Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

12 Nisan '21

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
47
 

Ramazan ve Oruca Hazır Olmak

Ramazan ayı ve oruç ibadeti dinimizde çok önemlidir. Ramazan mübarek üç ayların sonuncusudur.
 
Ramazan rahmet bereket ve kurtuluş ayıdır.
 
Böyle kıymetli aya hazır olmak lazım.
 
Önemli işler için önceden planlama yapılır ve hazırlıklara başlanır. Büyük organizasyonlar ve açılışlar için günler öncesinde çalışmalar ve hazırlıklar yapılır.
 
Mesela bir film çekimi için önce senaryo üzerinde çalışılır. Set ve sahneler hazırlanır, oyuncular ayarlanır, seçilen karakterler rollerini  çalışırlar, çekim  ve bunun gibi bir sürü  çalışma yapılır.
 
İşte bunun gibi Ramazan ayı ve oruç ibadeti içinde birtakım hazırlıklar yapmalıyız. Ramazan ayının ve oruç ibadetini, maddi ve manevi güzelliklerini göz önüne alarak kendimizi hazırlamalıyız. Ruhunuzu ve bedenimizi Ramazan ayına ve oruç ibadetine yönlendirmeliyiz.
 
Ramazanı karşılamak ve Ramazan ayında neler yapabileceğimizi iyi planlayıp aklımızı, ruhumuzu ve duygularımızı derecesi büyük, maneviyatı yüksek olan bir atmosfere hazır hale getirmeliyiz.
 
Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan Ramazanın her gününü iyi değerlendirmeliyiz.
 
Ramazan ayını ve oruç ibadetini büyük kılan nedir? Sorusuna karşılık şunları ifade edebiliriz.
 
Kur’an-ı Kerim bu ayda inmiştir. Kur’an ki, insanları hidayete ve kurtuluşa erdirecek tek ve son kutsal kitaptır.
 
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
 
“Ramazan o aydır ki; insanlara kılavuz olan, iyi-kötü ayrımıyla hidayetten kanıtlar getiren Kur'an, onda indirilmiştir…” (Bakara,2/185)
 
Ramazan ayının değerini artıran şeylerden biri de Yüce Allah’ın  faziletini çok üstün tuttuğu oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir.
 
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
 
“Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı)…… Ve oruç tutmanız, eğer bilirseniz, sizin için daha hayırlıdır.”(Bakara,2/184)
 
 “Allah şu kişiler için bir affediş ve büyük bir ödül hazırlamıştır: Müslüman erkekler, Müslüman
kadınlar,…           Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler, Allah'ı çok anan kadınlar.” (Ahzap,33/35)
 
Ramazan ayının kıymetini artıran önemli bir şey de içinde kadir gecesini barındırmasıdır. Kadir gecesi ki, bin aydan daha hayırlıdır.
 
Yüce Allah şöyle buyurur:
 
“Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? Kadir gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.”(Kadir Suresi,1-3.Ayetler)
 
Ramazan ayı rahmet, merhamet ve bağışlanma ayıdır. Ramazan ayında isteyen herkes affedilir.
 
Cehennem kapıları kapanır, cennet kapıları açılır.
 
Peygamberimiz Hz.Muhammed şöyle buyurmaktadır:
 
“Ramazan girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, bütün şeytanlar da zincire vurulur.” (Sahih-i Buhari,Muhtasarı Tecrid-i Sarih Terc.,Cilt:6 Sh.252 D.İ.B.Yay.7.Baskı )
 
Oruç Müslümanı kötülüklerden ve günahlardan koruyan bir kalkan gibidir.
 
Peygamberimiz Hz.Muhammed şöyle buyurmaktadır:
 
“Oruç bir kalkandır.” (Buhari, Savm. 2)
 
Oruçlu bir kimsenin fazileti çok üstündür. 
 
Oruçlunun açlıktan kaynaklanan ağız kokusu bile Allah katında çok değerlidir.
 
Peygamberimiz Hz.Muhammed şöyle buyurmaktadır:
 
“Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu (açlık kokusu) Allah yanında misk kokusundan daha temizdir.” (Buhari, Savm. 9,Müslim Sıyam 161,162)
 
Ramazan ayında tutulan oruç, bizim için ahirette büyük bir müjde ve sevinç olarak karşımıza çıkacaktır.
 
Peygamberimiz Hz.Muhammed şöyle buyurmaktadır:
 
“Oruçlu için sevineceği iki vakit vardır: İftar ettiği vakit iftarına sevinir, bir de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir.” (Sahih-i Müslim,Kitab-i Siyam,Bab:30)
 
Oruç tutulan her güne karşılık Yüce Allah bizi cehennem ateşinden uzak tutacaktır.
 
Peygamberimiz Hz.Muhammed şöyle buyurmaktadır:
 
“Her kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah o kimsenin yüzünü yetmiş yıl cehennemden uzak tutar” (Sahih-i Müslim,Kitab-i Siyam,Bab:31)
 
Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar sayesinde kul hakkı hariç geçmişteki günahlarımız bağışlanacaktır. 
 
Peygamberimiz Hz.Muhammed şöyle buyurmaktadır:
 
“Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır”( Buhârî,  Savm 6.)
 
Oruç ibadetinde gösteriş yoktur. Oruç tamamen Allah rızası için tutulur. Orucu tutup tutmadığımızı gerçek anlamda sadece Allah bilir.  İşte bunu için orucun sevabını Allah kat kat verecek. Ve oruçluları ayrı bir şekilde ödüllendirecektir.
 
Peygamberimiz Hz.Muhammed şöyle buyurmaktadır:
 
“Cennette reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağırılır. Onlarda kalkıp giderler ve o kapıdan
 
onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.” 
(Buhârî, Savm 4; Müslim Sıyam 166; Nesâî, Siyam 42; İbn-i Mace, Sıyam 1)
 
Ramazanda oruç tutmak için sahura kalkılır. Sahur yapmak ta orucun güzelliklerindendir. Orucumuzu tutarken acıkmamak ve susamamak  için sahurda yiyip içmeliyiz.
 
Peygamberimiz Hz.Muhammed şöyle buyurmaktadır:
 
“Sahur yapınız zira sahurda bolluk ve bereket vardır.” Buhârî, savm 20; Müslim, Siyam 45; Tirmizi , Savm 17. )
 
Ramazan ayında önemli bir ibadette Teravih namazıdır. Teraih namazı da Ramazana mahsustur.
 
Teravih namazını da severek ve isteyerek kılarsak çok sevap kazanmış oluruz.
 
Peygamberimiz Hz.Muhammed şöyle buyurmaktadır:
 
“Her kim inanarak ve karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek Teravih namazını kılarsa, geçmiş günahları affedilir.”(Müslim Selatüu’l-Müsafirin,174.)
 
Ramazan ayından sonraki ay olan Şevval ayında altı gün oruç tutarsak yıl boyu oruç tutmuş gibi sevap alırız. Ramazan ayı dışında da zaman zaman oruç tutmak suretiyle ibadetimizi sürdürmeliyiz. 
 
Peygamberimiz Hz.Muhammed şöyle buyurmaktadır:
 
“ Her kim Ramazan orucunu tutar da sonra Şevval ayında (Ramazan’dan sonra bir ay içinde)altı gün oruç tutarsa bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur.” (Sahih-i Müslim,Kitab-i Siyam,Bab:31)
 
Evet böylesi bir büyük ay olan Ramazan ayında kendimizi öncelikle hazırlamak ve bu ayı şöyle
değerlendirmemiz mümkün olabilir:
 
1-Yüce Allah’a gerçek anlamda iman etmeliyiz.
 
2-Bu aya eriştiğimiz için şükretmeliyiz.
 
3-Allah için orucumuza niyet etmeliyiz. Teravih namazını ihmal etmemeliyiz.
 
4-Allah’ı çokça zikretmeliyiz.
 
5-Allah’ın bu ayda gönderdiği Kur’an-ı Kerim’i (okumasını biliyorsak) orijinal metninden okumalıyız. Ve
 
Ku’an’ın Türkçe anlamını da okuyup düşünmeliyiz.
 
6-Yaşam tarzımızı Allah’ın kitabına ve Peygamberimizin sünnetine uygun hale getirmeliyiz.
 
7-Öncelikle farz ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. Sonrasında da diğer sevap kazandıracak ibadetlere devam etmeliyiz.
 
8-Allah’ı çokça zikredip anmalıyız.
 
9-Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçınmalıyız. Ahlakımızı güzelleştirmeliyiz.
 
10-Vatanımızı sevmeli ve korumalıyız. Okumalı ve ilim öğrenmeliyiz. Gösterişten uzak durmalı ve alçak gönüllü olmalıyız.
 
11-Müslümana yakışmayan ve insanlığa sığmayan davranışlardan uzak durmalıyız.
 
12-Emanete ihanet etmemeliyiz. Verilen sözde durmalıyız.
 
13- Çok çalışmalıyız. Helal kazanç peşinde koşmalıyız. Yardım sever olmalıyız.
 
14-Cimrilikten ve İsraftan kaçınmalıyız.
 
15- Allah’tan korkmalıyız. Doğru, dürüst ve güvenilir olmalıyız. Yalan sözden ve yalancılıktan uzak durmalıyız.
 
16- Adaletli davranmalıyız. Yapılan her şeyi Allah’ın gördüğüne inanmalıyız.
 
17- Hayvanları sevmeli, korumalı ve onlara eziyet vermemeliyiz.
 
18-Yetimlere, yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. Fıtır sadakasını (Fitre) vermeliyiz.
 
19-Dinimiz ile ilgili algılarımızı, inançlarımızı, düşüncelerimizi ve ibadetlerimizi gösterişten, menfaatten ve çıkar aracı yapmaktan uzak tutmalıyız.
 
20- İslam kardeşliği üzerinde olabilmeye çalışmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde yaşamak zorunda olduğumuzu bilerek, birlikte yaşamaya gayret etmeliyiz…
 
Yukarda sıraladığımız maddelere daha fazla ekleme yapabiliriz.
 
Bu maddelerde zikredilen hususlara her daim ve özellikle  bu ayda uymaya çalışmalıyız.
 
Hareket alanımız bu ve benzeri konular olmalıdır.
 
Unutmayalım ki, Ramazan ayı ve oruç ile her daim ibadet halindeyiz.
 
Bu ibadet haliyle iyi davranışlar sergilemeyiz.
 
Dinimizin gereği olan şeyleri yapmaz isek; Ramazan ve oruca değer vermemiş oluruz.
 
Bu şekilde de tuttuğumuz orucun bir faydası olmaz.
 
Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyurur:
 
”Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez.” (Buhârî, Savm 8,Edep 51; Ebu Davud, Savm 25;)
 
Oruç ve ibadetlerimiz bizi terbiye etmelidir. İbadetlerimiz bizi eğitmiyorsa, o ibadetler boştur.
 
Yine başka bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurur:
 
“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan susuzluk çekme açlıktan aşka bir kazancı olmaz. Nice gece kalkıp ibadet yapanlar vardır ki, Bu kalkmasından ötürü uykusuzluktan başka bir kazancı olmaz.” (İbn-i Mace; Siyam 21)
 
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Ramazan büyük bir ay, Oruç büyük bir ibadet. Bu aya yakışır bir şekilde kendimizi ayarlayalım.
 
Kendimizi hesaba çekelim.
 
Kendimizi manen yenileyelim.
 
Faziletlerle dopdolu olan bu güzel ayda af olmayı dileyelim Yüce Allah’tan…
 
Mübarek Ramazan ayınızı tebrik eder;
 
Ramazan ve oruç ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan dilerim. 
ETEM SEVİK bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 361
Toplam yorum
: 35
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 647
Kayıt tarihi
: 08.04.13
 
 

1965 Trabzon Of doğumluyum. İlahiyat Fakültesi mezunuyun.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeniyi..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster