Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Şubat '08

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
5663
 

Ölçme Değerlendirme birimleri eğitim bilimcileri bekliyor

Ölçme Değerlendirme birimleri eğitim bilimcileri bekliyor
 

Eğitim Bilimleri Derneği 3 Mart 2006' da kuruldu.


Ölçme değerlendirme birimleri

Son günlerde eğitim dünyasında ve eğitim bilimciler arasında yeni bir heyecan sözkonusu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ ın imzasıyla yayınlanan son genelgeyle okullara ölçme ve değerlendirme komisyonlarının kurularak çalışmalarının devam edilmesine karar verildiği yer alıyor. Bu gelişme özellikle kamuda ve özel sektörde çalışkan eğitim bilimleri mezunları için umut vaad eden bir gelişme olarak değerlendirildi.

TTKB' nin 07.02.2008 sayılı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme hakkındaki yazısında, eğitimde ölçme değerlendirmede dikkat edilmesi gereken konular ve hususlar anlatılarak, yazının sonunda şu karara yer verilmiştir:

"Belirlenen konularda yapılan program, mevzuat ve sınava yönelik çalışmalaradan beklenen düzeyde verim alınması, ülke genelindeki uygulamalarda birlik ve beraberliğin sağlanması, öğretmenlerin iş birliğine, ortak değerlendirme ve düzey belirlemelerine imkan verilmesi, muhtemel itirazlara yönelik hukuki problemlerin başlamadan önlenmesi, sorulara yerelde çözüm üretilmesi, veya ilgili birimlerden görüş alınması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin güncel olarak izlenip değerlendirilerek bilgi akışının sağlanması ve uygulamaya konulması, materyal üretimi ve kullanımında iyi örneklerin belirlenmesi, arşivlenerek paydaşların kullanıma açılması ve benzer çalışmaların sistemli olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Söz konusu çalışmaların, ilgi (B) yönetmeliğinin ilgili bölümlerine dayalı olarak Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü koordinesinde, ÖNCELİK ölçme ve değerlendirme veya rehberlik alanında LİSANS düzeyinde eğitim görmüş olanlara verilmek üzere, bu alanlarda eğitim aldığını vey adeneyim sahibi olduğunu belgelendiren öğretmenler ile diğer personelin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından yürütilmesinin uygun olacağı ifade değerlendirilmiştir."

Bu resmi yazıdan çıkan sonuca göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulacak komisyonlarda EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Açılması planlanan ölçme değerlendirme birimlerindeki temel çaba hiç kuşkusuz EĞİTİM BİLİMLERİ DERNEĞİ’ ne aittir. Bu dernek, eğitimin bilimsel olarak işlemesi ve gelişmesi için Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığı’ na bir rapor vererek Türk Eğitim tarihine ve eğitimde sosyal sorumluluk anlayaşına büyük bir katkı getirmiştir.

Bu raporda yer alan ifadelere yeniden göz atalım:

EĞİTİM BİLİMLERİ DERNEĞİ TTKB RAPORU

EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM UZMANI İHTİYACI

Milli Eğitim Bakanlığı 2004 yılında başlattığı müfredat düzenleme çalışmaları ile eğitim öğretimde çok köklü değişiklikler yapmıştır. Hazırlanan ilköğretim programlarında ilk göze çarpan ve tüm değişikliklerin temelini oluşturan, dayandığı öğrenme teorisidir. Bu teori yapılandırmacılıktır ve yapılandırmacılığın özünde bireyin karşılaştığı yeni bilgiyi, geçmiş deneyimleriyle karşılaştırarak zihninde yeniden yapılandırması söz konusudur. Yapılandırmacılıkta bilgi transferi bir gruptan diğerine olmaz, kişi kendi öğrendiklerinin üzerine yenilerini koyar bu da öğretimi kendiliğinden öğrenci merkezli hale getirir. Merkezde öğrencinin olması çoklu zekâ yaklaşımı, beyin temelli öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme, bireysel farklılıklara duyarlı öğretimi de beraberinde getirir. İlköğretim programları yapılandırmacılığında bir yansıması olarak ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde de çeşitlik farklılıklar getirmiştir.

Klasik ölçme araçlarının yanı sıra öğrencilerin çok yönlü değerlendirmeleri için kullanılabilecek çeşitli araçlardan örnekler sunulmuştur. Bunların içinde en dikkat çekici olanları alternatif değerlendirme yaklaşımı içerisinde ele alınan ürün dosyası, performans değerlendirme, grup ve akran değerlendirmesidir. Ürün dosyası ve performans ödevlerinin puanlamasında rubricler (dereceli puanlama anahtarı) kullanılmaktadır. Tüm bu araçlar hazırlanması aşamasında uzmanlık, uygulama aşamasında da eğitim gerektiren çalışmalardır. Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda açtığı seminerlerde eğitim görmüş olsalar da, öğretmenlerin bu konularda yetkinleşmesi için daha fazla desteğe ihtiyaçları vardır.

Eğitim Bilimleri Derneği ilköğretim programlarının uygulaması aşamasında öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları ortaya koymak amacıyla bir anket hazırlamıştır. İnternet yoluyla öğretmenlere ulaştırılan, oylaması sürmekle birlikte şu ana kadar 150 kişi tarafından cevaplanan anketin sonuçları aşağıda madde madde sunulmuştur.

Soru: Yeni ilköğretim programını uygularken en çok zorlandığınız alan hangisidir?

Etkinliklerin planlanması: % 22

Materyallerin hazırlanması: %23, 84

Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanımı: %37, 75

Sınıf yönetimi: %2, 65

Ünitelerin verilen süre içinde tamamlanması: %21, 19

Sonuçlara göre “Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanımı” %37, 75 oranıyla öğretmenlerin en çok zorlandıkları alanların başında yer almaktadır.

Soru: Yeni ilköğretim programını uygularken kullanılması gereken öğretim yöntemlerinin hangilerinin seçiminde ve uygulamasında zorlanıyorsunuz?

Dersler arası ilişkilendirmenin yapılması: %5, 3

Gezi:%15, 23

Grup çalışmalarının planlanması ve uygulanması: %17, 88

Okul içi ve okul dışı çalışmalarının yapılması %10, 6

Proje hazırlama ve uygulama: %50, 99

Sonuçlara göre “Proje hazırlama ve uygulama” %50, 99 oranıyla öğretmenlerin en çok zorlandıkları öğretim yöntemlerinin başında yer almaktadır.


Soru: Ölçme değerlendirme çalışmaları sırasında zorlandığınız çalışmalar hangileridir?

Yüzde Dereceli Puanlama Anahtarı oluşturma ve kullanma:%14, 57

Derse yönelik tutumu ölçme: % 4, 64

Grup ve/veya akran değerlendirmesi yapma : %13, 25

Kontrol listesi oluşturma ve kullanma: % 5, 96

Öz değerlendirme formu oluşturma:% 5, 96

Performans ödevi oluşturma ve değerlendirme: %29, 14

Ürün Dosyası oluşturma ve değerlendirme: %26, 4

Soru: Öğretim programının uygulanması sırasında ölçme değerlendirme ya da program geliştirme uzmanına gereksinim duyuyor musunuz?

Evet : %74, 83

Hayır :% 25, 17

Soru: Öğretim programının uygulanması sırasında ölçme değerlendirme ya da program geliştirme uzmanına gereksinim duyuyor musunuz?

Evet : %74, 83

Hayır :% 25, 17

Soruya “evet” diye cevap verenler bu ihtiyacın gerekçelerini;

• Ölçme değerlendirme ve program geliştirmenin uzmanlık gerektiren bir alan olduğu,

• Yapılan eğitimlerde bilgi aktarımının yapıldığını, ancak uygulama yapılmadığı,

• Eğitimlerde müfettişlerin yetersiz kaldıklarını belirtmişlerdir.

Bu sonuçlardan yola çıkan Eğitim Bilimleri Derneği “Eğitim Bilimleri Mezunlarının Daha İyi Bir Eğitim Sistemi İçin Önerileri” başlığı altında 8 madde oluşturmuştur.

Madde 1. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında Program Geliştirme – Ölçme ve Değerlendirme birimlerinin oluşturulması: Özellikle yeni öğretim programlarının uygulamaya konmasıyla beraber öğretmenler programların uygulanması ve ölçme değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi noktasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirmektedirler. Öğretmenlerin bu alanlarda bir koordinatör ve danışmana ihtiyaç duydukları ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden gerekli kanuni düzenlemenin yapılarak bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme birimlerinin kurulmasının eğitim öğretim hizmetlerinin işleyişini ve verimliliğini çok daha üst seviyelere çekeceği düşünülmektedir.

Bu bilimsel önerileri başta Prof. Dr. İrfan Erdoğan, TTKB başkanı olarak gerekli genelgeleri yayınladı. Şimdi sıra Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’ in bu birimleri oluşturma ve kadro atamalarını gerçekleştirmesinde. Bunun için ses çalışmalarına devam eden Eğitim Bilimleri Derneği gerekli açıklamalarını web sitelerinde yapmaktadır. Çeşitli üniversitelerin eğitim bilimleri bölümlerinden mezun olan tüm eğitim bilimcilerin desteğini beklemektedir.

İletişim için info@egitimbilimleridernegi.org ve www.egitimbilimleridernegi.org sitesinden derneğe ulaşılabilir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 53
Toplam yorum
: 102
Toplam mesaj
: 30
Ort. okunma sayısı
: 4443
Kayıt tarihi
: 07.07.07
 
 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünden mezun oldu. ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster