Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

08 Mart '07

 
Kategori
Okullar
Okunma Sayısı
955
 

Okullarda pozitif değişim 4: Özgünlük ve yaratıcılık

Okullarda pozitif değişim 4: Özgünlük ve yaratıcılık
 

Eğitim reformu okuldan başlar: Türkiye olarak eğitim alanında küresel rekabet avantajına sahip olmak ve geleceğimize yön vermek istiyorsak işe okullarımızdan başlamalıyız. Bu yazı dizisinde okul yönetimi ve eğitim liderliği için çok boyutlu bir perspektif sunmaya çalışacağım. 2002-2004 yılları arasında pek çok okulu gezme, data toplama, müdürlerimizle görüşme ve onlara eğitim verme fırsatım oldu. Bu dizide bu deneyimlerimi de yansıtmaya çalışacağım. Buradaki pek çok bilgi ve uygulama, hem devlet okulları hem de özel okullar için geçerlidir. Aynı zamanda bu yöntemler dershanelerimiz tarafından da rahatlıkla uygulanabilir.

OKULLARIMIZI 21. YÜZYILA TAŞIMAK: Okullarımız 21. yüzyılda nasıl olmalı? Eğitim kurumlarımızda kurumsal gelişim nasıl uygulanır? Okullarımızda toplam kaliteyi nasıl uygularız? Okul müdürlerimiz kurumlarında nasıl stratejik atılım başlatabilirler? Bu yazı dizisinde bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabına değineceğim. Bu yazı dizisinde okullara dokuz ayrı perspektiften ve boyuttan bakacağız. Okul yöneticiliğinde farklı durumlarda kullanılması gereken farklı düşünme araçları sunacağız. Okullarımız için ISO 9001 benzeri bir "Sıfır Merkezli Toplam Kalite Modeli" ve "ZERO 360" standartları ve kontrol listesi ortaya çıkacak.

DOKUZ BOYUTLU OKUL YÖNETİMİ VE EĞİTİM LİDERLİĞİ

Eğitim kurumlarımız için yeni bir model ortaya koymaya çalıştık: "Dokuz Boyutlu Okul yönetimi ve Eğitim Liderliği Modeli". Bu model, eğitim yönetiminde Batı işletme literatüründe ve Doğuda var olan bilgi kümelerini, araştırmaları ve modelleri bütüncül bir çerçeveye ve çatıya oturtmaktadır. Okul yönetimine farklı bir yaklaşım ile bakmaya çalıştık. Bilgiye dayalı, sistemci, farklı, esnek, bütüncül bir bakış açısı sunmaya çalıştık.

EĞİTİM LİDERLİĞİ VE OKUL YÖNETİMİNDE 4. BOYUT:

ÖZGÜNLÜK VE YARATICILIK

Güçlü kişisel vizyon ve derinlik
Öğretmenlerin özgün dokunuşu ve kendinden katması
Anlam Yönetimi
Niş yakalama
Kurumun ruhunu ve kimliğini arama
Tasarımcı ve estetik bakış açısı
Marka oluşturma
Orkestra şefi tarzı yönetim
Sanat eğitimi
Özgün dekorasyon
Yaratıcılığı teşvik
Öğrencilere özgü birebir yaklaşımlar

1. Diğer insanlardan farklı, size özel, sizi siz yapan yönlerinizin bir listesini çıkarın ve bunun üzerinde düşünün.
2. Aynı aktiviteyi kurumunuz için de yapın. Kurumunuzun ruhu nerede? Yaptığınız işin anlamı nerede?
3. Kurumunuzun kimliğini yansıtan farklı bir çizgi yakalayın. Bu tarzı dekorasyona, broşürlerinize, markalarınıza, ürünlerinize taşıyın.
4. Sıra dışı fikir üretmek için okuma, yolculuk, TV, yemek, gezi vb alışkanlıklarınızı yıkın. Alışılmadık tercihlerde bulunun. Yaşamı ve doğayı gözlemleyin.
5. Sanat ve edebiyata değer verin ve zaman ayırın İşinizle izlediğiniz film, okuduğunuz kitap arasında bağ kurun.
6. Sanatçı ve fikir insanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturun.
7. Paralel kariyerler geliştirin ve hobilerinizi profesyonelce ele alın.

Yeni Fikirler

• Babalar gününde öğrencilerin babaları için dershane logolu porselen bardak anneler gününde de anneleri için logolu çay fincanı hediye etmek
• Öğretmenlerimizin gitar, bilgisayar, dalış, İngilizce gibi kurslara katılması
• Öğrencilerle ve öğretmenler ile sanata destek vermek amacıyla tiyatroya, sinemaya, resim sergisine, müzeye gitmek
• Dershane girişini klasik görünümünden uzaklaştırıp farklılığı yansıtan bir dekorasyon oluşturmak
• Kentin veya yörenin önde gelen sanatçı, aydın, işadamı, bürokrat kesimleriyle iletişim kurmak amacıyla onlarla biraraya gelmek, onları dershanenin danışma kuruluna almak ve onların fikirlerini almak. Düzenli olarak onları ziyaret etmek ve hediyeleşmek.
• Kurumun farklı yönlerini listelemek, kurum kimliği çalışması yapmak, gerekirse ajansla çalışarak reklam ve tanıtım stratejisinde bu çalışmanın sonuçlarını kullanmak
• İl fuarında veya mesleki fuarlarda sinevizyon gösterisi yapmak, profesyonel stand açmak, ziyaretçilerle öğretmenlerin ilgilenmesi, sinevizyondan canlı maçları ve tanıtım filmleri yayınlamak
• Her kesime ulaşmak için meslek gruplarına ulaşmak

OKUL YÖNETİCİLERİNE TAVSİYELER

1. Her sabah çalışanlarınızın, öğretmenlerinizin arasında dolaşın, selamlaşın, şakalaşın, hal hatır sorun.
2. Çalışanlarınızla ve öğretmenlerinizle yemek / piknikler organize edin.
3. Kurumda öğretmenler için güzel hediyeler ve sürprizler hazırlayın.
4. Ön cephe çalışanlarınızı, sekreterinizi, öğretmenlerinizi tam yetkilendirin.
5. Veliler her zaman haklıdır. Haklı olmadıkları durumlarda önceki kural geçerlidir.
6. Her hafta belirli zamanınızı öğrencilerinizle geçirin. Onların hayallerini, fikirlerini, problemlerini ve önerilerini öğrenin.
7. Öğrencilere hoş sürprizler hazırlayın.
8. Network’unuzu genişletin. Diğer okullarla bir araya gelin. İyi eğitimcilerle bir araya gelin ve iletişim kurun. Eğitim kongre ve toplantılara katılın.
9. İlişkilere yatırım yapın. Kişisel yakınlık kurun.

KONTROL LİSTESİ

* Duygularınızı ve sezgilerinizi yaptığınız işe katkı sağlayacak şekilde yansıtabiliyor musunuz?
* Özgün tasarlanmış bir müfradatınız var mı?
* Bireysel farklılıkları teşvik ediyor musunuz?
* Öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini geliştiriyor musunuz?
* Her öğrenciye yönelik özel bir rehberlik yaklaşımı sergiliyor musunuz?
* Öğrencilerinizin kendilerini ve farklı yeteneklerini keşfetmek için onları teşvik ediyor musunuz?
* Bireysel inisiyatif almayı ve kreatif düşünceyi destekleyici serbest bir sınıf ortamınız var mı?
* Öğrencilerinize farklı bir deneyim yaşatabiliyor musunuz?
* Okulun markası ve kurum kimliği için çalışmalar yapıyor musunuz?
* Farklı ve sıradışı öğretim yöntemlerine açık bir okul kültününüz ve ortamınız var mı?

ZERO 360 STANDARTLARI BOYUT 4

Okulunuzda aşağıdaki konular nasıl ele alınıyor? Aşağıdaki alanlarda performansınızı değerlendirin:

• Belli öğrenci ve veli profillerine yönelik sunulan ürün ve hizmetlerimiz uyarlanmış ve birbirinden farklılaştırılmıştır.
• Diğer okullardan farklı ve bizi biz yapan yönlerimizin ve özelliklerimizin yazılı bir listesi çıkarılmıştır.
• Diğer okullardan farklı ve bizi biz yapan özelliklerimiz kurum çalışanlarımız tarafından bilinmekte, dile getirilmekte ve tanıtımlarımızda vurgulanmaktadır.
• Okulumuzdaki kurum kültürü ve ortak değerlerimiz hikayeler, telefona yanıt verme veya iletişim tarzı aracılığıyla temsil edilmekte ve yaşatılmaktadır.
• Eğitim anlayışımızın, okulumuzun ve hizmetlerimizin isimleri, tasarımları, broşürleri, imajı ortak bir marka gücünü ve kişiliğini yansıtmaktadır.
• Farklı kişilikteki ve özellikteki öğrencilerimiz için (mesela üstün yetenekliler, dahiler, özürlüler..) özelleştirilmiş, yüksek kaliteli eğitim programlarımız ve hizmetlerimiz var.
• Sunduğumuz eğitim programları bulunduğumuz ilde öğrencilerin, velilerin ve okulların gözünde en kaliteli programlar olarak algılanmaktadır.
• Okulumuzun girişi ve binası özgün bir dekorasyon anlayışını yansıtmaktadır.
• Okulumuz bulunduğumuz ilde tüm okullar içerisindeki en iyi ve en çok tercih edilen markalardan biridir.
• Okulumuzda bir kurum kimliği çalışması yapılmış ve sonuçları öğretmenlerimiz ile paylaşılmıştır.
• Bulunduğumuz ildeki sanatçılardan, aydınlardan, önde gelen işadamı ve bürokratlardan oluşan bir danışma kurulumuz bulunmaktadır.
• Yaptığımız işin ve sunduğumuz hizmetlerin anlamı üzerinde derinlemesine düşünüyoruz ve bunu paylaşıyoruz.
• Öğretmenlerimizin her birinin belli bir alanda sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla bir kursa (gitar, spor, dil..) katılması teşvik edilmektedir.
• İlimizdeki sanatsal, eğitimsel ve kültürel faaliyetlere ve organizasyonlara öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle aktif biçimde katılıyoruz.
• Öğretmenlerimiz usta, ölçülü ve zarif davranışlara, jest ve mimiklere sahiptirler.
• Her öğretmen ve çalışan için performans kriterleri belirlenmiştir ve yazılı hale getirilmiştir.
• Kurumumuzda sahip olduğumuz en güçlü yönlerimizi biliyoruz ve bu yönlerimizi stratejik rekabet avantajı olarak kullanıyoruz.
• Öğrencilerimize eklediğimiz katma değeri onlara ve velilerine ikna edici şekilde görsel araçlarla ve ölçümlemelerle gösterebiliyoruz.
• Okulumuz reklam, ARGE ve kurum içi eğitime yıllık bütçesinden en az yüzde 15 pay ayırmaktadır.
• Bulundukları yerlerde bizim kurumumuzdan övgüyle bahseden ve tanıtımımızı yapan gönüllülerimiz ve velilerimiz yeterli düzeyde vardır.
• Medya araçları, bölgesel radyo ve gazeteler kurumumuzun tanıtımı için etkili şekilde kullanılmaktadır.
• Öğretmen ve öğrencilerimizin farklı yönlerini, potansiyellerini ve cevherlerini keşfetmeleri ve hobilerini profesyonelce ele almaları için imkan tanıyor ve bunu teşvik ediyoruz.
• Öğretmenlerimize bireysel olarak inisiyatif almaları için fırsat tanıyoruz.
• Kurumumuzda kreatif ve sıradışı düşünceyi destekleyen serbest bir iş ortamımız var.
• Okulumuz ilimizde sadece belli bir kesime yönelik değil her kesimin okulu olarak algılanıyor.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 279
Toplam yorum
: 169
Toplam mesaj
: 78
Ort. okunma sayısı
: 2417
Kayıt tarihi
: 09.09.06
 
 

Dr. Fahri Karakaş, Londra’da University of East Anglia’da görev yapmaktadır (Norwich Business Sch..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster