Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Kasım '07

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
2122
 

Öğretmen yetiştirme sistemi acilen düzenlenmeli

Öğretmen yetiştirme sistemi acilen düzenlenmeli
 

Öğretmen atamalarının hali ortada. Eğitim fakültelerindeki plansızlık, mali politikaların atamaların önünü kesmesi gibi nedenlerle her geçen gün atanamayan öğretmen sayısı çığ gibi büyüyor. Bugün 200 bin civarında işsiz öğretmen var. Bunların yaklaşık yarısı ücretli olarak çalışıyor. Diğer kısmı vekil, sözleşmeli yada çoğu parasız şekilde dershanelerde sömürülüyor. Boşta olanları ya da başka sektörlerde çalışmak zorunda kalanları saymıyoruz zaten. Sadece benim arkadaşlarımdan 5-6 kişi atanamadığı için dershane kapılarında hiç ücret almadan, dersanede kadrolu öğretmen olmak için çalışıyorlar. Bütün bunlar acil çözümü gerekli kılıyor.

Bu sorunların gün geçtikçe büyümesinin önüne geçmek için biz işsiz öğretmenler birlikte hareket etmeliyiz. Bence, çözüme giden yolda ilk yapmamız gereken MEB ve YÖK ‘ü aynı masaya oturtup, uzun vadeli bir öğretmen yetiştirme planı hazırlamaya zorlamaktır.

Bugünkü sistem, rant uğruna işsiz öğretmen üretiyor. Eğitim fakültelerindeki yoğunluk ortada. Her yıl binlerce öğretmen adayı mezun oluyor. Bu mezunlarla atanamayan öğretmen sayısı da yıldan yıla katlanıyor. Bazı bölümlerde 5-6 yıldır atama yok. O zaman, bu bölümler hâlâ neden öğretmen yetiştiriyor, anlamak mümkün değil. Buralardan mezun olanlar ne yapacak? Bu plansızlık daha ne kadar sürecek? Özellikle lise branşlarında yığılma fazla. Bu nedenle YÖK’ün talep fazlası öğretmen yetiştiren bölümlerde revizyon yapması gerekli

( Aşağıdaki sayısal verileri incelediğinizde durumun aciliyetini daha iyi anlayacaksınız.)

Çözüm olarak ;

*Bu bölümlerdeki kontenjanlar azaltılabilir.
*Birkaç sene bu bölümlere öğrenci alınmayabilir, gerekirse bazı üniversitedeki bölümler kapatılabilir.
*Yeni bölüm veya eğitim fakültesi açılmasına açılmasına izin verilmemelidir.
*Özel üniversitelere öğretmen yetiştirme izni verilmemelidir. (Devlet üniversitelerindeki yığılma yetmiyor sanki)
*Yeni üniversite açmak yerine, bu üniversitelere harcanacak bütçe, varolan üniversitelere verilebilir, (bu şekilde eğitim fakültelerindeki eğitim kalitesi, dolayısıyla öğretmen kalitesi artırılabilir)
*Emekliliği dolan öğretmenlerin (idareciler de dahil) hizmetten ayrılmasının sağlanabilir. Bu konuda teşvik de verilebilir daha sonra ayrılacak olanlar da hak kaybı ile cezalandırılabilir.
*Geçmiş yıllarda yanlış uygulamalarla öğretmenliğe atanmış “veterinerlik, kamu yönetimi, işletme, iktisat, mühendislik v.b. “ bölüm mezunları ihtiyaç dahilinde devlet içindeki memurluklara kaydırılabilir (bu konuda çalışanların affına sığınıyorum).

Sayısal verilerin bize gösterdikleri :

MEB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ nın hazırladığı 2006-2007 istatistiklerine göre çalıştıkları örgün eğitim kurumları ve cinsiyetlerine göre öğretmenlerin dağılımı şöyledir :

2006-2007 Eğitim İstatistiklerine Göre Öğretmen Sayıları
Kurumu - Erkek - Bayan - Toplam
Okul Öncesi-1.181, 23.59, 424.775
İlköğretim-209.366, 193.463, 402.829
Ortaöğretim-59.038, 44.351, 103.389
Meslekî Öğrt.-51.149, 33.127, 84.276
Toplam-320.734, 294.535, 615.269

*2006-2007 eğitim istatistiklerine göre Türkiye’de ilk ve ortaöğretimdeki öğrenci sayıları 14 milyon 874 bin 496’dır.
*Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006-2007 verilerine göre, yurt genelinde ilköğretim okullarında uygulanan birleştirilmiş sınıflarda 26 bin 363 öğretmen görev yaparken, 268 bin 614'ü erkek, 255 bin 88'i kız toplam 523 bin 702 öğrenci eğitimlerini sürdürüyor.
*Birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilerden 214 bin 210'u iki sınıf bir arada, 169 bin 137'si üç sınıf bir arada, 13 bin 715'i dört sınıf bir arada, 126 bin 640'ı da beş sınıf bir arada öğrenim görüyor.
*Birleştirilmiş sınıf uygulamasının yapıldığı okul sayısı en yüksek illerin başında 939 okulla Şanlıurfa ve 726 okulla da Erzurum geliyor. Şanlıurfa'da birleştirilmiş sınıflarda toplam 51 bin 951, Erzurum'daki birleştirilmiş sınıflarda 22 bin 313 öğrenci okuyor. Bu illeri 717 okulla Samsun, 680 okulla Diyarbakır, 521 okulla Adıyaman takip ediyor. *İstanbul'da birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan 42 ilköğretim okulunda bin 515, Ankara'da 134 ilköğretim okulunda 3 bin 233, İzmir'de de 244 ilköğretim okulunda 7 bin 794 öğrenci öğrenim görüyor.
*Eğitim fakültelerinde yaklaşık 180 bin kişi okuyor. Ve her yıl yaklaşık 35 bin kişi mezun oluyor.
*Eğitim Sen´in geçen yıl yaptığı bir araştırmaya göre, 30 eğitim fakültesinde hiç doçent yok. 19 eğitim fakültesinde ise hiç profesör bulunmuyor.

Eğitim Fakültesi Bulunan Üniversiteler
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
2 Adnan Menderes Üniversites -Eğitim Fakültesi
3 Afyon Kocatepe Üniversitesi -Uşak Eğitim Fakültesi
4 Afyon Kocatepe Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
5 Akdeniz Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
6 Anadolu Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
7 Atatürk Üniversitesi -Ağrı Eğitim Fakültesi
8 Atatürk Üniversitesi -Bayburt Eğitim Fakültesi
9 Atatürk Üniversitesi -Erzincan Eğitim Fakültesi
10 Atatürk Üniversitesi -Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
11 Balikesir Üniversitesi -Necatibey Eğitim Fakültesi
12 Boğaziçi Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
13 Celal Bayar Üniversitesi -Demirci Eğitim Fakültesi
14 Cumhuriyet Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
15 Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -Eğitim Fakültesi
16 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
17 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
18 Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi
19 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
20 Dumlupinar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
21 Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
22 Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
23 Firat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
24 Firat Üniversitesi Muş Eğitim Fakültesi
25 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
26 Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi
27 Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi
28 Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi
29 Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi
30 Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
31 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi
32 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
33 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
34 İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
35 Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi
36 Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
37 Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi
38 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Eğitim Fakültesi
39 Kirikkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
40 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
41 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
42 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
43 Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi
44 Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
45 Niğde Üniversitesi Aksaray Eğitim Fakültesi
46 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
47 Ondokuz Mayis Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi
48 Ondokuz Mayis Üniversitesi Eğitim Fakültesi
49 Ondokuz Mayis Ünversitesi Sinop Eğitim Fakültesi
50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
51 Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
52 Pamukale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
53 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
54 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
55 Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi
56 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
57 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
58 Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
59 Yüzüncü Yil Üniversitesi Eğitim Fakültesi
60 Yüzüncü Yil Üniversitesi Hakkari Eğitim Fakültesi
61 Zonguldak Karaelmas Üniv. Ereğli Eğitim Fakültesi

Vakıf Üniversiteleri
1 Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2 Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
3 Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
4 Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
5 Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi Bulunan Üniversiteler

1 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Son Söz :
MEB ve YÖK masaya oturup uzun vadeli bir plan dahilinde öğretmen yetiştirme sistemini düzeltmeli. Bir milletin eğitimcileri rant uğruna kurulan düzenlerin kurbanı olamaz. Takdir edersiniz ki eğitim gibi önemli bir alan da çıkarların elinde oyuncak olamaz. Öyle olursa, o ülkenin gençlerinin şiddetten uzak olmasını, terörün azalmasını beklemek de aptalca olacaktır.
Her şeyin başı eğitim, bu eğitimi verecek olan da bizleriz.

Çözüme en kısa sürede ulaşmak dileğiyle…

Kaynaklar :
*Dr. Selçuk UYGUN, Kemer Gözcü Gazetesi, 18.10.2007
*Milli Eğitim Dergisi, Güz 2003, Sayı 160
*http://www.yok.gov.tr/
*http://www.meb.gov.tr/
*http://www.egitimsen.org.tr/

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

benim sorum şu;lise 2 ye daha bu sene geçtim ve ea bölümünü seçti hukuk okumak istiyorum ama aldığım duyumlara göre hukuk bölümü sözele geçicekmiş.bana bu konuda yardım ederseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

pelin yasar 
 28.07.2008 14:10
Cevap :
Pelin Hanım, Sözel alanda şu anda fazla önemli bir bölüm kalmadı. Hukuk bölümünün sözel alana geçeceğine açıkcası ihtimal vermiyorum. Hukuk bizim zamanımızda EA'ya alınmıştı. Ders içeriği itibariyle EA'lıkta kalması mantılı zaten. Üzeyir KADIOĞLU   29.07.2008 1:25
 

kesinlikle her söylediğin de haklısın.aynı sorunu yaşayan birisi olarak.ancak sorun üniversiteye alımların plansızlığının yanı sıra öğretmen alımlarında ki adaletsizlikleri de unutmayalım.milli eğitim bakanlığı ve dolayısıyla devletin şu anki politikası eğitim üzerinden ekonomi yapmkatır.öğretmen ataması yapmayarak açığı ücretli çalıştırdığı öğretmenlerle kapatmaya çalışıyor.kadrolu bir öğretmne ödediği 1 aylık ücret ortalama 1300 ytl.aynı işi yaptırdığı bir ücretli öğretmne ise ortalama 500 ytl ödüyor.3 te bir fiyatına aynı işi yaptırıyor.hesap ortada.ama eğitim gibi bir konuda bu kadar ucuz ve günü birlik hesaplar yaparsanız sonumuz ortadadır.okulda şiddet,sokakta şiddet,ve geleceğinizi emenet ettiğiniz insanlara gençlere bunun hesabını verirken çok zorlanacaksınız.ücretli öğretmen olarak çalıştırılmak hem yasalara hem ahlaka hem de vicdana aykırıdır.ancak hepimizin bildiği bir sürü sebep binlerce eğitim fakültesi mezunu gencecik öğretmeni bu korkunç dramı yaşmaya mecbur bırakıyor.

özlem karakus 
 20.11.2007 22:06
 

Bu kadar eğitim fakültesi olduğu halde tüm bunlar yetmezmiş gibi Ülkedeki tüm üniversitelerde fen edebiyat bölümü açma zorunluluğu var üniversiteli mevcudunun yaklaşık en az % 10 unu ihtiva ediyor, marifetmiş gibi 6 aylık bir formasyonu müteakip öğretmen olarak görev yapabilir deniyor. Bu da yetmiyor bir çok bölüme mühendislik bölümlerinden sözleşmeli öğretmen de atanabiliyor. Yani kısaca öğretmen enflasyonu % bini geçti. on binlerce fen edebiyat mezunu genç var. Bunları ne için yetiştiriyorsunuz Allah aşkına? Mühendis desen değil, teknisyen desen değil. Hiç değilse diğer teknik bölümleri dallara ayırıp onlara transfer etseler ya. Mesela sanayide çok büyük teknik resim elemanı açığı var. Bilgisayarın bazı özel ticari programları için yetişmiş eleman yok. Çalışan anneler çocuk bakıcısı bulamıyor, iki yıllık yüksek okullar ne güne duruyor. Berbat kardeşim berbat. Fizik öğretmeni oldu, 85 puan aldı. 92 puanın altında olduğu için atanamadı. Nasıl düzelir bilmem. Selam ve saygılar.

akar 
 17.11.2007 18:01
Cevap :
Haklısınız. Yazıyı uzatmamak adına konuyu kısa notlarla açıklamaya çalıştım. Değilse bu konuda sayfalar dolusu yazı yazılabilir. Bahsettiğiniz şeyi ben bizzat yaşadım. Fen Edebiyat Fak. Tarih bölümünde 2 yıl okudum. Öğretmenlik kaygısı nedeniyle burayı bırakıp tekrar üniversite sınavına girdim. Burada okuduğum seneler boşuna gitmesin diye Tarih öğretmenliğini seçtim ve benzer dersler nedeniyle 3.sınıftan devam ettim,sonunda mezun oldum. Ama ne fayda. Atamalar az, puanlar çok yüksek. Ücretli öğretmenlikle hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu ülkede palnsızlık her alanda hakim. Gelişmek isteyen ülkenin uzun vadeli planları olmalı. Arz-talep dengesine göre insan yetiştirilmeli. Saygılar....  17.11.2007 18:40
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 92
Toplam yorum
: 162
Toplam mesaj
: 83
Ort. okunma sayısı
: 11429
Kayıt tarihi
: 21.01.07
 
 

Dokuz Eylül Üniversitesi "Tarih Öğretmenliği" bölümü mezunu. Eğitim sektöründe çalışıyor. Yazmak ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster