Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

08 Şubat '07

 
Kategori
Üniversiteler
Okunma Sayısı
16275
 

Örnek bir ders tasarımı: İşletme yönetimi ve yönetim becerileri geliştirme

Örnek bir ders tasarımı:  İşletme yönetimi ve yönetim becerileri geliştirme
 

Bu blogda İşletme ve Yönetim dersleri için üniversitelerimizde kullanılabilecek Türkçe bir ders yönergesi (syllabus) örneği sunacağım. Dersin içeriği, planı, akışı, ders işleme yöntemleri, öğrenme hedefleri, değerlendirme yöntemleri ve dizaynı bir bütünü yansıtmalı. Bütün unsurlar birbiriyle uyumlu olmalı. Böyle bir dersi 2003 yılında hayal ederek daha hoca olmadan önce dizayn etmiştim. O zamandan bu yana bu ders planını yaklaşık on kez güncelledim ve geliştirdim. Gerçi her yiğidin yoğurt yiyişi başkadır. Ancak yine de ders planı ve örneği görmek eğitimciler için her zaman faydalı olabilir. İşletme ve yönetim alanlarında eğitim veren hocalarımıza, akademisyenlerimize ve eğitimcilerimize faydalı olmasını ümit ediyorum.

İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME

Ders Yönergesi - Bahar 2003 Dönemi

Zaman ve yer: Pazartesi ve Çarşamba 15.00 - 18.00, ....
Ofis: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Oda ....
Telefon:
E-mail:
Web sayfası:
Ofis Saatleri: Pazartesi 12.00 – 14.00 veya randevu ile
Sekreter ve Asistanlar:
Adres:

Dersin Tanımı

Bu dersi kısaca ‘Çok Boyutlu Yönetici Yetiştirme Programı’ olarak tanımlayabiliriz. Bu ders, Türkiye kültürel ortamında görev üstlenecek geleceğin profesyonellerinin ve yöneticilerinin çok boyutlu (zihinsel, fiziksel ve duygusal) beceriler ve yetkinlikler geliştirebilmesine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Derste yönetim, liderlik, takım çalışması, insanlar arası ilişkiler, strateji ve organizasyon konularına bütüncül bir şekilde ve teori ve pratiğin sentezine dayalı olarak değinilecek. Bu ders daha çok pratik ve sonuç odaklı yöntemlerle bir şirketin eğitim ve yönetim gelişim programı formatında işlenecek. Böylece, öğrenciler araştırmalarla, projelerle ve takım çalışmasıyla iş hayatı ortamında aktif ve uygulamalı olarak öğrenecekler. Dersin Küresel Vizyon modülünde öğrenciler yabancı ülkeler seçecekler ve o ülkeyi çok boyutlu araştırarak işletme raporları ve sunumları hazırlayacaklar. Derste ayrıca, Doğu ve Batı dünyasında insana, yönetime, organizasyona dair farklı bakış açıları da ele alınacak. Dersin Psikoloji modülünde farklı kişiliklerin iş yaşamına etkisi detaylı olarak incelenecek.

Dersin Öğrenme Hedefleri

Bu dersin sonunda öğrencilerin aşağıdaki yetkinlikleri kazanması hedeflenmektedir:

1) Doğu ve Batı dünyasında insana, insan davranışına, yönetime ve organizasyona dair modelleri kavrayarak sentez yeteneğini geliştirmek.
2) Kişiliğin iş yaşamındaki ve organizasyondaki insan davranışlarına etkisini incelemek ve farklı kişiliklerin yönetim, iletişim ve çalışma tarzlarını, takım çalışmasındaki rollerini analiz edebilmek.
3) Hayata, organizasyona, insana, yönetime sistemci ve bütüncül bir perspektiften bakabilmek.
4) Yönetimin ve şirketlerin pratik ve uygulamalı boyutunu kavramak.
5) Kurumların işleyişini ve yönetim performansını çok boyutlu olarak ve altında yatan kritik başarı faktörleri kullanarak açıklayabilmek.
6) Hızla değişen ve küreselleşen yeni dünyada farklı ülkeler, pazarlar, kültürler ile ilgili araştırmalar yapabilmek.
7) Bir şirket eğitim programı çerçevesinde yönetim, iletişim, sunum, araştırma, takım çalışması becerilerini kullanmak ve geliştirmek.

Ders İçeriği

• Yönetim ve İşletme Kavramlarına ve Kuramlarına Sistemci Bakış
• Batıda ve Doğuda İnsan ve İnsan Davranışı
• Kişiliğin İş Yaşamında ve Yönetimde Etkileri
• Farklı Kişilikler ve Farklı Liderlik Tarzı
• Organizasyon ve Yönetimde Dokuz Paradigma
• Küresel Dünya Perspektifi ve Ülke Araştırmaları
• Yöneticilik Becerileri: Uygulama ve Geliştirme

Öğretim Yöntemleri

Bu ders, bir şirketin eğitim programı şeklinde ve bir şirket ortamında tasarlanmıştır. Öğrencilerin iş yaşamını derinlemesine tecrübe edebilmelerini sağlamak amacıyla pek çok yöntem bir arada kullanılacaktır. Seminer, tartışma, konuk konuşmacı, video, atölye çalışması, takım oyunu, yönetim kurulu toplantısı, ortak projeler, şirket gezisi, egzersiz, araştırma, raporlama, sunum gibi farklı yöntemler mümkün olduğunca bir arada kullanılacaktır.

Ders Okumaları

• Ders Kitabı: (Örnek) “Developing Management Skills, D. Whetten & Cameron
• Ders Paketi (Destekleyici Okumalar): Yönetimde Yeni Paradigmalar (700 sayfa seçilmiş vizyon kazandırıcı özel okumalar)
• Seçmeli Okuma ve Yardımcı Ders Kitabı: “Sıfır Merkezli Yönetim”

Dersin Yaklaşımı ve Öğrencilerden Beklentiler

• Sadece sınıfta liderler yetişmez. Sadece teorik bilgileri öğrenmek yöneticilik yapmak için yeterli değildir. Öğrenilenlerin hayata taşınabilmesi için kuru bilgi aktarımından ziyade pratik ve uygulamalı birden çok yöntem kullanılması gerekir. Bu yaklaşım ile teori ve pratik arasında bir köprü kurulmuş olacak. Böylece iş hayatına daha iyi hazırlanmış olacaksınız.

• Bu ders bir işletme ortamında geçmektedir. Bir şirketin eğitim programında olduğunuzu varsayınız. Burada önemli olan yüksek not almak için değil, hayat boyu kullanmak için öğrenmenizdir. Bu yüzden bu derste alacağınız not, çok boyutlu bir performans değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtacaktır.

• Bu derste iş hayatını tecrübe ederek yaşama fırsatı bulacaksınız. Grup dinamiklerini anlamanız için takımlar halinde çalışacak, araştırmalar yapacak ve ortak projeler üreteceksiniz.

• Yönetim; pazarlama, finans, muhasebe fonksiyonlarının toplamı değildir. MBA ve yönetici yetiştirme programlarında 2000’li yıllarda alternative açılımlar ve değişimler üretmek gerekli hale gelmiştir. Yönetici eğitimlerinin tasarımında ve çerçevesinde geleneksel yönetim fonksiyonlarının ve işletme departmanlarının ötesine geçmek şarttır. Stratejik düşünme, sistem bilimleri, disiplinler ve kültürler arası yaklaşımlar, küresel vizyon, sürekli öğrenme, farklılıkları yönetme, insan odaklılık, kişilik, ilişkiler yönetimi, takım çalışması, iletişim kalitesi gibi konular giderek öncelik kazanmaya başlamıştır.

• Sizler mezun olduğunuzda iş dünyasında ve toplumda lider roller üstleneceksiniz. Bu bakımdan bağımsız çalışabilen, inisiyatif alabilen, yaşam boyu öğrenen profesyoneller olmanız gerekecek. Bu yüzden bu derste de kendi öğrenmeniz ve gelişiminiz için tüm sorumluluğu bizzat üstlenmeniz bekleniyor.

Ders Planı ve Takvimi

Hafta 1
• Tanışma ve giriş
• Takımların Oluşturulması (4-5 kişi)
• Öğrenci İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi
• Yönetim ve Liderlik
• Yönetim Fonksiyonlarına Bakış
• Video: Yöneticinin Bir Günü

Hafta 2
• Takımların Sosyalleşme ve Strateji Aktiviteleri
• Yönetimin Tarihçesi
• Yönetim ve İşletme Alanında Önemli Kuram ve Teoriler
• Bir Yöneticinin Yetkinlikleri Neler Olmalı? Sınıf Tartışması
• Egzersiz: Şirket Ziyareti ve İşleyiş Analizi

Hafta 3
• Yönetimin Odak Noktası: İnsan
• Batıda ve Doğuda İnsana Bakış
• Sufizm ve Bizim Kültürel Coğrafyamızda İnsan
• Kişilik nedir?
• İnsana ve Kişiliğe Dair Farklı Modellemeler
• Triad Yasası ve İnsanın Üç Potansiyeli
• Egzersiz: Kişiliğinizi Tanımlayıcı Bireysel Analiz

Hafta 4
• Yönetimde Kendini Tanıma
• Kişiliğin Yönetime ve İş Yaşamına Etkileri
• İş Hayatından Kişilik Portreleri, Tarzlar ve Örnekler: Giriş
• Kişilik Terörü ve Problemler
• İş Yaşamına ve Yönetime Sıfır Merkez Yaklaşımı
• Sistem Bilimi ve Bütüncül Bakış

Hafta 5
• Toplam Kalite Liderliği ve Süreç Yönetimi
• Hizmetkar Liderlik, Satış Yönetimi ve Müşteri İlişkileri
• Etkin Liderlik, Hedef Koyma ve Motivasyon

Hafta 6
• Özgün Liderlik, Kurum Kültürü ve Marka Yönetimi
• Uzman Liderlik, Yeni Ekonomi ve Bilgi Yönetimi
• Sistem Liderliği, Muhasebe ve Kriz Yönetimi

Hafta 7
• Vizyoner Liderlik, Strateji ve ARGE Yönetimi
• Karizmatik Liderlik, Finansal ve Stratejik Yönetim
• Katılımcı Liderlik, Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Hafta 8
• Küresel Liderlik ve Girişimcilik
• Yeni Pazarlar ve yeni fırsatlar
• Yönetimde yeni paradigmalar ve yeni trendler

Hafta 9
• Yönetim Becerileri Atölye Çalışması:
o Takım Çalışması
• Farklı Yönetici Tipleri ve Örnekler
o Takım Çalışmasında Farklı Roller

Hafta 10
• Yönetim Becerileri Atölye Çalışması:
o Sözlü ve Yazılı İletişim
• Farklı İletişim Tarzları ve Örnekler:
o İletişimde Çatışmalar ve Çözümleri

Hafta 11
• Yönetim Becerileri Atölye Çalışması:
o Sunum Becerileri
• Yönetim Becerileri Atölye Çalışması:
o Zaman Yönetimi

Hafta 12
• Yönetim Becerileri Atölye Çalışması:
o Toplantı Yönetimi
• Vaka Çalışması ve Takım Sunumları

Hafta 13
• Ülke Sunumları (Danışmanlık
o Toplantı Yönetimi
Vaka Çalışması ve Takım Sunumları

Performans Değerlendirme: (1000 üzerinden)

1. BİREYSEL ÖDEVLER, PROJELER 200
2. VİZE 150
3. TAKIMLARIN ÜLKE RAPORLARI VE SUNUMLARI 250
4. PERFORMANS INDEKS (Katılım, Gelişim, İlgi, Çaba, Motivasyon) 100
5. FİNAL 300


Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
 
Toplam blog
: 279
Toplam yorum
: 169
Toplam mesaj
: 78
Ort. okunma sayısı
: 2473
Kayıt tarihi
: 09.09.06
 
 

Dr. Fahri Karakaş, Londra’da University of East Anglia’da görev yapmaktadır (Norwich Business Sch..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster