Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

23 Eylül '17

 
Kategori
Hukuk
Okunma Sayısı
697
 

Mevsimlik İşte Çalışanların İş Güvencesi Kapsamında Olması-İşe İade Davası

İş Kanunumuzda, mevsimlik işe ilişkin çeşitli düzenlemeler[1] olmasına rağmen mevsimlik işlere ilişkin bir tanım ya da bu tür işlere ilişkin örneklendirme söz konusu değildir.

Yargıtay kararlarında mevsimlik işler; işin niteliğine ve yapısına göre yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkan veya bu dönemlerde artan faaliyetlere uygun olarak çalışılan işler olarak tanımlanmıştır[2].

SÜZEK`e göre mevsimlik işler; faaliyetin sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte faaliyetin yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler olarak nitelendirilmiştir[3].

 

MEVSİMLİK İŞLER BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Mİ YA DA BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Mİ NİTELİĞİNDEDİR?

Mevsimlik iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli olması işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı noktasında önem arz etmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamamaktadır[4].

Mevsimlik iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu'nun 11. maddesindeki hükümlere uygun olarak, belirli süreli olarak yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak da kurulabilir.Tek bir mevsim için yapılmış belirli süreli iş sözleşmesi, mevsimin bitimi ile kendiliğinden sona erer ve bu durumda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Buna karşılık, işçi ile işveren arasında mevsimlik bir işte belirli süreli iş sözleşmesi yapılmış ve izleyen yıllarda da zincirleme mevsimlik iş sözleşmeleriyle çalışılmışsa, değinilen maddeye göre[5] iş sözleşmesi belirsiz süreli nitelik kazanacaktır[6].

 

MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİLER İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA MIDIR(İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR Mİ)?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere işçinin, iş güvencesi kapsamında olabilmesi(işe iade davası açabilmesi) için iş sözleşmesinin belirsiz iş sözleşmesi niteliğinde olması gerekir. Bu nedenle de mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışma durumunda da iş güvencesi kapsamında olabilmek için sözleşmenin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekir. İşçi, mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışsa da iş güvencesi hükümlerinden yararlanacak yani işe iade davası açabilecektir.

 

İŞÇİNİN YENİ DÖNEMDE İŞE ÇAĞRILMAMASI DURUMUNDA YAPILAN FESHE KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Bu durumda işe iade davasının diğer şartları da mevcutsa[7] işçi, dava açabilir. Bu durumda işveren geçerli bir fesih sebebi bildirememiş ya da haklı fesih söz konusu değilse işe iade kararı verilir.

Yargıtay 9. H.D.`nin vermiş olduğu kararda; “Nitekim Dairemizin süreklilik kazanan uygulamasında, mevsimlik işlerde fesih tarihi, mevsimin bittiği tarih değil, sonraki başlangıç döneminde işe çağrılmama tarihi kabul edilmekte ve işçi lehine ihbar tazminatına karar verilmektedir.Davacı ile davalı arasındaki iş ilişkisi belirsiz sürelidir. Davacı iş güvencesi kapsamından kalmaktadır. 4857 sayılı yasanın 19. maddesi uyarınca "İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. " Davalı işveren yeni dönemde işe çağırmamada yazılı bir fesih bildiriminde bulunmamıştır. Fesih geçerli nedene dayanmamaktadır. Davanın kabulü yerine reddi hatalıdır.  ” denilmiştir[8].

 

Av. Erdoğan KAYA

İletişim adresi: www.gurselavukatlik.com

 [1]Mevsimlik işlere ilişkin hükümler, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 29/7 ve 53/3 maddelerinde yer almaktadır.

[2]Hukuk Genel Kurulunun 13.11.2013 gün ve 2013/22-1170 E. 2013/1571 K.; 07.03.2012 gün ve 2011/9-755 E. 2012/117 K. ile 30.11.2011 gün ve 2011/9-596 E., 2011/725 K. sayılı kararlarında tanımlanmıştır.

[3]Süzek, Sarper; İş Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2009, s. 241.

[4]4857 s. İş Kanunu md. 18.

[5]4857 s. İş Kanunu md. 11/II; “Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

[6]Yargıtay 9. H.D.`nin 2015/5470 E. , 2015/20861 K. sayılı ve 08.06.2015 tarihli kararı.

[7]4857 s. İş Kanunu md. 18.

[8]2004/21961 E. , 2005/110 K. sayılı ve 10.01.2005 tarihli kararı.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 190
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 1397
Kayıt tarihi
: 26.06.14
 
 

Avukat ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster