Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

18 Ekim '10

 
Kategori
Ekonomi - Finans
Okunma Sayısı
1218
 

MTSO Başkanı Aşut'tan, dokuz aylık ekonomik değerlendirme...

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, 2010 yılının ilk dokuz aylık değerlendirmesini yaparak önemli açıklamalarda bulundu.Açıklamayı aynen yayınlıyoruz: : 2008 yılında başlayan global kriz, dünya ticaret hacminin daralmasına neden olmuş ve neredeyse tüm ülkeler gibi Türkiye de bu olumsuzluktan payına düşeni almıştır. 2009 yılında ihracat geçen yıla göre yüzde 23 azalırken, ekonomideki yatırım ve tüketim harcamalarının gerilemesine paralel olarak ithalattaki gerileme ihracattan daha fazla olmuş, ithalat yaklaşık yüzde 30 daralmıştır.

2010 yılının Ağustos ayı itibariyle son 12 aylık dönemi kapsayan yıllık dış ticaret verileri değerlendirildiğinde; dış ticaret hacminde bir toparlanma izlenmektedir. Bir yıllık verilere göre; Türkiye’nin yıllık ihracatı yüzde 6 oranında artarken, ithalattaki artış yüzde 16 olarak gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi ithalat rakamları ekonomideki büyüme ile paralel hareket etmektedir. Ekonomide gerek tüketim gerekse yatırım harcamaları arttığında, ithalat rakamlarının da arttığı gözlenmektedir.

Mersin ili firmalarının ithalatındaki artış içerideki ticaretin de canlandığını gösteriyor…

İHRACAT

2009 Eylül-2010 Ağustos dönemini kapsayan 12 aylık dış ticaret verilerine göre ise; ilimiz firmalarının ihracatındaki artış yüzde 9 olurken, ithalatındaki artış da yüzde 31 oranında gerçekleşmiştir.

İlimiz firmalarının ticaret hacimlerindeki artış, Türkiye ekonomisindeki büyümeye paralel bir gelişme göstermiştir.

İthalattaki hızlı artışa rağmen Mersin firmaları dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor…

Türkiye’nin 2010 yılı Ocak-Ağustos dönemini içeren sekiz aylık ihracatı 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarken, ithalattaki artış yüzde 31 oranında gerçekleşmiştir.

İthalattaki hızlı artış dış ticaret açığını da aynı dönemde yüzde 79 oranında artırarak 42 milyar dolara taşımıştır. İthalattaki hızlı artış, ihracatın ithalatı karşılama oranını da aynı dönemde yüzde 73’den yüzde 64’e geriletmiştir.

Ocak-Ağustos dönemi Mersin ili itibariyle ele alındığında; bu yılki sekiz aylık ihracat; geçen yıla kıyasla yüzde 14 oranında artarken, ithalattaki artış yüzde 63 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye geneline paralel ancak biraz daha fazla artış gösteren ithalat, ihracatın ithalatı karşılama oranının da gerilemesine neden olmuştur.

Ekonomideki canlanma Serbest Bölgeye de yansıdı…

Mersin Serbest Bölgesi faaliyet hacminin, 2009 yılındaki olumsuz gelişmenin ardından, 2010 yılı Ağustos ayı itibariyle son bir yıllık dönemde yeniden toparlanmaya başladığı görülmektedir. Firmalarımızın ticaret hacimleri 2009 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 17 oranında artış göstermiştir.

2010 yılının Ocak-Eylül döneminde bölgede faaliyet gösteren firma sayısı 402’dir. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu sayı 403 idi.

Serbest Bölge firmalarının ticaret hacimlerindeki artış bölgede moralleri düzeltti.

Serbest Bölgemizin ticaret hacmindeki artış da dikkat çekicidir. 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde ticaret hacmi 1.3 milyar dolar iken, 2010 yılının aynı döneminde ticaret hacmi 1.6 milyar dolara yükselmiştir. Özellikle ticaret hacminin Eylül ayında geçen yıla göre aylık bazda yüzde 31 oranında yükselmiş olması, bölgemizin gelecekle ilgili beklentilerini olumlu yönde etkiledi. 2008 yılının son çeyreğinden itibaren başlayan krizin etkisi serbest bölgemiz açısından da ortadan kalkmaya başladı.

Mersin Limanı göstergeleri gerek Türkiye’nin gerekse ilimizin ticaret hacminin canlandığını teyit ediyor…

Mersin Limanı yük trafiğindeki artış sürüyor. 2008 Eylül-2009 Ağustos dönemini içeren 12 aylık verilere göre; limandan taşınan yük 20.6 milyon ton iken, 2010 yılının aynı döneminde taşınan yük 24.1 milyon tona ulaşmış bulunuyor.

Söz konusu dönemde yük trafiği yüzde 17 artarken, gemi trafiği yüzde 5, konteyner trafiği ise yüzde 44 oranında artış göstermiştir.

Ocak-Ağustos dönemine ilişkin verilere göre ise; 2008 yılında bir önceki yıla kıyasla yük trafiği yüzde 52 artarken, 2009 yılında yüzde 6, 2010 yılında ise yüzde 19 oranında artış performansı göstermiştir.

2010 yılının sekiz aylık döneminde limandan gerçekleşen ihracat ve ithalat yüklerinde geçen yıla göre artış olduğu görülürken; söz konusu dönemde Mersin limanındaki tek olumsuz gelişme, dâhili taşımacılıktaki gerileme olarak gözlenmiştir.

Mersin genelinde enerji tüketimi gerilerken, Organize Sanayi Bölgesinde enerji tüketiminde sıçrama gözleniyor. MERSİN SANAYİSİ ÜRETİYOR…

Genelde enerji tüketimindeki artış ekonomide canlanma, üretimde artış göstergesi olarak yorumlanır. Mersin genelindeki enerji tüketiminin, 2010 yılı Ağustos ayı itibariyle 12 aylık dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 oranında azaldığı görülmektedir.

Oysa onu izleyen tabloda Organize Sanayi Bölgesi’ndeki enerji kullanımının yüzde 30’un üzerinde artmış olduğu gözlenmektedir. Mersin genelinde ise bu yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla enerji tüketimi yüzde 7 gerilerken, Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 aydaki artış yüzde 33’ler civarındadır. Söz konusu dönemde Trakya Cam hariç bırakıldığında da enerji tüketimi bölgede artış göstermiştir. Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi, Gıda, İçki ve Tütün Sanayide, Kimya, Petrol Ürünleri, Lastik Plastik Sanayi ve Kağıt Ürünleri Basım ve Baskı Sanayide de eğilim aynı yöndedir. Turizm sektörü mevsime bağlı olarak Eylül ayında her zamanki trendi sürdürüyor…

2010 yılının Temmuz ayı turizm sektöründe sıçramanın yaşandığı bir ay olmuştur. Deniz yoluyla Mersin’i ziyaret eden gerek yabancı gerekse yerli turist sayısının 2009 yılı Temmuz ayının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir.

Turizm işletme belgeli tesislerin doluluk oranı da benzer gelişmeleri teyit etmektedir. 2010 yılı doluluk oranı 2009 yılının üzerinde gerçekleşmiştir. 2010 yılının Temmuz ayındaki sıçramanın tesislere yansıması oldukça olumlu görünmektedir. Doluluk oranının, Temmuz ayında yüzde 70’lere dayandığı gözlenmiştir. Ağustostan itibaren gerileme gözlense de, turizmde gelişmelerin 2009 yılına kıyasla daha olumlu olduğu görülmektedir.

YATIRIM- TEŞVİK BELGELERİ DURUMU

Mersin girişimcisi krizde de kriz sonrasında da yatırım yapmaya devam ediyor…

2009 yılında Türkiye genelinde krizin etkisinin yatırım teşvik belgelerine de olumsuz bir biçimde yansıdığı dikkati çekmektedir.

Mersin ili verileri ise Türkiye genelinin oldukça dışında bir görüntüye işaret etmektedir. 2009 yılında bir önceki yıla kıyasla belge sayısı, yatırım tutarı ve hedeflenen istihdam verileri pozitif gelişme göstermiştir.

2010 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye genelinde yatırım iştahının arttığı gözlenirken, ilimizde yatırım belgesi, yatırım tutarı ve yaratacağı istihdam rakamları ilimizin girişimci ruhunu bir kez daha teyit etmiştir.

İlimizin en önemli sorunu istihdam yaratmada iyi niyetli çabalar sürüyor…

Mersin ili uzun yıllardır hızla artan istihdamı yerleştirmek için büyük çabalar sarf etmektedir. Ancak yapılan yatırımlar ve yeni istihdam olanakları hızla artan nüfusu istihdam etmekte zorlanıyor.

Yani işe yerleştirmeler konusunda kalifiyeden kaynaklanan sorunların devam ettiği açıkça görülmektedir. Sekiz aylık gelişmeler ise biraz daha umut verici durumda. İlimizin istihdam sorununa yönelik iyi niyetli gayretlerin, kamu desteği olmaksızın sürdürülmesi oldukça zor görünüyor.

PEKİ BU KONUDA BİZ NE YAPIYORUZ…YILLARDIR YAPTIĞIMIZ SERTİFİKA PROGRAMLARINA EK OLARAK, UMEM PROJESİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIYIZ…UMEM NEDİR? DEVLETİN ÖZEL SEKTÖRÜN ELELE VERDİĞİ BÜYÜK BİR İSTİHDAM SEFERBERLİĞİDİR…

Bankaların kredi muslukları açıldı, takipteki krediler azaldı…

2008 yılının son çeyreğinde başlayan krizin derinleşmesini sağlayan faktörlerden biri de ticaretin daralmaya başladığı ortamda, bankaların kullandırdığı kredileri büyük ölçüde sınırlamasıydı. Krizde nakit akışlarının bozulmasına paralel olarak bankaların takipteki alacakları da doğal olarak arttı. Nitekim takipteki krediler tablosu incelendiğinde çift haneli batık kredi sorunu gündemdeydi. 2009 yılının son çeyreğinden sonra bankaların ilimize yönelik kredileri artırmalarının sonucunda takipteki kredilerin hızla düştüğü gözlenmiştir.

Bir taraftan kredilerin ilimiz ekonomisini canlandırıcı etkisi, bir taraftan da canlanmaya paralel nakit akışlarının düzelmesi; ilimizdeki batık kredi sorunun büyük ölçüde azaltmıştır. Kredilerin ve bankaların olumlu yaklaşımlarının piyasa üzerindeki pozitif etkisi bir kez daha kanıtlandı.

Piyasadaki canlanma, nakit akışlarının düzelmesi, bankaların olumlu yaklaşımları protestolu senet sorununu azalttı…

Gerek Türkiye genelinde gerekse Mersin ilinde protesto edilen senet sayısı ve tutarında hissedilir bir azalış olduğu gözlenmektedir. İlimizde son 12 aylık dönemde protesto edilen senet sayısı ve miktarında yüzde 21 oranında azalma gözlenmiştir. Bu olumlu gelişmede;

Dünya ekonomisinde krizin etkisinin azalması,

Artan ticaret hacimleri,

Ekonomideki canlanma,

Bankaların kredi musluklarını tekrar açarak piyasaya yönelik likidite verme girişimlerinin artması,

Nakit akışlarının düzelmesinin yarattığı olumlu beklentiler etkili olmuştur.

İlimizin Merkezi Yönetim Bütçesine pozitif katkısı devam ediyor…

2010 yılının sekiz aylık döneminde vergi gelirleri sıralamasında ilimiz 6. sırada yer alırken, net vergi gelirleri sıralamasında 7. sırada yer almıştır. Mersin ilinin Merkezi Yönetime net katkısı dikkate alındığında, ilimizin istihdam sorununun çözümüne yönelik olarak desteklenmesinin ilimizin kendi kaynaklarıyla da mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

İlimizin Girişimcilik iştahı yeni açılan şirket sayısına da yansıdı…

Kriz döneminde Mersin girişimcisinin yatırım isteği devam etmiştir. Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında; 2008 yılından 2009 yılına Türkiye genelinde yeni kurulan şirket sayısı yüzde 10 azalırken, Mersin ilinde yüzde 2 artmış olması girişimciliğin boyutunu göstermesi açısından önemli örneklerden biri olarak görülmelidir.

Yeni açılan şirket sayısı; 2010 yılının sekiz ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artmıştır. Yeni açılan gerçek işletme sayısındaki artış 2010 yılının sekiz ayında Türkiye genelinin gerisinde kalmış görünse de artış eğiliminde olması pozitif olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak;2008 küresel kriziyle birlikte; 2009 yılında ekonomide gözlenen daralmanın, 2009 yılının son çeyreğinden itibaren toparlanmaya başladığı, 2010 yılı ile birlikte yerini canlanmaya bıraktığı görülmektedir. Diğer taraftan İlimiz kriz döneminde de yatırım yapma yönünde eğilim göstermiş, Merkezi Yönetim Bütçesine pozitif katkısı devam etmiştir. Aldığı göç ile birlikte yoğun genç nüfusa sahip olan İlimizde istihdamın ise, önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiği görülmektedir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 775
Toplam yorum
: 33
Toplam mesaj
: 27
Ort. okunma sayısı
: 818
Kayıt tarihi
: 20.06.08
 
 

1958 doğumluyum. Uzun yıllardır Mersin'de Gazeteci-Yazar olarak görev yapmaktayım. 1999 seçimleri..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster