Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

18 Ocak '12

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
15332
 

Secde Ayetleri ve Furkan Suresi'nin ''sırrı''

Secde Ayetleri ve Furkan Suresi'nin ''sırrı''
 

Secde Ayetleri ve Furkan Suresi ile ilgili aşağıdaki bulgular bana aittir. 12 sene önce yayınlanan '' Kur'an'ın Sırrı '' isimli kitabımda yer almış. Sonra da bugüne kadar başka yerde yayınlanmamıştır.

Genelde sayılara ve bu tür bağlantılara ilgi duymayanların  devamını okumaktan vazgeçmesini öneririm. Sayılar ve bağlantılar arasında sıkılacaklardır.

Sabredip yazımın sonuna kadar anlayarak okumayı başaranlar bu konunun benim hayatımdaki mucizevi yerini ve önemini de öğrenmiş olacaklardır.

Sayısal mucizevi bağlantıların anlaşılabilmesi için mümkün olduğunca anlaşılır izahlar yapmaya çalıştım. Böyle bir konuya ilk defa girenler için anlatımlara konsantre biraz zor olabilir.

Secde, namazın en önemli bölümüdür. Secde, el, diz, burun ve alının yere değmesi ile yapılır. Secde sâdece namazda değil namaz dışında da yapılır. Beklediğiniz bir sevinçle karşılaştığınızda, çok hoşunuza giden bir işinizin gerçekleşmesinde secde edilebilir. Bu tür secdeye  '' Şükür Secdesi '' denir.

Bunun dışında namazda bir hata yapıldığında yapılan bir secde tür daha vardır buna da '' sehiv ( hata ) secdesi '' adı verilir.

Bunların dışında bir secde türü daha var. O da '' Tilavet Secdesi '' yani ''okuma secdesi '' dir. Bu secde Kur'an'daki Allah'a secde etmekten bahseden '' Secde Ayetleri '' okunduğunda ve duyulduğunda yapılan secdedir. Niyet ettikten sonra  tekbir getirmek ve doğrudan secdeye kapanmak şeklinde yapılır.

Secde ayetlerine örnekler:

'' Kuşkusuz Rabbin katındakiler, O'na kulluk etmekten kibirlenmezler. O'nu tesbbih eder ve yalnız O'na secde ederler. ''  ( 7/206 )

'' Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler ''  ( 16/49 )

''  Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin !   ''   ( 41/37 )

Kur'an'da 14 adet Secde Ayeti vardır. Şimdi bunları bir çizelgede görelim:

Sıra No:... Sure No:... SURENİN ADI... Secde Ayeti No:

1................... 7...........A'raf..............................206

2.................13...........Ra'd................................15

3.................16...........Nahl................................49

4.................17...........İsrâ................................107

5.................19...........Meryem...........................58

6.................22...........Hac..................................18

7.................25...........Furkan.............................60

7...............119.........................TOPLAM

8.................27...........Neml................................25

9................32............Secde..............................15

10..............38............Sad..................................24

11..............41............Fussilet...........................37

12..............53............Necm...............................62

13..............84............İnşikak.............................21

14..............96............Alâk..................................19

14............371.......................TOPLAM

.................490........G E N E L...T O P L A M........

Yukarıda görüldüğü gibi Kur'an'ın 32. Suresi ''Secde '' ismini almıştır ve bu surenin 15. ayeti de Secde ayetidir

Secde Ayetleri'ni bulunduran sure sayısı olan 14 sayısı bilindiği gibi 7 sayısının iki katıdır: 14/7 = 2

İşte bu 14 secde ayetinin 7 sayısı ile ilginç ve mucizevi bir ilişkisi var:

1 - Secde ayetlerinin ilki olan A'raf Suresi Kur'an'ın 7. suresidir.

Kur'an'ın orijinal Arapça yazılımında  herbiri l5 satırdan oluşan karakteristik ve klasik bir sayfa yazılımı vardır. Bu yazılım genelde her zaman ve her yerde uygulanmıştır.

2 - İşte bu yazılımda 7. Sure Kur'an'ın 175. sayfasındadır. Bu sayfa sayısını gösteren rakam, 7 sayısının 25 katıdır:    175 / 7 = 25

3 - Yukarıdaki çizelgede bu 14 Secde Ayetinin bulunduğu surelerin ilk 7' lik bölümünün sayısal toplamının 119 sonucunu verdiğini görüyoruz. Bu sayı da 7 sayısının 17 katıdır:  119 / 7 = 17

=== İkinci 7' lik bölümde 371 olarak aynı şekilde 7 saysının katı olarak,  paralel sonucu vermektedir.  371 / 7 = 53

=== Ve genel toplamın da  7 sayısının karesinin 10 katı olarak 490 saonucunu verdiğini belirliyoruz: 490 = 7 x 7 x 10

4 - Çizelgede görüldüğü gibi, Secde Ayetlerinin 7. sini  bulunduran sure Kur'an'ın 25 sırasında bulunan  Furkan Suresidir.

=== Furkan Suresi Kur'an'ın 25 sırasındadır fakat vahyolunma sırası, yani Allah'tan inme sırası 42 dir:   42 sayısı  7 sayısının 6 katıdır:  42 / 7 = 6

=== Furkan Suresi tam 77 ayetten oluşmaktadır :  77 / 7 = 11

=== Furkan Suresinin Kur'an'da yer alma sırası da dolaylı da olsa 7 sayısı ile bağlantılıdır. 25 sayısı oluşturan 2 ve 7  sayılarının toplamı da 7 sonucunu vermektedir:  2 + 5 = 7

=== Secde Ayetleri'nin 7. ni bulunduran Furkan Surenin ismi olan Furkan kelimesi '' İyiyi kötüden ayırdeden  '' anlamında olup Aynı zamanda  bu kelime Kur'an'da  '' Kur'an  '' anlamında kullanılan 4 önemli isimden biridir. Ve Furkan kelimesi Kur'an'da tam tam 7 defa geçmektedir:  2/53 - 185, 3/4, 8/29 - 41, 21/48, 25/1

Furkan kelimesi Furkan Suresinin ilk ayetinde geçmektedir. Ve sebepten bu sureye isim olmuştur.

Furkan Kelimesi Arapça 7 harf ile yazılmaktadır. Bu harfler, bu harflerin Ebced sayı-harf sistemindeki sayı değerleri ile  ebced değerlerinin  - sıfırlarının atılmasından sonra kalan - mutlak sayı değerleri şöyledir:

Harf Sıra No:... Harfin Adı... Ebced Değeri... Mutlak Sayı Değeri

1........................Elif.............................1.........................1

2........................Lam........................30.........................3

3........................Fe...........................80..........................8

4........................Rı.........................200...........................2

5........................Kaf.......................100...........................1

6........................Elif...........................1............................1

7......................Nun.........................50............................5

7.............TOPLAM........................462..........................21

===  Surenin isminin yazılmasında kullanılan 7 Arap harfinin Ebced sayı-harf değerleri toplamı yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi 462 sayısal sonucu vermektedir. Ve bu sayı da 7 sayısının 66 katıdır:  462 / 7 = 66

===  Ayrıca bu harflerin mutlak sayı değerleride 7 sayısının 3 katıdır:  21 / 7 = 3

===  Şimdi de  harflerin mutlak sayı değerlerini oluşturan  7 sayıyı yan yan getirelim ve 7  haneli bir sayı oluşturalım: 1382115

Bu sayı da  7 sayısına bölünen bir sayıdır.

1382115 / 7 = 197445

Kur'an'da bazı surelerin başında Elif, Lam, Mim - Ha, Mim, Ya, Sin gibi bu güne kadar anlamı tam çözülmeyen tek ''gizemli '' harfler --  Hurufu Mukatta - Başlangıç harfleri --  vardır. Bu harfler 29 surenin başında bulunmaktadır. 14 farklı harf kullenılmıştır ve bu harfler  Birli, ikili...Üçlü  tertipler halinde  olmak üzere 14 farklı şekilde düzenlenmiştir.

5 - İşte Secde ayeti bulunan 14 sureden 7 ' si BAŞLANGIÇ HARFLİ SURELER' dendir.

İşte bu başlangıç harfli sureler, başlangıç harfleri ve bu harflerin sayısı

Sıra No:... Sure No:... Surenin Adı... Başlangıç Harfleri... Harf Sayısı

1....................7.............A'raf.................Elif-Lam-Mim-Sad........4

2.................13.............Ra'd................Elif-Lam-Mim-Rı............4

3.................19............Meeryem.........Kef-He-Ye-Ayn-Sad......5

4.................27............Neml................Tı-Sin..............................2

5................32.............Secde..............Elif-Lam-Mim.................3

6................38.............Sad..................Sad..................................1

7................41.............Fussilet...........Ha-Mim...........................2

7...............T O P L A M................................................................21

6 - Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi Secde ayeti bulunan bu 7 başlangıç harfli surenin başındaki başlangıç harflerinin toplamı 21 olup, bu sayı 7 saysının 3 katıdır:  21 / 7 = 3

7 - Furkan Suresi  başında başlangıç harfi bulunmayan surelerin 14.südür:  14 / 7 = 2

Bu başında başlangıç harfi bulunmayan Furkan Suresi ile sonlanan l4 sureyi ve ayet sayılarını bir çizelgede görelim:

Sıra No:...Sure No:...Surenin Adı...Ayet Sayısı

1.....................1...........Fatiha.......................7

2.....................4...........Nisa......................176

3.....................5..........Mâide.....................120

4....................6...........En'am....................165

5....................8...........Enfal.........................75

6....................9...........Tevbe.....................129

7.................16............Nahl...................... 128

8.................17...........İsrâ..........................111

9.................18...........Kehif........................110

10...............21...........Enbiya.....................112

11...............22...........Hac............................78

12...............23..........Mü'minûn.................118

13.............. 24..........Nur..............................64

14..............25...........Furkan........................77

14.........TOPLAM......................................1470

8 - Furkan Suresi ile sonlanan başında '' Başlangıç harfi olmayan ilk 14 surenin '' ayetlerinin toplamı yukarıda görüldüğü gibi  1470 sonucunu vermektetedir.  Bu sayı da 7 sayısına iki defa bölünebilmektedir:  1470 / 7 = 210  ----  210 / 7 = 30 Yani 7 sayısının karesinin 30 katıdır.

Buraya kadar sabrederek okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu yazımın  '' !4 Secde ayeti bu ayetlerin 7.sini bulunduran Furkan Suresi'nin '' 7 sayısı ile mucizevi bağlantısını anlamış olduğunuzu ümit ederim.

 

NOT: EBCED sayı-harf sistemi hakkında bir açıklama yapayım: Kur'an'ın indiği dönemde Araplar yazımda rakam  kullanmıyorlar. Rakamları harfler ile ifade ediyorlardı. Bazı harfler Elif (1), Vav (6), Ha(8) gibi tek haneli sayıları, bazı harflerfler, Lam(30, Kef(20, Fe(80) gibi iki haneli sayıları, bazı harfler, Kaf(100), Rı(200), Te(400) gibi üç haneli sayıları, ve Ğayın harfi de 1000 tek 4 haneli sayıyı ifade ediyordu. Bu açıdan değerlendirince her Kur'an harfinin de bir sayı değeri vardır.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1593
Toplam yorum
: 2083
Toplam mesaj
: 170
Ort. okunma sayısı
: 1843
Kayıt tarihi
: 18.08.07
 
 

Bir Kur'an sevdalısı, İslamda Kur'an'dan başka referans tanımayan,  amatör bir araştırmacı. ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster