluk olmadığı için yoksula yardım, yoksula sadaka, fitre, zekât vs. de yoktur.
 
İlk kolektif inşalar çocuk, yaşlı, güçsüz, hasta vs. olmayan organizeni bir emek gücü ile hep birlikte farklı işleyime dek işlerce tahrik kuvvetleriyle davranılmakla hep birlikte eylemlerdi. Yavrular, güçsüzler, cinsellik kişinin sosyal ilişkisi içinde kolektif ortam içine geldiler.
 
Temel ihtiyaçların doğada karşılanma süreci işleyim kuvvetlerinin organize edilebilme çeşitliliği olarak; hasta, yaşlı, güçsüz, çocuk dışında kalan kişilerle HEP BİRLİKTEYDİ. HERKESLE BİRLİKTEYDİ. NİMETTE DE KÜLFETTE DE HEP BERABERDİ. 
 
Bunların böyle olduğunu köleci sistem içine düşen ayrımlarla anlayıp; birlikte olmayanla birlikte olanı birbirinden köleci sınırlarla ayıracaktık. Köleci parçalar kolektif inşa üzerine olmakla kolektif anlamdan tersine dönüşümlerleydi.
 
Doğada yararlanış nasıl tüm canlı cansız herkesleyse; KOLEKTİF ALAN İÇİNDE, KOLEKTİF EMEKLE DOĞADA KARŞILANANLAR DA KOLEKTİF EMEKLE ÜRETİMİ YAPILANLAR DA ÜRETİM HAREKETİ KAPSAMINDA OLAN VE ÜRETİLEN DEĞER HERKESLE HERKESİNDİ. Yaşlıların, güçsüzlerin, çocukların paydaşlığı, kolektif alan öncesi sosyolojinin, hayatın türsel oluşa bağlı olan frekans etkisidirler.
 
Buradaki ölçü ve sınırlama; anlam çıkarma ve yorumlama KOLEKTİF EMEĞİN BELİRLEYİCİLİĞİYDİ. Bir şey kolektif emekleyse yani bir şeye kolektif emek sinmiş olarak geçişmişse ve doğada olup bitenler hiç kimsenin emeğiyle değilse bunlar herkesle yararlanıştı. 
 
ETEM SEVİK bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 390
Toplam yorum
: 6
Toplam mesaj
: 6
Ort. okunma sayısı
: 107
Kayıt tarihi
: 26.11.10
 
 

26 yıllık sınıf öğretmenliğinden sonra emekli oldu. Şiir çalışmaları ve deneme türü olan, toplum ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster