Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

24 Şubat '18

 
Kategori
Astroloji
Okunma Sayısı
2955
 

Sabit yıldızları Anlamak Üzerine Bir Çeviri

Sabit yıldızları Anlamak Üzerine Bir Çeviri
 

NATAL ASTROLOJİDE SABİT YILDIZLAR:

Sabit yıldızların etkileri, gezegenlerden daha dramatik, ani ve şiddetli olduğu için farklılık taşır. Nasıl gezegensel etkiler aşamalı ve nispeten daha yavaş işliyorsa veya daha yumuşak olduğu söyleniyorsa; yıldızların kısa periyotlar içinde ani, sert, ateşli patlamalar ürettiğini, çok büyük etkiler biçiminde tecrübe ettiğimizi görürüz ve kişiye büyük yükselişlerden sonra ani düşüşler getirir ve bir dizi dramatik ve beklenmedik felaketler getirir.   Diğer bir deyişle sabit yıldızlar fakirlikten inanılmaz bir kadere yükseltir;  veya aksine gezegenlerin bile yapmayacağını yapar.

Şu çok bilinen bir kuraldır ki sabit yıldızlar açı yapmadıkları durumlarda tek başlarına etkili değildirler;  horoskopu inşa eden temel koşulların altında yatarak, onları şekillendirdikleri görülür ve eğer bir gezegen bir yıldızla üstüste gelirse; onun etkisi abartılıdır, yaşamda göze batar ve sadece onun doğum haritasındaki açısı ve konumundan dolayı oldukça mazeretsiz biçimde gözükür. 

Tüm astrologlarca bilinen bazı belli durumlarda, görünen bir neden olmaksızın, horoskoptaki belli bir gezegenin vurgulandığı görülür; bu nedenledir ki bu, ciddi bir biçimde hayatında baştan başa rol oynar ve bunun gibi bir olayda geri planda genellikle bir sabit yıldız işleyişi görülür.

Etkilerin sürekliliği ve parlaklığı yıldızlarda birkaç faktöre dayanır. Şöyle ki, (a) Görünen ölçüsü, (b) Tanrısal /semavi  pozisyonu (c) Birlikte çalıştığı gezegenin doğası (d)  Horoskopun genel doğası.

a)   Görünen Ölçüsü:  Bir gezegeningörünen ölçüsü (kadir değeri ) onun şiddetinin tanımına dayanır. Bir 1. Kadir değerindeki yıldız, çok güçlüdür; 2. Kadir değerindeki yıldız dikkate değer derecede zayıflamıştır ; ve skalanın aşağılarına inildikçe de zayıflar, 4. derecedeki yıldızın kadir değeri olaylar dizisinin içinde çok küçük olacaktır.

b)   Semavii Konum:  Bir yıldız, ekliptik yörüngesine yaklaştıkça gücü artar ve kuzey yarımkürede bir yıldızın kuzey deklinasyonu güney deklinasyonundan daha kuvvetlidir, güney yarımkürede bu durum tersine döner. Genel olarak, yıldızların bizi geniş kapsamda etkilemedikleri söylenir; ama bu çok şüphelidir; ancak bu varsayım  doğru değildir ; özellikle kuyruklu yıldızlar için; her semavi kattan geçerken, dünya ve üzerinde yaşayanların üzerinde  etkilerini gösterir.

c)   Birlikte çalıştığı gezegenin doğası: Gezegenle sabit yıldız birleştiği zaman, bu gezegene güç ve enerji verir ve enerjilerini birbirine uyumlar; ancak aynı zamanda gezegenin doğası sonuçlar üzerinde güçlü bir kontrol etkisi yaratır. Gezegenle yıldız aynı doğada ise en iyi etki görülür ve bunun gibi durumlarda gezegenin etkisi şiddetli bir atış biçiminde, (bir noktada) toplanır, aynı zamanda yıldızın malefik etkisi de azalır. Yani Mars, kendi doğasında bir gezegenle bir araya gelirse etkisi artar; eğer Jüpiter ya da Venüs doğasında bir gezegenle yan yana gelirse etkisi azalır ve uyumlanır; Satürn doğasında bir gezegenle birlikte olursa, etkisi çok fazla değişir. Diğer bir deyişle, bir gezegen kendi doğasında bir gezegenle birlikte çalıştığında yoğunlaşır; zıt doğası olan bir gezegenle birlikte çalıştığında durgunlaşır veya sapar ve bu kişiye bir çeşit bastırılmış ve ağır karakter verir.

d)   Horoskopun Genel Doğası :  Bu asla unutulmaması gereken en önemli koşuldur. Bir yıldızın etkisinin sonucu genellikle horoskoptaki zayıflığına ya da güçlülüğüne dayanır. Yani, bir haritada gösterilen büyük yetenek ve yüksek başarı, etkisi azalan bir yıldıza nazaran etkisi daha uzun süren bir yıldızın yardımıyla olur. Bunun yanında, tüm koşullarda sabit yıldızlar gezegensel göstergelere tezat oluşturmaz.  Sadece bir yıldızın etkisiyle adam katil, hırsız ya da kalpazan olmayabilir, ve bunun için (kişinin katil olmaması için)  haritanın genel doğası diğer göstergelerle uygun ve uyumlu  olabilir.  Yıldızların temel fonksiyonları bazı özellikleri diğerlerine göre daha fazla vurgulayabilir. Benzer şekilde yıldızların eylemleri, aynı zamanda, benzer doğadaki bir gezegenin güçlü  hareketi  altında ise, daha fazla potansiyel taşıyabilir.

Sabit yıldızlar bulundukları pozisyonlarda ilerlerken şans vermedikleri söylenir. Bir diğer deyişle, etkisiz ve etkileri sadece kavuşum ve paralel açılarda gösterdikleri söylenir. Gezegenlerle açı içinde bulundukları durumlarda etkileri çok güçlüdür. Yıldızlar doğarken (yükselirken) etkileri daha belirgin, belli iken en aşağı noktada hatta yalnız iken (daha azdır.) Bunun gibi durumlarda 1. Kadir değerindeki yıldızlar  iyilik, dürüstlük, terfi verirken; Mars doğasındaki bir yıldız kayıp, sıkıntı  ve tutukluk verebilir ve Satürn doğasındaki bir yıldız gözden düşme ve yıkım verebilir. Özel açılarında yıldızlar uyumlanmış etkileri de gösterebilir, 10.evde iş hayatını etkiler, 7. evde eşinizi, 4.evde yuvanızı ve 1.evde de sizin doğanızı etkiler.

Bir yıldızın en büyük gücü bir gezegenle paralel ya da kavuşum açı halinde olduğunda görülür. Genellikle kavuşum, horoskopta, bir gezegensel kavuşum gibi ele alınır ve yıldızın ekliptik boylam derecesi tarafından etkilenir; paralel açı ise deklinasyon  değeri tarafından belirlenir ve bu pozisyonlar sadece Ortodokslar tarafından kullanılır. Her nasılsa zıt açılar, hemen hemen kavuşum kadar güçlü bulunmuştur ( ve onlara göre)kare açının inkar edilmez ve geri bırakılamaz derecede  etkileri vardır.  (Ben ise kare açıların etkileri olduğuna dair kanıya katılmıyorum. Anne Wright.) Trine ve sekstil açılarda ise çok az hatta yok gibi etkileri olduğu kabul edilmiştir. Ancak tüm olasılıklarda gerçek şudur ki kare ya da karşıt açılar dışında bir yıldıza olan açıların toleranslarının etkileri umulduğu kadar az değildir. Bu nedenle doğru hesaplamalar yapmak önemlidir.

Bir yıldızın konum ya da boylamı ile açısı olmasa bile, ASC kavuşum halinde olan yıldız doğmasına ya da batmasına bakılmaksızın özellikle önemli etkileri  vardır.

Bir diğer sorun ise yıldızların doğru pozisyonlarıdır. Yani Algol şu an 26 derece 10’ Boğa burcundadır. Hesaplama yapılmamış ve günümüze uyarlanmamış halinde ise 18 derece 1’ Boğa burcundadır.

Sabit yıldızların gelecek  bölümlerde  tanımlanan etkileri horoskoplardaki horoskopların temel koşulları altında ifade edilir  ve  anlamının çevrilmesi hiç kabul edilmez. Bu, yıldızların etkilerinin kesinlikle direkt olmasının sonucudur. Sadece tek fark yaşam boyunca ısrarcı olmamalarıdır. Etkilerinin aynı deklinasyonda çalışırken aynı şekilde çalıştığı unutulmamalıdır ki; etkileri transit doğasındadır ve uzun sürmez.

Şimdi sırada sabit yıldızların gerçek doğaları ve onların nasıl sunulduğu konusu var. Herhangi bir yıldızın etkilerinin türünün ifadesinde genellikle kabul edilen metod, Güneş sistemimizdeki gezegenlerin koşullarıdır. Yani bir yıldız, mesela Mars doğasında olabilir, ve bu horoskopta, bu gezegen tarafından onun sahip olduğu karakteristik özelliklerin benzerlerinin sergileneceği anlamına gelir. Sıklıkla, her nasılsa, iki veya daha fazla gezegenden bahsedilir, ve bu durumda ismi ilk söylenen gezegen yıldızın en çok etkilediği gezegendir. İkincisi, etkisini bir çeşit değiştirdiği ifade edilir, bu yüzdendir ki bir Mars ve Jüpiter doğasında olan bir yıldızın etkileri, Mars’a benzer ama Jüpiter tarafından ılımlılaştırılmıştır. Yani, tertemiz özellikleri bir Jüpiter genişliği tarafından verilir, daha fazla iyimserlik, iyi şans ve saire sözkonusu olur. Bunun gibi etkiler bir kavuşum  durumunda sözkonusu ,  verdiğimizde  örneğimizde  olduğu gibi Jüpiter ve sonraki Mars tarafından şekillendirilir. Elbette, Jüpiter ve Mars doğasında bir yıldızın etkisi, Jüpiter ve Mars’tan  daha farklı vurgulanacaktır ve Mars Jüpiter  karakterine daha fazla ateş ve enerji ekleyecektir.

Yıldızların gerçek doğalarını sınıflandırma ve tanımlama metodlarında, herbiri , bizim iyi bir fikir edinmemizi mümkün kılar. Her bir burç ile birleştirilir ve gezegen tarafından tutulur. Gezegenle birlikte ev de yıldızın haritada rol aldığı yerdir; onun sınırlı etkisiyle hükümleri hatırı sayılır ölçüde süzgeçten geçirip arıtırız , ve ayrıca önümüzde olan bir diğer az bilinen yıldızın rolünü tahmin edebiliriz, onun doğası belki sadece ait olduğu takım yıldızın genel karakteri olarak biliniyor olabilir.

İlk keşfedildiklerinde, Ptolemy’nin, saptamalarına göre, ona ne gibi kurallar vereceğini bilmiyorduk.  O, çeşitli kuralları takip etti, aksi takdirde etkinin yansımalarının nasıl olduğunu bilmek zordu. Agrippa’ya göre sabit yıldızların doğaları onları tanımlayan ve benzedikleri gezegenlerin renklerine göre bilinirdi.

Satürn, mavi, donuk ve parlak; Jüpiter, soluk ve berrak; Mars kırmızı ve alevli Güneş sarısı ve doğarken kırmızı, ardından göz kamaştırıcı; Venüs, beyaz ve parlak, gündüz beyaz ve gece kırmızı;  Merkür göz kamaştırıcı;  Ay, sarımtırak; ve bunlara belki Uranüs eklenebilir; aydınlık ve yeşilimsi; ve Neptün, o da yeşilimsi ancak fazla aydınlık değil. Bu method nasılsa, fazlaca bilimsel olarak, kendini kabul ettiremedi, ve gerçekten de fazlasıyla şüpheliydi.


Çeviri : Müesser İnce 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 5
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 3476
Kayıt tarihi
: 24.02.18
 
 

Astrolojiye ilgi duyan bir dünya yolcusu..  Astroloji, hayat yolumuzda karşılaştığımız zorlukları..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster