Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Eylül '15

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
285
 

Öğretmen

Öğretmen
 

 

Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

K. ATATÜRK

 “Dik durun, Atatürk’le kalın, Cumhuriyet’le kalın, Hoşça kalın!”  

Levent KIRCA

 

 

Sadece okullarımızın açıldığı günlerde değil, hemen her fırsatta öğretmenlerimizi güdülemek (motive etmek), bir tür kadirbilirliktir. Eğitim, öğretim ve öğretmen üstüne yüzlerce yazın ürünleri mevcuttur. Öğretmenlik, zor sanattır. Ona verilen az ama ondan beklenenler çoktur. 

Şöyle ya da böyle yeryüzündeki tüm insanlar, öğretmenin eseridir. Elbette tüm meslek sahiplerini öğretmen yetiştirdi. Eflatun’un değerlendirmesiyle: “Tanrı gökten yere inseydi muhakkak öğretmenlik mesleğini seçerdi.”  Hz. Ali: “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” demiyor mu?

Yukarıdaki özdeyişlerle aşağıdaki özellikler ve sonrasındaki şiir, başarı yolunun taşlarını oluşturmaktadır. Öğretmen, eğitim ve öğretimin öznesidir. Ancak, bu uğurda öğretmen kadar velilere de kimi görevler düşmektedir. Öznem öğretmen ile ilgili söz konusu yazıları içselleştirerek okuyalım.

                        ÖĞRETMENDEN BEKLENEN ÖZELLİKLER

                        * İyi bir dinleyici olmalıdır,

* Davranışlarına ve giyimine özen göstermelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencilerine önyargısız davranabilmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Sabırlı, takdir edici  ve onurlandırıcı olmalıdır,

* İyi bir gözlemci olmalı ve öğrencilerini tanımalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğretmeyi sevmeli ve öğrenmeyi sevdirebilmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Güler yüzlü ve yumuşak huylu olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Dürüsthttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif açık ve güvenilir olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Alçak gönüllü, hoşgörülü ve anlayışlı olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* İdealist ve sorumluluk sahibi olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Kendiyle barışık ve özgüven sahibi olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* İnsan hak ve özgürlüklerine önem vermelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Bireysel özellikleri göz önünde bulundurmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Toplumun değerlerini bilmeli ve uygulamalıdır,

* Özverili ve kendini mesleğine adamış olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Kibar ve nazik davranışlar sergilemelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* İçten ve candan olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Saygılı ve saygın olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Devinimli ve sağlıklı olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Tavırlarında olgunluk ve ciddiyet bulunmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Kibir ve gururdan uzak durmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Çokiyi derecede genel kültüre sahip olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* İkna yeteneğine sahip olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Sakin ve soğukkanlı davranmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* İç disipline sahip olmalı ve öfkesini kontrol edebilmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Model olduğunu unutmamalı ve söylemleriyle çelişmemelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Çağcıl ve sosyal olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Gündemi takip etmeli ve güncel olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencileriyle iletişim kurmalı ve ilgilenmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Davranışlarında tutarlı ve kural sahibi olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Hatalarını bilmeli ve gerektiğinde özür dileyebilmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Vizyon sahibi ve çalışkan olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* İnsan psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Empati kurabilme becerisine sahip olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Sürekli okuyarak kendisini yenilemeli ve geliştirmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öncelikle branşına hakim olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencileri başarabileceklerine inandırabilmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencilerine ve çevresine güven duygusu verebilmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Diksiyonu güzel olmalı ve ses tonunu etkili kullanmalıdır,

* Jest ve mimiklerine (el-kol ve yüz-göz) hareketlerine dikkat etmelidir,

* Beden dilini etkili kullanmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Derse zamanında gırmeli  ve önemsediğinizi göstermelidir,

* Güzel ve okunaklı yazmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencilerine kitap okuma sevgisi kazandırmalıdır.

* Derslere göre uygun yöntem-metot belirleyebilmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencilerini güdeleyebilmelidir,

* Planlı ve programlı hareket etmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Derslere kesinlikle hazırlanarak girmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Oturmak yerinehttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif sınıf içerisinde gezerek ders anlatmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Verilen ödevleri kesinkes kontrol etmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* İşbirliğine dayalı demokratik tavırlar sergilemelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Ders içerisinde güncel örneklere yer vermelidir,

* Kendi sorun ve sıkıntılarını ders ortamına taşımamalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Adil ve eşit davranmalıhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif öğrenciler arasında ayırım yapmamalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Yüreklendirici ve yardımcı olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Hiçbir siyasi düşünceyi empozeye çalışmamalıdır,

* Teknolojik gelişmeleri takip etmeli ve araç-gereçleri kullanabilmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Değişik kişiliklere farklı öğretim teknikleri kullanmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Eğitimdeki ve branşındaki yeni gelişmelerden haberdar olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencinin konuyu kavrayıp kavramadığını tekrarla kontrol etmelidir,

* Öğrencilerihttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif meslektaşlarıhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif veliler ve üstleriyle iyi iletişim kurmalıdir,

* Sayılanlarla eşgüdüm içerisinde hareket etmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Dersleri seviyeye uygun ve eğitim programına göre işlemelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Ölçme ve değerlendirmede adil ve objektif davranmalıdır,

* Öğrenciyi notla tehdit etmemelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerini bilmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Olaylara öğrencilerin bakış açılarıyla bakabilmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Aşırı disiplinli ve şekilci olmamalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencilerin sorunlarını dinlemeli ve çözüm üretmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrenciyi küçümsememeli ve hor görmemelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrenciyi küçük düşürücü davranışlardan kaçınmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrenciye bir birey olarak saygı duymalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğretmen verdiği sözün arkasında durmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencinin sevgisini ve güvenini kazanabilmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Belli öğrencilere karşı özel ilgi göstermekten kaçınmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Sınıf kuralları oluştururken öğrencinin katılımını sağlamalıdır,

* Öğrencinin kişiliği üzerinde değilhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif davranışı üzerinde durmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Olumsuz davranışlarını bire bir görüşerek düzeltmeye çalışmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* “Yaramazhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif gevezehttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif aptal!” gibi sözcüklerle etiketlememelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlatmalarına olanak tanımalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencileri  kıyaslama ve karşılaştırmalardan kaçınmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Bulunduğu okulun olanaklarını iyi değerlendirmelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Çevre ve velilerle sürekli iletişim içerisinde olmalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencilerine tepkisel davranışlar sergilememelidirhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Zamanın kıymetini bilmeli ve zamanını etkili kullanmalıdır.

* Disiplini sağlamak için bağırıp çağırmamalıdırhttp://www.bakimliyiz.com/images/smilies/smilev.gif

* Öğrencilerle alay etmemeli ve olumsuz eleştirilerden kaçınmalıdır…

 

            ÖĞRETMEN KİMDİR?

kimdir öğretmen
kimliktir öğretmen?

nardır nurdur öğretmen
vardır yoktur öğretmen

kederle ağlayan gözde sevinçli bir yaş
sevgiyle şefkatle, saygı ve hürmeti çoğaltan arkadaş
yelkenlere emanet düşlerini çocukların;
bulutlara yükleyip enginlere gönderen baş;
göz üstünde kaştır öğretmen

ana kokuşlu sevgilerle kainatı, minicik yüreklere sindiren
güneşe uzatan ellerini ve tüm acıları dindiren
her gecenin ardından yeniden açan bir sabahtır öğretmen
ayazlarda ısıtandır minik kemiklerin iliklerini
ve sınırsızca öğretendir tüm bildiklerini
bütün şarkılar susarken konuşandır öğretmen

A'dan Z'ye alfabe
noktadan virgüle ansiklopedi
her yıl yeniden minicik yüreklerde açan bilgi çiçeğidir
minicik yüreklerin uç uç böceğidir öğretmen

doğrular, eğriler, kareler üçgenler ve dikdörtgenler
onların eseridir iş adamları, sanatçılar, bayanlar, beyler
ve bu ülkeyi yönetenler!
medeniyet üzerine baharlar kuranlardır,

minik avuçlarında çocukların
gecelerin karatahtasıdır ve gündüzlerin tebeşiri onlar
ırakların ve yakınların,

Sakınanların sakındıranıdır öğretmenler

bir pergele uçtur, bir kaleme silgi
isteyene ilim irfan depolarca bilgi
bir kelama yol gösterici
ve öğrencilerinin dairesi çemberi
uzun ve meşakkatli hayat yolunun yılmaz bekçileri
ve bir o kadar da zevkli ve kutsaldır görevleri

onlarla başlayandır hürriyetimiz
onlarla kazanılandır kimliklerimiz
onlar ana babadan sonraki yol göstericilerimiz

onlardadır her türlü meziyet
onların elindedir hamiyet ve kemiyet
onların ellerinde şekillenir cemiyet
o yüzden ‘başöğretmenim’ dedi Ata'sına bu millet
o yüzdendir yediden yetmişe sarmıştır kuşatmıştır bilgisi
o yüzdendir öğrencinin öğretmene tükenmez sevgisi
ve yine o yüzdendir zaman zaman yergisi

hasret ve özlemin bittiği yerdir öğretmen
bilgi şefkat ve sevgi fidanını içimize dikendir
bütün dikenleri ayrık otlarını temizleyendir öğretmen

bütün çiçekler açmaya bir öğretmen ile başlar
ve yine bütün çiçekler öğretisi olmayan bir elde solar

bir harfine kırk yıl köle olunandır o
yemiş yüklü dallarca sevgi yükleyendir o
uyanılmaz uykulara varılmadan varılandır o

...işte odur öğretmen...

Ayşegül DİNÇBAŞ

                ***

Halk, en çok öğretmenler ile doktorlara güveniyor

Eylül 29, 2015 |

Politikacı, yargı mensubu, din adamı ve gazetecilere güven yerlerde

Uluslararası araştırma şirketi WIN/Gallup International’ın 60 ülkede 61 binin üzerinde kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği “Kime güveniyoruz” araştırması sonuçlandı. Türkiye ayağını BAREM’in yürüttüğü araştırmada bin vatandaşa, yargıçlar, gazeteciler, politikacılar, işadamları, askerler, sağlık çalışanları, polisler, öğretmenler, bankacılar ve dini liderlere güven duyup duymadıkları soruldu. BAREM’in araştırmasına göre bu güvensizlikten otorite de payını alıyor. Öğretmenler ve sağlık çalışanları en güvenilen meslek sahipleri iken listenin sonunda politikacılar var. İşte sonuçlar; Türkiye’de öğretmenlere güven oranı yüzde 86 olurken, güvenmeyenler yalnızca yüzde 12 seviyesinde kaldı. Öğretmenlerin ardından en yüksek güven ise yüzde 81 ile sağlık çalışanları oldu.

                                                     Üçüncü sırada askerler var

Araştırmada askeriyeye güven yüzde 74 olarak ölçüldü. Erkekler, 18-24 ve 55 üstü yaş grubu, öğrenciler ve metropol dışında yaşayanlar askerlere daha çok güveniyor. Polislere güven yüzde 60 çıktı. Ev kadınları ve anakent dışında yaşayanlar polise daha çok güveniyor. Eğitim ve sosyo ekonomik statü azaldıkça polise güven artıyor. En düşük güven ise politikacılar, yargıçlar, din adamları, bankacılar ve gazetecilere yönelik olarak tespit edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 44’ü ‘Yargıçlara Güveniyorum’ görüşünü belirtirken, yüzde 49’luk bir kesim de ‘Güvenmiyorum’ dedi. Dini liderlere güvenmeyenler ise yüzde 51 çıktı. 25-44 yaş ve işsiz kesim dini liderlere en az güven duyan gruplar oldu.

Siyasiler listenin sonunda yer alıyor

Politikacılar 10 meslek grubu içinde en az güvenilen grup çıkarken, güvenmeyenlerin oranı yüzde 78, güvenenler yalnızca yüzde 17 olarak tespit edildi. 18-44 yaş grupları, çalışanlar ve öğrenciler politikacılara en az güvenen alt gruplar olarak açıklandı. Araştırmaya katılanların yüzde 62’si bankacılara, yüzde 63’ü gazetecilere, yüzde 65’i de iş adamlarına güvenmediklerini belirtiyor. (ANKA)

                                          *

 

Abdülkadir Güler bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 622
Toplam yorum
: 464
Toplam mesaj
: 45
Ort. okunma sayısı
: 1385
Kayıt tarihi
: 18.08.08
 
 

Kırşehir Erkek İlköğretmen Okulu'nu, İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü, İstanbul Çapa M..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster