Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 
 

Yavuz Taşcı -ÇözümPark

http://blog.milliyet.com.tr/yavuztasci

30 Temmuz '11

 
Kategori
Bilişim
Okunma Sayısı
538
 

Microsoft Assesment and Planning Tool

Microsoft Assesment and Planning Tool
 

Herkese merhaba. Bu makalemizde, Microsoft’un Microsoft Assesment Planning Toolkit (5.5) aracı hakkında bilgi sahibi olmuş olacağız. Microsoft Assesment Planning Toolkit, Microsoft’un sistemimiz üzerindeki kaynaklar hakkında, envanter çıkarma ve planlama aracıdır.  

MAP sayesinde biz sistem yöneticileri, network üzerinde bulunan bilgisayarlarımız hakkında bilgi toplayabilmekteyiz. Bu ifadeyi biraz detaylandıracak olursak, diyelim ki network üzerindeki Windows XP işletim sistemi yüklü bilgisayarlarımızı, Microsoft Windows 7 işletim sistemine yükseltmek istiyoruz. Fakat, network üzerindeki kullanıcılarımızın sistem özelliklerinin, Windows 7 işletim sistemine geçmek için uygun olup olmadığını bilmiyoruz. İşte bu durumda, networkte ki herhangibir bilgisayar üzerine Microsoft Assesment Toollkit aracını yükleyerek, network üzerindeki bütün bilgisayarları dolaşmadan kullanıcılarımızın sistemleri hakkında bilgi toplayabiliriz. Bu işlem bize zaman açısından da büyük bir fayda sağlamaktadır.  

Microsoft Assesment Planning Toolkit hakkında kısaca bilgi verdikten sonra desteklediği işletim sistemlerine geçiş yapabiliriz.  

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ: 

Microsoft Assesment Planning Tool aracı;  

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008

İşletim sistemleri üzerinde çalışabilmektedir.  

MİCROSOFT ASSESMENT PLANNİNG TOOLKİT 5.5 İLE GELEN YENİLİKLER 

 • Windows Azure Platformları için uygulama ve portföy analizi
 • Sanallaştırma planlama ( Hyper-V, ve Cloud Teknolojileri)
 • Internet Explorer 9 için geçiş aşamaları belirleme
 • Office 365 için hazır istemci ortamı
 • Gelişmiş heterojen ortamlı sunucularda envanter belirleme

 

MİCROSOFT ASSESMENT PLANNİNG TOOLKİT GENEL BAKIŞ 

Microsoft Assement Planning Toolkit, üç temel işlevi yerine getirmektedir.Bunlar;  

 • Heterojen (Güvenli) Envanter Hazırlama
 • Analiz Değerlendirme
 • Hazırlık Raporlama

Heterojen (Güvenli) Envanter Hazırlama 

MAP , büyük ve küçük ölçekli işletmeler ve network üzerinde envanter hazırlama imkanı sağlamaktadır. MAP, network üzerindeki bir bilgisayar üzerine kurulur ve ağ üzerindeki tüm bilgisayarların sistem kaynakları ve donanım envanteri güvenli bir şekilde bu bilgisayar üzerinde tutulur ve düzenlenir. MAP, değerlendirme ve envanter hazırlamak için BT ortamındaki mevcut yönetim araçlarını kullanır. Bu araçlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.  

 • Windows Yönetim Araçları (WMI)
 • Uzaktan Kayıt Defteri Hizmeti
 • Aktive Directory Etki Alanı Hizmetleri

gibi yönetim araçları kullanılmaktadır. MAP ile aşağıdaki işletim sistemleri üzerinde envanter hazırlama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.  

 • Windows 7
 • Office 2010 ve önceki sürümlerde
 • Windows XP Professional
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008 ve /R2
 • Windows Server 2003 ve /R2
 • Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server
 • Internet Explorer 9 ve önceki sürümler üzerinde kullanılabilmektedir

Analiz ve Değerlendirme 

Microsoft Assesment Planning Tooll, Windows 7 , Windows Server 2008 , Windows Server 2008 R2 , SQL Server 2008 R2 , Microsoft Office 2010 ve Office 365 ‘e geçiş için detaylı bir veri analizi yapmaktadır. Analiz değerlendirme ile beraber, network üzerindeki bir bilgisayar üzerinde detaylı bir şekilde analiz yapılır, ve sistemin donanımsal yönden ne gibi eksiklikleri olduğu yönünde rapor hazırlanır. MAP, Windows Server ve Linux işletim sistemleri üzerinde ve sanal bir ortamda çalışan bilgisayar üzerinde heterojen, yani güvenilir bir BT ortamının oluşmasını sağlamaktadır. MAP, kamu ve özel bulut platformları için iş yükü değerlendirme yeteneği içermektedir.  

Hazırlık Raporlama: 

Yukarıkdaki yazımızda, MAP’ın analiz ve değerlendirme işevinden bahsettik. Analiz ve değerlendirme işlevi ile beraber sistemin donanımsal yönden neye ihdiyaç duyduduğu bir nevi sistemin artı ve eksi yönler belirlenmekteydi. Hazırlama ve raporlama işlevinde ise, analiz ve değerlendirmeye tabi tutulan sistem verilerinin rapor edilmesi işlemi yer almaktadır. Hazırlanmış olan sistem verileri sonuçları aynı zamanda Microsoft Word ve Excel üzerinde görüntülenebilmektedir.  

Hazırlık raporlama aşamasında, sistemin hazırlanmış olan verilerinin artık rapor edilmesi işlevinden bahsettik. Şimdi bu raporların hangi senaryolar için üretildiğinden kısaca bahsedelim. Haırlık ve raporlama aşağıdaki senaryolar için gerçekleştirilmektedir.  

 • Network üzerinde bulunan Client (İstemci) bilgisayarlarının üzerinde yüklü durumda olan mevcut işletim sistemlerinin (Windows XP, Windows Vista, vb) Windows 7 işletim sistemine geçiş için donanımsal yönden önerilerinin belirlenmesi
 • Internet Explorer 7 ve daha üstü sürümleri için Envanter raporlama
 • Sistemde halihazırda bulunan Antivirus, Malware, ve Windows Firewall hakkında raporlama
 • Mevcut durumda olan Microsoft Office yazılımının , Microsoft Office 2010 veya Office 365 ‘e (migration) yani geçiş aşamalarının belirlenmesinde
 • Windows Server 2003 işletim sistemi ile çalışan bir bilgisayarın, Windows Server 2008’upgrade edilmesinde, ve temel donanım ve cihazların tanımlanmasında.
 • Network üzerindeki Windows 2000 ortamları için envanter değerlendirmesi.
 • Hyper –V ve VMware üzerinde çalışan sanal makinaların belirlenmesi.
 • Web uygulamaları kullanan IIS sunucuların, Windows Azure Platformuna geçişi için SQL Server veritabanlarının tanımlanması ve değerlendirilmesi gibi bir takım senaryolardan bahsedebiliriz.

Evet, Microsoft Assesment hakkında kısaca bilgi verdikten sonra kurulum aşamalarına geçiş yapabiliriz. Kurulumu başlatmak için http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/dd537566 adresinden Microsoft Assesment Planning Tool aracını indiriyoruz. Yukarıdaki vermiş olduğum adresten tool’u indirdikten sonra üzerine gelip çift tıklıyoruz ve kurulumun başlamasını sağlıyoruz.  

Aşağıdaki şekilde de gördüğünüz gibi, kuruluma devam edebilmemiz için, karşımıza sistemimizde yüklü olması gereken bileşenlerin listesini gösteren pencere çıkmaktadır.Eksik olan bileşenleri de sistemimize yükledikten sonra finish tuşuna basarak kuruluma kaldığımız yerden devam ediyoruz.  

Sistemimizde ki eksik bileşenlerin de kurulumu tamamlandıktan sonra Finish tuşuna basıyoruz. Finish tuşunun ardından karşımıza Welcome to the Microsoft Assesment and Planning Toolkit Wizard penceresi çıkacaktır. Karşılama ekranını da next adımı ile geçiyoruz.  

Karşılama ekranından sonra karşımıza Lisans sözleşmesi penceresi çıkmakta. Lisans sözleşmesi ekranını da next ile geçiyoruz.  

Bu pencerede ise kurulum dosyalarının kopyalanacağı lokasyonu belirliyoruz ve bu ekranı next ile geçiyoruz.  

Bu pencerede ise, SQL Server Express kurulum seçenekleri bulunmaktadır. SQL Server Express’sistemimize kurmak için Download and Install seçeneğini seçiyoruz ve next ile diğer bir adıma geçiş yapıyoruz.  

Ve ınstall diyerek kurulumu başlatıyoruz.  

SQL Server ve Microsoft Assesment Planning Toolkit sistemimize yükleniyor..  

Ve kurulum başarılı bir şekilde tamamlandı. Finish diyerek kurulumu tamamlıyoruz.Kurulumun sonucunda yönetim konsolunun açılmasını istiyorsanız Open the Microsoft Assesment and Planning Toolkit seçeneğini seçebilirsiniz.  

Kurulum bittikten sonra karşımıza MAP 5.5 yönetim konsolu karşımıza gelir. Yönetim konsolu ekranı, şekil-9’da görmüş olduğunuz gibi dört bölümden oluşmaktadır.Bu bölümlerden kısaca bahsedecek olursak;  

 • Inventory and Assesment
 • Software Usage Tracker
 • Surveys
 • Reference Material

Inventory and Assesment (Envanter Değerlendirme) 

Network ortamında bulunan Client bilgisayarlar ve sunucular hakkında bilgi toplar ve değerlendirir. Envanter toplama bölümü üç bölümden oluşmaktadır.Bunlar;  

 • Discovery and Readiness
 • Inventory Summary Results
 • Performance and Consolidaiton

Discovery and Readiness: 

Client, sunucu, Database ve Cloud sistemleri üzerinde değerlendirme ve analiz oluşturmak için bu seçenek seçimelidir.Discovery and Readiness seçeneği altında karşımıza birden çok sistem üzerinde envanter ve değerlendirme oluşturabileceğimiz seçenekler karşımıza çıkacaktır. Bu seçeneklerden bazıları;  

Windows 7 Readiness 

Network ortamındaki client bilgisayarların, Windows 7 işletim sistemi için hazır hale getirilmesi ve gerekli donanım yükseltmeleri hakkında rapor oluşturulması sağlanır. Bu sayede, Windows 7 işletim sistemine geçecek client bilgisayarların donanımlarının Windows 7 işletim sistemi için uyumluluğu belirlenmiş olmaktadır.  

Microsoft Windows Server 2008 R2 Readiness 

Network üzerindeki sunucu bilgisayarların, Windows Server 2008 R2 işletim sistemine hazır hale getirmek için rapor oluşturulur. Bu seçenek ile, Windows Server 2008’e terfi etmeyi planlanan bilgisayarların donanım yükseltmeleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlanır.  

Windows Server 2008 Readiness 

Bu seçenekte de, ortamdaki server bilgisayarlarının, mevcut işletim sisteminin, Windows Server 2008 işletim sistemine yükseltilmesi ve gerekli donanım bilgilerinin ayrıntılı bir şekilde raporlanması sağlanır.  

Virtual Machine Discovery 

Microsoft Hyper-V ve VMware gibi sanallaştırma ortamları üzerinde çalışabilecek bilgisayarlar için raporlama imkanı sağlamaktadır.  

Internet Explorer Discovery 

Sistemimizde mecvut durumda bulunan Internet Explorer dışındaki tarayıcılar hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.  

Web Application Discovery 

SQL Server veri tabanı ortamında, stoklar, web uygulamaları örnekleri ve Windows Azure platformu için kurum içi iş yükünü planlamak için gerekli olan bilgileri raporlar.  

Microsoft SQL Server Discovery 

Network ortamında çalışan SQL Server bilgisayarı için detaylı rapor üretir. Üretilen raporun herbir örneği sistemde mevcut durumda olan veritabanlarını gösterir.Üretilen rapor sayesinde, ortamda bulunan SQL Server örneklerini veya veritabanlarını birleştirme imkanı da sağlanmaktadır.SQL Server yüklü bir bilgisayar üzerinde veya SQL Server bileşenleri olan bilgisayar üzerinde tanımlanır.  

Windows Server Roles Discovery 

Windows Server işletim sistemi ile çalışan fiziksel bilgisayarlar ve sanal bilgisayarlar hakkında detaylı bir bilgi sağlar. Bu sistem ile beraber sunucu üzerindeki yüklü durumda olan sunucu rolleri detaylı bir analiz edilir ve gerekiyorsa yükseltme işlemi için öneriler hazırlanır.  

Office 365 Readiness 

Office 365 hazırlık değerlendirmesinde, ortamda bulunan fiziksel bilgisayarların, üzerlerinde yüklü olan donanım ve yazılım bakımından değerlendirilmesi yapılır, yapılan değerlendirme sonucunda Office 365 ‘e geçiş işlemi için hazır bir rapor oluşturulur.  

INVENTORY SUMMARY RESULTS 

Envanter sonuçları özeti bölümünde, tüm bilgisayarlar veya ürünler için gerçekleştirilen envanter sonuçları yer almkatadır. Aşağıdaki şekillerde de gerçekleştirilen envanter sonuçlarını görmektesiniz.  

 

Performance and Consolidaiton 

Performans ve konsolidasyon bölümünde bulunan wizard (sihirbaz)‘lar sayesinde , fiziksel sunucular hakkında performans ölçümleri, ve ayrıntılı envanter bilgileri sağlanarak, sunucu konsolidasyonu hazırlama aşamalarında bize yardımcı olmaktadır. Yine bu seçenek altında karşımıza dört bölümden oluşan, sihirbazlar çıkacaktır. Bu sihirbazlardan kısaca bahsedecek olursak;  

Inventory and Assessment Wizard  

Bu sihiribaz, Donanım yapılandırmaları, sunucu rolleri, uygulamalar ve ortamda bulunan bilgisayarlar üzerinde çalışan hizmetlerde dahil olmak üzere, sunucu ortamı hakkında bilgi toplamamızı sağlar.  

Gather Performance Metrics 

Performans ölçümü sihirbazında, CPU , hafıza, disk ve network kullanımı gibi bilgiler, kendimizin belirlediği bir süre içerisinde toplanır.Performans bilgileri toplamak için gerekli olan süre maksimum otuz dakikadır. Eğer Otuz dakika içerisinde bilgi toplama işlemi başarısızlıkla sonuçlanırsa, tekrardan veri toplama sihirbazını çalıştırmak mümkün olmayacaktır.  

Calculate Potential ROI 

Microsoft Entegre Sanallaştırma Hesaplayıcısı (ROI) Microsoft sanallaştırma çözümlerinin yatırım getirisini tahmin edebilmemizi sağlar. Entegre sanallaştırma hesaplayıcısı, BT alt yapısı ve sanallaştırma planları hakkında, bilgi edinmemizi gerektirir. Alt yapı ve sanallaştırma hakkında MAP Toolkit ROI, bilgi sağlamada bize yardımcı olmaktadır.MAP Toolkit (ROI), sunucu konsolidasyonu sonunda bir XML dosyası oluşturur.  

Software Usage Tracker 

Software Usage Tracker, Microsoft çekirdekli sunucu türleri üzerinde ve cihazlar hakkında bilgi toplamaya yardımcı olmaktadır. Toplanan bu veriler, istemci bilgisayarların erişim lisansı raporlama ve envanter işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.  

Surveys 

Bu bölümde ise, Windows Masaüstü Senaryoları ve Windows Masaüstü senaryoları seçim aracı ile ilgili bağlantılar yer almaktadır.  

Reference Material 

Referans bölümünde, çeşitli kaynaklar ile ilgili bağlantılar yer almaktadır.  

Evet, Microsoft Assesment Tool hakkında bilgi verdikten sonra envanter çıkarma işlemine geçiş yapabiliriz. Envanter çıkarma işlemini makalemizin yukarıdaki kısımlarında da belirtmiş olduğumuz gibi Windows işletim sistemleri üzerinde ve sanallaştırma sistemleri üzerinde envanter çıkarma işlemi gerçekleştirebilmekteyiz. Ben, envanter çıkarma işlemini Window Server 2008 üzerinden gerçekleştireceğim.Sizde kendi amaçlarınız doğrultusunda envanter çıkarabilirsiniz.  

Envanter çıkarmak için, MAP yönetim konsolu üzerinde, Discovery and Readiness üzerine gelip çift tıklıyoruz ve listenin açılmasını sağlıyoruz.Açılan liste içerisinde Windows Server 2008 Readiness seçeneğine geliyoruz. ve sol sütunda bulunan Select Database seçeneğine tıklıyoruz.  

Create Select Database penceresinde, Name kısmına oluşturulacak olan database için bir isim giriyoruz ve OK tuşuna basıyoruz.  

OK tuşunun ardından yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Run the Inventory and Assesment Wizard seçeneğine tıklıyoruz.  

Bu ekranda ise, hangi senaryo üzerinde envanter çıkarma işlemi yapacağımız sorulmakta. Ben Windows Server 2008 işletim sistemi üzerinden envanter çıkaracağım için ilk seçenek olan Windows based computers seçeneğini seçiyorum ve next diyorum. Tabiki siz de kendi amaçlarınıza uygun sistemi liste içerisinden seçerek envanter çıkarabilirsiniz.  

Yukarıdaki şekilde ise hangi method kullanılarak keşif gerçekleştireceğimiz sorulmakta. Ben Active Directory etki alanı hizmetlerini kullanarak işlem yapacağım için bu seçeneği seçerek devam ediyorum.  

Yukarıdaki şekilde ise, Active Directry kimlik bilgilerini girebileceğimiz kısımlar yer almaktadır.Domain kısmına, sistemimizde mevcut durumda olan Active Directory Domaininin ismini giriyoruz.Domain Account kısmına ise, Active Directory domainine logon olan kullanıcı adı ismini giriyoruz. Password alanına ise, domain kullanıcısının şifresini yazıyoruz. Kimlik bilgilerinin de girilmesi işleminden sonra next diyerek bir sonraki aşamaya geçiyoruz.  

Active Directory Options penceresinde, yapılacak olan sorgulamanın domain ortamındaki bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.Eğer sorgulamanın domain üzerindeki bilgisayarlar üzerinden yapılmasını istiyorsanız birinci seçeneği seçebilirsiniz. Ortamınızda birden fazla domain contoller (DC) varsa alltaki seçeneği seçebilirsiniz. Mevcut yapıda başka bir domain contoller makinası olmadığı için ve sorgulamanın domain üzerindeki bilgisayarlar üzerinden yapılmasını istediğim için ilk seçeneği seçerek next’e tıkıyorum.  

Ağ protokolleri sayfasında, Protokol tipni seçiyoruz ve next diyoruz.  

Computer kimlik bilgileri sayfasında, Resimde de görüldüğü gibi Account oluşturup save butonuna tıklıyoruz  

Account oluşturma işleminden sonra, oluşturduğumuz Account’u Edit butonuna basarak yeniden düzenleyebilir, Remowe butonuna basarak da silebiliriz. Oluşturulmuş olan Account dışında yeni bir Account oluşturulmak istendiğinde ise, Create tuşuna basarak yeni bir hesap oluşturabiliriz. Hesap oluşturma işlemlerinden sonra next tuşuna basarak bir sonraki ekrana geçiş yapıyoruz.  

Yukarıdaki şekilde ise, teknoloji ve kimlik bilgileri yer almakta. Bu sayfayıda next diyerek geçiyoruz.  

Summary ekranında ise, bu zamana kadar yapmış olduğumuz işlemlerin özeti sunulmaktadır. Finish diyerek sorgu işlemini başlatıyoruz.  

Ve sorgulama gerçekleşiyor…  

Yukarıdaki resimde ise, Windows Server 2008 işletim sistemi için envanter sonuçları görüntülenmekte.  

Windows 7 envanter sonuçları.  

 

Evet, bu makalemizde Microsoft Assesment Planning Toolkit aracının kurulumu ve genel yapılandırmaları hakkında bilgi sahibi olduk. Bir daha ki makalemde görüşmek üzere hoşcakalın…  

Yavuz TAŞCI 

Microsoft Systems Engineer 

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 17
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 1138
Kayıt tarihi
: 30.03.10
 
 

1980 Doğumluyum. 1996 yılından bu yana bilgisayarla ilgilenmekteyim. Bu süreçte edindiğim tecrübe..

 
 
Yazarı paylaş
 • Tümünü göster