Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Aralık '11

 
Kategori
Ben Bildiriyorum
Okunma Sayısı
38154
 

Mahalle ve Köy Muhtarlarının görev ve sorumlulukları ile hakları birbirini karşılamalıdır.

Mahalle ve Köy Muhtarlarının görev ve sorumlulukları ile hakları birbirini karşılamalıdır.
 

Öğretmenliğe başlayacak her öğretmen adayının bir İlkokul Proğramı bir Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü bir de Yazım Kılavuzu bulundurması istenir ve mutlaka ama mutlaka görev yapacağımız köylerde muhtar ve köy imamlarıyla işbirliği yapmamız öğütlenirdi.

Köy muhtarları ile işbirliği yapmamız bize muhtarların ne kadar ağır görev ve sorumluluklar altında çalıştıklarını yakından görmemizi sağladı. Ne yazık ki muhtarlarımızın görev ve sorumlulukları ile bunlara karşılık verilen hakları birbirini karşılamamaktadır.

Mahalle Muhtarının Görevleri;
1- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak, 
2- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması, 
3- Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak, 
4- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek, 
5- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak, 
6- Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak, 
7- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme, 
8- Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek, 
9- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,"Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak, 
10- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.

Köy Muhtarının Görevleri ;.
1 - Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek; 
2 - Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak); 
3 - Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek; 
4 - Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve Hükümete haber vermek; 
5 - Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak; 
6 - Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek; 
7 - Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek; 
8 - Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek. 
9 - Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek; 
10 - Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak; 
11 - Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemiyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete göndermek; 
12 - Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.); 
13 - Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek; 
14 - İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenlere tutturmak; 
15 - Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işidenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak; 
16 - Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak. 
Madde 37 - Muhtarın göreceği köy işleri şunlardır: 
1 - 13 üncü maddede sayılan işleri ihtiyar meclisi ile görüşerek yapmak ve yaptırmak; 
2 - 14 üncü maddede sayılan işlerin yapılabilmesi için köylülere öğüt vermek; 
3 - İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak; 
4 - İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak; 
5 - Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek; 
6 - Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek ay başında hesabatını ihtiyar meclisine vermek; 
7 - Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye diğer birini yerine (vekil) göndermektir. 
Madde 38 - Köy muhtarına köy işlerini gördükleri zaman karşı gelen ve kötü söyliyenler Devlet memuruna karşı koyanlar gibi ceza görürler. 
Madde 39 - Muhtar yazılarını köy katibine yazdırır. Köyde katip bulunmazsa bu işi köyün öğretmenine ve yoksa imamına yaptırır. 
Madde 40 - Köy muhtarının köylü faydasına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat, onun yerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafından verilir. 
Madde 41 - (Değişik: 18/7/1963 - 286/2 md.) 
İl merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmeyen muhtar, yetkili idare kurulu kararıyla görevinden uzaklaştırılır. 
İhtiyar meclisinin göreceği işler 
Madde 42 - İhtiyar meclisi en az haftada bir defa toplanıp konuşur. İhtiyar meclisini muhtar toplanmağa çağırır. İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı ve meclisin toplanma günü olmadığı vakitlerde dahi köy muhtarına haber vererek kendi isteği ile toplanabilir. 
Madde 43 - İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlayarak bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasiyle hepsini köylüye gördürmeğe çalışır. Evvel yapılması lazım gelen sağlık, yol, mektep işlerinin geri bırakıldığı haber alınır veya şikayet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır. 

Köy ve mahalle muhtarlarının yapacağı devlet işleri, yukarıda sıralanan maddelerde görüldüğü gibi gerçekten ağırdır. Bir insanın hem geçimini sağlayacak bir iş hem de muhtarlık görevlerini aynı anda yapabilmesi pek olası gözükmemektedir.

Türkiye’de , 34 bin 120 köy muhtarı ile 18 bin 876 mahalle muhtarı olmak üzere 52 bin 893 muhtar vardır. Toplam emekli muhtarı sayısı;  emekli köy muhtarı ; 10 bin 12, emekli mahalle muhtarı da 6 bin 619 olmak üzere ise 16 bin 631’dir. SSK’ya tabi olanların sayısı köy muhtarı 2 bin 490, mahalle muhtarı 2 bin 156 olmak üzere  toplam 4 bin 644’tür. Emekli sandığına bağlı köy muhtarı 298, mahalle muhtarı ise 279 olmak üzere toplam 577’dir. Bağ-kur’a tabi köy muhtarı sayısı 17 bin 098’dir, mahalle muhtarı ise 7 bin 911’dir. Bunların toplamı da 24 bin 998’dir. Muhtar olmaları sıfatıyla 5510 sayılı kanunun 4/B maddesi gereğince sigortalı sayılanların sayısı ise köy muhtarı 4 bin 222’dir, mahalle muhtarı ise bin 911’dir. Aktif çalışan muhtar sayısı bugün 36 bin 352’dir” dedi.

Muhtarların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özlük haklarının yeniden düzenlenmesi gibi konuları içeren tasarı ve teklifler kısa süre içinde TBMM gündemine getirilmeli, bu konuda muhalefet milletvekilleri kadar iktidar milletvekilleri de duyarlılık göstermelidirler.

2011 yılı için 371,72 TL olan muhtarlık ödeneği yüzde yüz artırılmalı, muhtarların sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu konuda muhtarların bağlı bulunduğu dernek ve federasyonlar da daha etkili olmaya çalışmalıdırlar.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 190
Toplam yorum
: 105
Toplam mesaj
: 27
Ort. okunma sayısı
: 3127
Kayıt tarihi
: 28.09.07
 
 

Emekli öğretmenim. Yurdunu, ulusunu seven, her konuda sorumluluk sahibi gençler yetişsin istiyorum. ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster