Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

29 Ekim '09

 
Kategori
Alternatif Enerji
Okunma Sayısı
3479
 

Reiki hakkında biz sorduk hocamız cevapladı...

Söyleşi tarihi: 18 Mayis 2009

Hocamızla Reiki hakkında soru- cevap şeklinde bir söyleşi yaptık. Bu söyleşiyi de sizlerle paylamak istiyoruz.

Mustafa Gök: Hocam öncelikle Reiki nedir bunu bize açıklar mısınız? Çünkü bu konuda farklı farklı tanımlar var, bizi bu konuda aydınlatır mısınız?

İsmail Bülbül: Sevgili kardeşlerim, her ne kadar ülkemizde bir çok kardeşlerimizin Reiki’yi öcü gibi görmesi onun ismi dolayısı ile uzak durması Reiki’nin İlahi Nur olduğu gerçeğini değiştirmez. Japonca’da Rei İlahi, Kİ ise Nur’dur. Başka bir anlamı ise, Rei ilahi; Ki aydınlanma’dır.

Bizim Kur’an ve Sünnet’e göre olan Tasavvufumuzda da Reiki’nin adı Nefes olarak anılır. Reiki, el verme( inisiye) ile bir üstat tarafından öğrenciye uyumlanır. Öğrenci uyumlandıktan sonra hem hemen elle şifa yöntemine kavuşur, hem de ruhani olarak ötelerin ötesine yelken açar. Reiki ilmi insana ruhani açılımlar sağlarken, o insanın negatif yönlere meyletmesi de kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü, Reiki ilmi sadece bir inisiyeden ibarettir. İnisiye olunduktan sonra öğrenciye Ledün bilgileri mutlaka verilmelidir.

Perihan Aydın: Hocam Ledün ilmi dediniz; önce bunu biraz açıklayabilir misiniz?

İsmail Bülbül: İlm-i Ledün veya Ledün-ni İlim Yaradan ile ilgili bilgi ve sırlara ait ilimdir. Gayb ve Marifet ilmidir.

Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor. "Orada, kendi indimizden bir rahmet (vahiy ve nübüvvet veya uzun ömür) verdiğimiz ve ona ledünnî ilmi öğrettiğimiz kullarımızdan birini (Hızır'ı) buldular."

İmâm-ı Rabbânî'nin ifâde ettikleri gibi, Hızır aleyhisselâm, güzel ahlâk sâhibi, cömert ve insanlara karşı çok şefkatliydi. Allah'ın izni ile kerâmet ehli olup, kimyâ ilmini bilirdi. Hak teâlânın bildirmesiyle ledünnî ilim verilmişti. Ledün ilmine ulaşabilmek için, insanın egosunu terk etmesi, nefsinin ağzını bağlaması, aklın ve mantığın da üzerine basıp geçmesi gerekir. Buna vakıf olabilmek, masivayı terk etmekle, Fena ve Beka makamlarına ermekle olur.

İlham, ilm-i ledünnün en önemli kaynağıdır ve hususî mânâsıyla olmasa da, ilm-i ilâhînin tecellileriyle alâkalı en geniş bir alanı işgal eder.

Birgül Tanrıverdi: Peki hocam, yüzlerce, binlerce Reiki Master var. Öyleyse onların öğrenci eğitmesi nasıl mümkün oluyor?

İsmail Bülbül: Aslında pek de mümkün olmadığını hep beraber müşahede etmekteyiz.

Şeytani vesveselerin bulaşması ile, günümüzde bir çok kanal olduklarını, mesaj aldıklarını iddia edenler vardır. Eğer gerçekten de bu sözde hocalar öğrenci eğitebilselerdi bu kardeşlerimiz bu durumda olmazlardı. Zaten kendilerini hoca diye tanıtıp inisiye yapmaya çalışanlar gerçek anlamda inisiyeyi dahi bilmemektedirler. Bunu şurdan anlıyor ve biliyorum. Ülkemizde bulunan bir çok kardeşlerim dengesiz olduklarından şikayet ediyorlar. Belli ki bu kardeşlerimiz çift taraflı değil de tek taraflı inisiye edilmişlerdir. Böyle bir aldatılma alanına itilen kardeşlerimizin ne kendi iç dünyalarında bir gelişme sağlamaları mümkündür ne de doğru dürüst bir şifacı olmaları. Aksine şeytani vesveselerin bulaşmış olması ile nefsin ve egonun isteklerine boyun eğerek benlik sevdasına kapılması ve ben yapıyorum, ben ediyorum gibi deyimlerle şeytanın ortağı ve arkadaşı olmaları kaçınılmaz bir gerçektir.

Reiki inisiyesi asla küçümsenmemeli, 5 dakikada, 10 dakikada inisiye verilmemelidir. İnisiye çok ciddi bir işlemdir.Ki, inisiye yapılan kişide ruhani bazı açılımlar gerçekleşir.Bu açılımların ne olduğunu bilmeyen hocalar bu durumu ne öğrencilerine ne de kendilerine açıklayabilirler. İşte bunun için gerçek üstatlar tarafından Reiki inisiyesi yapılmalıdır.

Burcu Kaya: Hocam, ruhani açılım diyorsunuz. Kanal aldıklarını söyleyen, diğer varlıklarla iletişim kurduklarını, astral yaptıklarını, vizyon gördüklerini söyleyen kişiler var. Bunlar ruhani açılım değil midir?

İsmail Bülbül: Ruhani açılım iki çeşit olur. birisi şeytanidir, diğeri ise gerçek olan İlahidir. Şeytani olan açılımlar insana benlik güttürür, ego savaşı yaptırır. İlahi açılımlar ise Yaradan’la kul arasındadır. Asla ve asla söylenmez, söylenemez. Ki, şu cismani varlığa ait olan dille, o açılımı anlatmak mümkün değildir. Dolayısıyla, “vizyon gördüm” , “astral yaptım”, “yeni kanal aldım” diye açıklayan insanların da ne tür ruhani açılımlar yaşadıklarını buradan anlayabilirsiniz.

Perihan Aydın: Hocam , elle şifa yönteminin diğer mistik ilimlerde de olduğunu söylemiştiniz. Bu Tasavvufta da var mıdır?

İsmail Bülbül: Evet, diğer mistik ilimlerde de ve bizim Tasavvufumuzda da vardır. Ancak diğer mistik ilimlerde ve Tasavvufta da şifa yöntemine kavuşmak için 7 ana enerji noktasının açılması gerekiri. 7 ana enerji noktasının açılması için de aura kanallarının açılması gereklidir. Bunun açılması için de yıllarca ruhsal çalışmalar yapılır. Bunu da bir çok kişi zaten sonuna kadar götüremez. İşte Reiki, bize bu kolaylığı tanımaktadır. Reiki inisiyesi ile Aura kanalları açılmakta, bedende bulunan 7 ana enerji noktası( çakralar) hemen açılmakta, dolayısı ile İlahi Nur ile temas sağlanmaktadır. Reiki, İlahi Nur’un amacı da zaten budur. Reiki’nin öğretisi sadece ve sadece inisiyedir. Başka bir öğretisi yoktur, çünkü öğrenci ruhani açılımlarla bunu kendi içinde yaşar. İşte burada şu çok önemlidir; Ruhani açılımlar yaşayan öğrenciye bu yolda kılavuzluk edecek birine ihtiyaç vardır. İşte bu da Ledün ilmine vakıf olan bir hoca tarafından gerçekleştirilmelidir.

Emine Kaygusuz: Reik ile nasıl tanıştınız?

İsmail Bülbül: Sevgili kardeşlerim ben de Reiki’ye ilk başladığımda çok tereddüt etmiştim. Aslında benim Reiki ile olan tanışmam 1994’te oldu. İnisiye olana kadar Reiki’yi tamamen araştırdım. Ve dualarımda da Rabbim , bu yolu bana kolaylaştır diye dua ediyordum. İnanın Reiki’nin ismini ilk duyduğumda ben Karate, Tekvando, Judo gibi bir dövüş sporu olduğunu zannediyordum. Gerçi bu dövüş sporlarının da bir ruhani yönü vardır ama Reiki’nin bunlardan bambaşka bir şey olduğunu, okuyarak ve Avrupa’da bulunan çeşitli büyük üstatlara sorarak öğrendim.

Önceleri Tasavvuf hakkında bir çok araştırma yapmıştım.Reiki’yi de 2 yıl kadar araştırdıktan sonra bizim Tasavvufumuzdan özde çok da farklı olmadığını anladım ve işte bundan sonra Reiki İnisiyesi olmaya karar verdim. Şükürler olsun ki, hasbel kader Almanya’da bulunmam, burada Reiki’nin çok önemli bulunması ve ciddi bir şekilde ele alınması, büyük Reiki üstatlarıyla tanışma fırsatı bulmamı sağladı.

Perihan Aydın: Hocam, Reiki Türkiye’de hala yeni sayılabilir. Ve biz şimdiye kadar Reiki hakkında genelde internetten bilgi ediniyorduk, ve birbirine benzeyen şeyler okuyorduk. Fakat sizinle birlikte ilk defa bu kadar orijinal ifadelerle karşılaştık. Sizin Reiki’ye olan bu farklı bakış açınızın kaynağını merak ediyoruz. Biraz açıklayabilir misiniz?

İsmail Bülbül: Bizim öğretilerimiz Tasavvufi Reiki’dir. (Sufizm und Reiki) Yani Tasavvuf ve Reiki’yi birlikte öğretmeye gayret ediyoruz. Yukarda da bahsettiğim gibi Reiki ilmi sadece ve sadece inisiyeden ibarettir. İnisiye olan öğrencide İlahi açılımlar olur. Bu açılımlarda ise şeytani kapıyı değil de doğru kapıyı bulmak yani İlahi kapıyı bulmak çok önemlidir.
Size orijinal gelen bu ifadeler belki de benim Reiki’yi Tasavvufla sentezleyerek uygulamamdan dolayıdır. Ayrıca, gördüğüm kadarıyla insanlar genelde Reiki’nin şifa yönü üzerinde duruyorlar; fakat bununla birlikte Reiki'nin mistik yönü de çok önemlidir.

Birgül Tanrıverdi: Peki hocam, Türkiye’deki çoğu Reiki Masterlar uzaktan inisiye olmayacağını söylüyorlar. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz?

İsmail Bülbül: Ülkemizde maalesef Reiki hakkında çok kulaktan duyma bilgiler vardır. Reiki ile nasıl ki uzaktan şifa verilebiliniyorsa, pek tabi uzaktan inisiye etme yöntemini de bildikten sonra uzaktan inisiye yapılabilir. Hem de Usui Reiki ekolüne ait olan 1’den 17’ye kadar tüm aşamalar uzaktan inisiye ile alınabilir. Başta da söylediğim gibi, olmaz, olunmaz diyenlerin hiçbir dayanağı yoktur. Ve sadece kulaktan dolma bilgilerdir.

Burcu Kaya: Hocam sizi inisiye için ücret almanız konusunda çok eleştirenler oldu. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz?

İsmail Bülbül: Evet maalesef Türkiye’ye ilk yöneldiğimde ben de oldukça şaşırdım bu duruma. Çünkü dünyanın her yerinde Reiki ücret karşılığı verilir. Sizlerinde mutlaka yakindan bildiginiz gibi dünyanin bir cok yerinde "Reiki Center" ya da "Reiki Klinik" bulunuyor. Su anda Reiki uygulanan hastanelerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla durumda. Reiki çok yakin bir gelecekte tüm dünyada tanınacaktır. Bu çalışmalar yıllardır devam ediyor. Kaldı ki bizim aldığımız ücret sadece inisiye karşılığı olmayıp, öğrenciyle yıllarca sürecek olan beratung'un da karşılığıdır. Bunun ülkemizde abes karşılanması şaşılacak şeydir. İlahi Nur ücret karşılığı verilmez yargısına cevabı bu ekolün kurucusu olan Doktor Usui vasiyetinde şöyle veriyor: “ Reiki’nin mutlaka karşılığı alınmalıdır. Çünkü karşılıksız olan hiçbir şeyin kıymeti olmaz.”

Üstadın bu sözünü dahi göz ardı ederek ben de 2004 yılından 2007’in sonuna kadar dünyanın dört bir tarafına internet üzerinden yaptığım uzak inisiyelerden hiçbir karşılık almadım. Evet belki böylece binlerce öğrencim oldu, binlerce kişiyi inisiye yaptım. Ama maalesef kıymeti bilinmedi. Pek çoğu inisiyeyi aldı ve geri dönmediler; eğitimlerine devam etmediler. Ve bunun için Doktor Usui’nin vasiyetini de düşünerek bu eğitimi ücret karşılığı vermeye karar verdim.

Birgül Tanrıverdi: Hocam kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız için size çok teşekkür ederiz, gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz.

İsmail Bülbül: Ben de sizlere teşekkür ediyorum

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 13
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 3
Ort. okunma sayısı
: 3615
Kayıt tarihi
: 20.08.09
 
 

Almanca Mütercim Tercümanlık 4. sınıf öğrencisiyim. Şu anda Öğrenci değişim programı dolayısı ile Po..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster