Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Şubat '10

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
4815
 

Müdür atama sonuç listesi

Müdür atama sonuç listesi
 

MEB Eğitim Kurumlarına müdür atamaları nihayet açıklandı. Atama takvimine göre 28 şubatta açıklanması gereken atama sonuçları bugün (01.02.2010) yayımlanabildi. http://blog.milliyet.com.tr/Mudurluk_Atamalari_ve_Mudur_Yardimciligi_Atamalari/Blog/?BlogNo=226215 Linkindeki yazımı okuyanlar hatırlayacaktır: Bazı iller bu takvime uygun şekilde sonuçları (28.01.2010) açıklarken, bir çok il iş ve işlemleri zamanında tamamlayamamıştır.

Samsun'da bu iller arasındadır.

Sürecin niçin takvime uygun şekilde tamamlamadığına ilişkin herhangi bir açıklamada gelmemiştir.

Durum belirsizleşince sorular, şüpheler, ardından oluşan güvensizlik ortamı...

Atama listesinin yayımlanması (Samsun atama listesi http://samsun.meb.gov.tr/atamalar/muduratama_01022010/muduratama_01022010.pdf diğer listeler il milli eğitim müdürlüklerinin web safalarında yayımlanmaktadır) belirsizlikleri ortadan kaldırmaktan çok yeni soruları gündeme taşımıştır.

Listede sadece atanabilenlerin isimleri ve atandığı okullar yer almakta; bulunması gereken sınav ve atama puanlarına yer verilmemektedir.

Kaç puanla atanmışlardır?

Sınav puanları nedir?

Atama puanları kaçtır?

Hangi kriterden kaç puan almışlardır?

Ödülleri yönetmeliğin yayımlanmasından sonraki zamana mı denk gelmektedir?

Atama sürecinde tercih listesi onaylandığı halde sonradan değiştirmiş mi dir?

Gibi çok sayıda soru yanıtını beklemekte... (Güncelleme 02.01.2010 Yazdıklarımızın etkisindenmidir bilinmez. Samsun MEM dünkü atama listesini bugün sınav ve atama puanları yer alacak şekilde değiştirmiştir. Değişikliklerin yer aldığı link http://samsun.meb.gov.tr/atamalar/muduratama_01022010/muduratama_01022010.pdf )

Bildiğim kendi puanlarım...

Onları da kamuoyu ile paylaşıyorum.

Sınav puanım 74...

Değerlendirme puanım (Uzman Öğretmenlik, takdir, teşekkür, idarecilik ve öğretmenlikte geçen süre gibi) 38,5...

Toplam 112,5 eder.

Bir şey daha biliyorum.

Personel.meb.gov.tr'de yayımlandığından müdür olarak atananların puanlarını...

Benim 1. tercihime atanan öğretmen arkadaşımın sınav puanı 71...

2. Tercihime atanan 74...

3. Tercihime atanan 85...

4. Tercihime 78...

5. 70...

6. 74...

7. 70...

8. 84...

Görüldüğü üzere 8. tercihimden üçünde daha yüksek puanlı adayların atanbilmiş...

Diğerleri ya aynı puana ya da daha düşük puana sahip...

Şeffaflık veya saydamlık burada önem kazanıyor.

Bu arkadaşlarımın değerlendirme puanları kaçtır?

Sonuç listesiyle birlikte neden yayımlanmamıştır?

Bir çok il atama listesinde bu puanlara ayrı ayrı yer verdiğini hatırlatırım.

Yanlış anlamaları önlemek için atananların haketmediği halde atanmıştır şeklinde bir iddiam yok...

Ancak ortada puana göre bir yarış varsa en azından birincinin nasıl birinci olduğuna dair gerekçeler ortaya konmalıdır. Konmalı ki hatalı, yanlış, eksik değerlendirmeler yapılmasın...

Bir vatandaş olarak bilgi edinme hakkımı kullandığımı da belirtmeliyim.

Atamalarda bir şey daha dikkatimi çekmiştir.

Benden daha yüksek sınav puana sahip bir çok öğretmen tercihlerine atanamamıştır.

Bunların yerine yine sınavdaki performansı düşük adaylar yerleşebilmiştir.

"Bu çelişkiyi doğuran olay nedir" deyip bir kaç örneği inceledim.

Gördüm ki bunların neredeyse tamamı emeklilikleri dolmuş, yıllarını idarecilikte geçirmiş, haliyle takdiri, teşekkürü, maaş ödülü olan müdürler.

Bırakın takdiri teşekkürü, yüksek puanlı genç müdür adaylarının önüne geçebilmek için yöneticilikte geçen süresi yetebilmekte...

Genç aday arkadaşım sınavdan 100 puan alsa da nafile...

Değerlendirme kriterleri genç adaylara şans tanımıyor.

Bunu bir örnekle ortaya koyarsak yönetmeliğin doğru değerlendirilmesine katkıda bulunuruz sanırım.

Müdür Murteza Bey mesleğinde 30. yılını çalışmakta; 10 yıllık Müdür yardımcılığı, 10 yıllık müdürlük deneyimi bulunmaktadır. Ahmet Bey ise 10 yıllık öğretmenlik mesleğinin iki yılını müdür yardımcılığında geçirmiştir. Diğer puanları bir yana bırakıp sadece çalışma süresiyle ilgili puanları ortaya koyalım.

Mürteza Bey'in Müdür Yardımcılığından 13.2, müdürlükten 16.8, öğretmenlikte geçen süreden 4.8 olmak üzere 34.8'lik toplam puanına karşın, Ahmet Bey'in müdür yardımcılığından 2.64, öğretmenlikte geçen süreden 3.2 olmak üzere toplam 5.84 puanı bulunmaktadır.

Buradan Murteza Bey Müdür seçme sınavından barajı aşacak kadar 60 puan alsa, Ahmey Bey öğretmeninim bırakın geçmeyi aynı düzeye ulaşabilmek için 89 puan alabilmesi gerekiyor.

Bizim verdiğimiz bu örnekler puanlı listenin açıklanmasıyla ortaya çıkan gerçekleri açıklamakta kifayetsiz kalıyormuş meğer. 61 sınav puanıyla merkez okullarına atanabilen müdür olduğunu söylersem şaşırırsınız (Bu arada baraj puanının 60 olduğunu hatırlatırım). Bu müdür kardeşimin değerlendirme-atama puanı kaç biliyormusunuz 122.56. Değerlendirme puanı 61.56... Sınav puanından daha yüksek. Bu noktaya ulaşabilmesi için uzun yıllar çalışmaya, bu da yetmez uzuuun yıllar idarecilik yapmaya ihtiyacı var. Yazdıklarım bu kardeşim bunu haketmemiştir şeklinde algılanmasın lütfen... Vurgulamaya çalıştığım değerlendirme kriterlerine verilen puanlar eşitlerden bir gruba şans tanımıyor. Ben 23 yıllık öğretmenim, bu kardeşimiz karşısında benim de şansım bulunmamaktadır.

Uzun lafın kısası Yönetici Değerlendirme Formuna konulmuş olan kriterler genç öğretmene izin vermiyor. Atama sonuçları Yönetici Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin daha adaletli seçim için gözden geçirilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Yine yönetmelik Anadolu, Fen veya Sosyal Bilimler liselerine yönetici atanabilmek için getirdiği şart bu kurumlarda öğretmen olarak çalışıyor veya çalışmış olmak... Bir gün dahi bu kurumlarda çalışmışmanız bu okullara yönetici olarak atanabilmeniz için yeterli.

Özür gurubuna bağlı öğretmen yer değiştirme ocak 2010 listesini incelerken bir öğretmenin adı dikkatimi çekti. İlçelerden birinin meslek lisesine öğretmen olarak atanmıştı. Garipsedim. Garipsedim çünkü il merkezindeki büyük okullardan birinin müdür yardımcılığından ilçelerden birinin anadolu meslek lisesi öğretmenliğine isteğe ve seçme sınavı sonucuna göre atanmasını istemişti. Bu isteği gerçekleşmişti. Herhalde memleketine dönüp sakin bir meslek finalinden sonra emekli olacak diye düşündüm.

Aradan birkaç gün geçti. Aynı ismi ataması gerçekleşen müdür listesinde gördüm. Merkezdeki Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğüne atanmıştı. İsim benzerliği olmalı dedim. Branşına baktım. Aynıydı. Okulları, o da tutuyordu. "Pes" dedim. Bu kadar benzerlik masallarda ancak olabilirdi. Zayıf bir ihtimal olsada bir bu iki kişinin aynı kişiler olduğunu düşünsek bile ne olacak ki yönetmelik böyle istemiyor muydu. (İlgili madde "MADDE 7 Fıkra 2 Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılır" diyor. Diyor da "her biri kendi içinde olmak üzere" ibaresi doğru anlamışsam Anadolu Öğretmen Lisesi'ne yönetici olarak atanabilmek için Anadolu Öğretmen Lisesi'nde çalışmış veya çalışıyor olma koşulu getiriyor. Eğer Anadolu Öğretmen Lisesi'nde çalışıyorken "müdürlük seçme sınavını" kazanan biri varsa; bu aday dururken Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde birkaç gün çalışan birini bu göreve atayamazsınız. 7. maddenin 2. fıkrasından benim çıkardığım sonuç bu)..

Bendeki ard niyete bakınız ki Anadolu Lisesi'nde çalışmadığı için Anadolu Lisesi'ne atanamayan birini Anadolu Lisesi'ne müdür olarak atayabilmek için süreç devam ederken tayinini birkaç günlüğüne ilçe kız meslek liselerinden birine çıkarabileceklerini düşünebilmiştim. Günahkardım. Benim gibi oturup bekleyen bir günahkar atanabilir miydi?

Bir önemli ayrıntıyı daha sizlerle paylaşmak isterim: Yukarıda da sözünü ettiğim gibi asaleten müdürlük görevini sürdürürken müdürlük sınavına giren bazı adaylar barajı aşarak sadece yüksek puanlı genç adayları elemekle kalmamış, yaklaşmakta olan bir engeli de ustalıkla aşmışlardır.

O da çalıştığı kurumlarda 5 yılını doldurduklarından temmuz ayında tabi tutulacakları zorunlu yer değiştirme sıkıntısından sıyrılmalarıdır. Böylece kendi seçtikleri okullarda 5 yıl daha çalışma fırsatını yakalamışlardır.

Boşalttıkları müdürlük kadrolarına da dolu göründüğünden atama yapılamamıştır.

Müdür yapabilmek için müdür seçme sınavına müdürlerin alınması, sonra bu müdürler arasından müdür atanması eğitim yönetimine yeniden yapılenma veya dinamizm gibi lafta kalan,klişe olmaya mahkum büyük sözler.

Bir tarafta yüksek puanla atanamayan müdür adayları, diğer tarafta müdürü olmayan okullar...

Yaman bir çelişki değil mi?

Kılavuza "asaleten müdürlük görevini yürütenler müdür seçme sınavına katılamazlar" ibaresi konmuş olsaydı böyle bir sorun oluşmayacaktı.

Müdür Baş Yardımcısı ve Müdür Yardımcısı atama takvimi süreci hızla yaklaşmaktadır. Aynı kriterler bu atamalarda da geçerli olacağına göre önlem alınmazsa benzer sıkıntıların yaşanması muhtemeldir. (Müdür Baş Yardımcılığı atama takvimi bakanlık tarafından iptal edilerek mayıs ayına ertelenmiştir). Sonuç olarak; eğitim kurumu yöneticilerinin eşitler arasından sınavla seçiliyor olması son derece adil, adil olduğu kadar çağdaş bir uygulamadır.

Yönetmelikte olmayan, yenileşmeye engel kriterlerin ve şeffaf olmayan uygulamaların adalet duygusuna gölge düşürmesine izin verilmemelidir.

Musa Özcan

Öğretmen

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 165
Toplam yorum
: 184
Toplam mesaj
: 46
Ort. okunma sayısı
: 3853
Kayıt tarihi
: 25.08.07
 
 

Samsun Terme Şuvayip Köyü'nde doğmuşum. İlk ve ortaokulu Terme'de, lise öğrenimimi Ünye'de tamala..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster