Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Haziran '07

 
Kategori
Bilgisayar
Okunma Sayısı
35751
 

Microsoft Visio Programının marifetleri...

Microsoft Visio Programının marifetleri...
 

MİCROSOFT VİSİO 2003 Programı, kolayca öğrenebileceğiniz kullanışlı ve her nedense pek bilinmeyen programdır. Bunun nedeni de Office'in İngilizce tam versiyonunda bulunması ve Türkçe olarak bu programı anlatan fazla bir dökümanın bulunmamasıdır. Bu ihtiyacı karşılamak için Visio ile ilgili bu yazıyı kaleme aldım.
Visio Programı, kavramları, görsel bir sunuya dönüştürmeye yardım eden bir çizim ve diyagramlar programıdır. Visio, önceden tanımlanmış (hazır kalıplar şeklinde - stencils) şekiller, semboller, artalanlar ve kenarlıklar sağlayan bir programdır. Visio, profesyonel bir iletişim aracı yaratmak için diyagramımıza ögeleri sürükle - bırak mantığıyla çalışan bir programdır.

Öncelikle Visio 2003 programını açalım. Bu programda da Microsoft’un diğer programlarında olduğu gibi Menü çubuğu, standart araç çubuğu ve formatlama çubuğu bulunur.

1. Ekranımızın sol kenarında formatlama çubuğunun altında Şekiller Penceresi (Shapes Window) görünür. Şekillerin altında Şekil Kalıpları başlıkları (Stencil Title Bar) görünür. Bunlar Arrow Shapes (ok şekiller), Background (artalan), Basic Flowchart Shapes (temel akım şeması şekilleri), Brainstorming (beyin fırtınası), örgüt şeması, ev planları, elektrik-makine mühendisliği, veri tabanı, ağ vs. dir. Bunların herbirinin içinde şablon şekiller bulunur. Daha değişik Şekil Şablonları için Help’de Shapes Gallery’den de faydalanabiliriz.

2. Ekranımızın ortasında ise boş diyagram Çalışma Kağıdı (workspace) bulunan Çizim Penceresi (Diagram Window) bulunur (milimetrik kağıt).

3. Ekranımızın sağ kenarında ise Görev Bölmesi’nin (Task Pane) içinde bazı yardım fonksiyonları (Getting Srtarted, Diagram Gallery ) vardır. Genellikle diyagram çalışma kağıdı alanını genişletmek için bu pencereyi kapatır, gerekli olduğunda da açarız. Bunu yapmak için standart araç çubuğunda Getting Started’ı seçerek açarız. Getting Started’dan çıkmak için ise x’e tıklarız.

YENİ BİR DİYAGRAM OLUŞTURMA

1. Shapes (şekiller) butonunda Category altında Business Process altında Basic Flowchart Shapes’ın içindeki şekil şablonlarından birisini seçelim ve bu şekli çalışma kağıdımıza sürükleyelim.

2. Standart araç çubuğunda Connector Tool (bağlantı - bağlayıcı aracı)’ı tıklayalım. Bağlantı aracı işlemlerimizi yaptığımız esnada seçili olarak görünecek ve iptal edilinceye kadar aktif kalacaktır.

3. İlk seçtiğimiz şekil çalışma sayfamızda seçili iken, ikinci bir şekli çalışma kağıdımıza sürükleyelim. Şekiller, bağlantı aracı (connector tool) açık olduğu zaman otomatik olarak bağlanacaktır.

4.Akış şemasındaki bütün aşamaları içeren şekilleri girinceye kadar şekilleri eklemeye devam edelim.

5.Şekiller, yeniden şekillendirilebilir veya taşınabilir olmasına rağmen bağlantılar değişmeden kalacaktır.

ŞEKİLLERİ BAĞLAMA ( CONNECTİNG SHAPES )

Visio’da iki tip bağlantı vardır.

Şekilden şekile bağlantı : İki şekil arasındaki en yakın iki noktalardan bağlanır (büyük kırmızı kare şeklinde görünür.).

1.Bağlayacağımız şekilleri (her ikisini) seçelim. Bağlantımız oluşur.

2.Menüden Shape > Connect Shapes’i seçelim.

Bir noktadan diğer noktaya bağlantı: Belirli bağlantı noktalarında şekileri bağlar (koyu kırmızı bitiş noktaları şeklinde görünür).

1.Standart araç çubuğunda Connector Tool butonunu tıklayalım.

2.Bağlamak istediğimiz ilk şeklin bağlantı noktası üzerinde Connector Tool ile pozisyonunu belirleyelim.

3. İkinci şeklin bağlantı noktasına ulaşıncaya kadar (dikey bağlantı çizgisi görününceye kadar) sürükleyelim ve fare butonunu bırakalım. Böylece bağlantımız oluşur.

BAĞLAYICIYI (CONNECTOR ) DEĞİŞTİRMEK

Bağlantı kurulmuş olan iki şekil arasındaki bağlayıcıda (connector) fareyi sağ tıklayınca kısa yol menüsü açılır. Burada istediğimiz değişiklikleri yaparız.

BİR DİYAGRAMA METİN EKLEMEK VE FORMATLAMAK

1. Metin girilecek bir şekli çift tıklayalım. Burada diğer MS Word veya Power Point’de olduğu gibi bir metin kutusu oluşturmaya ihtiyacımız yoktur. Visio bunu otomatik yaptığı gibi şekillerin dışında da metin kutularını oluşturma olanağı sağlar.

2.Visio’da metin yazımı için için varsayılan format Arial 8 font’udur. Formatlamanın en etkin yolu, metnin hepsini girmektir. Visio, metni girince şekillerin hepsini formatlar. Bunu yapmak için seçtiğimiz şekillerden birisini tıklayalım. Shift tuşunu basılı tutarken formatlamayı düşündüğümüz diğer şekilleri tıklayalım.

3. Metin seçili iken standart araç çubuğundan kullanmayı istediğimiz font, style ve size’ı seçelim.

FORMATLANMIŞ BİR DİYAGRAMA ŞEKİLLER EKLEMEK

Diyagramımıza bir aşama eklemeyi unutursak, Visio bize oldukça kolay bir çözüm yolu sağlar.Ekleyeceğimiz yeni şekli seçer, diyagrama sürükler ve şekli eklemek istediğimiz yerde bağlayıcının (connector) üzerinde dururuz. Bu durduğumuz aşamada makas ikonu göründüğü zaman şekli bırakırız (tipik sürükle - bırak mantığı). Daha sonra bu şeklin içine metnimizi yazar ve diyagramımıza yeni şekli eşleştirerek formatlarız.

BİR ARTALAN (BACKGROUND) OLUŞTURMA

Visio, diyagramımıza ekleyeceğimiz çeşitli standart artalanlar (background) sağlar.

Ekranımızın sol kenarındaki menüden (Shapes) “Background” ı tıklayalım. Visio’nun çizim sayfamızın altına bir sekme eklediğine dikkat çekelim. Bu sekme, Page-1 olarak etiketlenmiştir. İkinci sekme ise “VBackground” olarak etiketlenmiştir. Burada çoğunlukla Page-1 sekmesinde çalışacağız. Aşağıda bulunan sekmelerden hangisini seçersek, o sayfaya içerik ekleyerek veya çıkartarak düzeltme yapacağız anlamına gelir.

RENK DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMEK

Diyagramımıza renk eklemenin en etkin yolu şekillerimizi, artalanımızın ve metnimizin hepsini birden değiştirerek renk düzeni işlevselliğini kullanmaktır.

1. Çalışma sayfamızı sağ tıklayalım ve Renk Düzeni’ni (Color Scheme) seçelim.

2. Color Scheme ekranı açılınca, bu ekranda Scheme’i seçeriz , Apply ve OK’ye basarız. Farklı renk tercihlerini önizledikten ve istediğimiz rengi seçtikten sonra Apply ve OK’ye basarız.

3. Bazen bir yada iki şeklin rengini etkileyici olması için değiştirmek isteyebiliriz. Bunu yapmak için rengini değiştirmek istediğimiz şekli seçeriz, sonra formatlama araç çubuğundaki boyama aracını (Paint Bicket Tool) tıklarız. İstediğimiz rengi seçtiğimizde, sadece rengini değiştirmek istediğimiz şeklin renginin değiştiğini görürüz.

HİPERLİNK EKLEME

1.Ekranımızın sol kenarındaki “Borders and Titles” sekmesini seçelim.

2.Hiperlink ikonlarından birisini seçip, diyagramımıza sürükleyelim ve hiperlinkin görünmesini istediğimiz yerdeki şeklin içindeki yere bırakalım.

3. Visio’da hiperlink ekranı açılacaktır. Bu ekranda Adress: kutusuna eklemek istediğimiz linkin adresini (URL) yazalım (Örnek: http://blog.milliyet.com.tr/Blogger.aspx?UyeNo=512841 ) ve OK’ye tıklayalım.

VİSİO ÇİZİMLERİ İLE NE YAPABİLİRİZ?

Visio çizimleri, MS Word ve Power Point gibi diğer programlara eklenebilir.

1. Visio araç çubuğundan Edit > Copy Drawing’i seçelim.

2. Power Point sunumu yada Word belgemizi açalım ve Visio çizimimizi eklemek istediğimiz yerde imleç ile pozisyonumuzu belirleyelim.

3. Edit > Paste ‘ı seçelim.

4. Çizimimizi değiştirmek için Word yada Power Point sunumunda iken şeklimizin üzerinde çift tıklayalım. Bu durumda Visio, düzeltmek istediğimiz yerin içinde yani Word yada Power Point’in içinde açılacaktır. Burada Visio programına gitmeden gerekli düzeltmeleri yaparız. (Copy / Paste vs.)

ŞEKİLLERİ ARAMA (Search for Shapes)

Visio’da değişik şekil şablonları ve bunların değişik türleri vardır. Bunları bulmak için ekranımızın sol kenarındaki Shapes’in altında Search for Shapes : kutusunda bulmak istediğimiz şekillerin adını yazalım (Örnek: Securty, Web vs.) ve Search butonuna basınca Security şablonları gelir. Buradan istediğimiz şekil şablonlarını seçeriz.

BİR ŞEKLİ TAŞIMAK

Taşımak istediğimiz şekli tıklayalım şeklin üstünde fare butonunu basılı tutarak diyagramdaki yeni yerleştireceğimiz yere sürükleyelim ve işlem bittiği zaman fare butonunu serbest bırakalım.

ŞEKİLLERİ KATMANLAŞTIRMA ( LAYERİNG SHAPES )

Visio’da diyagrama eklediğimiz ilk şekil (nesne) varsayılan olarak sayfanın en alt katmanı olarak atanır. Eklediğimiz ikinci şekil bir üst düzey katmanı olarak atanır. Eklediğimiz son şekil ise en üst katman olarak görünür.

Visio’da 4 katmanlaştırma komutu vardır.

1. Bring to Front (Öne getirme): Seçilen şekli sayfanın en üst katmanı olarak gösterir. Bütün diğer şekiller, seçilen şeklin arkasında görünür.

2. Send to Back (Arkaya gönderme): Seçilen şekli sayfanın en alt katmanı olarak gösterir. Bütün diğer şekiller, seçilen şeklin önünde görünür.

3. Bring Forward (İleri getirme) : Seçilen şekli bir katman üste getirir.

4. Send Backward (Geriye götürme) : Seçilen şekli bir katman alta götürür.

Diyagramımızda üstüste katmanlaştırılmış 3 daireden oluşan bir şeklimiz olsun. Diyagramımızdaki bu üç daireden en alttakini seçelim. Menü çubuğunda Shape > Order > Bring to Front’u seçince en alttaki şeklin en üst katmana geldiğini görürüz. Benzer şekilde en üst katmanda bulunan şekli seçelim. Menü çubuğundan Shape > Order > Send Backward’ı seçince en üstteki şeklin bir katman alta geçtiğini görürüz. Yukarıda bahsettiğimiz diğer seçenekleri kullanarak kullanarak şekillerin katmanlarını değiştirebiliriz.

ŞEKİLLERİ HİZALAMA (ALİGNİNG SHAPES)

1. Hizalamak istediğimiz şekilleri seçelim.

2. Menü çubuğundan Shape > Align Shapes’i seçince Align Shapes ekranı açılır. Burada hizalama seçeneğini (vertical yada horizontal alignment seçeneklerinden istediğimizi) seçip, OK’yi tıklayınca şekilerimizin hizalandırma işlemi tamamlanmış olur.

ŞEKİLLERİ DAĞITMA (DİSTRİBUTİNG SHAPES)

1. Dağıtmak istediğimiz şekilleri seçelim.

2. Menü çubuğundan Shape > Distribute Shapes’i seçince Distribute Shapes ekranı açılır. Burada dağıtma seçeneğini (vertical yada horizontal disributing seçeneklerinden istediğimizi) seçip, OK’yi tıklayınca şekilerimizin dağıtma işlemi tamamlanmış olur.

ŞEKİLLERİ GRUPLANDIRMA

Gruplandırma işlemide yukarıda bahsettiğimiz gibi benzer şekilde yapılır. Gruplandırmak istenilen şekiller seçilir ve menü çubuğunda Shape > Grouping Shapes > Group tıklanarak yapılır.

ŞEKİLLERİ DÖNDERMEK (ROTATE) / ÇEVİRMEK (FLİP)

Döndermek yada çevrilmek istenen şekiller seçilir.Menüden Shapes > Rotate yada Flip’i seçilerek yapılır.

ORGANİZASYON ŞEMASI YAPMAK

Menü çubuğunda File > New > Organizasyon Chart tılayalım. Organization Chart’ın içinde Executive şeklini çizim sayfamıza sürükleyelim ve burada ilgili yöneticinin ad ve unvanını yazalım. İkinci aşama olarak Manager şeklini Executive şeklinin üzerine sürükleyince Manager şekli Executive şeklinin altına yerleşir. Burada da ilgili yöneticinin isim ve ünvanını yazalım. Benzer şekilde diğer Manager şekillerini yerleştirdiğimizde bu şekiller Executive şeklinin altına yatay olarak yerleşir. (Visio’da yatay - horizontal - yerleşme varsayılan özelliktir. Bunu dikey - vertical - veya yan yana (side by side) şeklinde de yapabiliriz.). Üçüncü aşamada bir Position şeklini Manager şeklini üzerine sürükleyelince, Position şekli, Manager şeklinin altına yerleşir. Dördüncü olarak Visio’nun bir özelliğini daha kullanalım. Multiple Shapes şeklini Manager şekillerinden birisinin üzerine sürükleyelim. Burada Add Multiple Shapes ekranında Number of Shapes alanına 5 sayısını girelim ve OK’yi tıklayalım. Böylece Organizasyon Şemamız hazırlanmış olur.

Burada bir hatırlatma yapalım. Visio’da Organizasyon şeması yaparken altkademe şekiller varsayılan olarak yatay (horizontal) olarak kendiliğinden düzenli bir şekilde yerleşirler. Ancak bunları Organization Chart menüsünde Arrange Subordinates ekranını açarak yeniden düzenleyerek dikey (vertical), yan yana (side by side) yapabiliriz.

ORGANİZASYON ŞEMASINA BAŞLIK EKLEMEK

Organization Chart Shapes şekillerinden Title şeklini hazırladığımız organizasyon şemasının enüstüne sürükleyelim ve içine kurum ismini yazalım.

ORGANİZASYON ŞEMA SİHİRBAZINI KULLANARAK

ÖRGÜT ŞEMASI YAPMAK

File > New > Organization Chart > Organization Chart Wizard’ı tıklayınca Organization Chart Wizard ekranı açılır. Burada İnformation that’s already in a file or database’i (Bir excel dosyasında kurumumuzun yönetici ve personelinin adlarının, ünvanlarının ve bağlı oldukları yöneticilerin -reports to - yazılı olduğu bir tablomuz olsun.) seçelim ve Next’e tıklayalım. İkinci aşamada Browse’ı tıklayarak Excel dosyamızın yerini bulup Next’e basalım. Üçüncü aşamada isimleri bulalım ve Next’e tıklayalım. Dördüncü aşamadaki ekranda Data file columns: ‘ın altında Reports to’yu Displayed fields:’da Name’i seçip, Add butonuna ve Next’e tıklayalım. Beşinci aşamada Data file columns’ın altında Reports to’yu seçelim. Eğer Custom Properties özelliğini kullanmak istiyorsak, bulunmasını istediğimiz alanları (örneğin Name) seçelim. Son aşamada I want the wizard to automatically break my organization chart across pages’i işaretleyelim ve Finish’i tıklayalım. Böylece Visio’da Organizasyon Şema Sihirbazı yardımıyla şemamızı hazırlamış oluruz.

Fehmi DİNÇER

Ankara 2006

Microsoft Visio 2003 Uygulama Kılavuzu:

(Türkiye Kalkınma Bankası Dergisi 49.Sayı)

http://www.tkb.com.tr/data/file/kalkinma_dergisi/49_dergi.pdf (50 ve 55. sayfalar)


Microsoft Frontpage 2003 Programı Kılavuzu (1):

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=46254

Microsoft Frontpage 2003 Programı Kılavuzu (son):

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=49346


Başlangıçta Baharat Vardı...

(Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Dergisi 50. Sayı)

http://www.tkb.com.tr/data/file/kalkinma_dergisi/50_dergi.pdf (52, 53 ve 54. sayfalar)

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 109
Toplam yorum
: 40
Toplam mesaj
: 6
Ort. okunma sayısı
: 5627
Kayıt tarihi
: 23.03.07
 
 

1959 yılında Fertek - Niğde'de doğdum. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster