Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Mart '21

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
101
 

Projeci Tıp Öğrencileri

Bir söz veriyorsunuz. Sizi ziyaret edeceğim diyorsunuz. Aradan zaman geçiyor ama sözünüzü unutmuyorsunuz. Söz vermek, o sözü yerine getirinceye kadar zihninizde ve gönlünüzde yük taşımaktır. 
 
Böyle bir söz vermiş TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal. TEKNOFEST2020’de TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında dereceye giren, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine, kendilerini ziyaret edeceğini söylemiş. Bu buluşma 8 Mart 2021 günü Yozgat’ta gerçekleşti. Bu buluşmaya yazının ilerleyen kısımlarında tekrar döneceğiz. 
 
Yozgat Bozok Üniversitesi 2006 yılında kuruldu. Bu sene 15 yaşına girdi. O yıldan önce de Erciyes Üniversitesi’ne bağlı bir uydu kampüs olarak Yozgat merkez yerleşkelerinde Fen-Edebiyat Fakültesi ile birlikte diğer bazı fakülte ve yüksekokullar vardı. İlçelerde de farklı birimlerde yüksek öğretim faaliyetleri yürütülüyordu. Tam 20 yıl olmuş ve halen Yozgat’ta severek görev yapıyorum. Üniversitenin eğitim öğretim, yönetim, araştırma ve yaygınlaştırmayla ilgili pek çok etkinliklerinde yer aldım ve güzel öykülerine ortak oldum. 
 
Bu etkinlikler arasında, öncülük ettiğim çalışmaların çoğu Yozgat için ilk niteliğindeydi. Üniversitenin normatif olarak gelişimi açısından önemli olduğuna inandığım bütün faaliyetleri, içtenlikle ve özveriyle yerine getirdim. Kurulum ve gelişim süreci devam eden üniversiteler için böylesi yenilikçi çalışmalarda fedakarlık edilmesi gerektiğine inanırım. Bunu önemsiyorum. Üniversitenin böylesi mensuplarına da ayrı bir saygı duyarım. Karşılık beklemeden işlerin içinde yer alabilen akademik ya da idari personel ile gönüllülük çalışmalarına katkı veren öğrencilerin değerinin bilinmesi gerektiğini düşünürüm. 
 
Gönüllülük çalışmaları açısından öğrenci toplulukları ve grupları çok değerlidir. Bu tip oluşumların, adeta “alternatif üniversite” gibi işler ortaya koyabildiği bilinmektedir. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemekte, bu yolla çevrelerine de faydalı olabilmektedirler. Topluma hizmet niteliğinde pek çok çalışma gerçekleştirmektedirler. Ayrıca eğitim etkinlikleri ve bilgilendirici toplantılar düzenleyerek, hem kendilerini geliştirmekte hem de somut çıktılar üretecek yönde donanımlarını artırabilmektedirler. 
 
Böylesi aktif öğrenci toplulukları, bulundukları üniversiteye büyük değer katmakta ve çalışmaların sürekliliğine destek vermektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (BÜTBAT) da böylesi bir öğrenci oluşumudur. 
 
Öteden beri verdiğim proje konulu eğitimlerden bir tanesini de bu topluluk öğrencileri ile gerçekleştirmiştik. O yıllarda BÜTBAT Akademik Danışmanı olan Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Kader hocamızın isteği üzerine eğitmen olarak yer almış ve 9-10 Aralık 2017 tarihinde güzel bir hafta sonu etkinliği yaşamıştık. 
 
İsmi “Tıp Fakültesi Öğrencileri için Proje Tasarım Teknikleri Eğitimi” olan bu program hareketli ve akıcı bir atmosferde geçmişti. Yine Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Korkmaz, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ayşe Yeşim Göçmen, o zamanlar Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda görev yapan şimdi Manisa’da mesleğini devam ettiren Dr. Hasan Börekci ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Betül Ünsal Kuş ile birlikte eğitmenlik yapmıştık. 
 
Verdiğimiz eğitimde, etkileşimli teorik seminerler ve uygulamalı grup çalışmaları yaptırarak, proje fikri geliştirme ve yazma teknikleri açısından önemli düzeyde farkındalık oluşturmuştuk. Eğitime katılan 28 öğrenci, küçük gruplar halinde örnek proje fikirleri geliştirerek önerilerini sundular ve kendi aralarında kritiklerde de bulundular. Bu eğitim etkinliği kapsamında proje tasarımında karşılaşılan temel kavramlar, özgün değer, yöntem, yapılabilirlik ve yaygın etki gibi projenin ana bileşenleri izah edildi. Proje hazırlık süreçleri bakımından önemli bir aşama olan literatür analizi, bilgi kaynaklarına ulaşım yolları ve değerlendirilmesi, araştırmanın planlanması ve zaman yönetimi, proje içeriğinde yenilikçilik unsurları ve patent odaklılık ile patent süreçleri, proje ürünlerinin önemi konularında bilgiler ve deneyimler paylaşıldı.
 
Devam eden yıllarda da proje temalı çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Üniversitenin Tıp Fakültesi, 2007 yılında kurulmuş olmasına karşın, fiziki yapısı ve öğretim üyesi ihtiyacı tamamlanıncaya kadar, öğrenciler öğrenimlerini Yozgat Bozok Üniversitesi adına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görmek üzere, 2009-2010 akademik yılında öğrenci alınımına başlanmış ve aradan geçen zaman içerisinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle, bu dönemden sonra öğrencilerin eğitimleri Yozgat’ta verilmiştir. 
 
Öğrencilerin mesleki yetkinliklerinin yanı sıra, araştırmacı nosyonlarının da güçlendirilmesine katkı niteliğindeki etkinliklerden olan proje eğitimine dönük seminerlerin, daha o yıllarda başlatılmış olması sevindiriciydi. Uzun yıllar farklı hedef gruplar için proje eğitimleri veren ve bu tür çalışmalarda yer alan birisi olarak, proje eğitimlerinin ne denli gerekli olduğunun bilincindeyim.
 
Proje konusunda oluşan farkındalık doğal olarak öğrenciler arasında da yayılmaya başlamış olmalıydı. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği tarafından, 12 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde bir başka eğitim etkinliği de “Projesi Tasarım Teknikleri Eğitimi” ismiyle düzenlendi. Etkinlikte, topluluk Akademik Danışmanı Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Korkmaz ile birlikte aynı fakülteden Doç. Dr. Çiğdem Kader, Prof. Dr. Ayşe Yeşim Göçmen ile o zamanlar aynı fakültede görev yapmakta iken şimdi Manisa’da çalışan Genel Cerrah Dr. Hasan Börekci ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Öğr. Üyesi Enes Akyüz ile birlikte eğitmen olarak yer aldık. Gönüllü olarak katkı verdik.
 
Bu eğitime Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören birinci, ikinci ve üçüncü dönem öğrencilerinden katılanlar oldu. Etkinlikten yararlanan 25 civarında öğrenci, prototip proje tasarımı uygulamalarında yer aldılar. Bilgi, bilim, araştırma, hipotez gibi temel kavramlar, proje metninin alt bileşenleri, önerinin kalitesi, planlama ve zaman yönetimi, proje sonuçlarının değerlendirilmesi konularında bilgiler edindiler. Akademisyenlerin gönüllü olarak katkı verdikleri bu eğitimlerin de öğrencilerde bilinçlenmeye sebep olduğu muhakkaktır.
 
Bu eğitimlerin elbette faydası oldu. Tıp Fakültesi öğrencilerinin, üniversitede proje kültürünün tabana inmesi ve yaygınlaşmasında öncü ve çekirdek olabileceğine inanarak katkı verdim. Bu düşüncemi halen korumaktayım. Üniversitenin farklı birimlerinden öğrencilerin katılabileceği ve alan dışı seçmeli ders olarak açtığım, “Proje Tasarım Teknikleri” dersinin de üniversitede öğrenciler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ancak ne bu dersi ne de verilen seminerleri yeterli görmüyorum. Artırılması gerekir. Öğrencilere danışmanlık yapmak, onlarla bire bir ilgilenmek ve yol gösterip, rehberlik etmek gerekiyor. Özgün deneyimleri, doğru zamanda öğrencilerle paylaşmak gerekiyor. 
 
Böylesi bir yol göstericiliğin farkında olanların başında gelen bir isim de TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocadır. Türkiye’nin her yerine duyarlılık gösteren, bütün kamu ve özel kurumların proje tabanlı çalışmalarını artırmaya dönük bilgilendirme seminerleri veren ve bu tür toplantılara katılmaya çalışan, TÜBİTAK destek programlarını iyileştirme, çeşitlendirme ve görünür kılma çabası içerisinde olan bir akademisyendir. Çabasını bildiğim ve gözlemlediğim bir üst yöneticidir. Bunların ötesinde, üniversitelerde her bir akademisyenin öğrencilerin araştırma çabalarını güdülemek ve heveslendirmek gibi bir yükümlülüğü hissetmesi gerekir.
 
Bunu yapanlar elbette var. Dr. Öğr. Üyesi Enes Akyüz böylesi çaba içerisinde olan genç akademisyenlerdendir. Üniversite içerisinde ve dışarısında farklı eğitim etkinlikleri için davetlerimi hiçbir zaman geri çevirmedi ve gönüllü olarak yer aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi içerisinde de öğrenciler ile özel olarak ilgilendi. Tıp Fakültelerinde öğretim üyelerinin iş yoğunluğunun ne denli yüksek olduğu hepimizin malumudur. Bununla beraber, Temel Tıp Bilimleri akademisyenlerinin öğrencilerin temel bilimlerle ilgili konulara ilgilerini çekmesi kısmen daha kolaydır. Bu durumu özveriyle yerine getiren akademisyenler, öğrencileri TÜBİTAK programlarına daha ilk yıllarda yönlendirebilmektedirler. 
 
İşte bu fedakarlık ve özverili çalışmayla, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Arda Kaan Üner ve Betül Köklü, 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST’te, TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Türkiye Üçüncülüğü derecesi elde ettiler, hazırladıkları gen tedavisi projesinden dolayı ödül ve plaketlerini TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan aldılar ve bununla kalmayıp bir de Başkan’dan Yozgat Bozok Üniversitesi ziyareti için söz aldılar. 
 
İşte yazının başında da bahsettiğimiz bu sözü de yerine getirmek ve  bir dizi tematik ziyaret için Yozgat’ta bulunan TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Kaan Üner, Tekirdağ Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmış olan öğrencimiz Betül Köklü ve proje danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Enes Akyüz ile bir araya geldi. 
 
TÜBİTAK çalışanlarının yanı sıra Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Dr. Osman Coşkun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu ve Rektör Yardımcıları ile bendenizin de katıldığı buluşmada, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerimizin araştırma projelerinde birlikte çalışıp ülkemizin ve insanlığın sorunlarına birlikte çözüm aramaya dönük değerlendirmelerde bulundu. İşbirliğinin ötesinde birlikte iş yapmaya vurgu yaptı.
 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerin beceri odaklı değerlendirilmesine de değindi ve eğitim-öğretim ile kazandırılamayan pek çok şeyin proje faaliyetleriyle kazandırılabildiğini belirtti. 
 
Buluşmada öğrencilerin proje çalışmaları sürecindeki yaptıkları ile araştırmalarının içerikleri hakkında verdikleri bilgileri de ilgiyle dinleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, “Her motivasyon aynı zamanda bir sorumluluktur” dedi. Bana göre bu çok önemli bir noktaydı. 
 
Bu ifade üzerinde düşünmek zorundayız. İnsan gördüğü, duyduğu ve bildiği her konudan sorumludur. Toplumu fert fert motive edecek ve sorumluluklarını göz önüne serecek bir dalgaya ihtiyaç var. Bunu akademik camia başta olmak üzere, ülkenin bütün aydınları düşünmelidir. 
 
Motivasyonunuz var. Heveslisiniz. Toplumun önüne düştünüz veya bir işe koyuldunuz. Sorumlusunuz. Kendinize, ailenize, çevrenize, memleket ve insanlığa karşı sorumlusunuz. İlerlemek, ilerletmek, geliştirmek ve yaygınlaştırıp, çoğaltmak zorundasınız. Bu bir ödevdir.
 
Bu sorumluluğu omuzlamış olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu yazının yazıldığı gün, 14 Mart Tıp Bayramı’ydı. Bütün doktor ve tıbbiyeli emektarlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve aileleri ile yakınlarına saygı, tebrik ve teşekkürlerimizi sunar, salgın günlerinde sabırlar dilerim.
 
Bayrağı devralacak “Projeci Tıp Öğrencileri” başta olmak üzere, geleceğe ışık olacak bütün gençlerimizin üstlendikleri sorumluluklarından hareketle, nice güzellikler ortaya çıkartacaklarına yürekten inanıyorum. Ya siz?
 
ETEM SEVİK bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
 
Toplam blog
: 25
Toplam yorum
: 1
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 359
Kayıt tarihi
: 29.04.19
 
 

Lise: (1988) Mimarsinan Öğretmen Lisesi, Pazarören, Kayseri Lisans: (1993) ODTÜ Fizik Öğretmenliğ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster