Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

10 Mayıs '12

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
316
 

R. Kerim Özkan, Afyon, Bolu ve Niğde Vekilleriyle patates üreticilerinin sorunlarını masaya yatırdı

R. Kerim Özkan, Afyon, Bolu ve Niğde Vekilleriyle patates üreticilerinin sorunlarını masaya yatırdı
 

Afyon Milv. Ahmet TOPTAŞ-Bolu Milv. Tanju ÖZCAN-Burdur Milv. Ramazan Kerim ÖZKAN-Niğde Milv. Doğan ŞAFAK


CHP Burdur Milletvekili Ramazan kerim Özkan, Afyon, Bolu ve Niğde milletvekilleriyle birlikte ortak yaptıkları basın açıklamasında patates üreticilerinin sorunlarını masaya yatırdı

Ortak basın açıklamasında, 2011 yılında yaşanan don olayının Niğde, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Aksaray illerindeki patates üreticilerini perişan ettiğini, don olayından dolayı mağdur olan ve batma noktasına gelen çiftçilerimizin şimdi de depolarda kalan patates ürünleri nedeniyle büyük ve ağır hasarlar yaşamakta olduğunu vurgulayarak şu görüşleri ileri sürdüler:

 

Türkiye’deki 4.5 milyon ton patates üretiminin, yüzde 20’si Niğde’de, % 8’i Bolu’da, % 4’ü Afyonkarahisar’da, % 3’ü de Burdur’da gerçekleşmektedir. Buna rağmen patates üreticisi açlıkla karşı karşıyadır.

Çiftçilerimizin sorunlarının çözümünün ise tek bir çaresi vardır. Acilen ama acilen hükümet patates üreticilerine teşvik vermelidir.

Niğde Tarım İl Müdürlüğü’nün ön tespitine göre geçtiğimiz yıl içerisinde 1400 üretici mağdur olmuş ve yaklaşık 50 bin dekar ekili alanda patates donmuştur.

Bu 200 bin ton patatesin tarlada donduğu anlamına gelir. Niğde’de, 2011 yılında don olayında çiftçi 120 trilyon zarara uğramıştır.

2090 sayılı yasaya göre % 40 mal varlığını ve gelirini kaybeden çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

2011 yılında sadece Niğde’de 800 bin tonluk patates ürününün 200 bin tonu donmuş, yıl 2012 olmuş hükümet çiftçiye ödemesi gereken afet paralarını hala ödememiştir.

Değerli Basın Mensupları

Niğde, Nevşehir, Afyonkarahisar, Aksaray, Burdur ve Bolu çiftçisinin yaşadığı bir başka sorun ise dondan kurtulan, geriye kalan patateslerin bu defa AKP hükümetinin gazabına uğramış olmasıdır.

Maalesef AKP’nin çiftçiyi ezen politikası yüzünden bugün sadece Niğde’nin köy, belde ve ilçelerinde 100 bin ton üzerinde, Afyonkarahisar’da ise üretilen patatesin % 40’ı pazar bulamadığı için depolarda kalmış, satılamamıştır.

Ve acı olan mevsim koşullarından dolayı 10 gün içinde bu patateslerin çürüyecek olmasıdır.Bu da yaklaşık olarak; 360 trilyona yakın bir ekonomik kayıptır.

Bolu Milletvekilimiz Tanju Özcan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiş olduğu meclis araştırma önergesinde; patates ürününün depolama şartlarından ve çözümünden söz etmiştir.

Ülkemizde Eylül-Ekim aylarında ürün miktarı en üst seviyeye ulaşmaktadır. Bünyesinde yüzde 70–80 oranında su ihtiva eden patatesin özel koşullarda depolanması gerekmektedir.

Değerli Basın Mensupları

Sayın Başbakan’a ve Tarım Bakanı’na bu konuyu görmezden geldiklerinden dolayı mektup yazdım.  Göreve çağırdım.

Afyon Milletvekilimiz Ahmet Toptaş, Bursa Milletvekilimiz İlhan Demiröz, Hatay Milletvekilimiz Hasan Akgöl, Antalya Milletvekilimiz Arif Bulut, Muğla Milletvekilimiz Nurettin Demir’in sormuş oldukları soru önergelerine, Tarım Bakanı’nın vermiş olduğu cevapta; 2011 yılında patates üreticisine yurt içi sertifikalı tohum kullanımı dekar başına 20 TL, Mazot dekar başı 3,75 TL, gübre 4,75 TL, toprak analiz ücreti dekar başı 2,5 TL destek verdiklerini belirtmiştir. Patates üreticisi, ürününü 50 kuruşa üretiyor, şu anda 10 kuruşa alıcı yoktur.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak; çiftçiye desteklemelerin beş katına çıkartılmasını, bu desteklerle üreticinin maliyetini karşılamasını öneriyoruz.

Zaten üretici kârı unutmuş vaziyettedir. Yine Tarım Bakanı, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla, patates üreticisine ihracat teşvik primi uygulaması yapıldığını söylüyor, ama patates ürününün ihraç edilen ürünler listesindeki yerini söylemiyor.Sizlerin aracılığıyla bir kez daha Tarım Bakanı Mehdi Eker’ i göreve davet ediyoruz.

Bakanlık hemen olaya el atmalı. Acilen bir pazar bulunmalı ve depolarda kalan patates ürünleri çürümeden, çöpe atılmadan çiftçiden alınarak,  çiftçimizi ve ülke ekonomisini daha fazla zarara uğratmadan satılmalıdır.

Zaten uzun yıllardır patates üreticimiz mağdur edilirken, diğer taraftan ilkbahar ekim dönemi başlamış olan çiftçimiz bir mağduriyeti daha kaldıracak durumda değildir.

Patates Üreticilerimizin çok önemli bir diğer sorunu ise elektriktir. Batma noktasındaki Çiftçiye daha ucuza elektrik verilmelidir. Çiftçinin tarımda kullandığı elektrik nedeniyle TEDAŞ’a, 2 milyar 200 milyon lira, özel sektöre 500 milyon lira borcu bulunmaktadır.

Toplam çiftçinin elektrik borcu 2 milyar 700 milyon liradır. 161 Bin Tarımsal Sulama Abonesinin borcu vardır. Bunların % 30’unun da elektriği kesik durumdadır. Elektrik borçlarından dolayı icra, vatandaşların kapısına dayanmıştır. Niğde, Nevşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Bolu cezaevi çiftçiler için tam anlamıyla bir toplama kampına dönmüştür. TEDAŞ avukatları tarafından, güvenlik güçleri eşliğinde haciz yapılmakta ve yüzlerce insan borcunu ödeyemediğinden dolayı cezaevlerine götürülmektedir.

Her defasında dile getirdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisinin önerisini, partim adına yineliyorum. “Çiftçinin, TEDAŞ’ a olan Enerji borçlarının en azından 1 yıl süre ile ertelenmesi gerekir” ve bu konuya kalıcı bir çözüm getirilmelidir.

Değerli Basın Mensupları

Bir diğer konu ise; bilindiği üzere 01.12.2011 tarihinde “Bitki Pasaportu Yönetmeliği”  yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikle çiftçilerimizi kayıt altına almak ve vergi sisteminin içine sokmak amaçlanmaktadır.

Yönetmelikte ayrıca yemeklik patates üretiminin üç yılda bir, tohumluk patates üretimini de dört yılda bir dikimi öngörülmektedir.

Bu da demektir ki; 2015 yılına kadar patates üreticisi patatesten 1 kuruşluk gelir elde edemeyecektir.

AKP Hükümeti bu yönetmelikle çiftçilere büyük bir darbe vurmuştur. Siz bu yıldan itibaren patates ektirmeyeceksiniz.

Bakanlığın yayınlamış olduğu başka bir genelge de ise; ilaç kalıntısı tahlili yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Ekim yapmadan önce il ve ilçe müdürlüklerine gidilip gün alınmakta daha sonra ziraatçılar gelip örnekleme usulüne göre toprak numunesi alarak laboratuara bu numuneleri gönderiyorlar. Burada asıl sıkıntı bir dekar bir tahlil gerekiyor. Bir tahlilin fiyatı 150 TL’dir. Tahlil yaptırmayan üreticiye tahlil belgesi verilmiyor. Söküm zamanında ise tahlil belgesi olmayan üreticilerin tarlalarında söküme izin verilmiyor. Bu genelgenin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz.

Değerli Basın Mensupları

Patates Üreticilerimiz para kazanamadıkları için borçlarını ödeyemiyorlar. Her gün şahsım ve diğer milletvekili arkadaşlarım en az 50 patates üreticisinden telefon almaktayız. Abartmıyorum. İnanın arkadaşlar…

Çiftçimiz perişan durumdadır. Patates üreticilerimizin yaşadıkları sıkıntıların ekonomik boyutunun yanında çok önemli ve ciddi sorunlar yaşanan bir de sosyal boyutu bulunmaktadır.

İcralık olan çiftçimiz geçim sıkıntısı yaşadığından ve borçlarını ödeyemediğinden dolayı, Başbakan’ın her defasında vurgu yaptığı toplumu ve ülkeyi ayakta tutan en önemli yapı taşının “ailelerin” sarsıldıklarını hatırlatırım.

Başbakan bir demecinde; “aile toplumu ve ülkeyi ayakta tutan en önemli en sağlam tuğladır. O tuğla çekilip alındığında, o tuğla çürütüldüğünde kaçınılmaz olarak toplum çürüyecek, kaçınılmaz olarak ülke çürüyecektir.”demişti. 

Sayın Başbakan, patates üreticilerimiz evlatları gözü önünde zam yapmadığınızı iddia ettiğiniz elektrik borçları yüzünden tutuklandığında, eşleri tarafından terk edildiklerinde, kaç tane tuğlayı çekip alıyorsunuz???Çiftçimiz, sizin hükümetinizde borç batağında yüzmektedir. Çocuklarını okula gönderemediklerini söyleyen çiftçilerimiz vardır. Sizin sorumsuzluğunuz yüzünden, bugün maalesef intihar girişiminde bulunan çiftçilerimiz olduklarını bilmekteyiz. Kurtarın vekilim diye, çok sayıda telefon almaktayız. AKP iktidarında “üreten tüketen toplumdan, tüketen ve borçlanan topluma” geriledik.

Değerli Basın Mensupları,

Patates ürününün, ülke ekonomisindeki yeri ve önemini belirtmek için, komşu ülkelerde pazar araştırması ve geliştirilmesi hususunda ilgili bakanlıkla ortak bir çalışma yürütülmelidir. Acilen öncelikle çiftçilerimize depolarda kalan ürünleri için yeni bir pazar oluşturulmalı, elektrik borcu olan üreticilerimizin borçları ertelenmeli, yeni ekim dönemi için şimdiden çiftçilerimizin aynı sorunla karşılaşmaması için yeni pazarlar araştırılmalıdır.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu tarafından oluşturulan Patates Üreticilerimizin Sorunlarını gündeme taşımak için “Patates Üretilen bölgelerde” incelemelerde bulunup, gurup adına takipçisi olmak için görevlendirilmiş bulunmaktayız.

Bu görevin ilk adımını bugün burada atmış bulunmaktayız.

Basınımızın da çiftçilerimizin sorunlarını Türkiye gündemine taşımasında yakın ilgi ve sorumluluğu üstleneceğinize inanıyoruz.

Şimdiden göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

Ahmet TOPTAŞ                   Afyonkarahisar Milletvekili                                                       

Tanju ÖZCAN                    Bolu Milletvekili

Ramazan Kerim ÖZKAN  Burdur Milletvekili

Doğan ŞAFAK                   Niğde Milletvekili

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
 
Toplam blog
: 510
Toplam yorum
: 126
Toplam mesaj
: 26
Ort. okunma sayısı
: 500
Kayıt tarihi
: 04.04.08
 
 

"Cv" Dedikleri Özgeçmişim 1953 yılının karanlık günlerinde Haziran ayının 24. günü, ağaçların mey..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster