Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

26 Aralık '08

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
3687
 

Okul Öncesi Eğitiminde Okul seçimi yapılırken nelere dikkat edilmelidir.

Okul Öncesi Eğitiminde Okul seçimi yapılırken nelere dikkat edilmelidir.
 

Çocuğunuzun başarılı olabilmesi için azimli olması gerekmektedir.Azim okul öncesi dönem olan 5-6 yaşlarında kazanılır.Çocğunuzun azimli olması için okul öncesi eğitim kurumlarının etkisi büyük ölçüde görülmektedir.Azinli çocuk için yapılması gereken davranışlar şunlardır.
1-Başarısızlığın nedenleri tesbit edilip nedenlerini bulmak ve önlemlerini sağlamak.
2-Çocuğunuza kılavuz olmak.Çocuğunuzu dinleyip gözlemlemek.
3-Çok farklı etkinliklerden yararlanmasını sağlamak.
4-çocuğunuza ev temizliğinde sorumluluk vermek.
5-Çocuğunuzun ilgi alanlarını bilmek ve ilgi alanına yönlendirmek.
6-çocuğunuza güvenmek.
Davranışları azmi etkilemektedir.Bu davranışlar en etkili biçimde oul öncesi eğitimde kazanılmaktadır.
Okul öncesi eğitim çoçuğunuzun zeka gelişimini sağlamaktadır.Çocuklarımız 0-6 arasında zeka gelişiminin %70 inin tamamlamaktadır.Zeka gelişiminde uyarıcı etkenlerin fazlalığının zeka gelişimini arttırdığını göstemektedir.merak duygusunu geliştirmektedir,oyun ile çocuk öğrenmeye başlamaktadır,sosyal çevreye uyumda okul öncesi eğitim etkili görülmektedir.
Okul öncesi eğitim döneminde diğer dönemlerden farkı çocuğa yaklaşım biçimidir.Öğretmen çocuğa en uygun yaklaşım biçimini aile ile birlikte yapmaktadır.Bu yüzdn okul öncesi dönemde aile ile çocuk ve öğretmen üçgeni ve işbirliği ile istenen sonuç alınabilir.
Okul öncesi eğitim çocukların bilgiye ulaşma yolu öğretilmektedir,çalışmaya ve öğrenmeye karşı istek ve verimlilik artışı sağlamaktadır,sosyal ilişkilere girmeyi ben merkezcilikten uzaklaşması sağlanmaktadır.
Okul öncesi eğitimin tanımı çocuğun verimliliğini en üst düzeye çıkarmaktır.Yeteneklerinin erken farkına varıp geliştirilmesininin sağlanmasıdır.
Okul öncesi eğitimi,0-72ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun,zengin uyarıcı çevre sağlayan,çocukların bedense,duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen,kendilerini bulundukları toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim ile bütünlük içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir.
Okul öncesi eğitim kurumlar,hizmet verdikleri yaş grubunagöre farkı adlandırılırlar
0-36 aylık çocuklara eğitim verenlere kreş
36-72 aylık çocuklara eğitim verenlere anaokulu
60-72 aylk çocuklara eğitim veren okullara anasınıfı denilmektedir.

Okul öncesi dönemde çocuk çevresini araştıran,tanımaya çalışan,çevreyle iletişim kurmak isteyen,yaşadığı toplumun değer yargılarını bilmeyen ve öğrenmek isteyen ve toplumun kültür yapısını öğrenmeye en misait zamandır okul öncesi dönem.Bu yüzden bu dönem çok verimli ve zengin çevresel etkenlerle geçirilmelidir.

Okulöncesi eğitimi her geçen gün hem önemi hemde sayısı artmaktadır. Avrupa ve Japonya'da anaokulları oranı %100 civarındadır.Ülkemizde 1992 verilerine göre okulöncesi eğitim %12 olduğu günümüzde %23 dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir.Okul öncesi eğitimde bu oranın istenen verimli bir oranı ise %3 civarlarındadır.Yani %20 lik kesimde eksikler ve istenen sonuçları vermeyebilir.Anaokulu eğitimi alan çocuklarda toplumsal yönden daha başarılı oldukları,meslek tercihlerinde daha bilinçli davrandıkları,okula daha erken uyum sağladıkları,çalışma yaşantılarında başarılı oldukları gözlemlenmiştir.
Okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel genişliği ve koşulları iyi olmalıdır.Eğitim programı iyi hazırlanmalıdır.Eğer böyle bir okul ile çocuğunuz hayata hazırlanırsa arkadaş ilişkileri kurmayı,birlikte birşeyler yapabilmeyi,işbirliğini,toplumda sorumluluk almayı,sorumluluğunu yerine getirebilmeyi öğrenir.Başarı ve başarısızlık çocuğu korkutmayacağından kendisini korkusuzca ifade edecektir.Okul öncesi eğitim kurumu çocuğun yeteneklerinin ortaya çıkmasına ortam hazırlar.Duygularının gelişmesi için ortam hazırlanır.Çocuğun kendisini anlamasıve ifade edebilmesi için ortam hazırlanır.
Okul öncesi eğitim kurumu hayal gücünün kullanılmasını öğretir.Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilmeyi öğretir.Çocukları temel eğitime hazırlar.
Çocukların yaş,gelişim özellikleri,öğrenme hızları ,gereksinimler hesaba katılır.Eğitimde vatan sevgisi,Atatürk,Bayrak,aileve insan sevgisi benimsenir.
İNSAN POTANSİYELİNDEN EN ÜST DÜZEYDEYARARLANABİLMEKOKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SAĞLANACAK İMKANLARLA MÜMKÜNDÜR.
okul öncesi kurumlarda bedensel,zihinsel,dil,duygusal ve sosyal gelişimi destekleyen uyarıcılar sunulmaktadır.
Okulöncesi eğitimde dikkat etmemin gereken hususlr nelerdir.Yapılan araştırmalar kişinin kişiliğin oluşturması 0-6 yaş döneminende olmaktadır.Bu dönemde kişiliğin %70 i oluşmaktadır.Bu yüzden okulöncesi eğitim ciddiye alınıp bize düşen görevlerin neler olduğunu öğrenmeliğiyiz.Her anaokulu aynı başarıyı vermeyebilir.Anaokuluseçerken nelere dikkat edilmelidir?
1-Okul öncesi eğitimde sosyal,toplumsal,bireysel gibi değişik tarzları kabullenebilecekleri yönleri seçebilirler.Sizin seçeceğiniz anaokulu tüm bu unsurları kullanan çocuğu hem birey,hemtoplumun parçası hem yeteneklerinin gelişmesi gereken unsur olarak görmesini sağlayan işlevlerin olması gerektiğini kayıt yapılmadan evvel tarihi gezileri,el becerileri müzük ve yetenekleri açığa çıkaracak çalışmaları,tiyatro ve sinema gezileri,izcilk gibi çalışmalar hakkında bilgi alın.

2-Okul öncesi eğitmde kullanılan programı öğrenin.Özellikleri hakkında bilgi alın.En etkili program genelde çocuğun fazla etkinliğe katılması ile ölçülmektedir.İyi bir programda destekleyici bir çevre ve yetişkin desteği olmalıdır.Burada öğretmen bu koşulları destekleyici ve iyileştiricidir.İyi bir okul öncesi eğitim programında çocularla çocuklar,öğretmenlerle çocuklar,öğretmenlerle anne babalar birbirleriyle sosyal ,duygusal ve bilişsel gelişimi sağlayıcı bir etkileşim içinde olmalıdırlar.Her programın okulun özel amaçlarına dönük özel ihtiyaçlarını analiz edebilmelidir.Çocukların ihityaçları ve gelişimlerine dayalıhedefler belirlenmelidir.Ailelerin değerlerine saygılı bir hedef belirlenmelidir. Çocuklara verilecek bilgiler oyun yoluyla verilmesi tercih edilmelidir.Çocukların tek başına faaliyet içinde olmasıda sağlanmalıdır.Program öğrenci merkezli bir program olması tercih edilmelidir.Okul dışı çevredende yararlanılmasına dikkat edilmeldir.Ailelerle işbirliği programda olmalıdır.

3-Okul öncesi eğitim başarılı olabilmesi için velilerinde bilgilendirilmesi gerekmektedir.Ailelerin programa katılmaları gerekmektedir.AÇEV'in yaptığı bir araştırmaya göre veli bilgilendirilmeden çocuk istenen başarı oranının ancak %30 unu elde emektedir.Yani Anaokulları hem çocukları hem velileri bilgilendirmelidir.Çalışmalarını velilerle birlikte yapmalıdır.Anaokullarının bu çlışma için nasıl programları vr öğrenin.

4-Çocuğunuzun öğretmeninin deneyimleri hakkında bilg alın.Çünkü okulöncsi eğitimde öğretmen bir gözemci konumundadır.Her davranışın ve tepkinin bir manası vardır.İyi gözlen yapabilen öğretmen bazı sorunları önceden ortaya çıkarabilektedir.Arkadaşları ile oynamayan kaçan ocuk evde bask gördüğünü göstermektedir.Gözlemlerini yorumlayabilecek deneyime sahip öğretmen seçmeye çalışın.On yılı geçen öğretmenler yorumu daha başarılı yapabileceklerdir.

5-Sağlık hizmetlerinin yetli olup olmadığını öğrenin .Ani kaza anında nasıl kontrol ettikleri sağlık personellerinin olup olmadğını öğrenin.

6-Yemek menülerinin kimle tarafından hazırlandığını büyüme çağındaki çocukların ihtiyaçlaını nasıl hesap ettiklerini öğrenin.

7-Anaokulunun yöneticisinin bir eğiimci ve anaokulunun sahibi olması tercihleriniz arasında olsun.(vakıf anaokullarını kastetmiyorum)

8 -Çocuğun farklı duyularınahitap eden öğrenme çeşitleri olmalıdır.Anaokulunda bulunan oyuncak sayısı ve çeşiti olması çok önemlidir.Çocuk gelşiminde oyunun yeri çok büyüktür.Oyuncak sayısı ne kadar artarsa çocuğun hayal kurma becerisi ve duygusal gelişimi daha çabuk ve olumlu olacaktır.

9-Okula veya Öğretmene karşı azda olsa güvensizlik hissediyorsanız.Kesinlikle çocuğunuzu o okula vermeyin.Çnkü aynı güvensizlği çocuğunuzda sizden öğrenerek hissedecektir.Okulda kendisii ifade etmeyecek veya yanlı ifade edecektir.Her ikiside çocuğunuzun gelişimni olumsuz yönde etkiler.

10-Çocğunuzun başarısında en büyük etken güven duygusunu hissetmesidir.Anaokulları çocukların duygusal,fiziksel,zihinsel gelişimlerini tamamlayarak kendilerini anımalarını nelerden hoşlandıkları,nelerde başarılı oldukları bunları öğrenerek kendilerine güven duymalarını sağlar.Eğer çocuğnuzu yaş kesiminin altında veya üstünde bir okula verirseniz çocuk aksne güvensiz ve çekingen olur.

11-Sınıf mevcudu 10 kişiden az 20 kişiden fazla olmamalıdır.Sınıf aydınlık ve çocukların kolay hareket edebileceği genişlikte olmalıdır.Kütüphane,oyun köşes, ve diğer köşeler hesaba katılmadan oyun alanlarının genişliği 15-20 kişi için 10-14 metrekare kişi başı geniş alan düşmelidir.Dar alanlarda çocuk daha stresli ve sinirli olur.Küçük kazalar kolunu çarpma düşme dar alanlard daha çok olmaktadır.

12-Çocuğun kendi başına düşünüp karar alma yetisi okul tarafından oluşturulmalıdır.Çocuk kendi disiplinini sağlama yetisini geliştirmelidir.

13-Oulun bahçesi olması bir gerekliliktir.Bina büyüklüğünün en az 2,5 katı olmalıdır.Bahçede yer döşemesi üç farklı biçimde olmalıdır.kumlu yer,asfalt,oyun alanı yer olmalıdır.Kişi başına 6,5 metrekare oyun alanı ortalama olarak iyi sayılır.Bahçesi olmayan okul öncesi eğitim kurumu etkili sonuç verme ihtimali düşüktür.

14-Sınıfta eğitim köşeşeleri bulunmalıdır.Bu köşeler
1-evcilik köşesi
2-blok köşesi
3-sanat köşesi
4-kitap köşesi
5-fen ve doğa köşesi
6-sessiz köşe
7-masa oyunları köşesi
8-müzik köşesi
9-serbest köşe
10-kukla köşesi
olmak üzere oyun için en az bu kadar eğitim köşesi olmalıdır.Atatürk köşesi muhakkak bulunmalıdır.Eğitim köşelerinde bulunan eyşa sayısı ne kadar zengin olusa uyaran etkisi arttırıldığı için faydalı olur.


Okulöncesi eğitim çocuğun tüm yaşantısndki tercihleri belirleyen unsur olacaktır.Kendisine duyacağı güven başarının tanımı ,toplumsal değerler 0-6 yaş arasında ouşacaktır.Bu dönemde çocuklarınızı uzman buişin ehli olan kişilerin ellerinde şekillenmelerini sğlayacak araştırmayı yapın.Sıradan eğitimcilerin ellerinde çocuğunuzun deneme tahtası olmasına izin vermeyin. Okul öncesi eğitim ancak aile ve okul işbirliği ile gerçekleşeceğinden okul ile iletişiminizi olumlu yönde geliştirmeye veli programlarına katılım okul öncesi eğitiminde %80 daha verimli sonuç vereceği AÇEV'in araştırması ile belirlenmiştir.
Küçük çocuklar duygu ve düşünme tarzını aileden öğrenirler.Aile okul öncesi eğitime ve okula ne kadar olumlu bakarsa çocukta olumlu bakacaktır.Anne baba kaygılı ve heyecanlı olursa çocukta kaygılı ve korkarak okula başlar.

Çocuğunuzu 3 yaş sonrasında okulöncesi eğitim kurumuna göndermeniz tavsiye edilmektedir.Uzman kişiler tarafından gelişim düzeylerine uygun beceri kazanmaları ve sorunların erken fark edilmesi sağlanacaktır.Çalışma alışkanlığını öğrenecek, karakter ve zeka gelişimini etkileyecektir.
İyi bir ebeveyn olmak sabır ve sevgi işi olmanın yanında bilgi işi olduğu unutulmamalıdır.Çocuğunuzu yetiştirirken her yaşın gelişim düzeyini ve özelliklerini bilmek gerekmektedir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 285
Toplam yorum
: 189
Toplam mesaj
: 66
Ort. okunma sayısı
: 4004
Kayıt tarihi
: 17.07.06
 
 

      Üniversiteyi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde Fizik öğretmenliği bölümünden..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster