Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Mayıs '12

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
15095
 

MEB Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

MEB Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 

NOT:2014 Eylül ayında yayımlanan yeni yönetmeliğin bir bölümünü 15 Eylül tarihli yazımda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4; Kesintisiz Zorunlu Eğitim ile ilgili tartışmaların henüz devam ettiği bu günlerde, yeni tartışma yaratacak konuların fitilini ateşledi. Taslak Sendikaların görüşlerine sunuldu. Yönetmelik taslağının hangi şekliyle, ne zaman yürürlüğe gireceğini hep birlikte göreceğiz…

Taslakla yeni getirilecek bazı düzenlemeler şöyle:

- Bir ders saatinin süresi 45 dakikadan 40 dakikaya inecek. İki ders arasındaki dinlenme süresi mevcut sistemdeki gibi en az 5 dakika olacak.

- Taslağın “öğretim programlarını” düzenleyen 9. maddesine göre; eğitim ve öğretim Türkçe yapılacak. Sınavla öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan okullarda matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 30 öğrencinin talep etmesi hâlinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilecek.

- Sınıf geçmede puan değerleri değiştirilecek. Mevcut sistemdeki “0-24” puan aralığındaki “etkisiz” olan değerlendirme kaldırılacak, “25-44” aralığındaki “geçmez” değerlendirmesinin puan aralığı
“0-44,99” olarak değiştirilecek. Yeni puan sistemi, ‘85-100 Pekiyi; 70,00-84,99 İyi; 55,00-69,99 Orta; 45,00-54,99 Geçer; 0-44,99: Geçmez’ olacak.

- Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan derslerden ikiden, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamayacak. Her dönemde sınavlardan bir tanesi çoktan seçmeli test ile yapılacak.

- Bir dersten başarılı olma şartları değiştirilecek. Mevcut sisteme göre; birinci dönem notu etkisiz olan yani 0-24 puan aralığında olan öğrenciler, ikinci dönem notu orta, yani 55-69 puan aralığındaysa sınıf geçiyordu. Taslağa göre, öğrencinin ders yılı sonunda bir dersten başarılı sayılabilmesi için şu puanları alması gerekecek: Birinci ile ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 45 olması. Bir dönem puanının en az 35, diğer dönem puanının ise en az 45 olması. Birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı puanının en az 45 olması.

- Tüm derslerden başarılı olan, başarısız dersi veya dersleri olanlar yıl sonu başarı puanı en az 50 olursa doğrudan sınıf geçecek.

- Yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak, derslerden başarısız olan öğrenciler, doğrudan sınıf geçemeyecek.

- Başarısız dersi olanlardan yıl sonu başarı notu fen ve sosyal bilimler liselerinde 3.50, anadolu liseleri ile yabancı dil hazırlık sınıfı olan liselerde 3.00, genel, güzel sanatlar ve spor ile mesleki ve teknik eğitim liselerinde 2.50 olan öğrenciler ortalamayla sınıf geçebiliyor. Taslağa göre, tüm lise türlerinde yıl sonu başarı puanı 50 olanlar öğrenciler başarısız dersi olsa bile sınıf geçebilecek.

- Sorumlu olarak sınıf geçme sisteminde ders sayısı 5’ten 6’ya yükseltilecek. Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, başarısız dersi en fazla 6 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçecek. Ancak alt sınıflar da dahil 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar edecek. Buna göre, öğrenci ancak toplamda 7 ve üzerinde başarısız dersi olursa sınıf tekrarı yapacak. Sorumluluk sınavları, ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilecek. Bir dersin sorumluluğu; o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması, sorumluluk sınavı sonunda yıl sonu başarı puanının en az 50 olması hâlinde kalkacak.

- Mezun olamayan 12. sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız oldukları dersin sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilecek. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilecek. Sınavlar sonunda da başarısız olanların öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilip uygun programlara yönlendirilecek.

- 10. sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yıl sonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan, yanı başarıyı 11. sınıfta da gösteren öğrenciler erken mezuniyet hakkından yararlanacak. Erken mezuniyet ile ilgili iş ve işlemler şöyle yapılacak: Başvurular 10. sınıf ders kesiminden itibaren yeni ders yılının başladığı tarihe kadar yapılacak. Şartları taşıyanlardan istekli olanların başvuruları okul müdürlüğünce e-okul sistemine işlenip 12. sınıfa geçici kayıtları yapılacak. Ders kesiminden sonra MEB tarafından belirlenecek tarihlerde, okulların uygulamalı dersler dışındaki 12. sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak merkezi sistemle erken mezuniyet sınavları yapılacak. Sınav sonuçları merkezi sınav ve telafi programları sonunda e-okul sistemine aktarılıp, ilan edilecek.

- Erken mezuniyete tabi öğrenciler, 12. sınıfa ait tüm derslerden sınıf geçme şartlarını taşımaları halinde erken mezuniyet hakkını elde edecek. 11. sınıf sonunda sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler erken mezuniyet hakkından yararlanamayacak ve erken mezuniyet sınavlarına alınmayacak. Erken mezuniyet için başvuruda bulunanların o yılın üniversiteye giriş sınavına başvuruları sağlanacak. Erken mezuniyet hakkından yararlananlar, okul birinciliği değerlendirmesine alınmayacak.

- Mevcut sistem uyarınca ders yılı içinde toplam 20 gün özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılıyor. Taslağa göre, ders yılında toplam iş gününün dörtte üçünden daha az okula devam eden öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Yani, özürsüz devamsızlıktan kalma süresi 45 güne çıkarılıyor.

- Taslağın, okulların amacına ilişkin maddesinde, “Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesine” ifadesi yer almadı. Ancak öğrencilerden beklenen davranışlar arasında, “Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları” istendi.

- Taslakta merkezi sınavla öğrenci alan farklı okul türleri arasında nakil ve geçişlere olanak tanındı. Buna göre, Anadolu lisesinde okuyan bir öğrenci şartları taşıması durumunda Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geçebilecek.

- Seçmeli bir dersin öğretime açılması için en az 10 öğrenci tarafından seçilme şartı taslakta 8 öğrenciye indiriliyor. Böylece “4+4+4 yasasında” düzenlenen seçmeli Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin Hayatı derslerinin açılması için 8 öğrencinin başvuru yapması yeterli olacak.

- Sınavsız öğrenci kabul eden okullarda sınıf mevcudunun 30’u geçmemesi esas olacak.

- Öğrencilerin fiziki ve psikolojik şiddetten korunması için iletişim araçları ile kamera ve alarm sistemlerinden de yararlanılacak.

- Okullarda sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hemşire görevlendirilebilecek.

- Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunan öğrencilere disiplin yolu görünecek.

- İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esas olacak. Ancak bu eğitim, sektörün ve program türünün özelliğine göre, staj 24.00'ü geçmemek koşuluyla gece de yapılabilecek.

- Teknik lise veya mesleki ve teknik ortaöğretim okullarından mezun olanlardan isteyenlere, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilecek.

- Yeni sistemle yeniden açılacak imam hatip liselerine mescit geliyor. İmam hatip liselerinde, meslek dersleri uygulamalarının yapılması için uygun alanlar veya uygulama mescitleri oluşturulacak.

Taslakta önemli görülen konular böyle sıralanıyor. Yazının başında 12 yıl kesintisiz eğitimden bahsetmiştim. Bu taslak genelge ile, zorunlu 12 yılın üç yılı kafadan silinmiş oluyor. Zira 45 gün devamsızlık, yıl içindeki toplam ders günü sayısının ¼’üne karşılık geliyor.

4+4+4= 4 hesabını yapanlara göre ise; 12(4)! yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim süresi doğrudan üç yıla düşmüş oluyor. Öğrenciler devamsızlığı bir hak olarak gördükleri için, 45 günün tamamını tepe tepe kullanacaklardır…

2011-YGS'de sınavı geçerli sayılan  1 milyon 648 bin 240 adayın, 38 bin 269'unun puanı aday sıfır puan almıştı.

2012-YGS'de ise sınavı geçerli sayılan 1 milyon 837 bin 344 adaydan 50 bin 805'i "sıfır" aldı.
Bu yeni reformla(!), 2013 sınavlarında 100 bin adayın sıfır çekmesinin önleneceğine olan inancım tamdır…!?

Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle…

ilknur inceer bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Anlayamadığım yada anlamakta zorlandığım yerlerde bana yardımcı olabilir misiniz? Öncelikle okula uğramayan, okul ve sınıf düzenini bozan, tüm derslerde başarısız yani kısacası;hayattan ve gelecekten beklentisi olmayan çocukların sisteme göre sınıfta kalmaları söz konusu değil.Hatta Şube öğretmen kurulu kararı ile sınıf geçirtiliyorken; bizim emek veren, ödev-proje-performans görevlerini yerine getiren,saygılı,devamsızlığı minimum olan çocuklarımız temel derslerde başarı gösterirken,hayattan ve gelecekten bir beklentisi ve amacı varken; sosyal faaliyet dediğimiz derslerde,(resim,müzik,beden,teknoloji tasarım ve hatta din)yeteneğe bağlı olmasına rağmen başarı gösteremeyince ki; bana göre hepsinde başarılı olması gerekmiyor, sene sonunda başarı ortalamalarını düşürüyor ve az önce bahsettiğim okula bile uğramayan çocuklara gösterilen özveri bizim çocuklarımız üzerinde insiyatif olarak bile ortaya çıkmıyor.Bizim çocuklarımızın Günahı ne ???

ilknur inceer 
 21.05.2013 10:37
Cevap :
Tabi ki haklısınız İlknur Hanım. Bunun cevabını bulmak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nı sorgulamak gerekiyor. Bir de Talim Terbiye Kurulu denilen bir birim var Milli Eğitimin bünyesinde. Talim Terbiye Kurulu'nu araştırırsanız bazı soruların cevabını bualabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Eğitim sistemi sistem olmaktan çıkmış, sistemsizlik halini almış. Teşekkür ederim.  22.05.2013 9:27
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 136
Toplam yorum
: 118
Toplam mesaj
: 12
Ort. okunma sayısı
: 2721
Kayıt tarihi
: 20.03.11
 
 

Duyarlı olduğum konularda; düşündüklerimi, bildiklerimi ve birikimlerimi paylaşmak üzere burada b..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster