Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

24 Eylül '17

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
328
 

Politik Vaadler/Gelecekte Yapacağım Sözleri

Politik Vaadler/Gelecekte Yapacağım Sözleri
 

Sözler, Yapacağım demek ucuz, yapabilmek zor ve pahalı. Kusura bakmayın..


 Konuşmak ucuz, yapmak zordur. Politikacılar ülkeyi ileriye götürmek, halkın refahını ve mutluluğunu artırmak vaadlerinde bulunarak oy alıyor ve yapacakları için sözler  veriyorlar. Değişim, Yeni Hareket, Gelişme, Refah, İstihdam, Ucuzluk, Maaşa zam, Fakirlerin korunması diyorlar. Umut aşılıyorlar. Büyük Türkiye, Güçlü Türkiye istiyorlar. Toplumun her kesimine söz veriyorlar. Kendilerinden daha çok söz veren rakiplerine de  "Kaynağı nereden bulacaksın?" diye soruyorlar. Bu karşılıklı rekabet sistemin iyileştirilmesi için yararlı oluyor. ABD Başkanları'nın vaadlerini yerine getirme oranları muhtelif yıllarda yapılan çalışmaların sonuçlarına göre %52 ile %80 bandında  değişiyor ve ortalamaları %67. Söz verdiklerinin yaklaşık (2/3) üçte ikisini yapabilmişler. Özellikle ekonomi büyüme trendini yakalamışsa verilen sözlerin daha büyük bir kısmı yerine getirilebiliyor.

Ülke ekonomik olarak büyüyebilirse işsizlik azalıyor, ihracat ithalat dengesi ihracat lehine olabilirse Çin ve Güney Kore'deki gibi sürekli büyüme sağlanabiliyor.

Büyüme, getirisi olan Yatırım yapılabilirse, kalıcı olabiliyor.  Özel sektör yatırımına Devlet yardımcı, teşvikçi olsun varsayımıyla; Şirket Yatırımı= Kâr-Vergi    Devlet yatırımı=Toplanan Vergi- Masraflar eşitliğine baktığımızda şirketler az vergilendirilirse yatırıma ve uzun dönemde istihdama katkı yapıyorlar. Devlet ise masraflarını azaltabilirse, yatırıma parası kalıyor. Ekonomik gidişatı olumlu etkilemek çok sayıda konu ve alanda uyumlu tedbirler gerektirmektedir.

 Seçimlerde politikacıların para ihtiyacı vardır. ABD 2016 seçimlerinde Trump'ın kampanya maliyeti 795 milyon $, Clinton'un kampanya maliyeti 1 milyar $ üzerinde olmuştur. Bu maliyete katkıda bulunanlara, politikacılar seçimi kazandıklarında, dostluk göstermektedir. Örneğin Lincoln kendisini çok destekleyen iş adamlarıyla sohbetlerinde büyük demiryolu ihale projeleri yapacağını paylaşmıştır.   

 Seçimlerde adayların müşterek olan görüşlerinden ziyade farklı yaklaşımları olan konular ve bunların gerekçeleri dikkati çekmiştir.   Adaylar ölüm cezasının uygulanmasında, askeri harcamaların artırılmasında müşterek davranış göstermiştir. Vergi politikasında Trump 25bin $ gelirliler için vergiyi %10 düzeyinde tutacağını, şirket vergilerini %15'e kadar düşüreceğini ve en yüksek dilimi %39.6 yerine %33'de tutacağını, şirket kontrol kurallarını azaltacağını belirtmiştir. 

Clinton yüksek kazançlıdan daha çok vergi alacağını, kazancı 5 milyon $ üzerindeyse vergi oranının  %43.6 olacağını belirtmiştir. Fakir ailelerin üniversite öğrencilerine ücretsiz eğitim sağlayacağını belirtmiştir.   Trump işçi saat bedeli için 7.25 $'ı uygun görürken, Clinton 12 $'ı uygun  düşünmüş ve ABD'li işçi çalıştıranlara vergi indirimi vaad etmiştir.  Trump iklim değişikliği anlaşmasının Amerikan üretimini Çin'in üretiminden daha pahalı yapacağını belirterek desteklememiştir. Clinton silah bulundurma ve taşımaya karşı çıkmış, Trump karşı çıkmamıştır.  Trump şirketlerin ABD'de üretim yapması için  ithal ürünlere Meksika için %35, Çin için %45 gümrük vergisi koyacağını belirtmiştir. Clinton bu vergilerin ihraç edilen ABD ürünlerine karşıt gümrük vergisi getireceğini ve  ihracatı azaltacağını belirtmiştir.

Ayrıca, Seçimlerde ana tema  ekonomi ve genç, yaşlı, fakir, orta direk, zengin, göçmen hangi sınıfta olursa olsun insanlardır.  Bu tez facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından "İnsan insanla ilgilenmekte. Bir toplantıda salon değil, insanlar dikkatimizi çekmektedir. Bu yüzden facebook'un ana teması insanlar ve aralarındaki ilişkileridir" deyişine uygun düşmektedir. 

Türkiye için potansiyel vaadler (partiler daha artırılabilir) aşağıdadır.

 I. Türkiye'nin Makro Ekonomi Dengesinin Olması

1. Devletin topladığı vergiler savunma, eğitim, sağlık, altyapı, istihdam, iç tüketim ikame gibi alanlarda harcanıyor.  Devletin bütçesi açık verip, devlet borç alıyorsa, para basılıyorsa bu uzun dönemde yanlış oluyor. Devlet  topladığı vergiden daha fazla  olan harcamasını mutlaka kısmalı. Politikacı denk bütçe sözü vermeli. Denk bütçe olmazsa yapılan borç ödenirken borç anaparası artı faiz gerektiriyor. Para basma uzun dönemde enflasyonun aşırı artmasına ve tekrar fakirleşmeye sebep oluyor.

2. Devletin borç yapmadan harcamasını/masraflarını kısıp artırdığı parayı istihdama inovasyona yönelik yatırımlarda kullanması faydalı. Sosyal devlet gereği fazla harcadım gerekçesi uzun dönemde sıkıntıların devamına sebep olabiliyor.

3. Devletin uzun dönemde temel kural koyan ve bunları kontrol eden/ettiren olması. Devletin, ülkedeki ekonomi işlerliğini geliştirmesi ve kendi rolünü azaltması.

II. Ulusal Birlik,  Huzur ve Güvenliğinin Sağlanması.

1. Alman Ulusal Marşındaki kriterlerin benimsenmesi. "Her şeyden önce Türkiye. Dünya'dan önce Türkiye" fikrinde uzlaşılması. "Kardeşlik, Birlik ve Misakı Milli Türkiye'sinin vizyon alınması (Ege adaları, Kıta sahanlığı, Selanik, Kerkük, Musul konularındaki görüşlerin  canlı tutulması Yunan Megalo Idea'sına ve Kürt devlet tezine karşıt fikir geliştirilmesi yönünden faydalı). Ayrıca, Kıbrıs Türkiye entegrasyonunun geliştirilmesi ve mevcut durumun devam etmesi için Kıbrıs ekonomisinin ve yaşamının (elektrik, su, kanalizasyon, yol, köprü, altyapı ihtiyaçlarının karşılanması) iyileştirilmesi önemsenmelidir.

2. İnsan hakları konuşma, din, dil meslek seçme hürriyeti, müteşebbis olabilme haklarının  ve fırsat eşitliğinin önemsenmesi. Bu alanlarda gelişme sağlayacak fikirlerin özenle seçilmesi.

3. Devlette ve özel sektörde işe girerken ve yöneticiler seçilirken objektif kriterler ve rekabet olması. Çağdaşlık gereği ırk, din, dil ayrımının önlenmesi.

4. Hukukun üstünlüğü ve mahkeme kararlarının en çok iki (2) yıl içinde oluşturulması. Geciken adaletin yararının olmadığında mutabık kalınması. Hukuk dilinin basitleştirilmesi. Evrensel hukuk kriterlerine uyuma özen gösterilmesi.

5. Ulusal Birliği bozan terörist faaliyette bulunanlara müsamaha gösterilmemesi. Terörist yapılanmaları teşvik eden Devletlerin halklarıyla diyaloğun önemsenerek, Onların Türkiye lehine kazanılması. Gasp, silahlı soygun, uyuşturucu ticareti  ve organize hırsızlığın önlenmesi. Kadın ticaretinin önlenmesi. Kadının vücüdu üzerinde kendisinin hak ve kullanım sahibi olduğunun kabulü. Kadın haklarında pozitif ayrımcılık yapılması.

6. Kürt halkının Türkiye'nin ayrılmaz parçası ve eşit vatandaşı olduğunun tüm yaşamda Onlara hissettirilmesi.

7. Dini grupların sosyal hayatta yer almalarının kurallara bağlanması. Devletteki yapılanmaların mutlak önlenmesi.

III. İş Barışı Ve Ekonomide Ulusal Hedeflerin Olması

1. İhalelerin bilinen, deklere edilen  objektif kriterlere göre katılımcılara verilmesi. Kuralsızlığın önlenmesi. Bürokrasinin açtığı ihaleyi sonuçlandırmak konusunda titiz davranması.

2. İşe alma ve çıkarma kriterlerinin basit olması. Almanya'daki gibi işveren, işçi barışına önem verilmesi.

3. Şirket kurma ve kapatmanın basitleştirilmesi. Şirket dolandırıcılığının (işçi, devlet ve müşteri aleyhine) mutlak önlenmesi, cezaların caydırıcı olması.

4. Tarımın, hayvancılığın, küçük baş hayvancılığının mutlak teşviki. Bu alanların endüstri olabilmesi için gerekli makineleşme teşviki yapılması. Balıkçılığın teşviki. Hileli teşvik soygunculuğunun ve hileli sigortalamanın  önlenmesi.

5. İnovasyon teknolojilerinin robot, yapay zeka, endüstri 4.0, tıbbi yenilikçilik, nano teknoloji, biyo teknoloji, genetik teknolojisi, yazılım, savunma teknolojileri teşviki. Bor teknolojisinin ve madenciliğin teşviki.

6. Finansal hukukun yatırımcı lehine düzenlenmesi.

7. Şirket ve mesleki vergilerin belirli bir rakama kadar basitleştirilmesi, internet üzerinden yapılması. (Alkol üreticileri, dişçi, doktor, avukat devamlı bürokratik işlem baskısı altında bırakılmasın. İşlemler basit olsun.)

8. Kurumsal ve Kişi esaslı vergilerin oranı düşürülsün ama herkesten alınsın. Vergi verenle uğraşılmasın. Vermeyen haklı mıdır?, kontrol edilsin. Af kalksın. Vergi vermemenin maliyeti/cezası, vergi  vermekten daha pahalı olursa herkes vergisini öder, devleti dolandırmaz.  (ABD başkanı Reagan'ın  başarısı vergi düşürme ve istihdam teşviki ile ilgilidir)

IV. Gençler İçin Yapılacaklar  Gençlerimiz geleceğimiz diyoruz ancak yetişmeleri ve ülkemize sahip çıkmaları için Onlara  yeterli imkanları sağlamalıyız.

1. Üniversite öğrencilerine yurt ve yurtta herkese bir oda sağlanması ve diğer olanakların duş, kantin, çalışma alanlarının kaliteli sağlanması. Tüm yurtlarda genel kullanıma uygun kapasitede indirimli internet bağlantısı.

2. Arzu eden öğrencilere yılda 30 bin TL kredi verilmesi. Şart sınıfta kalınmayacak ve gelecek on yıl içinde bu kredi düşük faizli ev gibi taksitlendirilecek.  

3. Yurt fiyatlarının kiralık evlerden daha pahalı olmaması. Her üniversite olan şehirde o bölgede yaşayanların kalacağı öğrenci yurdu olması.

4. Yatılı liselerin artırılması. Özellikle buralara fakir öğrencilerin kabulüne özen gösterilmesi ve fırsat eşitliği sağlanması.

5. İyi beslenme, yatılı okulda, üniversitede ucuz yemek  ve spor yapabilme imkanı önemsenmelidir.

V. Altyapı Geliştirilmesi; Köprü, Yol, Elektrik, Su, Gaz

1. Her il ve kasabanın aralarında duble yolla bağlanması. ABD Başkanı Truman'ın 1950'lerdeki vaadidir.

2. Demiryolu ve ucuz taşımacılığın geliştirilmesi. Haberleşme ve veri ağlarının tüm ülke sathında yaygınlaştırılması, ucuzlatılması.  Kara, hava ve deniz ulaşımı vergilerinin asgari olması ve ulaşım ucuzluğu. Navigasyon sistemlerinin lojistik destek ve ihraç için uygun geliştirilmesi. Sayısal haritacılığın endüstrileştirilmesi.

3. İşsizliği azalttığı için desteklenen inşaat sektörünün lükse değil halkın ihtiyacına uygun konut yapmasının teşviki (bankaların düşük faizli kredi uygulaması, müteahhitlere arsa sağlanması ve kredi açılması)

4. Enerji ve elektrifikasyon projelerinin stratejik planlara uygun yapılması ve çevreyi kirletmeyecek çerçevede tutulması, yenilenebilir enerjilerin (güneş, rüzgar, ev santralı  teşviki).

5. Isınma ihtiyacının temiz enerji örneğin doğal gaz ile sağlanması ve evlerin mantolanmasının yasal yoldan sağlanarak ısı kaybının azaltılması teşvik edilmelidir.

6. Belediyelerin hizmetlerinin bütünlüğünün sağlanması (şehir sokakları ve caddeleri ayrımının önlenmesi), altyapı, metroya öncelik verilmesi. Uzun dönemde faydalı ve tasarruf sağlayacak projelerin öncelik alması, şehir suyu ve şehir temizliğinin sağlanması. Belediyelerin çalışma alanlarının açık olarak belirtilmesi. Belediye harcamalarının kontrolu ve keyfiliğin önlenmesi. Belediyelerin borç yapmasının önlenmesi. belediyelerin tuvalet temizliğini sağlatması ve şehirler arası tuvaletlerin parasız olmasının sağlanması.  

VI. Bürokrasi düzenlemeleri

1. Şube müdürleri, daire başkanları gibi yöneticilerin devlet aracını değil kendi aracını kullanması (80 binlik devlet araç parkının 20 binlerde sınırlanması). Oda, makam düzenlemelerinin standarda uygun olarak 4-5 yılda bir yapılması.  

2. Bürokratik işlemlerin tek makam ve mümkünse tek ya da az sayıda yetkili tarafından, kısa sürede sonuçlandırılması. İşlemlerin basitleştirilmesi. İşlem için gerekli evrak ve işlem akışının Devlet ve Belediye'ce beyanı. Normal zekalı vatandaş ne istendiğini anlamalı ve yapabilmeli.

3. Şikayetçilerin işlerine akış sağlanması, memurun vatandaşı açık veya kapalı  tehdit etmesinin önlenmesi.

4. Bürokraside geri bildirim, düzenleme verimlilik mekanizması kurulması.

5. Yolsuzluk alanlarının kapatılması. Evrak inceleme cevap süresinin önceden deklere edilmesi.

VII. Eğitim reformu

1. Öğrencinin liseye kadar kabiliyetinin olduğu alana yönlendirilmesi. Mesleki ve teknik eğitime kabiliyetli olanların, kabiliyetli olduğu alanda çalışma imkanı ve avantaj sağlanması.

2. Üniversitelerin belirli alanlara odaklanması ve alanlarında uzmanlaşması. Üniversite bilim ve teknik uzmanlık adacıkları kurulması.

3. Eğitim seviyesinin Dünya standartlarında olabilmesi için Üniversite sonrası uzmanlık eşik sınavı olması ve bunun Dünyaca kabul edilecek mesleki düzeyde tutulması. Böylece mezunların yurt dışında iş bulabileceği Uluslararası geçerlikte diploma sağlanması.

4. Köylü, kasabalı zeki çocukların yatılı okullarla topluma kazandırılıp, yükselmesinin teşviki ve fırsat eşitliği.

5. Eğitilen gençlerin ihtiyaca uygun alanlara yönlendirilmesi. Özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verilmesi. Mühendis altında ara insan, teknisyen eğitiminin önemsenmesi .

6. Eğitim kararlarının etkin, yetkili kurullarca alınması ve siyasi etkilerin geri planda kalması.

7. Öğretmenlere sürekli yükselme; master, doktora imkanı, kariyer imkanı sağlanması, ücretlerinin uygun olması.

8.  Özel sektörün belirli bir oranda Almanya'daki gibi kısmi zamanlı öğrenci işçi kullanması ve O'nun maaşına devletin katkı yapması. İş alanında eğitimin teşviki.

9. Okulların yapı olarak ve donanım olarak sıra, anfi, laboratuar, tuvalet, duş, öğretmenler odası, spor alanları, öğrenci sayısı olarak örnek projelerle standartlaştırılması, kalitelerinin  yükselmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, hayırsever kişi ve kurumlar için arsa, hazır proje uygulama teşviki, adlarının okullara verilmesi teşvik edilmelidir. Hayırseverlerin gücünden istifade eden bir anlayış olmalıdır.

VIII. Sağlık Reformu

1. İlaç üretim ve ihracatının teşviki. Yüksek tansiyon, şeker ve benzeri ilaç kullanımının raporlarının süresinin uzun tutulması ve ölümcül hastalıklar hariç ilaç her alındığında bireysel katkının (%20-%40 bandında suistimali önleyici nitelikte olması). Sigorta şirketlerinin sigortalıyı mağdur etmesinin önlenmesi

2. Hastanelerin teşhis amaçlı  testlerinin Dünya ortalama sayısına uygunluğunun sağlanması. (Bir ilaç verecek, on tane test yaptırıp vatandaşı maddeten sarsıyorlar)

3. Sağlık çalışanlarının refahının sadece doktor, hemşire değil tüm teknik, idari sağlık çalışanı unsurlarıyla ele alınması. Doktorların performansının sadece sayı odaklı değil, mesleki performans kalitesinin de dikkate alınması. Butik, uzman poliklinik ve hastanelerin teşviki.

4. Bağımlılık için tüm yaşamda (uyuşturucu, zararlı maddeler) ve her platformda mücadele edilmesi. Kaçakçılığın ve iç üretimin önlenmesi.

5. Egzersizin her kademede kolaylaştırılması, sağlığa  katkısından yararlanılması.

IX.  Türk insanının geliştirilmesi

1. Eğitim için kadına pozitif seçim olanağı. Her meslekte yer almak imkanı. Kadına ömür boyu sivil toplumda ve devlette sürekli eğitim imkanı sağlanması. Tasarruf, ev idaresi, hijyen, güzel sanatlar, hobi eğitimlerinin teşviki. Aynı işe kadın ve erkek için eşit ücret sağlanması.

2. Müteşebbis olmanın teşviki. Yenilikçi fikir sahiplerinin projelerini teşvik ve Dünya'ya entegrasyonlarının patent haklarının  kolaylaştırılması.

3. Yurtdışı çalışanların emeklilik imkanının kolay olması ve internet üzerinden yürütülmesi. Yurtdışına çıkma, iş aramanın kolay olması, bu alanda kurulacak şirketlerin teşviki.

4. Eğlence ve sosyal yaşamın maliyetinin düşürülmesi. Kadın, erkek, aile gruplarının birlikte sosyal yaşamının teşviki.  Futbol ve benzeri sporların seyircilerinin tolerans ve hoşgörülerinin geliştirilmesi. Taraftarlık kavramının özünün anlatılması. Aşırılık ve şiddetin hukuken ceza görmesinin sağlanması.

4.  Fakirlikle mücadele planı olması ve fakirlere yaşama hakkı sağlanması (barınak, giyim, beslenme ve asgari yaşam kolaylığı). Türkiye'de fakir oranı %20'ye yakın. Fakirlik mutsuzluğun ve istenmeyen toplumsal suçların kaynağıdır.

5. Yaşlıların ve özürlülerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi. Yaşlılara huzur evi sağlanması. Özürlülerin eğitimine ve  toplum yaşamına katkı imkanı sağlanması.

6. Ülkesi için savaşanların, gazi ve şehit olanların korunması. Toplumda saygınlıklarının muhafazası.

7. Çocuk ve çocuk gelin ticaretinin önlenmesi.

X. Ordu ve Güvenlik Reformu

1. Demokrasiye bağlılığın her düzeyde etkin kılınması. Ordunun eğitiminde er'den general'e kadar görev ve sorumlulukların tanımlanması, basitleştirilmesi. Komutan her şeyden sorumludur anlayışının kaldırılması. Ordunun profesyonelleşmesine, eğitimine önem verilmesi, ordu mensuplarının seçiminde  tüm Anadolu'dan geleceklere eşit fırsat sunulması, objektif olunması, imtihan esaslarının önceden açıklanması. Ordu'da yükselme kurallarının basit ve herkese astsubay, subay açık olması. Objektif terfi kuralları konulması ve uygulanması, kariyer rotasının serbestçe seçilmesi yatay (maaş artışlı, rahat) veya dikey (makam artışlı, çalışma şartları zor) ilerleme tercihi. Ordu ve Güvenlik  mensuplarına sağlanan imkanların iyileştirilmesi, tayin sayısının azaltılması. Genç emeklilerin uzmanlığından iş dünyasında ABD, İngiltere, Almanya ve Pakistan'daki gibi istifade edilmesi.

2. Üniversitelerde, Devlet ve Halkın Güvenliği konularında  akademik eğitim, doktora yapma ve  öğretim üyeliği imkanları sağlanması.  Emniyetin motorize olması, personel sayısının az fakat olaya müdahil olma süresinin 15 dakika ile kısaltılması. Emniyet çalışanlarının  koşullarının iyileştirilmesi, sürekli eğitimle kişisel ve mesleki gelişmelerinin sağlanması.

XI. Dış politika: Dış politikanın  kısa dönemden ziyade uzun dönem ülke menfaatleri için, Türkiye'nin diplomasi gücünü, ekonomik gücünü kullanarak  ve dost sayısını artırarak, uluslararası uzlaşmalarla icra edilmesi faydalıdır. Askeri güç, son başvurulacak imkandır.

XII. Sonuç olarak kısa veya uzun vaadler içeren, parti görüşlerini anlatan  programları hazırlamak mümkündür.  Ancak çok abartılı sayıda konu ele alınırsa bunların anlaşılması, seçmen tarafından özümsenmesi vakit ve anlatacak örgüt gerektirmektedir.  Vaadlerin, geniş bir platformda tartışılması, gizli kalmasını zorlaştırmakla birlikte kapalı kapılar ardında dar bir grup tarafından hazırlananlardan, daha az hataya sebep olmakta ve anlaşılırlığını artırmaktadır. Geniş bir kadro  süzgecinden geçen, hatası asgari olan, halkın refahına, mutluluğuna ilişkin uygulanabilir konulara öncelik verilen, ana şikayetleri azaltacak çözümlerin sunulması faydalıdır. Geçmişin hatalarının üzerinde durulması,  hatayı yapanları yıpratmakta ancak gelecek kısmı "Siz ne vaad ediyorsunuz?" bölümü boş kalabilmektedir.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 146
Toplam yorum
: 9
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 1772
Kayıt tarihi
: 14.10.12
 
 

Elektronik Y.Mühendisiyim. Teknik alan dışında Tasarruf ve tutumlu yaşam, Kişisel Finans Yönetimi..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster