Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

16 Kasım '13

 
Kategori
Hukuk
Okunma Sayısı
248
 

Mevzuda muttali olmak

Mevzuda muttali olmak
 

Bilgi ve sevgi paylaşıldıkça artar (Görsel alıntıdır)


Bilirkişiye, inceleme ve seyahat giderleri ile emek ve mesaisine orantılı bir ücret ödenir. (CMK, 72/1) Bilirkişi ücreti soruşturma aşamasında C. Savcısı, yargılama aşamasında ise mahkeme tarafından takdir edilmektedir. 
*
Örnek olayımızda, mahkemece tensiben verilen karara istinaden davacı şirkete ticari defterlerini, verilen tetkikat günü ve saatinde işyeri adresinde hazır etmesi usulünce bildirilmiştir.
 
Tensiben verilen bu karar mucibi bilirkişinin isteğiyle, mahkeme yazı işleri müdürü ile birlikte davacı vekili de (mevzuda muttali) olmuşlardır. Yani mahkeme yazı işleri müdürü ile birlikte bilirkişi; taraf vekillerini arayarak inceleme hakkında bilgilendirmiş ve duruşmalardaki talepleri ve mahkeme ara kararı doğrultusunda tespit yapılabilmesi için yardımcı olunmasını istemişlerdir.
Ancak, davacı taraf defter ve belgelerini ibraz etmemiştir.
*
Ticari defterlerin işyeri adresinde ibraz edilmesi için ihtaratı ile kesin süre verilmesine, verilen süre içerisinde beyanda bulunulmadığı takdirde mevcut dosya kapsamına göre inceleme yapılacağı hususunun davacı tarafa ihtaratına,
 
Tevdi edilen dosyada bilirkişi olarak, denetime elverişli rapor tanzim edilebilmesi için davacı adresindeki defter kayıtlarının ve belgelerin yerinde inceleme yetkisi verilmesine, 
 
Bu nedenle dava dosyasında bilirkişinin ek çalışmasına karşı takdir olunan bilirkişi ücretinin artırılmasına,
 
Taraflara yapılacak uyarı ve yeniden verilecek kesin sürenin bitmesinin ardından bilirkişinin raporunu yazması ve mahkemeye sunması için ek süre verilmesine karar verilmesi yetkili mahkemeden istenilmiştir. 
*
Tesadüfi örneklemeyle seçtiğim yargı aşamasına ilşkin bilirkişi çalışması umarım, bu konularda görev üstlenmiş okurlarımıza faydalı olur:
 
* * * 
 
B........ . İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
 
(İhtarat Talebi, Yerinde İnceleme Yetkisi Verilmesi ve Bilirkişi Ücret Takdiri)
 
ESAS NO : 2013/ 2.. Talimat
 
DAVACI : ........ SERVİSİ VE TİCARET A.Ş.  A.... cad. 2/A Blok C........ / İSTANBUL 
 
VEKİLİ : Av. A...... B..........
 
DAVALI : M......... K......... TC No: 234........ 
 
DAVA : Davacı ...... SERVİSİ VE TİCARET A.Ş. ile davalı M....... K......... arasında A........  İŞ MAHKEMESİ'nde görülen itirazın iptali davasına ilişkindir.
 
BİLİRKİŞİYE TEVDİ EDİLEN GÖREV : 
 
A....... İş Mahkemenin ....06.2013 tarihli duruşmasında davacı vekilinin talebi üzerine ticari defter kayıtlarının bilirkişi marifetiyle incelenmesine karar verilmiştir. 
Bu nedenle davacı  SERVİSİ VE TİCARET A.Ş. ile M....... K......... arasında Sayın Mahkeme huzurunda görülen itirazın iptali davasında;  Davacının adresi olan A....... CADDE 2/A BLOK C......... - İSTANBUL adresindeki kayıtlar ve dava dosyası da incelenmek üzere bilirkişi olarak re'sen seçilmiş bulunmaktayım.
Dava dosyası tarafıma tevdi edilmiştir. 
 
Sayın Mahkemenizce ....10.2013 tarihinde tensiben verilen Karara istinaden davacı şirketin 2011 yılına ait yevmiye ve envanter defterleri verilen tetkikat günü ve saatinde davacının işyeri adresinde hazır edilmesi usulünce bildirilmiş olup, tensiben verilen bu karar mucibi 52..... Yz. İşl. M. ile birlikte davacı vekili de mevzuda muttali olmuşlardır. 
 
NETİCE VE TALEP :  
 
Davacı tarafa defter ve belgelerin ibrazı için ihtaratı ile kesin süre verilmesine, verilen süre içerisinde beyanda bulunulmadığı takdirde mevcut dosya kapsamına göre inceleme yapılacağı hususunun davacı tarafa ihtaratına, 
 
Tarafıma tevdi edilen dosyada bilirkişi olarak, denetime elverişli rapor tanzim edebilmem için davacı adresindeki defter kayıtlarının ve belgelerin yerinde inceleme yetkisi verilmesine,
 
Yapacağım hizmet karşılığında bilirkişi ücreti olarak 200 TL takdir edilmiştir ancak  Yevmiye Defteri, Envanter Defteri ile Defter-i Kebir olmak üzere dava konusu olayla ilgili Hesap Bilgileri, sözleşme, fatura ve makbuzlar, dekont ve çek örnekleri, dava dosyasında mevcut belgeler, fatura fotokopileri olmak üzere  çok sayıda evrakı tasnif edip inceleyerek rapora bağlamam gerekmektedir. Bu nedenle dava dosyasında emek ve mesaime karşı takdir olunan bilirkişi ücretinin artırılmasına, davacı tarafa yapılacak ihtarat ve verilecek kesin sürenin bitmesini müteakip raporumu yazmak ve ibraz edebilmek için ek süre verilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim, 
 
Talebimin nihai takdir ve değerlendirmesi Sayın Hakimliğinize ait olmak üzere gereğini yüksek müsaadelerinize saygılarımla sunarım.  16.11.2013
 
Bilirkişi   
Ahmet AK 
 
TC No: 162.....852 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 276
Toplam yorum
: 141
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 1044
Kayıt tarihi
: 19.11.12
 
 

Evli, 2 evlat babası, 1965'te doğdu, inançlı, müziksever, insansever, yurtsever, iyi yüzer, ünive..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster