Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

31 Aralık '10

 
Kategori
Gündelik Yaşam
Okunma Sayısı
1574
 

Örtülü ödenek, kime hizmet ediyor?

Örtülü ödenek, kime hizmet ediyor?
 

Örtülü ödenek...... 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanununun 24 maddesine göre; 

Örtülü ödenek şöyle anlatılır;  

 

Madde 24- Örtülü ödenek; 

 

Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve Başbakanın ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez. Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir. Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir. 

Evet kanun böyle anlatır anlatmasına da, bence inanın şu örtülü ödenek denen uygulamaya akıl sır erdirmek mümkün değil....... 

Hem şeffaflıktan bahsedeceksiniz, hem de harcamalarınızın üzerine örtü çekeceksiniz........ 

Şu örtü bir kaldırılsa, altından kimbilir ne pis kokular çıkacak...... 

Milletin paraları kimbilir kimlere hangi amaçla verilmektedir? 

Bu düşünce anormal bir düşünce değildir........ 

Bu düşünce, her aklı başında olan insanın, yaşanan olayları uzaktan yakından biraz takip eden herkesin gizli saklı bir şekilde harcanan paralarla ilgili olarak aklından geçirebileceği bir düşüncedir........ 

Güya şeffaflıkdan bahsedilir Ülkemizde....... 

Hangi şeffaflık, örtüler kaldırılmadan şeffaflık mı olur? 

Bu kalemden yapılan harcamalar, Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakanın bilgisi dahilinde yapılmaktadır........ 

Bu zat-ı muhteremler, aynı görüş ve düşünceyi paylaşan, kader birliği eden adeta birbirleriyle kanka olan insanlardır........ 

Bunlar deseler ki, yahu şuradan bir kaç trilyon alalımda, çoluk çocuğa birer villa alalım, bir de iş kuralım......... 

Kimin haberi olacak ki........ 

Bildiğim kadarı ile denetlenemeyen, açıklanamayan bir uygulama........ 

Aksini bilen birisi var ise, hayır bu harcamalar denetlenmektedir diyorsa ve bizleri de bu denetlemenin nasıl yapıldığı konusunda aydınlatırsa sevinirim......... 

En azından doğruyu öğrenmiş olurum........ 

Ülkemizde görevini kötüye kullanan insanlar mı yok........ 

Saymakla bitiremeyiz inanın....... 

Ama bunlar ortaya çıkarılamıyor, çünkü muhalefetten kimse yok uygulamanın içerisinde...... 

Sayın KILIÇDAROĞLU'na seslenmek istiyorum.......... 

Sayın KILIÇDAROĞLU; 

Lütfen İktidara geldiğinizde, sadece TBMM'de, başına muhaleftten birisini getirileceği yeni bir komisyon oluşturarak Kurumların harcamalarını muhalefet tarafından incelenmesine olanak vermekle yetinmeyiniz......... 

Şu ÖRTÜLÜ ÖDENEK denen uygulamayı da gündemden temelli kaldırın...... 

Bana şimdi sorulabilecektir, bunu niye Başbakandan değil de, Sayın KILIÇDAROĞLU'ndan istiyorsunuz diye..... 

Çünkü, Sayın Başbakanımızın şeffaf oluğunu düşünmüyorum........ 

Çünkü Sayın Başbakanımızın bundan böyle şeffaf olacağını da düşünmüyorum........ 

Bu nedenle de, Sayın Başbakanımızın tıpkı dokunulmazlığın kürsü ile sınırlandırılması konusuna el atmadığı gibi, bu konuya da, el atmayacağından, adım gibi eminim......... 

Çünkü Sayın Başbakanımız, adı şaibeli işlere karışan hangi partilileri hakkında soruşturma açtırmıştır ki? 

Şu özelleştirme konularında basına yansıyan hangi iddiaların araştırılması talimatını vermiştir ki? 

Örneğin Sayın Hikmet BULDUK beyi örtülü ödenekten niçin geri almıştır? 

Sayın Şaban DİŞLİ niçin geri plana alınmıştır? 

Dengir Mir Mehmet FIRAT bey, neden ortalıklarda gözükmemektedir? 

Doğalgazda 700 milyon dolar kullanılmayan gaz bedelini, İran'a ödenmesine sebep olarak, hazinemizi zarara uğratanlar hakkkında ne yapılmıştır? 

Eski Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN beye, mısır ithalindeki vergiyi bir kaç aylığına indirip, sonrasında çıkartarak oğluna 400 milyar kazandırırken, hazineyi zarara uğratması hakkında ne yapmıştır? 

Milletin ekmeğinden, peynirinden sütünden vergi alınırken, pırlantadan ve benzer ürünlerden vergi almayarak, bir noktada hazineye para girişini kesen sorumlulardan "NİÇİN KARDEŞİM? " demişmidir? 

İşte bu nedenlerle, Sayın KILIÇDAROĞLU'na sade bir vatandaş olarak seslenmek istiyorum........ 

Bugüne kadar, örtülü ödeneği babalarının malı gibi kullanan, ancak, hangi amaçla ne için, ne kadar kullanıldığı belli olmayan ve açıklanmayan bu Milletin parasının hesabını vermeyen gelmiş geçmiş Başbakanlar ve örtülü ödeneğin kullanımından sorumlu olan yetkililerin de, hesap vermelerinin zamanı gelmelidir...... 

Bu ülkede, herşeyin hesabı sorulurken, Milletin paraları niye örtünün altında harcanmaya devam ediliyor? 

Şeffaflık bu olmamalı..... 

Milletin parasının, örtülerin altında hortumlanmadığını, Milletin parasının Millet için değilde, birilerinin çıkarları doğrultusunda harcanmadığını kim bilebilir ki? 

Devletin bir bütçesi vardır........ 

Devletin Millete hizmet için kurumları da vardır......... 

Bu bütçeden, bu kurumlara tahsis edilen paylar vardır........ 

Devletin kurumları, Millete hizmeti bu bütçe ile gerçekleştirmiyor mu? 

Evet...... 

Devletin gerek kurumlar içerisindeki, gerekse kurumlar dışındaki denetim organları, harcanan bu paraları denetlemektemidir? 

Evet, denetlemektedir........ 

O halde örtülü ödenek niye vardır? 

Örtülü ödenek kime hizmet ediyor? 

Peki devletin kurumlarına pay ayrılıp, bunların harcamaları denetlenebilirken, trilyonlarca para örtülü ödenek adı altında oluşturulan bir hesaba niçin konur? 

Bu para, devletin iç güvenliği için harcanıyorsa, İç İşleri Bakanlığının Bütçesi yokmu? 

Bu para Devletin dış güvenliği için harcanıyor ise, TSK'nın bütçesi yok mu? 

Bu para, istihbarat için harcanıyor ise, MİT'in bütçesi yok mu? 

Bu para, Cumhurbaşkanlığının ihtiyaçları için harcanıyor ise, Cumhurbaşkanlığının bütçesi yok mu? 

Bu para, Milli Eğitim için harcanıyor ise, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yok mu? 

Var....... 

Koyun o zaman bu örtülü ödenek için ayrılan paraları ilgili kurum ve kuruluşların bütçesine ve ilgili denetim organlarının incelemesine açın........ 

Yok olmaz........ 

Niye? 

Teşbihte hata olmasın, KURT PUSU HAVAYI SEVER' de ondan........ 

Örtülü ödenek ve benzer konularla ilgili basınımızda yer alan bazı bilgileri hatırlamak gerekirse,  

Evet, Emekli Orgeneral Sn. Şener Eruygur'un Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde örtülü ödenekten nereye harcandığı tespit edilemeyen 7.5 trilyonla ilgili başlatılan soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıkmış ve
Sn. Şener Eruygur'un talimatıyla örtülü ödenekten kendisine 120 bin dolar (180 milyar lira) aktarılan Sedat Kıyak'ın, örtülü ödeneği kullanmada imza yetkisi bulunan Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Teknik Takip Dairesi eski Başkanı Albay Hasan Atilla Uğur'la aynı şirkete ortak olduğu öğrenilmişdi.

Örtülü ödenekten para aktarılan Sn. Sedat Kıyak'ın, Amaç Petrol Ürün Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde Genel Müdür; emekli Albay Hasan Atilla Uğur, kardeşi Ahmet Hakan Uğur ve Yümnü Mete Uğur'un ise, üye olduğu belirlenmiş. Söz konusu şirkette; Sedat Kıyak'ın yüzde 55, Hasan Atilla Uğur, Ahmet Hakan Uğur ve Yümnü Mete Uğur'un da yüzde 11'er hissesi bulunuyormuş...... 


işin ilginç yanı, Ankara Y. Kemal Beyatlı Lisesi mezunu Sn. Sedat Kıyak'ın, 1990-1995 yılları arasında Yenimahalle Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIRKEN, 1999 yılında Amaç Petrol Ürün Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurması, söz konusu şirkete önce Hasan Atilla Uğur'un yakını Aysel Uğur'un, daha sonra da Hasan Atilla Uğur, Ahmet Hakan Uğur ve Yümnü Mete Uğur'un ortak olmasıdır......... 

Dikkat çekici değilmidir? 

PARSADAN olayı da halen hafızalarımızdadır........ 

Dönemin Şişli Belediye Başkanı Gülay ASLITÜRK'ün eşi, dönemin Maliye Bakanı Sn.Sümer ORAL'ın kayınbiraderi Orhan ASLITÜRK'ün başrolde olduğu naylon fatura yolsuzluğunun belgelerle derinine inildiği ve Milliyet yazarı Sn. Meral TAMER'in15.11.2006 tarihinde kaleme aldığı yazısında değindiği, ekonomi muhabiri Sn Nedim ŞENER'in NAYLON HOLDİNG kitabında anlatılanlar....... 

Yine aynı yazıda yer alan, Alaattin ÇAKICI'nın, Mesut YILMAZ-Güneş TANER ve diğer siyasilerle içli-dışlı ilişkilerinin belgelerle sergilendiği Kod adı Atilla adındaki kitapda anlatılanlar..... 

Ya rahmetli Menderes........ 

SİYASİLER SAMİMİ OLMALIDIRLAR......... 

MİLLETİN PARASININ, MİLLET İÇİN HARCANMASININ YOLU AÇILMALIDIR........ 

VE MİLLETİN PARASI, ÖYLE FAKİRE SADAKA VERİR GİBİ 20-30TL'LİK ZAMLARLA DEĞİL, ADAM GİBİ MİLLETE VERİLMELİ VE GELİR DAĞILIMINDA ADALET MUTLAKA SAĞLANMALIDIR..........  

BU KONUDA İSE, YUKARIDA SAYDIĞIM NEDENLERDEN DOLAYI SAYIN BAŞBAKANIMIZA DEĞİL, SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENMEKTEYİM........ 

 

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

su ortulu odenegin sayistay denetiminde olmamasi bana cia butcesini hatirlatiyor!!!! Saglik ve saygiyla

Newyorker 
 01.01.2011 21:36
Cevap :
Merhaba değerli okur, Örtülü ödenekten çıkan paraların, kirli emeller için de kullanılmadığının garantisi ne yazık ki yok.....O paralar, birilerinin müreffeh yaşamının sağlanması için kullanılmış olabileceği gibi, bir kısım insanların ortadan kalırılması için de kullanılmış olabilir.....Faili meçhuller, bu örtünün altında gerçekleşmiş olabilir mi diye bir sorumuz olsa, bunun yanıtı, hayır olabileceği gibi, niçin olmasın da olabilir... Bu, ancak örtünün kaldırılması ile aydınlanabilir....Şeffaflıktan bahsedenler, mutlaka ÖRTÜSÜZ HİZMETİ DE HAYATA GEÇİRMELİDİR.... Başkentten selam ve saygılar...  04.01.2011 10:16
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 407
Toplam yorum
: 524
Toplam mesaj
: 82
Ort. okunma sayısı
: 854
Kayıt tarihi
: 02.07.06
 
 

15.12.1950 Mersin doğumluyum. İzmir Ticari İlimler Mezunuyum. Bir Kamu Kuruluşundan  Şube Müdürü ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster