Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Temmuz '13

 
Kategori
Sınavlar
Okunma Sayısı
5008
 

SBS TERCİHLERİ NASIL YAPILMALI

SBS TERCİHLERİ NASIL YAPILMALI
 

SBS 2013 sonuçları açıklandı. Artık Ortaöğretime Yerleştirme Puanınızı (OYP) biliyorsunuz. Elinizde gidebileceğiniz okulları işaret eden gerçeğiniz OYP’niz var.                                

Evet OYP gerçeğiniz.

Burada sadece puanı baz alarak tercih listesi oluşturma hatasına düşmemek lazım... Elbette puanı dikkate alacaksınız. Puanlar sınava katılanların performansına göre şekillendiğinden sıralama hakkında tam net bilgi vermezler. Asıl doğru bilgi elde ettiğiniz sıralamayı ifade eden yüzdelik diliminizdir. O halde tercih listenizi oluştururken sizi yönledirecek asıl kıriter başarı sıralamasında nerede yer aldığınızı gösteren yüzdelik dilimiz olmalıdır.

Bunu bir örnekle şekillendirmeye çalışalım; Gamze Samsun Terme’de ikamet etmekte ve mutlu olacağını ve iyi bir eğitim alacağını düşündüğü Terme Anadolu Lisesi’ne yerleşmeyi çok istemektedir. Üstelik hayallerinin okulu evine de çok yakındır. Gamze’nin  OYP  345.430, yüzdelik dilimi ise %32 dir.

Terme Anadolu Lisesi’nin SBS 2012 yerleştirme bilgilerini incelediğimizde en son 353,886 OYP’na sahip, %33,09 başarı diliminde yer alan öğrenciyi yerleştirdiğini görürüz.

Gamze’nin sahip olduğu OYP gitmek istediği okulun OYP’nın hayli gerisinde kalmaktadır. Burada yukarıdada ifade ettiğimiz gibi Gamze’yi yönlendirecek asıl kriter yüzdelik dilim olmalıdır ki Gamze’nin yüzdelik dilimi yerleşmek istediği okulun yüzdelik diliminden daha iyidir. Gamze’nin  sahip olduğu yüzdelik dilim Terme Anadolu Lisesi’ne  yerleşmesine yetecektir.

2013-2014 eğitim yılından itibaren bir şubedeki öğrenci sayısının Fen, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Sağlık Meslek ve Sağlık Meslek Liseleri'nde 24'den 30'a, Anadolu türündeki diğer okullarda 30'dan 34'e çıkacak olması kontenjanları büyük oranda arttıracak bu da büyük puan düşüşlerine neden olacaktır. Bazı uzmanlara göre puan düşüşlerinin 35'i bulacağı öngörülmektedir. Buna yeni resmi ve özel okulların açılışını da eklersek bu tahminimizin doğruluğunu şimdiden kabul ederek yüzdelik dilim tercih aralığını geniş tutmakta fayda var.  2012 Yılı Ortaöğretim Yerleştirme Puanlarına göre okulların taban ve tavan puanları için tıklayınız. http://oges.meb.gov.tr/

Tercih listenizi 10 okula yer  vererek bir kez oluşturacaksınız.  Listenizde sizi gelecekteki  hedeflerinize taşıyacak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ortamda kendinizi ifade edebileceğiniz okullara yer vermelisiniz.   Tavsiyem tercih aşamasında okullarınızın rehberlik servislerinden destek alınız.

Bu nedenle SBS 2013 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nun aşağıdaki açıklamalarını dikkatlice okumalısınız.

TERCİH İŞLEMLERİ.

 “a) Tercihler öğrenci velisi tarafından 15-21 Temmuz 2013 (29 Temmuza uzatıldı) tarihleri arasında en fazla 10 (on) tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr , http://oges.meb.gov.tr  veya  https://e­okul.meb.gov.tr  internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre yapılacaktır.

Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için; okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak veli adına yapacaktır (21 Temmuz 2013 saat 17:00’ye kadar).

Yurt dışından sınava girerek tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkanı olmayan  öğrenciler hariç, “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu” ve “Tercih Başvuru Bilgileri Formu”; telefon, posta, faks, e-posta v.b. iletişim araçları ile Bakanlığa gönderilmeyecektir.

b) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.

c) Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme e­kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.

ç) Elektronik ortamda onaylanan “Tercih Başvuru Bilgileri Formu”nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

d) Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr  ile https://e­okul.meb.gov.tr  adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.

e) Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılacağından ve başvuru işleminden sonra değiştirilemeyeceğinden tercihler, bir önceki yıl okul taban puanlarına ve öncelik sırasına dikkat edilerek yapılmalıdır.

f) Özel yetenek, mülakat/ mülakat ve beden yeterliliği ile özel yetenek sınavı sonucuna göre veya sağlık nedeniyle kaydı yapılamayan öğrenciler tekrar tercih başvuru yapamayacaklarından tercihlerini bu hususu göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.

g) Okulların kayıt­kabul ve nakil işlemleriyle ilgili bilgiler bu kılavuzun II. bölümünde açıklanmaktadır. Tercih işlemleri için bu bölümün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. 2013 SBS Tercih ve Yerleştirme e­Kılavuzu 11

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) OYP’si 201 ve üstü olup tercihte bulunan tüm öğrenciler yerleştirmeye katılabilecektir.

b) Tercih başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih başvuruları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılır. Tüm bu işlemler sonucunda da öğrencileri asıl ya da özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavına girme hakkı kazandıkları tercihleri belirlenir.

c) Öğrencilerin asıl ya da özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavına girme hakkı kazandıkları tercihleri belirlendikten sonra, herhangi bir tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştikleri tercihten daha üstteki tercihleri ile herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin tüm tercihleri TERCİH ÖNCELİĞİ DAHİLİNDE dikkate alınarak yedek yerleştirme yapılır. Yedek  yerleştirme sonucunda öğrenciler birden fazla tercihine yedek olabilirler. Yedek yerleştirme yapılacak okulların yedek kontenjan sayıları, asıl kontenjan sayısının 3 (üç) katı alınarak belirlenecektir. Özel okullar için yedek kontenjan belirlenmez.

ç) Merkezi sistem sınavı ile öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-4’te belirtilen özel yetenek sınavı, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınan alanları ile protokollü okulların ilgili alanlarına kontenjanın 2 (iki) katı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

d) Yerleştirme işlemi tamamlandığında bazı öğrenciler hem asıl hem yedek olarak, bazı öğrenciler sadece asıl olarak ve bazı öğrenciler ise sadece yedek olarak tercihlerine yerleştirilmiş olabilirler. Bazı öğrenciler ise hiçbir tercihinde asıl ya da yedek olamayabilir.

e) Yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrencilerin sonuç bilgilerinde, herhangi bir ortaöğretim kurumuna asıl olarak yerleştirildiği okul var ise bu okulun bilgileri, yedek olarak yerleştirildiği okul/okullar var ise yedek okullar ve bu okulların kayıt dönemleri hakkında bilgiler bulunacaktır. Ayrıca veliler yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak  https://e-okul.meb.gov.tr  adresindeki “Veli Bilgilendirme Sistemi”nden sürekli olarak bilgilendirilecektir. Bu nedenle velilerin belirtilen İnternet adresini yerleştirme takvimi boyunca takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere Mobil Bilgilendirme Servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

f) Yerleştirme sonuçları açıklandığında tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrenciler 12-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar asıl olarak yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabilecektir. Asıl listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 12-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar kayıt yaptırmamaları durumda bu haklarını kaybederler.

- Yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrencilerin kayıt dönemi sona erdikten sonra, 16 Ağustos 2013 saat 19:00’dan itibaren boş kalan kontenjanlara yedek listeden yedeklik sırası dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

- Her öğrenci kayıt hakkı kazandığı okula, kayıt hakkı kazandığı gün hariç 3 (üç) işgünü içerisinde saat 17:00’ye kadar kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt yaptırmadığı taktirde, boş kalan kontenjana sistem tarafından yedek listede yer alan sıradaki öğrenciye kayıt hakkı verileceğinden bu hakkını kaybeder.

- Yedek kayıt döneminde, boşalan kontenjanlar için yedek listede yer alan sıradaki öğrenciye kayıt hakkı verilmesi işlemi 26 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 19-26 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki yedek kayıt dönemi içerisinde yedek listeden kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrencilerin ilanı her gün saat 19:00’da açıklanacaktır.2013 SBS Tercih ve Yerleştirme e­Kılavuzu 12-26 Ağustos 2013 saat 17:00 itibariyle kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları ise 29 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar devam edecektir.

- Yerleştirme döneminde yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar durumlarını e-okul sisteminden her gün saat 19:00’da öğrenebileceklerdir.

- Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerden bu hakkını kullanmak istemeyen öğrencilerin kayıt hakkı kazandıkları okula bu haklarını kullanmayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri durumunda, bu bilgi okul müdürlükleri tarafından e-okul sistemine işlenir. Bu durumda, 3 (üç) işgünü olan kayıt süresi beklenmeksizin sıradaki yedek öğrenciye kayıt hakkı sistem tarafından otomatik olarak verilecek olup yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilere ilişkin ilan saat 19:00’da yapılacaktır.

- Herhangi bir okula kayıtlı iken yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu haklarını kullandıkları taktirde, bir önceki (kayıtlı oldukları) okuldaki kayıtları sistemden otomatik olarak silinir. Bu durumda kontenjanı azalan okul için yedek listeye göre sıradaki bir öğrenciye kayıt hakkı sistem tarafından otomatik olarak verilir ve saat 19:00’da ilan edilir.

** E-OKUL SİSTEMİNE ZAMANINDA İŞLENMEYEN OKUL KAYITLARI GEÇERLİ DEĞİLDİR.

** VELİLER KAYIT DURUMLARINI e-OKUL SİSTEMİNDEN TAKİP EDEREK KAYITLARININ YAPILIP YAPILMADIĞINI KONTROL ETMELİ VE KAYITLARININ YAPILMAMASI DURUMUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİ  UYARMALIDIR.

** OKUL YÖNETİCİLERİ, VELİLERİN MÜRACAT ETMELERİ HALİNDE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARINI ZAMANINDA VE DOĞRU OLARAK e-OKUL SİSTEMİNE İŞLEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

**YAPILAN YERLEŞTİRMELERİN SONUCUNDA HERHANGİ BİR ORTAÖĞRETİM KURUMUNA YERLEŞTİRİLEMEYEN, YERLEŞTİRİLDİĞİ HÂLDE KAYIT YAPTIRMAYAN VEYA KAYIT YAPTIRIP DA DAHA SONRA SİLDİREN ÖĞRENCİLER SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT YAPTIRABİLECEKLERDİR.

ANCAK YERLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRA AÇIK KALAN KONTENJANLARA KILAVUZUN 2.9 MADDESİNDEKİ AÇIKLAMALAR  DOĞRULTUSUNDA OYP PUANINA GÖRE ÖN KAYIT YOLU İLE MERKEZİ SİSTEM ÜZERİNDEN ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

AYRICA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA E-KAYIT SİSTEMİNDEN BAŞVURU  YAPILABİLECEKTİR.”  

Kılavuzun tamamı için http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2013/sbs2013/SBSKlavuzu2013.pdf  adresini ziyaret ediniz.

15-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr , http://oges.meb.gov.tr  veya  https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden en fazla 10 (on) tercihi yapıp yerleştirildiğiniz okula 12-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar kayıt yaptırmayı ve yedek kayıt döneminde, boşalan kontenjanlar için yedek listede yer alan sıradaki öğrenciye kayıt hakkı verilmesi işlemi 26 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar sistem tarafından otomatik olarak yapılacağını, 19-26 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki yedek kayıt dönemi içerisinde yedek listeden kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrencilerin ilanının her gün saat 19:00’da açıklanacağını 26 Ağustos 2013 saat 17:00 itibariyle kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının ise 29 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar devam edeceğini unutmayınız. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar durumlarını e-okul sisteminden her gün saat 19:00’da öğrenebileceklerini önemle hatırlatırım.

Tüm bunları takip edemem diyenlere tavsiyem, SMS ile bilgilendirilmek için  Mobil Bilgilendirme Servisi’ne dahil olup yerleştirme sonuçlarının cebinize gelmesini sağlayınız.

Kişiliğinizin büyük ölçüde şekilleneceği, ömür boyu sürecek arkadaşlıkları oluşturacağınız, benliğinizde derin izleri bırakacak anıları yaşayacağınız lise yıllarına adım atarken gönlünüzdeki okullara yerleşmenizi diler, sevgilerimi sunarım.

Musa Özcan                                                                                                                       

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
 
Toplam blog
: 165
Toplam yorum
: 184
Toplam mesaj
: 46
Ort. okunma sayısı
: 3873
Kayıt tarihi
: 25.08.07
 
 

Samsun Terme Şuvayip Köyü'nde doğmuşum. İlk ve ortaokulu Terme'de, lise öğrenimimi Ünye'de tamala..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster