Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

13 Aralık '07

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
2518
 

Okullarda gençlik sorunlarının önlenmesinde "okul sosyal servis birimleri"

Okullarda gençlik sorunlarının önlenmesinde "okul sosyal servis birimleri"
 

Yansımalar


Birey, aile ve grupların psiko - sosyal adaptasyonunun sağlanmasında görev alan Sosyal Hizmet Uzmanlarının hizmet verdiği Okul Sosyal Servis Birimleri, Avrupa birliği ülkelerinde ve Amerika daki eğitim kurumlarının bünyesinde, oldukça etkili ve yaygın olarak bulunmaktadır.

Okul sosyal servisleri; koruyucu, önleyici, rehabilite ve tedavi edici sosyal hizmet yöntem, teknik ve yaklaşımların uygulandığı birimler olup, disiplinler arası sosyal hizmet biliminin önemli çalışma alanlarından biridir. Ancak ne yazık ki ülkemizdeki eğitim kurumlarımızda henüz okul sosyal servis hizmetleri verilmektedir. Bu servisleri yürütecek, uygulama yapacak Sosyal Hizmet Uzmanları da istihdam edilebilmiş değildir. Bir toplumsal hizmet gereksinimi olarak bu konuda gündem oluşturabilmek adına, mesleki rolüm gereği sorumluluk duygusuyla konuyu değerlendirmek ve okurlarımın ilgisine sunmak istiyorum.

Oysa, okul sosyal servislerinin ülkemizde de hayata geçirilmesinde sayısız yararlar bulunmaktadır. Çünkü; öncelikle madde bağımlığı ve başı çeken sigara kullanımı ve diğer zararlı alışkanlıklar, çeteleşme, okul çevresi risk grupları, gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılmamış olmasına bağlı olarak da serbest zamanın, internet kafelerinde ve sokaklarda harcanması sürecinde yetişen gençlik, potansiyel sorunlu birey ve gruplar olarak toplumun içinde yer alabilmektedir. Çözüm için Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Her okula birer Okul Sosyal Servisi kurularak ve yeteri kadar Sosyal Hizmet Uzmanı görevlendirerek kısa vadede öğrenci sorunlarını, şiddeti, kötü alışkanlık ve davranışları azaltmak olanaklıdır.

Diğer taraftan çocuk ve genci, okul dışında sağlıksız ve olumsuz sosyal çevre koşullarından beslenmesini engelleyecek yerel yönetimlerin desteği ile, ilgili diğer sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları işbirliği ile Okul Sosyal Servisleriyle ilişkilendirilmiş her semte gençlik merkezleri kurulmalıdır. Okul Sosyal Servislerinin, okul dışında entegre olmuş gelişmiş şekli olan Gençlik Merkezleri gençlik hizmetlerinin topluma yaygınlaştırılmasında rol oynayarak aynı zamanda okul sosyal servislerinin işlevlerini mahallelere taşıyarak birbirini tamamlayan bütüncül bir desteği de sağlamış olacaktır.

Uygun ortam ve potansiyel bulamamış olma nedeniyle sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif yeteneklerini geliştirememiş nice pırıl pırıl çocuk ve genç yoksunluğa maruz kalmadan, okul sosyal servisleri aracılığı ile ve gençlik merkezleri etkinlikleriyle daha sağlıklı yetişme ve gelişme şansına kavuşacak, zamanları da heba olmayacaktır. Bu tür hizmetler tüm çocuk, genç ve ailelerimizin arzu ettiği ihtiyaç duyulan hizmetler olmakla birlikte, konunun önemini kavrayan kişi ve kuruluşların süratle hayata geçirmeleri gereken vicdani sosyal bir görev ve sorumluluktur. Bu ve benzeri hizmetlerle desteklenmeden yetişen yeni neslin yaşadığı ve karşılaşacağı sosyal sorunlar, bireysel ve sosyal riskler çeşitlenerek toplumsal gelişimi ve yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürecektir. Toplumumuzun istikbali olan çocuk ve gençlerimize bu şans bir an evvel kazandırılmalıdır.

-Öğrencilerin enerjilerini en uygun koşullarda harcamalarını ve potansiyellerini keşfetmelerine olanak verecek sosyo-kültürel, sanatsal ve sportif etkilikler düzenlenmesinde, Koordinatörlük Hizmeti verebilen,

-Sosyal Grup Çalışmaları düzenleyerek, gençlerin psiko-sosyal gelişimlerine destek verecek Sosyal Danışmanlık Hizmetleri planlayıp uygulayabilen,

-Zararlı alışkanlıklar edinmiş, okul içinde, iletişim ve uyum sorunları yaşayan, ailesel ve sosyo-ekonomik sorunlar nedeniyle duygusal ve sosyal yoksunlukların etkisiyle şiddet ve davranış problemleri sergileyen çocuk ve gençlerin iyilik hallerini geliştirici çözüm önerleri sunarak, koruyucu-önleyici ve rehabilite edici sosyal inceleme ve değerlendirme yaparak öğrenciye ve ailesine yardım ve destek sunabilen Seanslı Görüşmeler yapabilen,

-Okul yönetimi, çevre koşulları, aile ve öğrenci arasında arabulucu, yönlendirici, yardım ve destek veren, Yol Gösterici Roller alabilen, okul içi bir sosyal hizmet departmanı olan Okul Sosyal Servisleri ülkemizde de uygulamaya geçirilmelidir. Buna toplumumuzun şiddetle ihtiyacı vardır.

Okul Sosyal Servislerinde, Öğrencilerle Sosyal Grup Çalışmaları kapsamında, Gençlerle Psikodrama, Çocuklarla Çocuk Psikodraması ve Eğitici ve Yaratıcı Drama teknikleriyle sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyici mesleksel etkinliklerle, okul öğrencileri psiko-sosyal yönden desteklenirler.

Disiplinler arası bir yaklaşım olan Okul Sosyal Hizmet Uygulamaları Okul Sosyal Servislerinde Sosyal Hizmet Uzmanları ve gerekli diğer eğitimci branşların oluşturacağı ekip çalışmasıyla planlı, programlı hizmetler olarak uygulanan koruyucu, önleyici, rehabilite edici boyutları söz konusudur.

Okul Sosyal Servislerinde Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından öğrencinin, öğrenci gruplarının ve öğrenci ailesinin psiko-sosyal boyutlar bakımından uyumlarının sağlanmasında bireylerle-gruplarla ve toplumla çalışma yöntem ve teknikleri kullanılarak bu işlev yerine getirilebilir ve oldukça etkili olumlu sonuçlar elde edilebilir. Bu sonuçlardan biri de okul ortamlarında şiddetin ortaya çıkmasını önleyici psikososyal yardım ve destek çalışmalarıdır.

Okul Sosyal Servisleri; daha çok okul yönetimi tarafından yörede yaşayan ailelerin çocuklarını kontrollü olarak, planlı programlı etkinlikler kapsamında sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif becerilerini destekleyebilecekleri boş zamanlarını yaralı bir şekilde değerlendirebileceği bir servis alanını da ifade eder. Burada anlamlı etkinlikler sürecinde çocuk ve genç bir taraftan yeteneklerini geliştirme ve sergileme olanağı yakalarken diğer taraftan da zararlı alışkanlıklardan kendisini kurtarabilmektedir. Böylece sosyalleşme sürecine hız kazandırılmaktadır. Okul sosyal Servislerinin önemi sadece bunlarla sınırlı kalmamakta etkileşimin daha sağlıklı işlemesine çocuk ve gencin duygusal ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Okul Sosyal Servisleri Gençlik Merkezleri ile işbirliği yaparak entegre hizmetler geliştirilebilir.

Ana başlıklar altında Müzik ve Tiyatro Eğitmenlerinin, Tenis, Basketbol Antrenörlerinin, Doğa sporları klüp etkinliklerinin eşliğinde çok sayıda çocuk ve gencin üye olduğu kurslar düzenlenerek başarılı çalışmalara ve etkinliklere, imza atılabilir. Böylece yarışma heyecanı ile servisten hizmet alan öğreniciler, kurslara üye olan çocuklar, enerjilerini fiziksel ve zihinsel anlamda gelişimleri için harcarlarken, okul başarılarını da desteklemiş olurlar. Bunun sonucu zararlı alışkanlıkların ve davranışların oluşumu azalmakta ve daha bilinçli ve sağlıklı bireyler olarak çocuk ve gençler yetişebilmektedir. Sonuçta, şiddet doğurabilecek etkenler beslenmemekte ve daha güvenli eğitim öğretim ortamları oluşmaktadır. Bunun yansımaları kısa sürede okullarda izlenebilmektedir. Okul çevresi iyileştirildikçe sınıf ortamı da daha güvenli hale gelebilmektedir. Bu denli önemli etkilere sahip bir sosyal hizmet uygulamasının başarısı hiç kuşkusuz bu uygulamayı hayata geçirecek uygulamada görev alacak uzman ve eğitimcilere bağlıdır. Ancak ne yazık ki halkın çok arzu ettiğini düşündüğümüz bu tür servisler başta da belirttiğim gibi okullarımızda bulunmamakta ve çocuk ve gençlerimiz internet kafelerde, sokakta ve sağlıksız çevrelerde zamanlarını harcamaktadırlar.

Zaman su gibi akıp gitmekte yeterli zihinsel sosyal kültürel ve bedensel gelişimi desteklenmemiş ve geliştirilmemiş bireyler hayata atılmakta ve kendi kaderleri ile baş başa kalabilmektedirler. Sonuçta toplumsal kalkınma gecikmektedir. O zaman daha fazla gecikilmeden çocuklarımıza ve gençlerimize sözü edilen gelişim alanlarında Okul Sosyal Servisleri ve Genlik Merkezleri oluşturulmalıdır. Bu gelişim alanlarında kendi potansiyelini geliştirme fırsatı bulan bireylerle, bulamayan bireyler arasında önemli sosyal gelişimsel farklar bulunacağı bilinmelidir. Diğer taraftan bu olanağı ve koşulları bulamamış bireylerin bu servislerden yoksun kalışlarına bağlı olarak oluşan sorunları, okul yönetimleri, öğretmenleri ve aileleri üzerinde bırakacağı olumsuz etkilerin ötesinde çocukta ve gençte bırakacağı izler ürkütücü sonuçlar doğurabilecektir. Sosyal hizmet uygulamaları kapsamında Okul Sosyal Servisleri sosyal sorunların azaltılmasında bu denli bir öneme sahiptir. Umarız tüm okullarımız bu şansa kısa sürede kavuşur. Ancak bu yolla okul ortamlarını daha güvenli hale getirme şansına sahip olabiliriz.

SHU. ALİ SONGÜL Aralık 2007, ANTALYA

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 59
Toplam yorum
: 15
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 2221
Kayıt tarihi
: 31.10.07
 
 

1997 Hacettepe Üniversitesi mezunu sosyal hizmet uzmanıyım. Pozitif Psikoterapi, Aile ve Evlilik ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster