Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

07 Ekim '07

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
2532
 

Kutsal geceler paradoksu

Kutsal geceler paradoksu
 

Kuran’da bir tek gece, o geceye verilmiş ad ile zikredilmiştir. Bu ad “kadir” adıdır. Bu gece, Allah tarafından kutlu ve kutsal ilan edilmiş bir gecedir. Kutlu ilan edilmiştir, çünkü o gece melekler ve Ruh yeryüzüne inmişlerdir, sabahın ilk ışıklarına kadar esenlik ve huzur dağıtmışlardır. Kutlu ilan edilmesi demek kutlanması gerekir demektir.

Etimolojik anlamda “kadir” kelimesine bakıldığında karşımıza k-d-r kökü çıkmakta. Bu kökten yola çıkarak kadir/gücü yeten, muktedir; takdir/değer verme; miktar/ölçü; kadr/şan, değer, itibar, onur, rütbe; gibi manaları elde ediyoruz.

Aşağıda Kadir suresi ayetlerinin Türkçe tercümeleri ve transliterasyonu arka arkaya sıralanmıştır.

97-Kadir Suresi:

97:1 Biz onu, Kadir gecesinde indirdik.

97:1 İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

97:2 Kadir gecesinin niteliğini sana gösteren nedir?

97:2 Ve ma edrake ma leyletülkadr

97:3 Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

97:3 Leyletülkadri hayrün men elfi şehr

97:4 Melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner!

97:4 Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

97:5 Bir esenlik ve huzur vardır; sürüp gider o, tan yeri ağarıncaya kadar!

97:5 Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Birinci ayetten başlayarak, ayetleri kelime kelime incelediğimizde bakın nasıl şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkıyor.

97:1- Biz onu Kadir gecesinde indirdik,

Öncelikle bu ayette Türkçe “Kadir” olarak tercüme edilen kelime “kadr” kelimesidir. “kadr” kelimesi ise şanlı, değerli, itibarlı, onurlu manalarına gelmekte.

Burada Kadr gecesinde, yani o şanlı, değerli, itibarlı ve onurlu gecede indirilen "o" işaret zamiri, Kuran yerine kullanılmış gibi düşünülebilir. O gece bir bayram gecesidir ve periyodik bir şekilde kutlanmaktadır, zira o gece bin aydan daha hayırlıdır (97:3). O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle, her iş için iner de iner (97:4). Peki bu gecede ne kutlanmalıdır? Kuran’ın indirilişi mi? Hayır, çünkü Bakara:185 ayeti, eğer Kuran’ın indiği gece Kadir gecesi olsaydı, “Ramazan, insanlara yol gösterici, apaçık bir öğreti ve yasa kitabı olan Kuran’ın indirildiği aydır“ demez, “Kuran’ın indirildiği gece Kadir gecesidir” derdi.

Yine hayır, çünkü öyle olsaydı, Kuran'ın içerisinde olan, Kuran sahifeleri arasında yer almış bulunan 97. surenin birinci ayeti "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" değil "Biz bunu Kadir gecesinde indirdik" derdi.

Demek ki bu ayette sözü edilen unsur "Kuran" değildir.


Öyleyse bu kutlu "şey" nedir ki melekler ve "ruh" fecre kadar her isi yapmak üzere Rab'lerinin izniyle iner de iner, huzur vardır, esenlik vardır (97:4-5). Bu kutlu şey Kuran olamaz, çünkü Yaratan bir sürü Kitap indirmiştir, onlar neden kutlu değillerdir? Neden onların inişi kutlanmamıştır.


Yaratan, bir şeyin olmasını dilediği zaman, o şey için “ol” demekte ve o şey olmaktadır.

16:40 Biz bir şeyi dilediğimizde, onun hakkında söyleyeceğimiz söz, "ol" demekten ibarettir; o hemen oluverir.


Yaratan yine bir canlı yaratmak istediğinde, o canlıyı yaratır ve ona “ol” der, o da olur. Allah için bu çok kolay bir iştir. Fakat emir ve oluş silsilesi değişmiştir.

3:59 Allah katında İsa'nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona "ol" dedi. Artık o, olur.

Fakat, burada iş canlı yaratmaya geldiğinde, “ol” sözü yaratılana can vermek için geçerli olmaktadır. Hâlbuki yaratma ameliyesi için, şeylerin olması dilendiğindeki gibi işler dönmemektedir. Yaratan bir canlı yaratmak istediğinde, ona “ol” dememektedir. Canlıyı yaratma aşamasında, onu biçimlendirmek için, onun üzerinde belli bir süre çalışma yapar. Hele bu bir insan ise, Allah için o, tabiri caiz ise, bir sanat eseridir. Bu eser ile uğraşılmalıdır. Ancak belirli tesviye işlemleri sonrasında, amaçlanan düzgünlüğe ulaşıldığında yaratma işlemi sonlandırılmakta, sıra can vermeye gelmektedir.

Bakın bu durum Hicr suresinde nasıl dile getiriliyor.

15:28 Hatırla o zamanı ki Rabbin meleklere, "ben, kupkuru bir çamurdan, değişken, cıvık balçıktan bir insan yaratacağım" demişti.

15:29 "Onu, amaçlanan düzgünlüğe ulaştırıp/tesviye edip/biçimlendirip, öz ruhumdan içine üflediğim zaman, önünde hemen secdeye kapanın."

Hicr:29’da söylendiği gibi insan biçimlendirildikten sonra ancak ona can vermek için “ol” denmiş ve öz-ruhtan üflenmiştir.

Araf suresinde ise

7:11 Andolsun ki sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik, sonra da meleklere: "Âdem’e secde edin" dedik. Onlar da secde ettiler. Ama İblis etmedi, secde edenlerden olmadı o.

Bu ayetlerde konuşan varlık açıkça Rabbin, bir insan yaratmak istediği zaman, o amalgam üzerinde epey vakit harcadığı, oldukça ciddi eylemler yerine getirdiğini, söylemektedir.

Araf:11 ayetinden başka bir sonuç daha çıkarmak mümkün. Hicr suresindeki ayetlerde, tekil Âdem yaratılıp, biçimlendirilip ona ruh üflenmesinden bahsedilirken, Araf:11 ayetinde “Sizi yarattık, sizi biçimlendirdik” deyip sonra da “meleklere Âdem’e secde edin dedik” ifadesinde aynı süre içerisinde birden fazla insan yaratıldığı, bunların içerisinden ismi Âdem olana secde edilmesi gerektiği ifadesi çıkmaktadır.

Yine Nisa:1 ayetinden anlarız ki erkek ve kadın cinsleri aynı nefsden (can, hayat, asıl, maya, ta kendi) aynı sure içerisinde yaratılmış ve her bir kadın ve eşinden yeni kadın ve erkekler üremiştir.

4:1 Ey insanlar! Sizi bir tek nefsden yaratan, ondan (nefsden) o dişinin eşini de yaratan, ikisinden pek çok erkek ve kadın üreten Rabbinizi dinleyin. Adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz ALLAH'a saygı gösterin; akrabalara da... ALLAH elbette sizi gözetlemektedir.

Yine Araf:189 ayetinde, kadınlar aynı o tek olan nefsden/asıldan yaratılırken, bu sefer erkeğin yani eşlerin yani Âdemlerin yapıldığı, torna-tesviyeden geçirildiği söyleniyor.

7:189 O, odur ki, sizi bir tek nefsde/benlikten yarattı, (o disinin) eşini de o tek nefisden/benlikten vücuda getirdi ki, gönlü buna ısınsın. Eşini sarıp kucaklayınca o, hafif bir yük yüklendi de bir süre onu gezdirdi. Ağırlaştığında ikisi birden Rablerine şöyle dua ettiler: "Bize iyi huylu, yakışıklı bir çocuk verirsen yemin ederiz, şükredenlerden olacağız."


Allah bir insan yaratmak için, birçok işlem yapmış, birçok safhadan geçmek mecburiyetinde kalmıştır. Diğer insanları yaratma işlemi, hele ki, Yaratan tarafından değil de, kendilerini “biz” diye ifadeye koyan başka bir grup tarafından yapıldığında, Allah’a kolay gelen ama belli bir süreç içerisinde olan bu yaratma, elbette ki oldukça zor olacaktır. Bakın Beled suresi bunu nasıl ifadeye koymuştur:

90:3 Ve doğurana ve doğurduğunu da yemin olsun ki,

90:4 Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık.

Artık insanlar, yeni Âdem ve Havvalar yaratılmış, yapılmış, işlenmiştir. Şimdi sıra onun yeryüzüne indirilmesine gelmiştir. Anlaşılan odur ki, insanlar yeryüzünde yapılmamış, cennet denen bir bahçede forma sokulmuşlardır. Şimdi bu bahçeden insanlar gurubu, içerisine Âdem ve Havva da dâhil olmak üzere, yeryüzüne ineceklerdir. Onlara bir senaryo özgülenir. Onlar cennette oturacaklar, yiyip içecekler, ama Âdem ve Eşi, kendilerine bildirilen bir ağaçtan yemeyeceklerdir. Şeytan onları kandırır ve ağaçtan yemelerini sağlar. Bunun üzerine, Âdem ve Eşi çok utanırlar ve Rablerinden özür dilerler. Rab da onları yeryüzüne yollar.

Bakın Araf suresi bunu nasıl ifadelendirmiş:

7:24 Buyurdu: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belirli bir süreye kadar mekan tutmanız ve nimetlenmeniz öngörülmüştür."

7:25 Buyurdu: "Orada hayat bulacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız."


Bakara suresi de şöyle:

2:38 "Hepiniz oradan aşağı inin!" dedik. Benden size bir yol gösteriş ulaşır da kim bu yol gösterişime uyarsa artık böylelerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederle de yüz yüze gelmeyeceklerdir.

İnsanların o cennet denen “mekânda” yaratılması tesviye edilmesi bedenli bir şekilde olmuştur. Âdemi çamurdan yapmış sonra Yaratan ona “ruh”undan üflemiştir. Bu canlı beden artık bir takım yardımcılarla yeryüzüne indirilecek, orada bedenler üreyecek ve can verilmesi için “ruhtan” üflenecektir. Dolayısıyla, insanların adaptasyon döneminde yardımcıları (melekleri) ile birlikte yeryüzüne indiklerinde, üreyip çoğalabilmeleri için, meleklerin yanında “Ruh”un da yeryüzüne inmesi şarttır. Bu seyahat karanlıkta yapılacaktır. Çünkü atmosfer dışındaki her yer karanlıktır, ışık hava moleküllerinden yansımadığı için bir huzme şeklinde görülmektedir. Dolayısıyla cennet denen mekân dünya dışı bir mekândır. Yeryüzüne iniş ise gece vakti olmalıdır. Gece vakti olmalıdır ki yeryüzündeki diğer varlıklar bu durumdan ürkmesinlerdir. Yeryüzüne inilince artık büyük bir bayram havası olmalıdır. Büyük zorluklar içerisinde ortaya konan, geliştirilen insanlar artık yeryüzündedirler. Bu durum, güneş etrafında her bir tur atıldığında kutlanmalıdır. Onun için bu geceye “Kadir” gecesi adı verilmeli ve insanın yeryüzüne “doğduğu” gece olarak kutlanmalıdır. Bu kutlamalara, melekler de Ruh da katılacaktır. Kutlamalar tan yeri ağarıncaya kadar sürecektir. Bu senaryo ve bu organizasyon bizatihi Allah tarafından yazılmış ve hayata geçirilmiştir.

İşte budur bu kutlu şey, "isimleri öğrenmiş insanın”, “Adam”ın ta kendisidir. Onun için değil midir tüm evren yaratılmıştır? Onun için değil midir tüm varlıklar yaratılmıştır, o değil midir Allah tarafından, meleklere yaratılacağı müjdelenen? Evet, tamamen kendisidir, o gece inen "Adam” ve “Adam”ın nezdinde tüm insanlardır yeryüzüne. Allah işte bu şanlı, onurlu, itibarlı gecede “onu/onları” yeryüzüne indirmiştir, meleklerle ve "Ruh" ile. Bunlar yeryüzüne o gece inmiştir ve orada "Adam"a ve etrafındakilere her şeyi kolaylaştırmak üzere isler yapacaklardır. Mucize aslında budur, Allah’ın sanat eseridir insan. Kuran bir mucize değildir. Kuran sonuçta bir “Okuma Kitabı”dır. Kutsal olan, mucizevî olan vahiydir. Yani Allah’ın kelamı, sözüdür. Yoksa Kuran’daki birkaç yüz miligramlık mürekkep değildir kutsal olan.

Peki;

97:2- Kadir gecesini sana idrak ettiren nedir? (Ve ma edrake ma leyletülkadr) ,

Yani o gecenin, biz, kadir gecesi olduğunu nasıl idrak edeceğiz? Nasıl anlayacağız? Cevabi Kuran kendi vermiştir:

97:3-Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

97:4-Melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle o gecede her is için iner de iner!

97:5-Bir esenlik ve huzur vardır; sürüp gider o, tan yeri ağarıncaya kadar!

Kadir gecesi iste böyle tarif edilen bir gecedir, o geceyi idrak edebilmek için, esenlik ve huzur dolu, tüm duaların kabul gördüğü bir gece aramalıdır, yoksa bu geceyi, Ramazan ayının son on gecesinde aramakla, hiçbir yere varılamaz.

Rivayete göre, Kadir gecesi yani Kuran’ın indirilmeye başlandığı gecenin Arap takvimindeki Ramazan ayının son on gününde aranmasını bildiren Muhammed Peygamber, yine rivayete göre, o son on günde Kadir gecesini kendisi de aramaktadır. Bunu anlayabilmiş değilim işte. Kuran ayetleri, ilk ayet, “ikra/oku” ayeti, kendisine indirilmiş değil miydi? Evet. Peki, Peygamber o gece, orada değil miydi? Ordaydı. Peki, bilmiyor muydu ki o gecenin hangi gece olduğunu da, 23 sene boyunca her ramazan orucu esnasında ayın son on günü Kadir gecesi arayıp durdu? Biliyordu tabi ki. Ama o Kadir gecesi olarak Kuran’ın indirilmeye başlandığı geceyi değil, Adam’ların ve Eşleri’nin yeryüzüne indirildiği geceyi aramaktaydı.

Kadir gecesinde inenin Kuran olmadığını gördük. Peki, ne zaman indirildi Kuran? Kuran’ın ayet ayet 23 senede peygambere vahyedildiğini biliyoruz.

Ama bakınız, Bakara:185 ayeti Kuranın indirilişi için ne tip ifadeler kullanıyor:

2:185 Ramazan, insanlara yol gösterici, apaçık bir öğreti ve yasa kitabı olan Kuran’ın indirildiği aydır(şehr). Kim o aya ulaşırsa oruçlu geçirsin. Hasta veya yolcu olanlarınız, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde oruç tutar. ALLAH sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Böylece (oruç günlerinin) sayısını tamamlar, sizi doğruya ulaştıran ALLAH'ı yüceltip şükredersiniz.

Burada, “ramazan” kelimesi Arabın takviminde kullanılan bir aya verilmiş ad olarak alınmamalıdır. Çünkü Yaratan, kitabında hiçbir şekilde değişik toplumların kullandıkları bir takım referansları ve o referanslarda yer alan terimleri kullanmaz. Yaratanın kitabı küreseldir, hatta evrenseldir. Onun içindir ki, Yaratan ne takvim aylarının adını, ne bir takım takvimlerde kullanılan gün adlarını kitabına sokmamıştır. Dolayısıyla bu ayette de “ramazan” kelimesi bir aya verilen ad değil, başlı başına manası olan bir terimdir. Ramazan kelimesi Arapçada “Güz yağmurlarının başlama zamanı” manasına gelmektedir. “Ay” kelimesi ise süre bildiren bir isimdir. Bu iki isimden bir isim tamlaması yaptığımızda, yani “ramazan ayı” dediğimizde, sürecin başlangıcı belirtilerek o süreç nitelenmektedir. Bu durumda eldeki isim tamlamasından şöyle bir mana çıkmaktadır:

“güz yağmurları başladığı zamandan itibaren bir aylık, otuz günlük bir süre”ye kim ulaşırsa oruçlu geçirsin.

Yani takvim farklılıklarından dolayı ayları kaydırarak hiçbir yere varılamayacağı gibi, Arap takvimindeki Ramazan ayı, yerküre döngüsünün değişik zaman, dolayısıyla değişik mevsimlere rastlamasından dolayı ayette geçen “Allah sizin için kolaylık ister” açıklamasına uyum sağlamamaktadır.

Bu noktadan hareketle bu ayetten Kuran’ın, “ramazan otuzluğunda” indirildiğini anlıyoruz

Diğer taraftan, Duhan Suresi 2 ve 3 ayetleri “bu” kitabın bereketli bir gecede indirildiğini, uyarmak için indirildiğini belirtmektedir.

44:2 Apaçık olan bu kitaba and olsun.

44:3 Biz uyarmak için onu mübarek (bereketli) bir gecede indirdik.

44:2 Vel kitabil mübiyn

44:3 İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın

Bu iki ayet, birbirine çelişkili olarak dursa da, iki ayete beraberce bakıldığında, evet, Kuran, güz yağmurlarının başladığı zamanın otuzluk sürecinde, o süreç içerisindeki bereketli bir gecede indirilmiştir, güz yağmurları otuzluğunda, muhtemelen yağmurlu bir gecede indirilmiştiri hemen görürüz. O gece bereketli bir gecedir. Hicretten önce onüçüncü yılın, yani miladi 610 yılının Ağustos ayına rastlamıştır, ilk ayetlerin, ilk beş ayetin inmesi :

96:1 Oku! Yaratan Rabbinin adıyla

96:2 İnsanı, bir alaktan (embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden) yarattı.

96:3 Oku! Rabbin Ekrem'dir (en büyük cömertliğin sahibidir).

96:4 O'dur kalemle öğreten.

96:5 İnsana bilmediğini öğretti.

Fakat burada yine de garip bir durum varmış gibi duruyor. Madem vahyin gelmesi bilgilerimize göre 23 yıl sürüyor, nasıl oluyordu da Kuran bir gecede inmiş şeklinde bir açıklama var idi. Aslında düşünülecek olursa ve ilk ayetteki “Oku!” emri neyin okunması için veriliyordu? sorusuna yanıt bulunabilirse, bu durumu açıklamak mümkün olabilir. Ortada okunacak bir metin olmadığına göre, burada okunması gereken şey sistem olarak ortaya çıkan evrensel kitabın, sistem kitabının sırlarını okumaktır. Peki, sistem nasıl okunacaktır? Kendine verilen görev mucibince, sistem kitabını okuyan Meleğin vahyetmesiyle okunacaktır. Peki, sistem kitabı nerede bulunmaktadır? Sistem kitabı beşerin ulaşamayacağı bir yerde bulunmaktadır. O kitap bizden Saklı bir Ortama yazılmıştır. Yani Saklı bir Levhaya diğer bir deyişle Levh-i Mahfuz(Muhafaza altına alınmış bir Levha)’a

85:22 Korunmuş bir levhada/Levhi-i Mahfuz'dadır.

85:22 Fiy levhın mahfuzın.

Ne kadar enteresandır ki bu muhafaza altına alınmış, korunmuş levha aynı İngilizcede bir bilgisayar tabiri olan ve hepimizin aşina olduğu gibi “save on disk” tabirine ne kadar da çok benzemektedir. Aslında o kitap, Meleğin hafızasına saklanmış, kaydedilmiştir. Artık bundan sonra yeryüzü semasına, Meleğin kayıt merkezine indirilmiş olan Kuran, onun peygambere vahyetmesi suretiyle peygamber tarafından peyderpey okunacaktır.

Demek ki Kuran, sadece görev verilmiş Melek tarafından ulaşılabilen o Saklı Levhadan, sadece yeryüzü ve insan için gerekli bilgiler alınarak Meleğin hafızasına inmiştir, diğer bir deyişle oraya kaydedilmiştir. Bu kayıt işlemi de “güz yağmurlarının başladığı zamanda başlayan ayın” bereketli bir gecesinde oluvermiştir.

Yani özel bir şey değildir ve kutlanması da gerekmemektedir. Kuran zaten belli bir Levhada kayıtlı haldedir. Ama insanın yaradılışı bir eserdir, Yaratan, tüm yeryüzünü uğruna yarattığı, her şeyi onun için çekip çevirdiği “İnsan” grubunu artık yeryüzüne indirmiştir. İşte bu kutlanmalıdır ve kutlanacaktır. Hem de her bir dünya döngüsünde bir kere HEP BERABER kutlanacaktır. Meleklerin hepsi inecekler, Ruh da her sefer olduğu gibi bir kere daha inecektir.

Diğer tarafta ise, Muhammed, Kuranın inmeye başladığı tarihi veya geceyi aramamaktadır. Çünkü Kuran miladi 610 yılının Ağustos ayının “o” gecesinde Muhammed Peygamberin zihnine vahiy olarak inmeye başlamıştır. Her şey ortadadır.

İndirilen dinde değil de, uydurulmuş olan dinde garip ve girift bir oyun oynanmaktadır. Bu oyun hadis külliyatıyla desteklenmektedir. Ortaya konan oyunda, neye inandığı belli olmayan mümine öyle bir oyun verilmiştir ki, mümin bu rolü okumuştur, okumuştur ama anlayamamıştır. Bu esnada bazıları vardır ki bu oyunu, bu hayatı en ön sıralardan seyretmektedirler. Oyuncuya verilen sahne düzgün bir sahne gibi görülmektedir ama çevirdikçe senaryonun sayfalarını, oyuncu zorlanmaktadır. Oynadığı oyun aslında;

PARADOKSAL BİR RAPSODİDİR

Bazıları seyrederken hayatı en önden,

Kendime bir sahne buldum, oynadım.

Öyle bir rol vermişler ki,

Okudum okudum anlamadım.

F.N.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Nefis yazılarınızı okuyorum.Bu yazı zihnimdeki tereddütleri cevablıyor.Tek kelime ile NEFİS.Yürekten teşekkürlerimi kabul edin lütfen.Ancak bu yazınızı okurken bu husus aklıma takıldı. Tüm dünya ölçeğinde ramazan ne zaman kutlanacaktır ?Güz mevsimi sadece orta kuşakta yaşandığına göre Yani dünyanın yaklaşık 1/3 ünde ramazan ayı orucu tutulabilinir. Orta kuşak dışında güz mevsimi yağişları olmadığından (her mevsimi yağışlı Ekvatoral iklim kuşagı,Hic yağışlı mevsim olmayan sıcak/kurak çöl iklimi,Soğuk kuşak ki yağış yok denecek kadar az ve sadece yazın) oruç tutma ayı nasıl tesbit edilecektir? Bu husustaki fikiriniz öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.Acaba tüm dünya için Arabistan baz alınabilirmi oruç tutma ayı olarak ? Saygılarımla ve teşekkürlerimle.Sedat Yalçın

seya 
 07.02.2008 22:52
Cevap :
Sayın Yalçın, katkılarınız ve sorunuz için teşekkür ederim. Sorunuzun cevabını ORUÇ VE RAMAZAN ORUCU ile RAMAZAN VE HARAM AYLAR bloglarımda bulabilirsiniz. Hemen buraya ufak bir pasaj alıyorum: Ayni zamanda, “ramazan” kelimesinin manası, güz yağmurlarının başlama zamanı olarak belirtildiğinden (Bkz:www.diyanetvakfi.dk), bu nokta güzün başladığı ekinoks noktası olmalıdır. İşte bu aşamada Yaratanın sonsuz ilmi devreye girmiştir, çünkü “Güz”, dünyanın Kuzey Yarım Küresinde, Eylül 22/23 Ekinoksunda başlarken, Güney Yarım Küresinde, Mart 20/21 Ekinoksunda başlamaktadır. Kuran evrensel bir mesajdır, mesajını tek bir “ramazan” kelimesiyle değişik coğrafyalardaki tüm dünya milletlerine doğru bir şekilde duyurmuştur. Saygı ve sevgilerimle  08.02.2008 13:08
 

Yazinizin tumu son derece ozenli ve ayaklari yere basan bir tarzda yazilmis. Aydinlatici bilgileriniz icin ise cok tesekkurler. Kisaca "ol" emri uzerine sunlari soylemek isterim. Mesela insanin olusumunu goz onune aldigimizda iki hucrenin birlesmesinden sonra tamamiyla birbirbirinden farkli ozelliklerde doku ve organlar olusmakta...bu surec tipki sizin de belirttiginiz gibi sadece ol ile degil, arastirilidiginda farkedilecegi gibi iceriginde inanilmaz ayrintilari tasiyan bir surec oldugu gorulmekte diye dusunuyorum. Elbette bu surec tum canlilar da gecerli ama konu insan olunca oradan ornek vermek istedim. Sevgi ve saygilarimla.

Biraz 
 24.01.2008 23:35
Cevap :
Katkılarınız için teşekkür ederim. Kutsal Geceler Paradoksu adlı bu makalem, yaratma üzerindeki tüm Kuransal bilgileri barındırmıyor. Bu makalemle birlikte bir de son yazdığım makale olan Her Sanat Eserinin bir Müsveddesi Vardır'ı da okursanız, olayı daha bir tesfiye edilmiş şekilde anlatmaya çalıştığımı göreceksiniz. Yaratılışı, maddi dünya ve manevi dünyaları Kuran ağzından, bir takım tabuları yıkarak damdan düşercesine pat diye irdelemenin sakıncalı olduğunu düşündüğümden, adımlarımı yavaş yavaş atmaya çabalıyorum. Sevgi ve saygılarımla  08.02.2008 13:20
 

Rabbim daha neler gösterecek...Kimbilir...Mükafatlananlardan oluruz inşallah... Hizmetinize de müteşekkiriz ...Saygılar...

Mesut Selek 
 08.10.2007 14:34
Cevap :
Saygılar bizden olsun Mesut Bey, Teşekkür ederim  10.10.2007 23:55
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 24
Toplam yorum
: 55
Toplam mesaj
: 11
Ort. okunma sayısı
: 2658
Kayıt tarihi
: 10.05.07
 
 

Rumî takvimin 1900+55 senesi sonunda nüfusa katkıları olsun diye annem ve babam oturmuşlar, benim il..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster