Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

19 Haziran '17

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
45374
 

Medya ve İletişim Bölümü Nedir?

Medya ve İletişim Bölümü Nedir?
 

Haber spikeri: Ekrem ÇELİKİZ


İletişim, sözlük anlamı olarak farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalardan bazıları şunlardır: Kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması, kişilerin birbirlerini anlaması, telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. gibi aygıtlardan, yazı, simge ve benzeri araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi.
 
İletişim,  günümüzde iletişim teknojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle  farklı mecralar aracılığı ile sağlanmaktadır.İletişimin sağlandığı bazı mecralar, radyo, televizyon, sinema, telefon, internet ve sosyal medyadır.
 
İletişimin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, iletişimin tarihsel süreç içerisindeki değişimleri, iletişim modelleri, iletişim biliminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kısaca İnsan iletişimlerini inceleyen bilim dalı  iletişim bilimleri olarak isimlendirilmektedir.
 
Medya ve İletişim bölümünde Medya ve İletişim sektörünün gereksinim duydugu istihdam ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak; temel teorik bilgilerin  yanısıra  uygulamalı eğitim verilmektedir. Medya ve İletişim alanında tek bir alana yönelmek  yerine medya ve iletişim alanıyla ilgili çok yönlü bilgilerin verildiği ve öğrencilerin kendi istek ve ilgileri doğrultusunda seçimlik derslerle kendilerini Medya ve İletişim alanında geliştirebileceği bir programdır.
 
Medya ve İletişim  bölümüne hangi puan türüyle girilir?
 
Medya ve İletişim Bölümüne 2017 ÖSYM tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre TS-2 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.
 
Medya ve İletişim bölümünün eğitim süresi kaç senedir?
 
Medya ve İletişim  lisans bölümünün öğrenim süresi 4 yıldır. Medya ve İletişim bölümlerinde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları vardır.
 
Ben, Medya ve İletişim bölümünü okuyabilir miyim?
 
Medya ve İletişim bölümleri, üniversite sınavına giren öğrencilerin en çok okumak istedikleri bölümler arasında yer almaktadır.  Medya ve İletişim bölümünde okumayı düşünen öğrencilerin; araştırma yapmaya ve yeni şeyler öğrenmeye istekli olmaları gerekmektedir.
 
Medya  ve İletişim alanı, çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve bu ilerlemeye paralel olarak iletişim yöntemleri ve biçimleri de değişmektedir.  Medya ve İletişim bölümü, araştırma yapmayı seven, sorgulayan, yeni bilgiler öğrenmeye açık, çok yönlü düşünebilen kişiler için uygundur.  
 
Türkiye'de farklı İletişim fakültelerinde Radyo Televizyon ve Sinema, İletişim Bilimleri, Medya Çalışmaları gibi değişik isimlerde programlar bulunmaktadır. Medya ve İletişim bölümünde Medya ve İletişim alanıyla ilgili çok daha geniş bir çerçevede teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve öğrencilerimizin kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda istedikleri alanlarda 3. sınıf ve sonrasında uzmanlaşmaları planlanmaktadır.
 
İyi Bir Medya ve İletişim Öğrencisi Nasıl Olmalıdır?
 
Medya ve İletişim bölümü öğrencisi, öncelikli olarak meraklı olmalıdır.
 
Medya ve İletişim bölümü öğrencisi, yeni bilgiler öğrenmeye açık olmalıdır.
 
Medya ve İletişim bölümü öğrencisi, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal bilimler, tarih, ekonomi ve psikoloji gibi diğer bilim alanlarına da ilgi duymalıdır.
 
Medya ve İletişim bölümü öğrencilerinin iyi bir gözlemleme yeteneği olmalıdır.
 
Medya ve İletişim bölümü öğrencileri, kendi ülkesinde ve dünyada olup biten gelişmeleri çok yakından takip edebilmelidir.
 
Medya ve İletişim bölümü öğrencilerinin sinema, televizyon, yeni medya iletişim ve medya alanındaki tüm yenilikleri ve değişimleri de takip etmeleri gerekmektedir.
 
Medya ve İletişim bölümü öğrencilerinin en az 2 yabancı dili çok iyi bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir.
 
Medya ve İletişim Bölümü: Avantajları Ve Dezavantajları
 
Avantajları:
 
Eleştirel  bir bakış açısı kazanmanızı sağlar.
 
İletişim alanında yaşanan hızlı değişime ve yeniliklere daha kolay bir şekilde uyum sağlamanızı sağlar.
 
İletişim ve medya sektörlerinde gelecek yıllarda istihdam edilecek kişi sayısında artış beklenmektedir. Bu alandan mezun olan öğrencilerimiz iletişim ve medya alanında rahatlıkla iş bulabilirler.
 
Medya ve İletişim bölümünde interdisipliner bir eğitim verilmektedir. Bu bölümü okuyan öğrenciler sadece İletişim ve Medya alanında değil, sosyal ve beşeri bilimlerin diğer dallarında da ders alarak bilgi sahibi olurlar.
 
Medya ve İletişim bölümü öğrencileri, araştırma, sorgulama, analiz yapma yeteneklerini geliştirirler.
 
Medya ve İletişim bölümü öğrencileri, öğrenim süresi boyunca en az bir yabancı dili öğrenirler.
 
Dezavantajları:
 
Türkiye'de İletişim Fakültesi sayısı oldukça fazladır. İletişim fakültelerinde okuyan öğrencilerin kendilerini çok donamlı bir şekilde yetiştirmeleri gerekmektedir.  Bu bölüm mezunları arasında rekabet yaşanmaktadır
 
İletişim ve Medya bölümü öğrencilerinin okul bittikten sonrada sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri ve güncel bilgileri takip etmeleri gerekmektedir.
 
Bazı İletişim ve Medya Terimleri:
 
Haber Değeri: Haberöykülerinin seçiminde, kurulmasında ve sunumunda kullanılan profesyonel kodlar.
 
Haber Filmi: Haber özelliği gösteren günlük önemli olayları ortaya çıktıkları anda saptayan, belirli aralıklarla piyasaya sürülen, sinema ve televizyonlarda gösterilen belgesel film çeşidi.
 
Bülten: Kurumun çalışmaları hakkında, çalışanları bilgilendirmek amacıyla, belirli zamanlarda yayınlanan çok sayfalı mektup vb. gibi yazılı araçlar.
 
Empati: Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesi.
 
Haber Medyası: Kitle iletişim araçlarında haberden ya da haber programından sorumlu tüm birim ve kişiler.
 
Kamu: Bir kurumun çevresinde oluşan ya da ondan etkilen, hizmet alan kesim.
 
Mesaj: Bir şey iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel ve görsel-işitsel semboller.
 
Kodlama: Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesi
 
Algı: İnsanınçevresindeki uyaranların ya da olayların ayrımında olması ve onları yorumlaması süreci.
 
Araştırmacı Gazetecilik: Muhabirin yazacağı haberle ilgili enformasyon arayıp bu enformasyonun üzerindeki örtüyü kaldırdığı bir gazetecilik biçimi.
 
Bağımsız Yönetmen:Yönetmenlik yanında yapımcılık görevini de üstlenen ya da bu görev için yapımcıdan tam bir özgürlük sağlayan yönetmen.
 
Belgesel Film:Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olguyu, kendi doğal çevresi ve akışı içinde ya da buna en yakın biçimde sonradan kurulmuş bezemler, seçilmiş yerlerde işleyen, çok kez belirli bir amacı yansıtan film çeşidi.
 
Medya ve İletişim Bölümü: Alınacak Bazı Dersler
 
İletişime giriş
 
Sosyoloji
 
Hukuk
 
Medya Tarihi
 
Sinema Tarihi
 
İletişim Kuramları
 
Tv'de Program Yapımı
 
TV Gazeteciliği ve Habercilik
 
İletişim Sosyolojisi
 
Türk Sineması
 
Film Yapımı
 
Film Kuramları
 
 
Medya ve İletişim Bölümü Ödev Örnekleri
 
Örnek Ders: Film Kuramları
 
Ders kapsamında, Film Kuramlarının başlangıcından günümüze kadar olan temel yaklaşımlarını her kuramın temel makaleleri etrafında ele alınacak, anlatılacak olan kuramlar örnek filmlerle pekiştirilecek ve verilen ödevlerle öğrencinin kuramsal araştırma yapması da sağlanacaktır. 
 
Derste İşleyeceğimiz Konular:
 
Açılış dersi, film kuramlarına giriş
 
Rus biçimciliği: Sovyet montaj kuramı – Eisenstein, Pudovkin, Vertov
 
Sinemada gerçekçilik: Siegfried Kracauer, Andre Bazin
 
Film gösterimi ve incelenen kuramların değerlendirilmesi
 
Auteur' kuramı: Cahiers du Cinema üzerine tartışmalar, Peter Wollen, Andrew Sarris.
 
Göstergebilim: Jean Mitry, Christian Mitz, Peter Wollen
 
Sinema ve Psikanaliz: Sigmund Freud, Jacques Lacan, Laura Mulvey
 
Sinema ve toplumsal cinsiyet: Feminist kuram ve 'Queer' kuram
 
Post-kolonyel sinema ve kimlik
 
Marksizm, politik sinema ve “üçüncü sinema”
 
Örnek Sınav
 
Soru:1- Sinemada Gerçekçilik akımını savunan kuramcıları göz önünde bulundurarak; gerçeklik bağlamında günümüz Türk sinemasını tartışınız?(50p)
 
Soru:2- Gerçekçi ve Biçimci film kuramlarını karşılaştırarak tartışınız?(50p)
 
İletişim Fakültesinden Mezun Bazı Ünlüler
 
Kemal Sunal: Oynadığı rollerle Türk sinemasına yeni bir soluk getiren Kemal Sunal Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde okudu.
 
Kadir İnanır: Devlerin Aşkı, Selvi Boylum Al Yazmalım ve birçok unutulmaz filmde oyunculuk yaptı. Özellikle Türkan Şöray ile oynadığı filmler unutulmazlar arasına girdi. Kadir İnanır, Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunudur.
 
Nazlı Çelik: Türk haber spikeri. ABD’nin Boston şehrinde Emerson College’da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. Türkiye’ye döndükten sonra uzun süre muhabirlik ve programcılık yaptı. Çelik, 1999 yılında NTV’de başladı. 2005 yılında Erdoğan Aktaş’la beraber Kenan Işık döneminde Star TV’ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber’i sunuyor.
 
Medya ve İletişim Bölümü: Nerede Çalışabilirim?
 
Medya ve İletişim bölümü mezunları, Medya ve İletişim sektörlerinin hemen her alanında iş bulma imkanına sahipler. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, televizyon kanallarında, gazetelerde, dergilerde, sinema sektöründe, kamu ve özel sektör kuruluşlarının  kurumsal iletişim departmanlarında çalışabilirler.
 
Çalışma Alanları:
Televizyon Yayıncılığı
Radyo Yayıncılığı
İnternet Yayıncılığı
Kurumsal İletişim Merkezleri
Ulusal ve Yerel Gazeteler
Haber Ajansları
Dergi Yayıncılığı
Reklam Ajansları
Sosyal Medya
Yapım Şirketleri
Baskı ve Yayın Kuruluşları
Freelance (Serbest) – Girişimcilik
 
Unvanlar:
Gazeteci
Haber Muhabiri
TV Habercisi
TV Programcısı
Radyo Programcısı
Sunucu
Spiker
Foto – Muhabir
Kameraman
Görüntü Yönetmeni
Editör
İletişim Danışmanı
Köşe Yazarı
Seslendirmen
Sosyal Medya Uzmanı
 
Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr Ekrem ÇELİKİZ- Araş.Gör.Ali Kıvrak- Medya ve İletişim Bölümü
 
 
 
 
 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 19
Toplam yorum
: 96
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 19409
Kayıt tarihi
: 17.09.11
 
 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 2006 mezunuyum. İstanbul Üniversitesi'nde Radyo,Televizyo..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster