Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

25 Mayıs '13

 
Kategori
Blog yazarları tartışıyor!
Okunma Sayısı
364
 

Meyhane ve kerhaneleri kapattırarak, başbakanı halife ilan edenler...

Meyhane ve kerhaneleri kapattırarak, başbakanı halife ilan edenler...
 

Alkol yasaklarının niçin geldiği nihayet belli oldu.

Akit Ga­ze­te­si­’nin in­ter­net si­te­si ha­ber­vak­tim.co­m’­da tar­tış­ma ya­ra­ta­cak bir ya­zı ya­yın­lan­dı.

Si­te­­nin ya­zar­la­rın­dan Mus­ta­fa Dur­du, 22 Ma­yıs gü­nü “Ey hü­kü­me­t” baş­lık­lı bir ya­zı ka­le­me al­dı. Dur­du, Başbakan’a tav­si­ye­ler­de bu­lun­du. “Mey­ha­ne­le­ri, ker­ha­ne­le­ri ka­patın. Bun­la­rı ya­par­sa­nız bu mil­let si­zi ha­li­fe bi­le ya­pa­r” de­di. İş­te o ya­zı­dan ba­zı bö­lüm­ler:

* U­lu­sal­cı la­ik­le­rin bas­kı­sın­dan as­la kork­ma­yın! On­lar bir avuç ki­şi­dir.

* Kı­lık kı­ya­fet dü­zen­le­me­si­ni ar­tık ya­pın.

* Al­kol dü­zen­le­me­sin­den as­la ge­ri adım at­ma­yın. Bi­la­kis ile­ri adım ata­rak mey­ha­ne­le­ri ve ker­ha­ne­le­ri ka­pa­tın. Müs­lü­man bir ül­ke­de mey­ha­ne ve ker­ha­ne­nin ol­ma­sı Al­la­h’­a iha­net­tir.

* Aya­sof­ya Ca­mi­i­’ni esa­ret­ten kur­ta­rın! Fa­ti­h’­in bed­du­asın­dan sa­kı­nın!

* Genç­li­ği İs­lam al­fa­be­si ile ba­rış­tı­rın.

* Brü­tüs­le­re dik­kat edin.

* Ey Hü­kü­met! Eğer bun­la­rı ya­par­sa­nız bu dün­ya­da ve ahrette ma­mur olur­su­nuz. Eğer bun­la­rı ya­par­sa­nız bu mil­let si­zi hem baş­kan, hem sul­tan hat­ta ha­li­fe bi­le ya­par. Yal­nız­ca Al­la­h’­tan kor­kun.

Böyle bir yazıyı okuyunca, birden bire Hüner Coşkuner’den aşağıda sözlerini yazdığım şarkıyı dinlemek istedi canım. Bir kadeh rakıyla çok güzel gitti!..

Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul’un
Seni aradım âh kadehlerdeki dudak izlerinde
Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde

Artık o eski günler geride kaldı. Bundan sonra ne meyhane, ne kerhane…

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Akif Beki başbakanı mehdi ilan etmiş bile...Yakında son halife ilan ederlerse şaşırmayacağım..Selamlarımla.

Tülay EKER 
 25.05.2013 13:02
Cevap :
Merhaba, yorum ve katkı için teşekkürler. Selamlar, saygılar...  25.05.2013 18:22
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 3842
Toplam yorum
: 6442
Toplam mesaj
: 310
Ort. okunma sayısı
: 3071
Kayıt tarihi
: 23.03.08
 
 

Antalya'da 1956 yılında doğdum. Emekliyim, Üniversite mezunuyum. Evliyim, bir oğlum var Mimar. Gü..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster